4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Planetarna vizija - Ivan Mirković >> Uvod u knjigu

32436

Naš kolumnist i vlasnik stranice www.planetarnavizija.org Ivan Mirković uskoro izdaje knjigu Planetarna vizija čija ste poglavlja mjesecima čitali na 4dportalu. Ovo je uvod za knjigu koju ćemo s radošću promovirati čim ugleda police knjižara...

…Vodič putem kojeg  postoji mogućnosti da osjetite potpunu transformaciju vašeg unutrašnjeg bića i povratite prirodni integritet kakav ste nekad posjedovali u Vašoj percepciji...

"...Primarno motivisana informacijama koje ljudska bića nisu u mogućnosti primiti u sadašnjem trenutku. Informacijama koje su u direktnoj vezi sa postojećim temema na web sajtu, a posebna pažnja biće posvećena Planetarnoj Viziji, viziji trenutnog realiteta u kojem postojimo. Predstavljene vizije su tu da podstaknu i probude vašu intuiciju, da stimulišu vaše buduće razmišljanje u potpuno novim pravcima, koji ne poznaju logiku i trenutnu “realnost” koju percepiramo i doživljavamo kao istinu. Navedene vizije ne čitajte umom, nego srcem, i pritom opažajte pulsiranje vlastitih emocija. Putem "Planetarne Vizije" bićete u mogućnosti da se poistovjetite sa nekim informacijama a kojih nikada niste poklanjali punu pažnju iako su iste jako važne za budući prosperitet i kvalitet Vašeg života..."

"...Neophodno je da shvatite da Vi važite za biće koje zaista predstavlja ekstremitet Božanske Primarne Inteligencije, te beskonačne energije koja Vam je zapravo omogućila iskustvo u trenutnom realitetu, i kao najvažnije, podarila Vam moć da kroz njega djelujete, kreirate vlastite događaje i iskustva. Sa povećanjem vlastite svijesti o tome, otvara se percepcija i i tada, prvo primamo mogućnosti da uvidimo iluzije realiteta kojeg doživljavamo kao istinsku realnost. Upravo tada, mi svijesno ubzavamo frekvenciju vibracije našeg materijalnog tijela koje nas sprečava (ograničava) da iskusimo našu istinsku planetarnu realnost. Trenutno se nalazimo u određenom vidu "Matriksa". Matriksa u kojem smo naviknuti da primamo niske frekvencije (strah, mržnja, ljubomora, zavist). Mi nesvijesno pokrećemo "Matriks" sa steknutim titulama i zvanjima, ograničavamo druge osobe, borimo se za "pravdu" a nismo ni svijesni vlastite nesvijesnosti. Naravno, to je moguće promjeniti, ali najprije, neophodno je postignuti svijest da uticaj navedenih frekvencija predstavlja nametnutu viziju realnosti. Emocije su stvarne, i istima se neophodno posvetiti jer pomoću njih smo u mogućnosti da vodimo navigaciju kroz trenutni realitet i preusmjerimo njegov fluidni tok u pozitivnom smjeru. U trenutnom realitetu ništa nije nemoguće, zapravo, sve je moguće za ljudska bića koja su otvorenog uma koja primarno koriste intuiciju kao i zdrav razum kako bi primili određeni spektar informacija a kasnije i odreagovali na isti. Ako otvorite vlastito srce i um, taj tok će postati jači a Vi i Vaše tijelo (emocionalno, materijalno, mentalno, duhovno) ćete se brže prilagoditi i u Vaše iskustvo privući novu frekvenciju ljubavi i energije koja će Vas ubrzo transformirsati u više stanje svijesnosti. Ljudska bića se poslednjih decenija pokušavaju sjetiti izvornog potencijala i duhovnog integriteta kakvog su nekada ranije posjedovali u percepciji. Nažalost jako puno ljudi i dalje pokušava da vanjskim segmentima podstakne unutrašnju promjenu, umijesto da direktno posvete vrijeme, volju, želju i energiju prema unutrašnjim aspektima vlastitog bića. Mi učimo tokom kompletnog života posebno znanje prema kojem nas vodi naša intuitivna strana ličnosti. Istinski smisao života u trenutnom realitetu predstavlja učenje putem iskustva. Mi učimo kako da povratimo nekadašnji integritet koji smo posjedovali u percepciji. Kada smo bili sveprisutni. Kada smo bili sjedinjeni. Kada smo postojali i osjećali poput jednog živog bića. Mi nastavljamo da učimo sve dok ne prikupimo dovoljno duhovnog prosperiteta i svijesnosti koji omogućavaju duši da prilikom napuštanja materijalnog tijela pređe i zauzme oblik nekog drugog višeg nivoa svijesti, razumijevanja, i postojanja. I tako se sve konstantno ponavlja dok se duša konačno ne sjedini sa primarnom inteligencijom..."

"...Na tom dugom putu, božija inteligencija nas zaista uvijek prati, ali mi sami kreiramo vlastitu planetarnu realnost, naš vlastiti "Raj" ili "Pakao". Mi sami kreiramo vlastita životnai iskustva čak i tada kada to ne radimo svijesno. Sa takvom realizacijom, u umu se naravno pojavljuje burna logička konstatacija, da ako nas zaista prati Primarna Inteligencija, zašto na planeti postoji tako puno ratova, mržnje, bola, hladnoće, očaja i patnje?  Odgovor na takvo pitanje je jako očigledan, a predstavlja zapravo najveći dar od Božije inteligencije koja se manifestuje u trenutnoj prividnoj realnosti Matriksa. Taj dar predstavlja "slobodna volja" i pružena je zaista svakom ljudskom biću na planeti Zemlji. Putem iste, mi primamo mogućnost da vodimo životnu navigaciju u pozitivnom ili negativnom pravcu. Taj dar takođe predstavlja test prema ljudskoj realizaciji vlastite prirode, a isto tako i moralno ogledalo ljudske namjere, podsvijesnih želja i pomisli, svijesnosti, percepcije koja je jako često pod uticajem nižih astralnih entiteta, reptilskih bića koja nam odvlače pažnju, i hiljadama godina unazad pokušavaju degradirati ljudske potencijale. Mi za jako puno aktivnosti od interesa u životu koristimo vlastite energetske potencijale, a ponekad se desi da i drugi iskoriste našu energiju za ostvarenje zlih ciljeva "matriksa". Isto tako, jako često se dešava da Mi, nedovoljno koristimo svoje duhovne, mentalne i intelektualne potencijale zato jer smo tokom odrastanja "programirani" razmišljati kako ih uopšte nemamo. Kako predstavljamo materijalna bića koja su se, po "Darvinovoj teoriji", slučajno zadesila na planeti Zemlji, i da u tom pogledu, nemamo prošlost ni budućnost, da smo zapravo dio jedne prolazne, kosmičke evolucije. Kontrolori "Matriksa" žele da čovječanstvu nametnu posebnu umnu kontrolu i zato se decenijama unazad koriste manipulacijom percepcijskih, odnosno komunikacijskih procesa koji se odvijaju izmedu subjekata manifestujućeg univerzuma kako bi nam nametnuli njihovu demotivacijsku viziju zle realnosti. Ne poklanjajte pažnju takvim vizijama, jer Raj , Shangri-la, Obećana Zemlja, Nirvana, zapravo postoje unutar svake duše koja je povezana sa Bogom. Kada se pronađete u umnim konfliktima, uvijek prvo poslušajte srce, razum, vlastitu intuitivnu prirodu a tako i njene moralne zakone jer Vam isti omogućavaju buduću vezu sa višim duhovnim razumjevanjem, bezuslovnim principima, kao i odgovorima na davno postavljena pitanja. Ne koristeći prirodne potencijale, mi upadamo u "reptilsko" orijentisani um, koji polako i suptilno usporava energetske vortekse u nama, degradira naše intelektualne potencijale, utiče na budući entuzijazam i duhovni prosperitet. Zato, kako bi se uspješno pokrenuli u duhovnom pravcu, mi se najprije moramo oduprijeti "zmiji" iskušenja koja nam naplavljuje podsvijest sa materijalističkim idejama. Na kraju, rezimirajte Vaša razmišljanja, emocije, želje, moralne kodekse, i pokrenite Vašu pravu prirodu.To zaista nije tako teško a jako je korisno, jer sve pozitivno što iz nje proizilazi Vam se direktno reflektuje nazad, i vi od toga možete samo imati koristi..."    

"....“Planetarna Vizija” je zamišljena kao vodič sa informacijama koje će probuditi i razbuktati trenutno usnuli plamen u srcima ljudskih bića. Taj plamen se možda upravo nalazi pred skorim gašenjem primarno iz razloga što ljudska pažnja postaje sve jače usmjerena na materijalna zadovoljstva i zavisnost od istih. Mi sa tim hranimo naše umne i tjelesne podražaje, a zapostavljamo duševnu energiju koja nam je jako važna. Kada je čovijek preokupiran samo sa vlastitim tijelom, javlja se prilično jasan uvid koji posmatraču omogućava osjetiti pravo stanje njegove duše. Ipak, nadam se da u ljudskoj prirodi još uvijek postoji podsvijesni prirodni potencijal unutar kojeg još uvijek tinja prigušena želja za nekadašnjim znanjem, vizijama i prosperitetom. Vi zaista morate pogledati duboko unutar sebe kako bi opazili a potom i popunili vlastitu duševnu prazninu koja Vas ispunjava. Gledam unaprijed da će vodič “Planetarna Vizija” razbuktati taj plavičasti plamen želje za ponovnim pridobijanjem nekadašnjeg integriteta koji smo posjedovali u percepciji. Takođe se nadam da će Vas predstavljene vizije usmijeriti i podstaknuti da u budućnosti puno jače razvijate i povećavate taj plavičasti plamen koji će vremenom preplaviti vaše tijelo i omogućiti vam uspješan budući samrazvoj u duhovnim, mentalnim, emocionalnim i materijalnim aspektima..."

"...Neko nam je rekao da mi posjedujemo "dušu", a zapravo, duša posjeduje "nas". Naše tijelo predstavlja samo instrument pomoću kojeg upijamo iskustva suptilne energije u trenutnoj materijalnoj realnosti. Kada tijelo umre, pripada planeti Zemlji, ali vitalna energija nastavlja put prema Bogu. Reinkarnira se kroz neki drugi svijesniji životni oblik, na istoj planeti, ili negdje drugo u univerzumu. Mi postojimo na ovoj planeti kako bi prikupili esencijalne “lekcije” za brži prosperitet naše “duše”. Upravo radi toga, mi moramo naučiti kako da uvijek ostanemo pozitivni, čak i tada, u najgorem okruženju koje se ponekad javi i postane dio našeg iskustva. U toj viziji, ta unutrašnja energija nas takođe podsjeća i podsiče da se konstantno mjenjamo, da pratimo vlastitu prirodu, da prosperiramo u zdravstvenom aspektu, da mjenjamo ideje i stavove, razmišljenja, da konstantno povećavamo vlastitu svijest (znanje), percepciju, da u vlastitom umu konstantno usađujemo nove pozitivne navike a koje će kontinuirano i progresivno povećavati kvalitet planetarne vizije života. Takođe, da se uvijek pitamo kuda zapravo idemo i da tražimo pravi smisao ma u kom realitetu postojali. Uvijeren sam da mi kao ljudska bića nismo na odmoru na trenutnoj planeti. Na njoj primarno postojimo kako bi naučili određene lekcije a isto tako, iskusili njenu beskonačnu ljepotu i bogatstvo. Ni jedna duša nije zalutala u naša fizička tijela. Duša se reinkarnirala sa namjerom kako bi prosperirala prema većim nivoima svijesnosti. Zato svaka duša, svako ljudsko biće u sebi posjeduje takvu želju, iako ponekad ne izgleda tako. Zato je neophodno da na duhovnom aspektu konstantujete šta to predstavlja vaš istinski smisao trenutnog života na planeti. Kada ga upoznate sledite isti pravac, prenoseći ga iz duhovne u materijalnu dimenziju postojanja. Kada to uspijete mogućnosti su zaista beskonačne jer Vi tada poznajete kako se odvijaju primarni aspekti trenutnog realiteta. Primarni motiv mi predstavlja to da vas putem vlastitih vizija usmjerim prema višim duhovnim sferama i informacijama kojih smo često nesvijesni. U tom pogledu, opisane vizije sa moje strane postoje kao kratke i kristalno jasne, kako bi svako odraslo ljudsko biće bilo u mogućnosti da ih razumije. Jako puno ljudi još uvijek živi pod umnom kontrolom "Matriksa", i očigledno je da će se na navedene vizije gledati sa jakom rezervom, nevjericom i odbijanjem, a neki od Vas će se vjerovatno i smijati. Nekima je tako puno toga uliveno u umu da će iste vidjeti kao provokaciju i najvjerovatnije se uvrijediti. Tako da, i prije nego obavjestite i informišete Vaše najdraže sa sledećim vizijama, budite spremni da se suočite sa prirodom eventualnih posledica. Ljudi stvaraju odbrambeni mehanizam u tom pogledu, kako bi zaštitili vlastiti integritet, ideologiju i vlastitu percepciju trenutne "realnosti". U tom pravcu, efekat matriksa je tako jak da, ako Vi pokušate promjeniti percepciju neke osobe, jako je vjerovatno da će ta ista osoba uskoro promjeniti mišljenje o Vama. U drugom pravcu, znam da će moje Vizije privući jako puno probuđenih osoba, koje su u potrazi za vlastitim izvorom koji oličava njihovu viziju i životni pravac. Zaista niko ne treba da se u potpunosti veže i da fanatično prati moje vizije. Najvažniji princip mojih namjera se ogleda u Vašem usvajanju i poistovjećivanju sa potencijalnim vizijama, tj. informacijama koje Vam mogu poslužiti kao podsticajna energija prilikom usvajanja novih, vlastitih vizija i pogleda na trenutnu realnost. Mi sa svijesnim promjenama percepcije i razmišljanja zaista utičemo na promjenu misaonog okruženja na planeti. Naravno, u potpunosti sam svijestan toga da ne posjedujem potpune odgovore i objašnjenja na sve moguće aspekte, a to je zapravo i nemoguće, jer su mogućnosti u tom pravcu beskonačne. Ako ne vjerujete i ne slažete se sa predstavljenim vizijama to je potpuno u redu, ali tada, isto tako, pokušajte da iskoristite vaš um, srce i intelekt da zaista dokažite sebi zašto ne vjerujete. Analizirajte svaku postojeću informaciju i nikada ne vjerujete slijepo, a isto tako, nikad ne negirajte nešto što niste analizirali i drugačije objasnili..."

"...Svaka ideja i vizija bi se trebala pretociti u iskustvo. Ideje nemaju efekta u teoriji, za njih je potrebna praksa (iskustvo) i sa teorijama se ne dešavaju promjene, a koje su planeti trenutno jako neophodne, i zaista, sama planeta teži za istim. Ako zaista želite da postignete prosperitet, da postanete bolja osoba koja će doprinijeti tome da i planeta Zemlja postane bolje mijesto za egzistiranje živih bića, krenite da uvodite reforme još danas. Otvorite srce i krenite ispočetka da učite davno zaboravljeno znanje koje smo posjedovali u percepciji. To znanje je zaboravljeno i samo neki su ga se sjetili i potom ga nažalost, iskoristili protiv čovječanstva. Vođeni iluzijama "Matriksa", ljudska bića su povjerovala da je trenutni realitet prava stvarnost, da su nemoćni i da zavise od njega. Ljudi su od nekadašnjeg sklada i mira kreirali svijet podijeljenosti i zavisnosti od materijalnih uživanja koja su popraćena sa strahom od gubitka istih, sebičnosću, kasnije i zavidnosti. Odrastanjem smo nažalost usvojili i prihvatili većinu neistinitih vizija koje se odnose na mnoge životne aspekte. Trenutno, uvidamo da su te ideje, vizije i vrijednosti zapravo predstavljale mitove. Do sada smo iz neznanja ignorisali i okrećali leda našoj pravoj prirodi. Uprkos našim potencijalima, dovodili smo sebe u nezahvalnu poziciju, i zbog toga smo patili. Sada, naša svijest je evoluirala i mi konačno opažamo vlastite greške. Konačno smo spremni da se promjenimo, da promjenimo nepodesne navike i običaje, da okrenemo novi list na kojem nista ne piše, koji je prazan i otvoren za nove vizije i ideje. Krajnje je vrijeme da počnemo kontinuirano kreirati naše živote na način koji zaista odgovara kompletnim živim bićima na Zemlji, a tako i planetarnoj prirodi. I naravno, najprije nego krenemo fokusirati pažnju na riješavanje planetarnih problema i konflikata, moramo posvetiti pažnju vlastitim prioritetima, konfliktima i iskusenjima koji se desavaju u nama, a potom i u najbližem okruženju, u porodici i prijateljima. Tek tada, bićemo u mogućnosti da uspješno utičemo na efekat "Matriksa" i da mjenjamo planetarnu prirodu realnosti na nekom globalnijem nivou.

"...U skoroj budućnosti desiće se takve manifestacije koje mi sami i na tom globalnom (planetarnom) nivou poželimo. Takve želje potrebno je da budu iskazane direktno iz srca, posvećene planeti Zemlji, njenoj flori i fauni, kako bi iste povećale planetarnu frekvenciju ljubavi,u protivnom, planetarna destrukcija nam je zaista neminovna. Da bi svako ljudsko biće spoznalo istinu, neophodno je konstantno povećavati planetarnu svijest i frekvenciju ljubavi na planeti Zemlji. Samo ako istinski volite sebe bićete u mogućnosti da volite i druge. Takođe, mi trebamo usvojiti moralnu obavezu koja je uvijek usmjerena u pravcu istine, i koju bi potom iskoristili kako bi oslobodili što više umova od uticaja "Matriksa". A uticaj "matriksa" se projektuje na zarobljavanje uma u materiji, a reflektuje sa promovisanjem nemoralnih aktivnosti, sa uživanjima u tuđim patnjama, materijalnom bogatstvu, žudnjama za novcem, i željama za prestižom, luksuznim kolima, opojnim drogama, modom i glamurom, seksualnim užitcima. U modernom dobu, ka takvim ambicijama i željama nesvijesno stremi jako puno ljudskih umova, ali, da li je to zaista sve što priroda života na planeti Zemlji ima da ponudi? Sa tim konstantnim uticajima na um, ljudska duša nikada neće primiti mogućnost da napusti energetski kavez "Matriksa" koji ljudsko biće nesvijesno drži u konstantnom ignorisanju vlastite prirode.

Citat iz filma "Matriks" - Eng. "Matrix"

"Reći ću ti zašto si ovdje Neo. Ovdje si zato što znaš nešto. A to što znaš ne možeš objasniti, ali osjećaš to. Zapravo, osjećao si to kompletnog života, da je nešto pogrešno u vezi sa svijetom. Ne znaš šta je to, ali je tamo i postoji...kao trn u tvome umu, izluđuje te i upravo taj osjećaj te je doveo kmeni. Da li znaš o čemu govorim?"

Neo: "Matriks..."

"Da li želiš znati, šta je to? Matriks postoji svuda, uvijek je oko nas, pa i sada dok se nalazimo u ovoj naizgled pravoj prostoriji. Zapravo, možeš ga vidjeti kada pogledaš kroz prozor, ili kada upališ televizor...možeš ga osjetiti, kada odeš na posao, kada posjećuješ crkvu, kada plaćaš poreze...to je veo, koji ti je navučen preko očiju da bi te zaslijepio i odvukao od istine."

Neo: "Koje istine?"

"Istine da si zapravo rob Neo, kao i svako drugi, rođen si u ropstvu, rođen si u zatvoru kojeg ne možeš pomirisati, okusiti, niti dodirnuti. U zatvoru Neo, za tvoj um...Nažalost, niko ti ne može reći šta je to zapravo Matriks, moraš ga sam uvidjeti..."

Mi smo zapravo robovi vlastite umne ograničenosti.

Naravno, vlastita realizacija je jako važna kako bi se duševna i umna sloboda povezala sa unutrašnjom harmonijom Vašeg srca, a koja se prima sa prosvetlenjem, tj. otkrivanjem istinsko - prirodne Božanske veze u flori i fauni, u mikrokosmosu i makrokosmosu, a tada, i u novim životnim ambicijama. Najbolje "oružije" za promjenu bliske budućnosti predstavljate Vi sami, Vaš uticaj razumijevanja, znanja, svijesnosti, percepcije, koji kao talas udara o stijene i budi usnule umove.

Najbolji pristup koji omogućava ljudima nove uvide i promjenu vlastitog razmišljanja u željenom pravcu, jeste da im se putem suptilnih podsticaja probudi želja za novim vizijama.U tom pogledu, "Planetarna Vizija" je iskreno odlučila da Vam predstavi vlastite vizije i ideje kako bi Vam u budućnosti pomogle da prođete trenutni realitet putem najlakšeg mogućeg pravca, pravca koji ne poznaje tugu i bol, mržnju i frustraciju, depresiju i pesimizam, pravca koji poznaje ljubav i sreću, nadu i optimizam..."

"...Planeta uskoro ulazi u novo doba, novu frekvenciju koja će progresivno promjeniti svijest ljudi i pomoći im da shvate svoju istinsku prirodu i ljepotu kreacije. Kako sve više putujemo kroz sadašnjost, naša svijesnost podstaknuta zdravim razumom i intuicijom, nam omogućava da konačno uvidimo da se u trenutnom realitetu sve događa paralelno, da postoji zakon akcije i rekcije, zakon privlačnosti, da mislima i emocijama utičemo, privlačimo i kreiramo buduća iskustva i događaje..."

Nevladina Organizacija "Planetarna Vizija"

Tags:     ivan mirković      planetarna vizija      knjiga      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno