4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Zakon privlačnosti

62927


Trgovci koji su napravili knjigu i film Tajna (The Secret), u skladu sa svojom drevnom praksom, nisu iznijeli cijelu tajnu, ostavili su nedorečenu tajnu o pravom načinu djelovanja 'Tajne'. Iznijeli su samo svjetovan dio 'Tajne' dok ezoteričan nisu ni spomenuli, a bez njega Tajna ne djeluje.
Tajna pravog djelovanja 'Tajne' je u misaonim frekvencijama, odnosno u odgovarajućem stanju svijesti.

Djelovanje 'Tajne' ima duhovan aspekt do kojeg dopiru samo rijetki pojedinci. Duhovno je ono što nadilazi pojedinca i ličnost, što individuu povezuje sa cjelinom, s Apsolutnim. Otkada je čovjeka i svijeta to se povezivanje provodilo praksom asketskog pročišćenja i meditacije u kojoj svi individualni sadržaji uma nestaju, i s njima sama iluzija individualnosti, ili Ego. Samo tada je čovjek sjedinjen sa Apsolutnim. On je to oduvijek i bio, ali sada je to otkrio i u cjelini svjesno sudjeluje jer je svjesno poništio iluziju egoičke individualnosti koja je stvarala privid razdvojenosti individue od cjeline, koja je Bog ili Apsolut.

Mi smo uvijek sam Apsolut, ali u svojoj suštini, ili bitku. Na najdubljim i najfinijim područjima svijesti. Na površini, u svakodnevnom umu, na javi koju sada vidimo oko sebe, mi smo porobljeni individualnim sadržajima uma koji nam daju privid odvojenosti od cjeline. Taj privid doživljavamo kao stvarnost u kojoj živimo. Toliko smo identificirani s tim prividom odvojenosti da smo nemoćni djelovati kao cjelina i koristimo isti potencijal stvaranja kao Apsolut, što nam s pravom pripada jer ništa ne može biti različito od Apsoluta i njegovih potencijala, pa ni mi sami. Djelujemo samo s ono malo fizičke snage koju imamo u tijelu i sposobnostima uma, ograničenog čulima i svim individualnim sadržajima i utiscima koje smo sakupili, kojih se grčevito držimo, ili su nam nametnuti kao javno mijenje, propaganda, 'znanstveni' zakoni, tabui, religijska vjerovanja ili sofisticirani implanti.

Vjerojatno najbolji teoretski okvir za razumijevanje zakona privlačenja daje drevno učenje Sankhye, od koga je nastala sva pozitivna indijska filozofija i praksa joge. Po tom učenju Apsolutni duh (Puruša) samom svojom blizinom izaziva u postojanje fizički kosmos (Prakrti) i svu životnu energiju. Na nižem kosmičkom planu, po učenju Veda, Puruša boravi u suncu, u zvijezdama, pa otuda one izazivaju stvaranje planetarnih sustava. Na još nižem planu Apsolutni duh ili Puruša, boravi kao individualna duša u čovjeku, kao čovjekova duhovna suština. I otuda Puruša, kao vrhunski privlačitelj, izaziva oblikovanje i kretanje svekolike životne energije na planetama kroz svjesnog subjekta, čovjeka. To kretanje energije na planeti vidimo kao sve događaje i civilizaciju. Zbog svoje duhovne, božanske suštine, koja sve izaziva u postojanje i koja je vrhunski privlačitelj, čovjek privlači sve - a ne zato što njegov ego želi da stvara realnost.

U eksperimentima kvantne fizike primijećeno je da se energija kao čist potencijal pretvara u subatomsku česticu samo ako su prisutni promatrači, ljudi. Kada ljudi nisu prisutni u eksperimentu, ne stvara se nikakva materijalna subatomska čestica. Učenje Sankhye kaže da se fizička priroda (Prakrti) pokazuje pred svjesnim promatračem (Purušom), i kada je ovaj opazi kakva zaista jeste, ona se povlači, nestaje, kao plesačica koja je pokazala svoj ples. Prisustvo svjesnog subjekta izaziva u postojanje fizički svijet. (Zato za vrijeme sna, kada je subjekt nesvjestan, fizički svijet za njega nestaje.) Budući da ima puno svjesnih subjekata (individualnih duša) koji izazivaju u postojanje fizičku realnost i oblikuju je na kolektivan način, to daje znatnu snagu toj realnosti tako da ona opstaje nezavisna u izvjesnoj mjeri i bez pojedinaca jer uvijek postoji vladajuća većina.

Ovakvo učenje Sankhye nam pomaže da shvatimo da se ovo ne događa samo u eksperimentima na subatomskom nivou, niti je to samo problem tumačenja rezultata, nego uvijek i svuda oko nas. Fizički univerzum postoji zato što mi postojimo, zbog svjesnog subjekta, a ne obratno.

Prevedeno na praktičan jezik, ovo znači da moć djelovanja imamo utoliko veću ukoliko djelujemo s dubljih nivoa svijesti (theta ili alfa), a manju ukoliko smo na površnim (beta) frekvencijama. Jer na najdubljem nivou smo jedno sa svim, a u površnom, svakodnevnom umu smo nemoćni pojedinci.

Misli imaju egzaktno izmjerenu moć djelovanja. One su najfinije aktivnosti u nama, i budući najfinije, one pripadaju najfinijim frekvencijama samog bića ili Apsoluta. Tu je i najveća moć djelovanja jer se sav stvaralački proces kreće od finijeg ka grubljem, dok ne postane opažen čulima.

Razlika u frekvencijama misli ili nivou njihovog djelovanja ogleda se u svakodnevnim iskustvima po tome da li se ostvaruje ono o čemu mislimo ili se dešava upravo suprotno, u iskustvu sinkroniciteta misli i događaja, ostvarenja 'kletvi' ili 'uroka'.

Misli uvijek djeluju. Mi svojim mislima djelujemo na sebe i svoju okolinu, odnosno na buduće, ali i prošle događaje. Samo to radimo kaotično i nismo ni svjesni efekata naših misli.

Što to znači?

(1) Prvi je kada mislima izazivamo događaj, ali u varijanti suprotnoj od one kako razmišljamo. To je ono što narod zove 'urok'. Kada o nečemu grčevito mislite, o nekom budućem događaju, onda ubrzavamo njegovu energiju događaja i pravimo suprotnost – neće se desiti ili će se desiti suprotno.

Zašto suprotno?

Da bi vam bilo jasnije ono sa čime ćemo se upoznati moramo se upoznati sa novim modelom iz fizike čestica nadsvjetlosnih brzina inženjera i filozofa Gorana Marjanovića.

Kako se na slici vidi, imamo dvije strane. Lijevi dio je (kvazi) realnost koju poznaje naša znanost - dakle energije i brzine do "granice" brzine svjetlosti, što je osnovni postulat teorije relativnosti. I desni dio dijagrama - zovemo ga "nehercijanski" - koji je potpuno 'inverzan' onome što znanost smatra realnim i jedino mogućim. U našoj realnosti je sve obrnuto. Dakle nehercijanska realnost je 'zrcalna slika' ovog našeg 'ovdje' i zato 'tamo' sve funkcionira obrnuto. Kao što se vidi, energija objekta koji ubrzava – smanjuje se i praktično za beskonačno veliku brzinu postaje nula - djeluje paradoksalno, ali je tako.

Ako je energija ubrzana trebao bi se događaj pojačati? Ali neće, jer kako se i vidi iz modela - prelazi u više frekvencije i ide iza ogledala. Postaje nehercijanski objekat – a to je za nas zrcalna slika. Znači obrnuta.

Dakle, bitno je kako mislimo – ako mislimo hercijanski (lijevi dio grafikona), ili kako je većina ljudi navikla misliti, (beta valovi, svakodnevni, aktivni ili relativni um), intenzivno razmišljanje pojačava energiju sve dok je ne dovede u nehercijanski dio (desni dio) gdje se smanjuje. I izrasta u svoju suprotnost. U takvom obliku ide "gore" gdje mijenja okolinu. Što znači to 'gore'? Sve naše misli djeluju preko nehercijanske strane do onog djela univerzuma, ili astrala, ili 'kronike akaša' (ima mnogo pojmova za to) koji kreira buduće događaje, u stvari putem naših misli pravi 'program' koji mi poslije koristimo i živimo naše živote baš po tome.

Zato kažemo da je nehercijanska realnost 'zrcalna slika' ove naše realnosti, ali 'tamo' sve funkcionira obrnuto. Drugim riječima, od svega ispadaju samo prazne predstave i uvjerenja koja nas ubuduće određuju, ali nemaju učinka na istinsku promjenu stvarnosti.


Moramo se ovdje malo zadržati još na pitanju vremena, jer uopće nije svejedno koliko dugo razmišljamo o nečemu.

Fizičar Marjanović je svojevremeno dao jednu lijepu usporedbu. Zamislite slona i miša na klackalici. Mogli bi biti u ravnoteži, teoretski i praktično. Samo vam treba dovoljno duga klackalica. Strana sa mišem mora biti mnogo, mnogo veća. E sada zamislite da je klackalica vrijeme koje na svojim stranama drži jednake količine energije (mase) i sve je izbalansirano. Ali ako sa jedne strane skratimo klackalicu moramo pojačati energiju (masu) da bi i dalje bili u ravnoteži. Dakle, što je vrijeme kraće, energija će biti veća. Imati ćemo slona. Ako na drugoj strani produžujemo vrijeme, tu energija (masa) mora biti sve manja i manja – odnosno onaj naš miš će biti sve manji i manji i na kraju će otići u svoju suprotnost. Podići će slona.

Treba imati u vidu da je Priroda iz praktičnih razloga stvorila taj razmak u vremenu tokom kojeg je potrebno da se nešto ostvari iz misaone namjere u konkretan rezultat, iz dva razloga: prvo, život bi bio nemoguć kada bi se misli trenutno ostvarivale, nastao bi kaos, i drugo, potreban je period utvrđivanja individue u toj stvarnosti u kojoj zaslužuje ono o čemu misli ili što namjerava - utvrđivanja zbog sazrijevanja same individue u vezi onoga što namjerava i što radi, i zbog zakona karme, po kojem ima stvari koje nam nikako ne pripadaju iako ih želimo, ili su neprikladne iz nekih objektivnih razloga.

(2) Drugi način djelovanja mislima je kada putem njih izazivamo događaj, ali u varijanti točno kako smo razmišljali. Kako smo i željeli. Tako svjesno kreiramo svoj život. Događaji se redaju upravo onako kako smo željeli.

To je teško za prosječnog čovjeka, koji nije vježbao da postigne određeni 'način razmišljanja', ili određenu frekvenciju misli s kojom može istinski djelovati na okolinu. Ako koristimo takav, nehercijanski način razmišljanja, onda nema suprotnosti. (Naše misli su u energijama sa desne strane grafikona). Sva energija ide direktno „gore“. Da bi nešto bilo zapovijed, da bi moglo mijenjati budućnost, ili prošlost, misao mora doći u nehercijanski dio, jer samo onda djeluje na svemir. Jer ako se misli u lijevom dijelu, dok postane zapovijed, ona se izokrene, ali ako se misli u desnom dijelu, onda je to odmah takva zapovijed.

Zapovijed je zapravo odgovarajuća frekvencija neke energije. Svekoliko stvaranje i djelovanje bića se započinje odigravati na najfinijim frekvencijama (ili višim dimenzijama, po ezoteričnom učenju) koje u našem mozgu odgovaraju theta, a zatim i alfa valovima. Da bismo bili aktivni sudionik u zbivanju moramo svoj um dovesti u te najfinije frekvencije općeg procesa zbivanja.

Onaj tko je dobro razumio do sada rečeno, ispravno će se zapitati: Znači li to, da ako „zapovijedi“ šaljem sa niske frekvencije, npr. alfa stanja, to se ostvaruje? A ako šaljem sa uobičajenih dnevnih frekvencija našeg mozga, to se potencira u suprotnost ili ne ostvaruje?

Baš tako! Jednostavno proanalizirajte vaše misli kada vam se dogodilo da su bile zapovijedi. Svakome se to ponekad desi. To su bili trenuci kada smo djelovali, osjećali i mislili cijelim bićem, svjesno (beta) i nesvjesno (alfa i theta talasi). I potrudite se da zadržite to svoje stanje. Sigurno je da se tu radi o nehercijanskom razmišljanju.

Primijenite način razmišljanja iz modela 2. U stvari mi to često radimo spontano i krajnje nesvjesno. Brinemo se o negativnim stvarima i na nivou podsvijesti, na dubljem nivou uma i frekvencija, naše je razmišljanje zapovijed. Negativno uvijek osjećamo i razmišljamo najdubljim dijelom svoga bića, nehercijanski, i zato ono djeluje. Tako je sa svim neprijatnostima koje nam se dešavaju. Zato mnogi podvlače značaj pozitivnog načina razmišljanja. A sada vidite i mehanizam zašto je veoma važno da ne mislimo ništa loše. Tada to loše lako i privlačimo jer ga privlačimo cijelim bićem.

Kao što je već rečeno, od starine jedini način dolaska i djelovanja na najdubljim nivoima bića bila je i ostala praksa asketskog pročišćenja i meditacije. Nije dovoljno samo misliti i zaključivati o tome, jer sve su misaone aktivnosti samo u površnom umu. Potrebna je indirektna metoda dolaženja iza misli, do samog Apsolutnog bića u nama koje uvijek djeluje u svemu i ima sav potencijal djelovanja. Zato je nužan rad na sebi putem discipline meditacije kojom se stječe objektivno znanje. Jer Zakon privlačenja ne djeluje na nivou običnog, svakodnevnog uma i ega, već jedino sa alfa i theta stanja svesti, i dubljeg emocionalnog nivoa.

Upravo s tog nivoa djeluju negativne misli i osjećanja, pa se zato negativnost tako lako i ostvaruje kod običnih ljudi u vidu bolesti, ako ne i događaja. Na primjer, ako mrzite neku životnu situaciju ili prisustvo neke osobe s kojom ste prinuđeni živjeti, vaša mržnja kao presudna emocionalna snaga koja dolazi iz dubine cijelog bića, na kraju će energizirati taj doživljaj i materijalizirati se u vašoj okolini kao uporno prisustvo te neželjene osobe ili životne situacije - zato što se svaka misao materijalizira, tj. pretvara u onaj oblik koji je baziran na određenom emocionalnom utjecaju koji iza njega stoji - a ne na obliku same misli koje se stalno smjenjuju. Ako svjesno mislimo da ne želimo nešto, upravo to ćemo stalno dobijati i nećemo se moći toga osloboditi jer EMOCIJA O TOJ STVARI je ona sila koja tu stvar (osobu, situaciju) upravo privlači zakonom privlačenja koji djeluje slijepo i mehanički, kao ogledalo. Tako dajemo značaj i sami držimo ono što ne želimo. Ono bi možda i samo otišlo od nas u stalnom procesu prirodne promjene, ali mi ga držimo emocionalnim nabojem o njemu - svejedno da li pozitivnim ili negativnim.

To nije lako dosegnuti, jer ne samo da je potrebna meditativna praksa, već i dublje razumijevanje svega, duhovna zrelost. S tog nivoa, tj. dubine, ne djeluje se samo radi običnog ostvarivanja glupih želja, nego s nivoa stvaranja realnosti, u kojoj je fizička razina samo jedan površan dio.

Takvo stvaranje ne odnosi se samo na predmet želje, nego i na onoga tko želi, čovjek mora prvo sebe dovesti u poziciju da bude dostojan moći privlačenja - da ima jedno Ja i stalnu svijest o sebi - i samo tako može privući željeno.

To je i garancija Duhu koji sve omogućava da željeno neće biti štetno.

Inače bi svaka budaletina ostvarivala sve što želi i nastao bi kaos.

To je i poanta zakona privlačenja: da prvo sebe dovedemo u stanje da sebe mijenjamo i tako spoznamo sebe kao Tvorca. To je u skladu sa religijskim autoritetima koji kažu da smo po liku Tvorca stvoreni (i kao "sinovi Božiji") - onda imamo i njegovu moć stvaranja - ne apsolutnu, već u području svojih života.

To je dio rada na sebi.

Najbrže ćemo doći do onoga što privlačimo ako sebe dovedemo do toga, a ne da to privlačimo k sebi.

Bez rada na sebi proces privlačenja je neuspješan jer puca na nerazumijevanju koje nastaje kada već na početku ne dobijemo ono što tražimo već ono što moramo iskusiti i odraditi da bismo dobili ono što tražimo. Samo lake i dostupne stvari se dobivaju direktno privlačenjem. Za većinu krupnih stvari koje su izvan našeg dosega, prvo privlačimo situacije koje nas tjeraju da učinimo ono što treba kako bismo postepeno postali podobni željenom cilju, da sebe promijenimo tako da budemo na nivou tražene stvari, i tek onda je zaista privukli.

Cjelina nam skoro nikada ne daje direktno sa svoje strane ono što tražimo, nego najprije ono što je potrebno da bismo mi sami došli do onoga što želimo, da postanemo usklađeni s tim. Jer ako nismo frekvencijski, tj. stanjem svijesti usklađeni s tim, ne možemo to ni privući. Na taj način nam daje KROZ nas, jer mi smo ta cjelina koja sve daje samoj sebi. Zato treba pažljivo uočavati znakove i signale koji nas usmjeravaju k tome, koji nas navode na osobnu promjenu. To je neugodno i mnogi te znakove previđaju jer gledaju s iščekivanjem samo željene stvari da im dođu gotove. Kada se radi o međuljudskim odnosima to je posebno neugodno jer je odgovor cjeline na naš zahtjev da se oslobodimo neugodnih veza i imamo ugodne, taj da nam najprije daje situacije i ljude koje želimo izbjeći i to u njihovoj suštini i najjačem izdanju, kako bi uvidjeli da je problem u nama (da smo mi nesvjesno privukli njih), a ne izvan nas.

Odatle sve nerazumijevanje ovog zakona i od strane onih koji ga kritiziraju i onih koji ga pokušavaju (neuspješno) primijeniti: preskače se onaj-koji-privlači, a on je ključni subjekt u tom procesu.

Prihvatite odgovornost za to gdje se nalazite danas ili ćete biti nemoćni da se promijenite.

Ako je Zakon privlačenja tako jednostavan, zašto nema više ljudi koji su imućni ili zadovoljni sa stanjem u njihovim životima?

Većina ljudi ne poduzima odgovornost za stanje u kojem se trenutno nalaze. Oni iskreno vjeruju da razlog za trenutno stanje u kojem se nalaze leži izvan njih samih, da je to zbog uvjeta i okolnosti nad kojima oni nemaju nikakvu kontrolu.

Većina ljudi je neupućena u Zakon koji kaže da u svoj život privlačite ono što je u harmoničnoj vibraciji sa vama.

Ključ za savladavanje Zakona privlačenja je u tome da shvatite da ste VI odgovorni za sve što vam se događa u životu. ZA SVE.
U određenom trenutku – svjesno ili nesvjesno, VI ste u svoj život privukli svaku osobu, svaki posao, svaku ideju, svaku bolest, svaku radost i svaku, čak i najmanju, bol u vašem životu.

Zakon privlačenja djeluje oduvijek, cijeloga života ste ga primjenjivali, ali nesvjesno. Zato ste i došli u sadašnju situaciju. Ne počinje njegovo djelovanje tek sada kada ste čuli za njega i kada namjeravate nešto promijeniti.

Jednom kad shvatite da ste vi tvorac vaše stvarnosti, vidjet ćete da posjedujete moć promjene te stvarnosti u sve što poželite.
Prihvaćanje odgovornosti za dosadašnje nesvjesno privlačenje svega u svoj život, osnovni je uvjet za svjesnu primjenu zakona privlačenja ubuduće.

Zapravo, mi dopuštamo da vanjski svijet kontrolira naš unutrašnji svijet. To moramo preokrenuti. Naše misli diktiraju što ćemo privući. Moramo dopustiti da naš unutarnji svijet pokreće naš vanjski svijet.

Najbitnija uputstva za praksu privlačenja bila bi sljedeća:

Princip metode je da u potpunosti poništimo realnost koju imamo, čak i da ne mislimo o njoj kao o realnosti, niti kao o nečemu što ne želimo, već kao o iluziji - i da u potpunosti kreiramo realnost koju želimo, najprije u imaginaciji ali tako kao da je ona jedina realnost ovdje i sada, nikako kao nešto što je zamišljeno i što će tek doći i što mi "privlačimo".

Nikako ne smijemo "mijenjati stvari" i boriti se protiv nečega što ne želimo tako što ćemo "privlačiti ono što želimo". Tako samo još više dajemo značaj realnosti koju ne želimo i na taj način je držimo i dalje. Ovdje samo privlačimo, ništa ne odbijamo.

Suština Zakona privlačenja je da ne 'privlačimo' ono što želimo, nego da potpuno ostvarimo da je sve već tu nezavisno od vremena. Da vrijeme ne postoji. I da samo izaberemo ono što nam treba iz sveprisutne bezvremene cjeline u kojoj sve već jeste, i da sudjelujemo u tome.

Mi to već oduvijek i radimo: svojim umom aktiviramo svaku pojedinu realnost. U svemiru postoji apsolutno sve što može postojati, sve stvari, bića, pojave i sve realnosti, nezavisno od vremena. Ne postoji ništa novo u svemiru. Jer ne postoji vrijeme. Svemir je bezvremeni potencijal svega. U 'trenutku stvaranja' svemira stvoreno je apsolutno sve što će se u njemu ikada pojaviti i dogoditi (uključujući i vaše sadašnje buljenje u ekran dok čitate ovo). On je jedno veliko područje slobodne volje u kome već postoji sve što uopće može postojati i sve se slobodno prezentira tamo gdje može da se prezentirati. Individua svojim umom samo nabada jednu po jednu mogućnost i ona se ostvaruje, aktualizira. To je ono što vidimo kao događaje u linearnom vremenu i realnost u kojoj živimo. Mi smo je nesvjesno aktivirali (da ne kažem naboli kao ćorava koka). Um je samo aktivator. Kroz um se realnost aktualizira iz potencijalnog u aktualno stanje. (I ovo sam sve lijepo opisao u knjizi Sankhya, u poglavlju o dimenzijama prirode.)

Zakon privlačenja djeluje uvijek, ali ovdje govorimo samo o njegovoj svjesnoj primjeni.

1. Opuštenost u sadašnjosti

Najvažnije je da ostanete u SADA. Jedino vrijeme u kojem možete nešto kreirati je SADAŠNJOST. Ljudi prave grešku i kreiraju buduće događaje tako što se fokusiraju na budućnost. To samo gura cilj mnogo dalje. Znači prva stvar koju morate znati je da stalno budete fokusirani na SADA.

2. Oblikujte cilj

Morate stvoriti jasnu ideju o onome što želite postići. Prvo zamislite sliku onoga što želite i ne mijenjajte je, neka tu sliku prati osjećaj kao da je željeno već tu. Tako stvoren cilj će učiniti da se Svemir pokrene.

3. Počnite od malih stvari

Počnite sa nečim malim. Ako nikada niste imali 100.000 eura u rukama, nemojte odmah pokušati da ih dobijete jer je otpor iz nesvjesnog prevelik. Ako niste bili u dobroj vezi 3 godine, nemojte odmah tražiti partnera iz snova. Pokušajte ne prelaziti u početku cifre iz vaše zone iskustva, tj. onoliko koliko obično najviše imate. Tek kada uspijete u tom prvom skromnom ostvarenju, povećajte svoj sljedeći cilj. Idite korak po korak do velikog cilja. U početku se mnogo lakše privlače stvari nego sam novac. Razlog je što možda imamo negativne predrasude o novcu, odnosno preveliko iskustvo neimanja novca i nevolja oko njega. Ono što je ovdje najvažnije jest da u početku steknete osjećaj uspjeha! Kad ga jednom steknete makar i sa malim ostvarenjem, onda sve ide lako. Zato počnite sa nečim što je samo malo veće nego ono što obično imate i neka to bude vaš prvi uspjeh. Kad se to desi onda proslavite. Uradite nešto da obilježite ovaj uspjeh jer će to još više pomoći. Kada dobijete u ruke ono što ste poželjeli možda ćete pomisliti da to nije zasluga tehnike. Otjerajte ovakve misli.

Što više radite ovaj proces, stvari se ubrzavaju. U početku će se ostvarenje dešavati malo brže nego što bi inače, da ne radite tehniku, ali vremenom će se to jako ubrzati jer ste istrenirali svoj um da nema budućnosti - samo SADA. Vi stvarate i prihvaćate stvari samo u sadašnjosti. Biti ćete jako iznenađeni brzinom. Brzina kojom se nešto manifestira je u direktnoj proporciji sa vašom sposobnošću da to prihvatite i dozvolite da bude ovdje i sada. Za neke ljude je period od par dana uobičajen, za neke tjedan dana, a za neke mjesec ili više, mada je to izuzetna rijetkost. Uspjeh ove tehnike se može izraziti u postotku od oko 98%. A sada par riječi o onih 2% neuspješnih. Oni obično kažu: "Probao sam i nije mi uspjelo". Obratite pažnju na riječ "probao". To ipak zahtjeva i malo truda. Zato nemojte samo "probati" nego tehniku stvarno radite dok ne dobijete željeni rezultat. Zaboravite na pomisao o neuspjehu jer ona odlazi iz vašeg života.

4. Problem sa čekanjem

Prestanite se fokusirati na "još se nije ostvarilo". Ovo zapravo treba staviti na prvo mjesto. Ako se ništa ne desi za tjedan - dva, ne smijete se razočarati. Privlačenje se već događa, ali ga vi gurate od sebe čekanjem da se ostvari! Što više očekujete da se želja ispuni to više uvjeravate sebe da vi to nemate. Tako i dalje držite "ja to nemam" realnost. Ovo je tragična greška i ne dozvolite da vam ona pokvari sve. Samo dozvolite da se dogodi. Zaboravite na to KAKO i KADA će vam se ostvariti. Ostvarit će se onda kada mu to ZAISTA dozvolite.

5. Pokrenite se i primajte

Svatko tko nije uspio u Zakonu privlačenja, nije znao primiti traženo. Neće ono nikada doći onako kako smo zamišljali i željeli, već na svoj način jer Duh je mnogo kreativniji od našeg uma. Primijetite šanse i iskoristite ih. Ne možete samo sjediti i čekati da vam pare padaju sa neba. Netko ili nešto mora biti kanal kroz koji će se želja ostvariti. Ako želite više para ukazat će se prilika da dođete do njih. Nemojte forsirati, samo se otvorite za mogućnost da je to način za zaradu. Ako želite lijepu vezu, onda idite na ona mjesta gdje ima šanse da sretnete osobu kakvu želite i to će se dogoditi. Nemojte samo sjediti u kući i čekati da vam zazvoni na vrata. Ako želite bolji posao, idite tamo gdje ga ima, povežite se sa ljudima koji ga rade. Napravite mali korak naprijed i vidite kako vam se putevi otvaraju.

6. Odvojite se od onih koji vas ne podržavaju u tome što radite.

Ljudi zajednički stvaraju realnost u kojoj žive. Ako su negativci jači u svojoj navici i volji da žive u siromaštvu, bolesti, lošim odnosima... onda pojedinac među njima, koji želi promijeniti situaciju, nema mnogo šanse. Tu vlada zakon jačeg. Kao u gravitaciji. Ako ih možete ih nadjačati razumijevanjem svega što je ovdje rečeno, onda lijepo, biti ćete još jači i uspješniji u Zakonu privlačenja. Pokušajte im objasniti Zakon privlačenja i privoljeti ih da sudjeluju u njemu na pozitivan način. Ako više ljudi sudjeluje na jednom cilju on se brže i lakše ostvaruje. Ako to nije moguće, bolje da se malo udaljite od onih koji čvrsto drže i podržavaju situaciju koju želite savladati.

7. Svakodnevno se petnaestak minuta ujutro i navečer osamite, sjednite, opustite se i meditirajte na gore opisan način, jasno formulirajte ono što želite kao zahtjev i naredbu da se to ostvari, i tu formulaciju ponavljajte glasno, ili u sebi, uživite se u željenu situaciju/realnost kao da je već tu. I tokom dana uvijek kada možete.

*******************************************

Praktično uputstvo za molitvu (iz Hyperspace helper-a):

> Najprije odradite disanje za pročišćavanje, uzdah kroz nozdrve, izdah kroz usta.

Centrirajte svijest u royal plavoj boji u epifizi (trećem oku).

Centrirajte točku u krugu u vašoj epifizi, sve u royal plavoj boji.

Vizualizirajte cijelo fizičko tijelo obuhvaćeno royal plavom bojom.

Okružite royal plavu boju sa slojem purpurne (ne ljubičaste) jer je purpurna boja molitve.

Okružite sve sa slojem zlatne, jer je zlatna boja koja se povezuje sa Božjim Umom.

> Samo zahvalite Božjem Umu za što god se molili, kao da ste to već primili.

Nipošto ne smijete imati stav da nešto tražite i želite zato što nemate, jer ćete tu situaciju – neimanja i traženja – privući, tj. nju ćete samo ojačati. Samo zahvalite kao da je to već tu. Zamišljena budućnost je sada. Potpuno je nestala sadašnja situacija.

Na primjer, zahvalite Bogu što vas je doveo kući sigurno, čak iako ste usred opasne džungle. Ili, zahvalite Bogu što vam je omogućio da platite sve svoje račune, čak iako ste ušli u dugove.

> Završite svoju jednostavnu molitvu tako što ćete se okružiti se smeđom bojom.

Koristite ovu afirmaciju – "Sve je postignuto sada."

Možete zahvaliti Božjem Umu tokom ove jednostavne molitve za što god želite.

Možete zahvaliti za koliko god stvari i događanja želite. Ne postoji ograničenje.

Nakon svake seanse, znajte da je napravljeno.

Ovo je odgovarajući način za molitvu – jednostavno, brzo, i bez bilo kakve sumnje u ispunjenje.

*******************************************

Sve nas ovo vodi do glavnog amandmana Zakona o privlačenju koji ćete morati usvojiti prije nego što počnete, a on glasi:

Da bismo imali moć djelovanja na vanjsko okruženje, moramo najprije imati moć djelovanja na unutarnje - sebe. Vanjske uvjete i događaje moći ćemo pobijediti i kontrolirati samo onoliko koliko sebe možemo pobijediti i kontrolirati. Jer vanjština je samo ogledalo našeg unutarnjeg stanja.

Tu se ne radi ni o kakvom moralu već o čistoj fizici ogledanja vanjskog i unutarnjeg, i njihovog djelovanja. Jednostavno nećemo imati snage ni objektivnosti djelovati na vanjštinu ako nismo dovoljno snažni i objektivni djelovati na same sebe. Koliko smo slabi prema sebi, toliko vanjski zakoni djeluju na nas i upravljaju nama, a ne mi njima. Zato promjena počinje uvijek od nas i moguća je jedino meditacijom. Vanjština je samo slijedi i odražava.

Da bismo imali moć djelovanja u sebi, moramo imati energije za to.

Samo onoliko koliko imamo energije, toliko su naše misli i namjere moćne i djelotvorne.

Ako se ne ostvaruje ništa što želimo i mislimo, to je samo zato što nemamo snage. Bez energije, naše misli su samo buka.

Energija je ta koja djeluje, a misli su samo njeni usmjerivači.

Onaj tko ima veliku energiju, može svojim mislima da ostvaruje sve, čak i da pokreće predmete.

Ovdje se prije svega misli na akumulaciju seksualne energije, kao primarne osnove svih ostalih energetskih izraza, i na njeno preusmjeravanje na više centre (čakre). Tako se čovjek budi. Bez toga može samo sanjati.

A zatim, kao inspiraciju za vježbu, pogledajte dokumentarni film 'Tajna'...


I moći ćete ostvariti svoje ispravne namjere bolje od ovih trgovaca koji s puno točnih detalja govore o tome u filmu. Da je po njima, svaki ego-manijak koji odgleda ovaj film ili pročita knjigu mogao bi ostvariti svoje glupe želje i nastao bi kaos u svijetu.

To se ne događa. Jer tajna nije za neprosvijetljene.

Preneseno sa:

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+5 #1 Bel-Mordok 2011-09-09 18:37
Živi mrtvaci
4dportal.com/.../...

Faktori privlačnosti među spolovima
4dportal.com/.../...

Traktat o ljubavi
4dportal.com/.../...

Gabriele Kuby - Svjetska seksualna revolucija - Uništenje slobode u ime slobode
4dportal.com/.../...

DENZITETI – Kozmička podjela svih razina svijesti, od kamena do Boga
www.4dportal.com/.../

OPD i OPS pojmovi, okrenuti prema sebi ili prema drugima
4dportal.com/.../...

Suživot: OPD - OPS
4dportal.com/.../...

BORIS POTAPOV: Tko smo mi?
4dportal.com/.../...

Ljudi bez duha
4dportal.com/.../...

*Quantum Physics* The Reality As You Know It Does Not Exist
www.youtube.com/.../

Quantum Physics Explained, Simply - Robert Anton Wilson
www.youtube.com/.../

*Quantum Physics* Welcome To The Matrix
www.youtube.com/.../

*Quantum Physics* All we see & seem is but a dream within a dream
www.youtube.com/.../

Quantum entanglement and the Power of Intention
www.youtube.com/.../

Pogledajte zanimljiv dokumentarni film "Kimatika"
www.4dportal.com/.../
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno