4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Feminizam i rodne uloge

38966


 

Ako pročitate  prijašnje postove, primjerice -polarizacija moći i rodna nejednakost- i ostale pod tagom -društvo predrasuda i diskriminacije-, zamijetit će te, na temelju komentara, da mnogi čitatelji nisu baš potpuno otvoreni za teme ženskog pitanja. Za mnoge su to gluposti, bezvezarije, skretanje s teme, a za neke sam bio i mason kojem je cilj svrgnuti tradiciju obitelji kroz feminizam, pokret s ciljem depopulacije stanovništva. Onaj tko tako misli, može slobodno napustiti ovu stranicu ili se prebaciti na neki drugi post :)

 Jednu tvrdnju ponavljam vrlo često a to ću učiniti i sada: ´sve teme objavljene na ovom blogu smatram jednako važnima i međusobno povezanima. Ukoliko ne uvidimo jednaku težinu problema prava žena, prava životinja, prava LGTB osoba, itd., time ne činimo svijet boljim, već ignoriranjem sastavnih komponenata jednog zajedničkog problema doprinosimo devastaciji ovog društva kroz predrasude, podjele i omalovažavanje.´

S obzirom na vrlo malo vremena koje sam imao na raspolaganju pisanja ovog posta, svoj tekst sam kombinirao s tekstom o feminizmu s stranice ´alfaportal´, te diplomskim radom na temu ´dekonstrukcija majčinstva´ (zahvaljujem Andriji što mi je omogućila da se okoristim malim djeličkom istraživanja).

Značajke feminizma

Izgleda kao da smo od rođenja predodređeni svojom rodnom ulogom, međutim to nije tako, nju nam nameće odgoj u samim početcima. Kako muškarcima, tako i ženama. Za većinu žena koje se bave ženskim pravima, to je početak „podređenog društvenog položaja“. Žene se od uvijek uče relativnoj mirnoći, pasivnosti ili jednostavnom životu kućanice. Tako su djevojčice od malih nogu  navikavane na igračke koje simuliraju kućanske aparate, suđe, pribore za čišćenje, a roditelji im u ruke guraju umjetne bebe koje su danas, s sve sofisticiranijom tehnologijom, sposobne govoriti, obavljati nuždu, itd. Roditelji ih često prisiljavaju da se brinu o svojoj mlađoj braći i sestrama, te da rade kućanske poslove. Dječaci su toga uvijek pošteđeni. Njihova se uloga u životu pak sugerira na drugi način. Odgajani su tako da se igraju autićima ili da se igraju rata. Često im se brani da plaču ili budu pretjerano osjećajni kako bi naučili svoju ulogu u ovoj izvrnutoj ´stvarnosti´. Razlike se nameću od najranije životne dobi. Netko će tvrditi da je to sasvim normalno, no mnogi će zdravorazumski reći da to može biti normalno samo u društvu iskrivljenih vrijednosti. Svi svjedočimo činjenici da je društvo upravo tako. Jeste li sigurni da naša navika da iskrivljujemo, oskvrnjujemo i osuđujemo u ovom slučaju stvara iznimku?

Žene su odgajane tako da upoznaju i da se udaju za najboljeg mogućeg muškarca, da rode djecu, te žive dugo i sretno. Drugim riječima, tako to mora biti.  Jedan pokret koji se usprotivio ovakvim postulatima i koji je ustvrdio da tako ´ne mora biti´ jest feminizam. Nastao je kao posljedica industrijske revolucije, kada je, uključujući i prvi svjetski rat gdje su i žene pomagale muškarcima, muška snaga zahvaljujući strojevima počela biti sve nebitinija. Žene su tada postajale svjesne svojih mogućnosti i počelo je traženje ravnopravnosti, poboljšanja položaja i općenito statusa žene.

 

Borba protiv patrijarhata, gdje je muškarac osnovna društvena jedinica, te rodna neravnopravnost, osnova je borbe femistkinja ili pak sufražetkinja, kako ih nazivaju u prvom valu feminizma.

Razvilo se više vrsta feminizma, a skup raznih feminističkih ideologija čini definiciju univerzalnog feminizma. Sam početak feminizma počinje u zapadnim zemljama. U samom početku, zahtjevi žena su bili mali, iako tada veliki. Da dobiju pravo glasa ili da im se plaće izjednače sa onima muškog roda, samo su neki od sada malih stvari koje su žene zahtijevale od društva. S vremenom, kada je žena koje traže svoju slobodu i prava bilo sve više i kada su se počele događati neke promjene, zahtjevi su se širili, pa je i sam feminizam dobio novu značajku.

Radikalan.  Radikalne feministkinje ističu važnost osvajanja ženskog prostora i izgradnju ženske kulture. Također, zalažu se protiv muškog nasilja nad ženama, silovanja, ženskog ropstva i pornografije, gdje ženu vide kao više nego podređenu.

3 vala feminizma

Burnije razdoblje feminizma donosi napade na brak kao instituciju, napade na muškarce koji žene tretiraju kao kućanice, one koje ništa ne rade, te su kod kuće i čuvaju djecu. Postavljala su se pitanja zašto to ne bi radio muškarac, zašto se statusni simbol žene kao majke ne bi promijenio?

Zašto, kada kažemo „tradicionalna obitelj“ svi pomislimo na isto? Odmah znamo što radi mama, a što tata. Tko je kod kuće, a tko nije. Zašto tradicionalno ne bi bilo nešto sasvim drugo, različito od čistog vjerskog fundamentalizma kakav nalazimo u zemljama Bliskog istoka.

Feminizam čine tri glavna vala:

Prvi val feminizma traje kroz cijelo 19.st. i označava borbu žena, sufražetkinja, za osnovu, pravo glasa.

Drugi val feminizma  se javlja 60-ih godina prošlog stoljeća i traje do 80-ih godina, gdje označava osnovne ciljeve feminizma poput organizacije masovnog pokreta, rodna ravnopravnost, antiimperijalizam, promjenu zakonodavstva, problematika muškog nasilja.. Od doba sufražetkinja i prava glasa do 70-ih promjene u položaju žena bile su spore i nezadovoljavajuće.

Treći val feminizma  započinje krajem 80-ih godina prošlog stoljeća a traje i danas, pokušava negirati i nadilaziti rodne razlike, no također se bavi i svim novim problemima ženske populacije vezanih za neravnopravnost i slično.

Treći val, koji traje i danas, stvorio je i mnoge druge teorije koje se bave ženskim pravima, poput queer teorije, post-kolonijalnoj teorije, transnacionalizma, ekofeminizma, trans-feminizma.

Uz već spomenuti radikalni, postoje socijalistički i liberalni feminizam.  Za socijalistički feminizam je karakteristično udruživanje sa drugim ugroženim skupinama, bilo da se radi o politici ili pak seksualnoj orijentaciji. Liberalni pak, podržavaju one feministkinje koje vjeruju u postojeći društveni sustav, kojeg treba popraviti a ne rušiti. Najvažniji zadatak jest potaknuti žene na obrazovanje i političko participiranje.

Feminizam danas

Kako da žena bude u potpunosti samostalna kada su ženama primanja općenito manja od primanja muškaraca, što znači da većina žena nije u stanju samostalno uzdržavati obitelj? I danas, nakon toliko vremena, žena je vidljivo podređena muškarcu. Njeno tijelo prodaje muške proizvode, glavna je na reklamama, gola u filmovima. Na kraju krajeva, ona rađa njegovu djecu i čini njegovu obitelj. Iako s plaćom, bez njegove je, nerijetko, daleko od samostalne.

U svom odbacivanju autoriteta, hijerarhije i vodstva, feminizam prati anarhističku teoriju. Ipak, u tome feminizam odlazi korak dalje od anarhizma, jer pokazuje pravo lice autoriteta, hijerarhije i vodstva, ali i strukturu muške moći.

Danas feminizam kritizira liberalne politike koje su na štetu žena, ali pokušava utjecati na javne politike, jer feministkinje znaju da su mjesta odlučivanja izvan njihove moći budući da su na njima podzastupljene. Glavni fokusi feminizma su i jednaka građanska i politička prava muškaraca i žena, besplatna i sigurna kontracepcija te pravo na pobačaj, pravo na slobodu i život žena bez muškaraca te lezbijsko materinstvo, jednake plaće muškaraca i žene te jednake mogućnosti na radnom mjestu, reproduktivna prava i kontrola rađanja, problem nasilja u obitelji, seksualna eksploatacija, trafficking iliti žensko ropstvo, tema kojoj ću posvetiti nekoliko zasebnih postova jer je nevjerojatno koliko je malo ljudi je upoznato s tim.

Potrebno je i razjasniti jednu činjenicu: mnoge žene se danas zalažu za ženska prava ali ipak ne žele da ih se povezuje s feministkinjama. Ne povezuju se nužno s prosvjedima, spaljivanjima grudnjaka i ukidanjem nekih statusnih ali i ženstvenih simbola koji im odgovaraju. Ne moraš biti feminist/feministkinja da bi se protiv toga borio/borila. Niti se moraš boriti na takav način ako se smatraš feministkinjom/feministom! Jer, nitko ne želi biti statusni simbol, objekt, komad ili vlasništvo.

Feministica ne mora biti lezbijka ili mrziteljica muškaraca kakvom ju mnogi pojedinci žele vidjeti. Takve predrasude se stvaraju isključivo iz razloga kako bi se ne poznavanje materije (zbog lakoumnosti) zamijenilo lakšim i plitkim ilustrativnim definicijama kakve je lakše shvatiti.  Ili čisto iz straha i zazira od mancipirane žene kao konkurencije.

Majčinstvo

Rađanje djece se, i dalje, tumači osnovnom značajkom ženskog identiteta. Kako je žena definirana u “Rječniku hrvatskog jezika”, izdanje Školske knjige i Leksikografskog zavoda? Suludi odgovor kaže;  nisi žena, ako nisi rodila.

Majčinstvo je kulturološki određeno, a društvo i okolina nameću njegov model; kakvo bi trebalo biti i izgledati, te kako bi ga se trebalo provoditi. Tako osim onih površnih, postoje dublje i teže uočljive dimenzije ovog fenomena koje je bitno definirati kao stvarno stanje, a ne idealni prikaz stvoren i nametnut od strane društva. Slika majčinstva je tako od ljudi manipulirana ciljevima i definicijama nametnutim izvana. Ta se slika razvijala i mijenjala paralelno s razvojem društva i kulture, te predstavlja proizvod cjelokupnog  povijesnog i društvenog procesa. Podvojenost u odnosu prema majčinstvu jest talog tradicionalno-društvenih, ali prije svega vjerskih načina na koji se majčinstvo stoljećima pa još i danas prikazuje. Stoga preispitivanje majčinstva mnogima znači preispitivanje nečeg gotovo svetog. Zato ga tradicionalni pristup ne preispituje, ne zadire u njega te on za njega predstavlja svojevrstan tabu.

Mit o majčinstvu i religija

U islamu i kršćanstvu prikazivanje majke se gradi na gotovo isti način, čak je i sama predaja jako slična jer je u oba slučaja utemeljena na priči o bezgrešnom začeću.

U islamu se ističe da je majčinstvo najteži zadatak koji žena može podnijeti. Ukoliko žena umre prilikom porođaja, nagrada su joj najviši stupnjevi u džennetu, to jest raju. U Kur’anu je Allah naložio da čovjek poštuje roditelje jer će njemu u džennetu odgovarati za svoje postupke: “Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.”

Budući da se u islamu pridaje mnogo pažnje odgoju; žena kao glavni i najčasniji stup obitelji nosi i najveći teret odgajajući svoje nasljednike pa se ističe da je; žena pastirica u kući svog muža. Dakle, u skladu sa svojom najdubljom i najplemenitijom biti, a to je majčinstvo, ona ima zadatak da čuva unutarnju sferu koja spada u domenu njezina rada, a to je kuća, te da odgaja djecu u skladu sa propisima vjere.  Jasno je da je porod najuzvišeniji čin, kao što je i majčinstvo najčasnija i najteža uloga žene. Zato je prema Kur’anu; Uzvišeni Allah stvorio muškarca sa jačim tijelom da bi mogao zarađivati za svoj opstanak, čak i u teškim okolnostima te da bi time mogao osigurati sve potrebno da se brine za ženu i djecu. Prema islamu žena je stvorena kao jedno nježno, ljubazno i osjetljivo biće, kako bi mogla odgajati buduće generacije.

“Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! - Allah je,zaista, uzvišen i velik!”

Naočigled je vrlo teško, pa gotovo i nemoguće u ovom okruženju biti žena koja, na temelju  slobodnog izbora koji pripada svakom čovjeku, jednostavno ne želi imati dijete ili još gore, ne biti u mogućnosti roditi. U krajnje seksističkoj i šovinističkoj religiji svijeta, ovo je najgora stvar koja može zadesiti jednu ženu – da nema dijete.

Majčinstvo na našim prostorima

Fenomen majčinstva na našim prostorima još uvijek odolijeva promjenama koje su zahvatile razvijene zemlje ili neke zemlje u tranziciji. Riječ je o tradicionalnom društvu koje je uvelike zadržalo konzervativan sustav vrijednosti, posebno kada je riječ o obitelji i majčinstvu kao temeljima društva. Običaji i moral predstavljaju uporište za izgradnju normi koje između ostalog, nameću majčinstvo kao temeljnu i glavnu zadaću svake žene.  

U tradicionalnom društvu, gdje vladaju patrijarhalni zakoni i vrijednosti, te religijske norme, položaj žene ne može biti povoljan. Država s velikim i brojnim socijalnim problemima ne prepoznaje emancipaciju žena i unaprjeđenje njihova položaja u društvu kao bitan problem. U toliko lošim socijalnim uvjetima, religija je bitan saveznik u jačanju i definiranju identiteta  te se gotovo izjednačava sa nacionalnom pripadnošću. Upravo se nacionalno profiliranje etničkih skupina odvija kroz prizmu religije zbog čega poslijeratna zbivanja nisu dovela do većeg društvenog napretka i stvaranja pozitivnog i konstruktivnog diskursa, kojim bi se unaprijedila i poboljšala postojeća situacija u državi. Naprotiv, došlo je do još izraženije segregacije entiteta kroz veličanje nacionalnog jedinstva na temelju povijesnih zbivanja. Procesom retradicionalizacije se značaj religije obnovio i raste, kao i uloga vjerskih institucija. Sve su to čimbenici koji vode do podjela, konflikata i razdora unutar društva.

Najsnažniji pritisak se očituje kroz religijsku prizmu, gdje je istovremeno i najizraženija dihotomija koja reflektira stav prema ženi. Manipulacija se očitovala u afirmaciji i veličanju žene kao one koja stvara novi život, da bi njezina uloga izostala u bilo kojem drugom kontekstu. Sve pod krinkom lijepo definiranih izraza i slika koje aludiraju na moralnost i uzvišenost, služeći se primjerom Djevice Marije u kršćanstvu i Merjeme u islamu. Društvo je na temelju toga stvorilo vlastitu definiciju dobre majke koju je nametalo i u skladu sa svojim potrebama mijenjalo. U društvu se najčešće propagiraju obiteljske vrijednosti kao temeljne i krucijalne, da bi se potaknulo stupanje u brak i rast nataliteta, a da se uglavnom pri tome država nije pobrinula za osiguravanjem uvjeta za kvalitetan život.  

Ukoliko smatrate da ovi problemi ne postoje ili da to uopće nisu problemi, vjerojatno se nalazite u sredini koja je, ili potpuno lišena ovakvih podjela i nametnutih uloga (što je vrlo rijetko), ili svjesno negirate stvari odbijajući  suočiti se s drugim načinom pogleda na stvarnost oko sebe. Činjenica jest da, unatoč neprestanom forsiranju rađanja djece, kao da nam prijeti nestanak, broj stanovnika u svijetu ubrzano raste i veliki dio svijeta je još uvijek omeđen debelim zidinama tradicionalnih poimanja koji nalažu strogu hijerarhiju unutar društvenih zajednica utemeljenih na čvrstim stupovima patrijarhata. Tamo su stari muškarci kao glavne figure, nosioci moći, simbol autoriteta koje nasljeđuju mlađi muškarci, a ženama se gubi trag na dnu tog sustava.

Žena bi trebale odrastati u društvu bez nametanja identiteta kao i muškarci. Kako smo govorili u prethodnim postovima, naše uloge, naša zanimanja, naši identiteti su nešto što dobivamo kada dođemo na svijet. Bez takvih utjecaja (koji se svode na manipulaciju i nametanje) stvari bi bile drugačije ne samo na polju odnosa muškarca i žene već i na polju razlika među kulturama, rasama, nacijama itd. Žene trebaju same definirati pravo značenje majčinstva i to na temelju vlastitog iskustva, stvarnih potreba i mogućnosti a ne na temelju onoga što propisuje religija i tradicija. Stvarnu sliku majčinstva svaka žena mora za sebe sama odabrati, a ne samo jednu, iskonstruiranu i nametnutu verziju koja se postavlja kao imperativ cjelokupnoj polovini čovječanstva.

Preneseno sa:

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+10 #4 Bel-Mordok 2012-03-14 22:42
Zašto je ženama u Afganistanu bolje da žive kao muškarci?
4dportal.com/.../...

DUH VREMENA: Globalna trgovina seksualnog´robl ja´
4dportal.com/.../...

U svijetu 774 milijuna nepismenih, od toga su dvije trećine žene!
4dportal.com/.../...

Gabriele Kuby - Svjetska seksualna revolucija - Uništenje slobode u ime slobode
4dportal.com/.../...


@pastasuta, samo sam potvrdio vaše stavove, to je sve. A u vezi Kur'Ana, mislim da se može dobiti od hodže i to besplatno. Naravno, zbog proučavanja, a ne da ljudi uništavaju knjige. Kakve god da jesu, knjige su knjige i grijeh je uništavati ih. To je moje mišljenje.

Osim toga, onaj koji je siguran u sebe nema se potrebe nervirati oko ičega, a pogotovo ne oko seksualne orijentacije, vjerske opredijeljenost i ili čega već, pa samim time može razgovarati o svemu. Samo nesigurni u sebe su ljuti na druge zbog ovakvih stvari, jer ni sami nisu svjesni svoga bića. Šta da kažem, treba raditi na karakteru, a ne samo IZGLEDATI (pozirati). 8)
Citat
 
 
+10 #3 Bel-Mordok 2012-03-13 20:53
Ajme, vidim koliko su neki išta shvatili što sam zapravo rekao, jer poudarali su mi minuse :lol: No dobro...

Štef, šta da kažem, tako je to. Kao što je rekao "pastasuta", to što je muškaraca muškarac ne znači da ne može promijeniti pelene svome djetetu, kao ni to da žena ne može podići neki teret. Meni ne smeta ravnopravnost spolova, ali onda muškarci nemaju potrebe otvarati vrata ženama, a ako to i rade, onda bi i žene to trebale raditi i muškarcima, jer ruku na srce, ravnopravnost spolova. Isto tako, u slučaju da supružnici dođu na sud i sude se zbog skrbništva nad djecom, kao i na to za poništenje braka, sud mora gledati i jednu i drugu stranu isto, odnosno, biti nepristran, a ne kao dosad da je žena uvijek u pravu. Gdje je ravnopravnost spolova u tom slučaju?

A što se tiče normi, neke su dobre, no zloupotrebljava ju se, a isto tako se postavljaju bolesne norme. Ipak, mene osobno ne zanima što će se neki tamo muškarci hvatati, jer zašto bih se živcirao što oni neće žensko? Pa da sam na mjestu svih tih likova kojima to smeta razmislio bih dobro, jer kao prvo, samim time što će neki muškarac više gledati drugog muškarca u odnosu na ženi meni osobno odgovara, jer samim time ostaje više ženskih osoba za mene, da tako kažem :lol: 8)

U vezi obitelji, prije dosta godina sam gledao film Junior gdje je muškarac zatrudnio. To mi je bilo ne samo čudno, već pomalo i odbojno. Smatram da se zna za što služe reproduktivni organi (osim za sam ugođaj), pa prema tome, jasno je tko koju ulogu ima. Osim toga, egoistični pristup u kojemu neki pojedinac iživljava svoje seksualne fantazije s drugom osobom pred djecom je definitivno degutantno, a prvenstveno mislim na gay parove koji imaju djecu. Mislim da bi to trebali zadržati u privatnim prostorijama, jer zbunjuju djecu, koja su ionako tek počinju ravijati. A te parade, pa neka paradiraju, no nije stvar ni tih parada, već koja je poruka tih parada? Da su gay osobe bolej i kvalitetnije od heteroseksualni h? A većina se tako ponaša. Ipak, neka svatko misli tko šta hoće, jer umiščljenost je ionako samo nedostatak samopouzdanja i napuhani balon.

Što se tiče plaćenosti ljudi u kojekakvim poslovima, pa nije svaka osoba ista, ne samo zbogt spola, već i zbog godina, stupnja obrazovanja, ovisi i kakvo razumijevanje ima, tjelesne konstitucije itd. Ne može npr. čovjek koji čisti ulicu imati plaću kao nekakav vojnik ili direktor. Samo, stvar nije ni u tome, već u tome da se stvara jaz između svih, jer sve ide u krajnost. Jedni imaju premale plaće, drugi previsoke. Jedni imaju obitelji i nigdje se i ne zna za njih, drugi nemaju i paradiraju ulicama tražeći kojekakva prava. Svašta se događa. Mogu samo reći još da svijet postaje sve luđi i luđi, te da u svom tom ludilu ono normalno postaje ludo, a ludo normalno. Uostalom, neka mi netko definira pojam normalnog i ludog u današnje vrijeme... (iako osobno, znam)... 8)

Još nešto, u vezi linkova, manje su oni bitni. Naveo sam ih samo kao primjer nekim stvarima, pa ako netko ima šta protiv, neka se obrati dotičnim osobama i institucijama koje prave te gadarije. Toliko o tome.
Citat
 
 
+5 #2 Bel-Mordok 2012-03-13 06:33
@Štef, hvala na objašnjenju i na uvažavanju. Razumijem vas i slažem se s vama, no također smatram da se ljudi ponižavaju, i to ne samo što se tiče određenih svjetonazora, već upravo zbog toga što se stvaraju norme zbog kojih prvenstveno i dolazi do ovakvih podjela. Ni ženski feminizam niti nečije pravo na seksualnu orijentaciju se nisu pojavili tek tako, već su u samom startu napravljene radikalne razlike između muškaraca i žena, što je zapravo i dovelo do ovakvih pokreta o kojima se u ovom članku govori. Od djetinjstva se muškoj djeci sustavno ugrađuje razmišljanje da moraju biti agresivni, dok se ženskoj djeci govori kako se što više pripremiti da budu što više prihvatljivije u društvu (pogotovo muškom), što dovodi do slabih karaktera u oba slučaja, pa muška djeca postaju razmažena i željna dokazivanja i bez ikakvog poštivanja prema drugima (pogotovo prema starijima), dok se ženska pripremaju na prostituciju od malih nogu glumeći odrasle osobe i dovodeći u određene nezahvalne situacije, pogotovo zbog načina razmišljanja i ponašanja. Zato sam vam i rekao sve onako na način na koji jesam, jer nije stvar ni u ovom članku, već o normama koje i dovode do kojekakvih podjela, pa samim time i do ovakvih i sličnih pokreta.

Naravno, ljudi trebaju biti poštivani i da im se omoguće i poštivaju njihova osobna prava, jer ionako nikoga fizički ne ugrožavaju, no, pošto je to samo mrtvo slovo na papiru, sve to dovodi do jaza između postavljenih normi od strane sustava i traženih prava od obespravljene strane, pa upravo zato i jedna i druga strana idu u krajnost i vuku svaka na svoju stranu, pa prvi imaju radikalnu netoleranciju prema svemu što nije postavljeno kao nekakva norma (konzervativci i desničari), dok drugi paradiraju na sav glas za svaku moguću sitnicu i radili bi sve što im se prohtije (liberali i ljevičari). A u tome i jest stvar, da se stvaraju podjele među ljudima, na nekakve fiktivne lijeve, središnje i desne, što je totalni idiotizam plasiran od strane sustava. Ljudi su ljudi i svi su socijalna bića, imaju intelekt, emocije itd., i samo političarima i jačoj Ekipi odgovaraju ovakve i sl. podjele. No, šta da kažem, narod je ionako bio samo masa koja se usmjerava po potrebi; i nitko zapravo nije slobodan - socijalni inženjering je u punom jeku.

Što se mene tiče, svatko ima pravo na svoju seksualnu orijentaciju (bez ugrožavanja i prisile na ikoga), to je ionako privatna stvar i ja se u to ne miješam, no s druge strane moram reći da ako ćemo paradirati na ama baš svaku sitnicu koja postoji, od npr. češljanja kose, tuširanja, rada na računalima i sl. banalnih primjera, pa do gledanja u tv čisto iz dosade, to bi dovelo do totalnog besmisla, jer koja je svrha paradirati na sve što ljudima padne na pamet, odnosno, na glupost... No, stvar i jest u tome da se takve stvari počnu sve više i više događati, upravo zato da se ljudi otuđe sami od sebe, da se sve više govori o nekakvim pravima koja su ionako samo fikcija, a zapravo da se ne samo smanjuju, već i ukidaju, a što je prouzročio sam sustav, odnosno, njegovi tvorci, tako da, po meni, nije stvar ni u tim pokretima, već u tome da se od ljudi prvenstveno pravi stoka, jer se postavljaju kojekakve norme koje ni po čemu nisu ni prirodne, ni etične, niti lako izvodive, pa se nekima daju prava koja nikada neće moći omogućiti na nekakav normalan i prihvatljiv način, dok se drugima oduzimaju prirodna prava poput slobode razmišljanja i govora, kao i na pravo življenja i pravo na hranu, pa samim time dolazi i do kojekakvih ekscesa kada se dvije strane sukobe. Ako i dalje smatrate da je članak bolestan, slobodno vam bilo, no svijet u kojemu živimo je daleko bolesniji upravo zbog situacija o kojima govori i ovaj članak, i mogao bih navesti daleko bolesnijih slučajeva od ovog članka, a što ću upravo i učiniti:

Rockefellerovo "proročanstvo" - Putovanja u budućnosti ograničena
4dportal.com/.../...

Joseph Stiglitz: Metodologija financijske agresije na državu-žrtvu u četiri koraka
4dportal.com/.../...

EU ukida Internet slobode dok FBI prati Facebook i Twitter!
4dportal.com/.../...

Ruskinja (20) izumila vlastitu dijetu, teži jedva 20 kilograma
24sata.hr/.../...

Nasred ulice otac sinčiću (6) odgrizao penis i ispljunuo ga
24sata.hr/.../...

Ava Karabatić - Dajem poduke iz svega
www.youtube.com/.../

Šok u Španjolskoj: Za nestanak 30.000 djece upetljana katolička crkva?!
4dportal.com/.../...

Catholic Bishop: Children Want to Be Sexually Abused
secularnewsdaily.com/.../...

Satanism in Orthodox Catholicism!
jesus-is-savior.com/.../...

Djevojčica prodavala sina, pa upala u policijsku zamku
danas.net.hr/.../0937006.html

Tri djevojčice skinule su dečka u WC-u. Šalile su se!?
danas.net.hr/.../...

Lažni prorok silovao je djevojčice i govorio im: Ne misli na bol, nego da ćeš ići u raj
4dportal.com/.../...

SEKS ZABAVE SRPSKIH I HRVATSKIH 'NAFTAŠA': Direktorske orgije - na devet djevojaka 'išlo' i po 20 muškaraca
www.depo.ba/vijest/31559

Earthlings - Full length documentary (multi-subtitles)
www.youtube.com/.../

SAD suspendira heabeas corpus i uspostavlja izvanredno stanje!
4dportal.com/.../...

Policija protiv građana > Uhićenja bez naloga, zavjere i kršenje zakona
4dportal.com/.../...

Primjera ima previše.

Ljudi jesu zvijeri s većim kvocijentom inteligencije, no takvi su upravo zato što su dovedeni u te situacije od raznih strana da i sami stvaraju negativna razmišljanja, pa onda i djela koja dovode do kojekakvih normi i podjela, pogotovo od strane kojekakvih sustava, ili u prijevodu, nije stvar samo u posljedici, potrebno je gledati uzrok u svemu tome, a ovaj članak na neki način i govori tako. Doduše, pomalo diskretno, no ipak.

Mogu samo reći da je sustav dosadašnjih normi u velikoj većini definitivno nešto što uništava svijest pojedinca, ali i društva u cjelini. Ljudi trebaju živjeti i imati nekakav normalan život, bez vrijeđanja i uništavanja drugih života, ali isto tako imati i razumijevanja i obzira prema sebi i drugima.

Možda se u svemu ovome nisam najbolje izrazio, no stvar je da svatko ljudsko biće ima pravo na dostojanstven život, bez uništavanja drugih. Naravno, mnogi svoja prava zloupotrebljava ju, dok s druge strane, mnogima se najosnovnija prava oduzimaju. Živimo u svijetu ludosti i gadarija, gdje se događaju svakojake stvari, ali i ljepote. Podjele su postavljene da se ljudi još i više razjedine, jer vlastodršcima ne odgovaraju svojeglavi ljudi, a pogotovo ne složni. Vuk sit i ovce na broju.
Citat
 
 
+4 #1 Bel-Mordok 2012-03-12 20:39
Moda: Ruskinja (20) izumila vlastitu dijetu, teži jedva 20 kilograma
24sata.hr/.../...

EU ukida spolna obilježja >> Uskoro zabranjeno govoriti mama i tata?
4dportal.com/.../...

Ubili sina jer nije htio priznati da je vještac
4dportal.com/.../...

Arabija: Žene s lijepim očima će i njih morati prikriti veom
4dportal.com/.../...

Obično su opet glasniji tirani...
4dportal.com/.../...

Krešimir Mišak: Totalitarizam u malim koracima i velikim vijestima
4dportal.com/.../...

Osim toga, mislite da je ženama teško? Pogledajte ovo: Invisible Children Protection Plan
vimeo.com/20298276


@Tom, pogledajte zadnju rečenicu u uvodu ovog članka. 8)

@Štef, vama je članak bolestan? A nije vam bolestan svijet u kojem živimo? Svijet u kojemu sve političke i religijske opcije zagovaraju toleranciju, mir i ljubav, a cijelo vrijeme se ničega od svega toga ne pridrćavaju, a da ne govorim o kojekakvim međurasnim, političkim i religijskim netolerancijama ... Ili u prijevodu, da je barem ovaj članak glupost (prvi bih ga popljuvao), a svijet bolji, ali nije, stoga, ne vrijedi zatvarati oči pred preočitim... Ili možda vrijedi, i praviti se da je sve u redu, i neka to netko drugi brine, jer svatko ne može ionako ništa, jer su svi mali i jadni, i svi trebaju pognut glavu da ih sustav tlači i ubija, jer se ništa ne može učiniti da se stvari poprave... Bog dao Bog oduzeo, jel tako? Šta vi kažete na to, je li članak i dalje bolestan?

@poli, vlastitim primjerom ste sve rekli. 8)
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

DUH VREMENA: GLOBALNA KRŠĆANSKA UROTA (2.dio); represijske značajke

DUH VREMENA: GLOBALNA KRŠĆANSKA UROTA (2.dio); represijske značajke

S obzirom da je bilo optužbi da sam isfrustrirani Kršćanin, moram se izjasniti da nisam kršćanin, ne pripadam niti jednoj religiji ili sekti, nisam nacionalno niti politički opredjeljen i ne...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:20042

Više...
DUH VREMENA: GLOBALNA KRŠĆANSKA UROTA (1.dio); krvoprolića i nasilno pokoravanje svijeta

DUH VREMENA: GLOBALNA KRŠĆANSKA UROTA (1.dio); krvoprolića i nasilno pokoravanje svijeta

Vjerojatno se većina vas našlo u situaciji da raspravlja s nekom religioznom osobom koja je na temu  srednjeg vijeka, inkvizicije iliti ´mračnog doba čovječanstva´, reagirala s odrješitim...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:37040

Više...
Europska Unija - Što su nam to političari prešutjeli?

Europska Unija - Što su nam to političari prešutjeli?

Kako je moguće da toliki broj ljudi i dan danas nakon završenih i zaključenih pregovora nemaju uvid u to što su to naši političari pregovarali s Europskom unijom? Kako je...

Komentari(4) Klikova:68403

Više...
DUH VREMENA: Spektakularni ulazak Hrvatske u EU

DUH VREMENA: Spektakularni ulazak Hrvatske u EU

'U jesen 1991. godine, pod uzbunama, u staroj prljavoj kotlovnici u podrumu moje zgrade, šćućureni na hoklicama donesenima u trku iz stanova čekali smo kad će...

Komentari(3) Klikova:30254

Više...
DUH VREMENA: Vodič za borbu protiv depopulacije stanovništva (homoseksualizma)

DUH VREMENA: Vodič za borbu protiv depopulacije stanovništva (homoseksualizma)

Što sve prvenstveno morate znati da bi mogli ´voditi borbu´?  

Komentari(9) Klikova:34690

Više...
DUH VREMENA: Dezinformacije i manipuliranje

DUH VREMENA: Dezinformacije i manipuliranje "u ime obitelji"

Gdje su bili svi ti "Hrvati" i "Hrvatice" kada se raspisivala peticija za referendum o poništavanju pretvorbe i privatizacije, zabrane prodaje resursa, zabrane GMO-a i za ponovni referendum...

Komentari(4) Klikova:24460

Više...
DUH VREMENA: Političke stranke i političari su problem, a ne rješenje!

DUH VREMENA: Političke stranke i političari su problem, a ne rješenje!

Koliko još mora proći vremena da ljudi to shvate? Na što sve čovjek pristaje i do koje mjere dozvoljava (svjesno) da ga se tretira kao roba... Zašto svjesno?...

Komentari(3) Klikova:34215

Više...
DUH VREMENA: Institut Tavistock i okultizam obavještajnih službi

DUH VREMENA: Institut Tavistock i okultizam obavještajnih službi

O institutu Tavistock sam planirao pisati još davnih dana, zbog njegove važnosti i enormnog utjecaja na svijet i ljude koji toga uopće nisu svjesni. No,...

Komentari(2) Klikova:59128

Više...
DUH VREMENA: Ritual žrtvovanja: Ubojstvo J.F. Kennedya

DUH VREMENA: Ritual žrtvovanja: Ubojstvo J.F. Kennedya

Kennedyevo predsjednikovanje nije ni približno bilo onakvo kakvog su ga prikazivali tadašnji mediji. Njegovo ubojstvo ´mističan´ je čin koji provocira postavljanje pitanja u svakoga tko kritički razmišljanja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:36169

Više...
DUH VREMENA: Mlijeko - zašto ga ne konzumirati? (2.dio)

DUH VREMENA: Mlijeko - zašto ga ne konzumirati? (2.dio)

Zašto uopće pišem o mlijeku i kakve ono ima veze s svim ostalim temama o kojima pišem? Kakve veze ovo ima s sviješću? Ima itekako veze.

Komentari(1) Klikova:32358

Više...
DUH VREMENA: Sve što morate znati o Barack Obami

DUH VREMENA: Sve što morate znati o Barack Obami

Pobjeda Baracka Obame na još jednom mandatu je točka na i koja samo potvrđuje da SAD nije zemlja slobodne, slobodnog izbora, niti demokracije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:41725

Više...
DUH VREMENA: Mlijeko - zašto ga ne konzumirati? (1.dio)

DUH VREMENA: Mlijeko - zašto ga ne konzumirati? (1.dio)

Mnogo ljudi živi u uvjerenju da je mlijeko zdrava namirnica i da ga se mora piti (i konzumirati na sve ostale druge načine - sir, jogurt, vrhnje, itd.) posebno ujutro....

Komentari(1) Klikova:37257

Više...
Kraljevi i kraljice u saboru i parlamentu

Kraljevi i kraljice u saboru i parlamentu

Ovih dana, dok sam bio u jednom njemačkom gradu, imao sam nesretnu priliku posjetiti dvor  u kojem je obitavala nekoć vladajuća kasta te regije. Kao i obično, tu je bio...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:32128

Više...
DUH VREMENA: Potonuće Atlantide i čuvari planete

DUH VREMENA: Potonuće Atlantide i čuvari planete

Do ove teme sam došao, ni manje ni više, čitajući u novinama i internetu o novim događajima u Srbiji, točnije na ulicama Beograda uslijed treće po redu zabrane gaj pridea....

Komentari(2) Klikova:41531

Više...
DUH VREMENA: Napad

DUH VREMENA: Napad "štednim" žaruljama i uspostava ´Smart mreže´

Dok se potrošače godinama poziva (a sada i prisiljava) da klasične žarulje zamijene štednima, berlinski stručnjaci, pa i mnogi drugi, upozoravaju da te žarulje trebaju biti uključene što kraće i...

Komentari(1) Klikova:34896

Više...
DUH VREMENA: Legalizacija prostitucije

DUH VREMENA: Legalizacija prostitucije

Ako se odlučimo na suzbijanje prostitucije (trgovine ženama) znači da odbijamo biti marionete međunarodne industrije prostitucije, viših političkih interesa i indoktrinirajućeg javnog mnijenja koji se ne bavi ljudskim pravima.

Komentari(1) Klikova:43903

Više...
DUH VREMENA: Potražnja za seksualnim ´robljem´ i šutnja političkih elita

DUH VREMENA: Potražnja za seksualnim ´robljem´ i šutnja političkih elita

´Vrlo često auti bi usporavali ljudi bi vikali: ti si kurva, ovo nije posao za takvu curu. Ali nikad nisu stali i pitali mogu li mi pomoći.´-Stefa, tinejdžerica iz Moldavije...

Komentari(1) Klikova:40022

Više...
DUH VREMENA: Globalna trgovina seksualnog´roblja´

DUH VREMENA: Globalna trgovina seksualnog´roblja´

´Svakom ˝pravom muškarcu˝ su idealne dvije vrste žena: domaćice i prostitutke. One pak ispunjavaju sve potrebe muškoga, predodređenoga da bude pravi gazda u kući´.

Komentari(1) Klikova:45432

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno