4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Globalizacija zla

27251


Jako važna tema, motivisana sa primarnom idejom i vizijom, da se ljudskim bićima omoguće informacije o potencijalnim dešavanjima na planeti a o kojima se nikada ne posvećuje puna pažnja putem javnog informisanja. Trenutno, Vizija Planete je usmjerena ka potpunoj "globalizaciji Zla" i svakim danom je jako puno bliža prema istoj....Globalizacija Zla predstavlja proces je pokretan od posebnih ljudsko-hibridnih grupacija, tajnih društava tzv. "Illuminati" koji predstavljaju krvno povezane porodice Rothchild, Rockerfella, Windsor, Warburg, Plantagenet sa izvornom vanzemaljskom genetikom, potom ’Komitet 300’ koji sačinjavaju sve ostale vladarske porodice i neki moćni pojedinci. Komitet 300 se dijeli u nekoliko grupa, kao što su Bilderberg, Trilateralna komisija, CFR, Rimski klub...Ispod istih su masonske lože sa 33 stepena, a ispod njih političari, religiske vođe, diplomate, potencijalni glumci koji se pokazuju planetarnom čovječanstvu. Tačnije, te hibridne "ljude" u mogućnosti smo pronaći na skoro svim važnijim pozicijama na planeti sa kojih se povlače navažniji potezi a to predstavljaju politčke strane, obavještajne agencije, vojne i policijske snage, bankarski karteli, farmaceutska industrija, odredjena religijska društva, TV i radio mediji, kao i sistemi školovanja... putem istih konstantno utiču na budućnost ljudskog roda a istovremeno i planetarnu budućnost. Oni žele uspostaviti planetarni dizbalans putem neprirodnih emocija straha, a koji se reflektuje u vidu potencijalnih ratova, ekonomskih kriza, terorističkih aktivnosti, novih religijskih ambicija, bjede i siromaštva u zemljama trećeg svijeta (Južna Amerika, Afrika, Indija), i tako čovječanstvu predlažu nove ideje u vidu novih, zlih vizija.

Trenutno, u mogućnosti smo primjetiti to da se na planeti dešava globalizacija usmjerena sa jako očiglednim i zlim motivima potencijalnog kontrolisanja putem teritorijalnih unija, globalne valute, policije a i mikročipovane populacije.
Globalizacija Zla zapravo predstavlja potajni projekat vlade iz sijenke a koja vlastitim aktivnostima teži da uspostvi kontrolu na mnogim aspektima i nivoima ljudskog postojanja a i prirodnih prava. U tom vidu, teži se za kreiranjem moćnih planetarnih tijela poput finansijskih, medijskih, političkih, vojno-policijskih, tehnološko-naučnih, medicinsko-zdrastvenih, obrazovnih, kulturnih, pa i duhovnih organizacija sa novim zlokobnim vizijama na globalnom tj. Planetarnom nivou. Zaista, u mogućnosti smo uočiti da trenutni događaji na planeti otkrivaju potencijalno ZLO koje se naizgled i više ne prikriva. Kako se planetarna frekvencija ubrzava, navedeni hibridi u vidu imaju sve manje vremena da uspostave potpunu kontrolu i efekat depopulacije na planeti Zemlji. Tako da, ako je nemoguće kontrolisati populaciju od 7 milijardi ljudi na planeti,  neophodno  je zavesti ljudski um, kreirati potencijalne ratove, unije i organizacije, finansijske i ekonomske padove, terorističke aktivnosti sa kojima će se ljudi sami kontrolisati u pogledu materijalne, mentalne, emocionalne i duhovne prirode. Takav sistem im omogućava nevjerovatan nadzor i kontrolu ljudskih bića u puno pravaca i kako putujemo prema budućnosti, sve više kapiramo...

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković


Navedeni tekst je prilagođen web korisnicima i predstavlja samo "uvertiru" prema jako detaljnijim informacijama i analizi koja je opisana u istoimenoj "Planetarna Vizija" knjizi.

Tekst predstavlja ogranak teme "Manipulisanje od strane Planetarnih Entiteta"

Pogledajte nas. Sve je izvrnuto, sve je naopako. Ljekari uništavaju zdravlje, pravnici uništavaju pravdu, škole uništavaju znanje, vlade uništavaju slobodu, glavni mediji uništavaju informacije, a religije uništavaju duhovnost. - Michael Ellner

Globalizacija Zla zapravo predstavlja potajni projekat vlade iz sijenke a koja vlastitim aktivnostima teži da uspostvi kontrolu na mnogim aspektima i nivoima ljudskog postojanja i prirodnih prava. U tom vidu, teži se za kreiranjem moćnih planetarnih tijela poput finansijskih, medijskih, političkih, vojno-policijskih, tehnološko-naučnih, medicinsko-zdrastvenih, obrazovnih, kulturnih, pa i duhovnih organizacija sa novim zlokobnim vizijama na globalnom tj. planetarnom nivou.


U tom pogledu, ljudska bića se žele tako modelirati, da bi živjela u takvoj planetarnnoj realnosti koja nikada nije u istoj frekvenciji sa prirodom. Ljudi postaju potpuno neprirodni, sa namjerom zaglupljeni, dezorijentisani i hipnotisani, kako bi bolje funkcionisali u interesu bogate globalne elite.

Trenutno, u mogućnosti smo zaista uočiti da trenutni događaji na planeti otkrivaju potencijalno ZLO koje se naizgled više ne prikriva. Kako se planetarna frekvencija ubrzava, navedeni hibridi imaju u vidu sve manje vremena da uspostave potpunu kontrolu i efekat depopulacije na planeti Zemlji.

Oni sa namjerom uspostavljaju planetarni dizbalans putem neprirodnih emocija straha, a koji se potom reflektuje u vidu potencijalnih ratova, ekonomskih kriza, terorističkih aktivnosti, novih religijskih ambicija, bjede i siromaštva u zemljama trećeg svijeta (Juzna Amerika, Afrika, Indija), i tako čovječanstvu predlažu nove ideje u vidu novih, zlih vizija, a pomoću kojih navodno mogu da otklone iste opozivajući se na materijalističku prirodu čovijeka po kojoj buduće promjene leže u promjenama okruženja. Tako da, jako je očigledno da isti ne žele da se ljudsko biće mjenja, jer na njegovu prirodu je jako teško direktno uticati, oni žele promjene ljudskog okruženja kako bi im se čovijek brže i nesvijesno prilagodio tj. povinovao , a njegov um se usmjerio u željenom pravcu i tako lakše omogućio realizaciju njihovih budućih zlokobnih vizija.

Prikladna ilustracija Neil Hague-a

U tom pogledu, ako je nemoguće kontrolisati populaciju od 7 milijardi ljudi na planeti, neophodno je kreirati potencijalne organizacije u kojima će se ljudi sami kontrolisati u pogledu materijalne, mentalne, emocionalne i duhovne prirode. U tom pogledu, takve javne organizacije zapravo predstavljaju intelektualni, misleći, kreativni dio manipulisanja, a satanističke grupacije praktični segment.

Finansijski (Ekonomski) orijentisana tijela


Problem globalizacije se jako reflektuje na problem lokalnih ekonomija koje tada znatno zavise o svjetskoj ekonomiji. Ekonomski poremecaji bilo gdje na svijetu imaju potencijal djelovanja na lokalne ekonomije. Ekonomski poremecaji bilo gdje na svijetu imaju potencijal djelovanja na lokalne ekonomije.

U tom pogledu jako važno tijelo predstavlja Svijetska Banka i MMF (Medjunarodno Monetarni Fond) koji daje kredite zemljama koje joj ne mogu vratiti iste (prim. Prev. Crna Gora, Srbija, Afrika) I tako uskoro progresivno postaju uslovljene sa njihovim vizijama. Ako te zemlje ne mogu vratiti pozajmljene kredite, onda MMF “uzima” njihove kompanije i resurse potom ih prodajući svojim zemljama, tj. zemljama koje imaju najvecu kvotu u MMF-u a to su opet SAD i ostale visoko razvijene zemlje. Upravo tako se ostvaruje kontrola nad vladama i zapada se u duzničko ropstvo jer tada zadužena zemlja počinje otplacivati samo kamatu dok glavnica uvijek postoji. Uskoro tj. godinama kasnije, MMF kreira dužničko ropstvo koje tada postaje gore od rata, jer u ratu potencijalna država posjeduje šansu da mozda i pobijedi, a ovako se putem MMF – a “sišu” generacije i generacije i eksploatisu potencijalni resursi unutar iste. Upravo takav svijetski sistem finansijske kontrole zapravo omogućava kontrolu politike i ekonomije država unutar unija.

Ekonomski orijentisana tijela kreiraju buduće ratove i konflikte na skoro svim nivima globalnog društva i tako osiguravaju finansijsku zavisnost i nesposobnost kako bi ljudska bića držali u emocionalnom opsegu nisko frekventnih vibracija poput straha, mržnje, gorčine i frustracije. Sledeći nivo predstavlja politički princip koji ,naizgled demokratski, zapravo predstavlja totalitarni ogranak zlih vizija vlade u sijenci.

Politički (Pravno) orijentisana tijela

U političkom pravcu postoje organizacije koje sa potencijalnim režimima diktiraju vezu između državnog aparata i stanovnika određene države. Tokom decenija unazad, eksperimentisali su sa istima i tako uvidjeli potencijalne prednosti i nedostatke.

U modernom vremenu sekularno orijentisanih organizacija, državni predstavnici ponosno promovišu demokratiju kao sistem najmodernije vlasti. Princip prave demokratije predstavlja obrazac u kojem o državnoj sudbini ne odlučuje individua ili mala organizovana grupa ljudi, nego narod koji kao cjelina donosi odluke koje se odnose na dešavanja i aktivnosti od zajednickog interesa i koristi. Trenutno, globalna inicijativa na planeti se zaista reflektuje navodnom demokratijom, ali samo u smislu naziva, dok u pravoj prirodi, ista predstavlja potpunu autokratiju. U tom pogledu, društvene norme predstavljaju jako očigledan primjer sa kojim dobijate jako opsežan spektar mogućnosti u pogledu umne kontrole neke nacije… Ako pretpostavimo da se vladajuća elita nalazi u manjini, i da ona zaista nije u mogućnosti fizički kontrolisati puno veći procenat ljudi na planeti, inteligentnom biću će postati jako logično da u tom pogledu, elita koristi određene društvene metode kontrole uma, koje se uskoro reflektuju sa društveno poželjnim modelima razmišljanja i ponašanja. Nametnuti sistemi obrazovno-moralnih vrijednosti itekako imaju efekta u takvoj zlokobnoj agendi. Poznavajući da mase reaguju poput jata riba i da im je najvažnije ono što drugi o njima misle, kreira se planirani niz prihvatljivih i neprihvatljivih oblika reakcija, razmišljanja i ponašanja sa kojima elita polako navikava društvene mase kako kako da se međusobno kontrolišu i nesvijesno sprovode tuđu diktaturu. Nažalost, vjekovima stara piramidalna struktura postoji kao takva da je bukvalno nemoguće doseći do njenog vrha, odnosno do glave zmije koja vuče konce.

Obrazovno orijentisana tijela


Javno obrazovanje zapravo predstavlja model ponašanja dizajniran da stvara obične ljudske “pčele radilice” umjesto sposobnih individua.

Sistem obrazovanja je uslovljen principom nagrada i kazni u obrazovnim institucijama (vrtići, osnovna i srednja skola, fakultet), mentalnim programiranjima u istim, potom zatrpavanjem ljudskog uma sa beznačajnim informacijama kao i netačnim prezentovanjem naučnih definicija i činjenica u potencijalnim udžbenicima. Takođe, još od predškolskog doba, na djeci se vrši pritisak uspješnosti a “uspjeh” se najčešće mjeri prema onome što neko posjeduje, umjesto prema tome što neko jeste. Putem takvog sistema “obrazovanja” ljudskom biću se ne omogućuje da racionalno razmišlja i da donese vlastite odluke, nego mora da zadovolji profesore sa tim nametnutim znanjem. Ako to uradi dovoljno dobro, ono ide puno dublje u ralje takvog sistema i dobija posao. Posao mu omogućava egzistenciju i ispunjavanje motivacionih potreba, za odrađeni posao prima platu i tako istovremeno postaje zavisnik od sistema. Od tog trenutka, ljudskom biću se mogu plasirati najveće socijalne, religijske, seksualne i mnoge druge diskriminacije, koje tada mora prihvatiti jer se u protivnom, njegov društveni status i materijalna egzistencija dovode u pitanje.

Duhovno orijentisana Tijela


U nazovimo “duhovnom” aspektu iste organizacije teže da uspostave novu globalnu tj.  planetarnu religiju sa novim zlokobnim vizijama. U tom pogledu, očigledno postoji zabluda da će nova svetska religija postojati kao neki “miks” dosadašnjih.

Zapravo, ista trenutno postoji i oličavaju je New Age naizgled "duhovni" pokreti koji razbijaju postojeće, tradicionalne religije a isto tako i izvornu duhovnost sa novim instant duhovnim tehnikama sa kojim ljudi naizgled primaju bolje i brže rezultate koji su u trendu i poistovjećuju se sa tokom modernog života a koji je uvijek ograničen sa vremenom i orijentisan na puki materijalizam. Tako da, nekada drevni vladari i sveštenici su pristupili ideji da naprave prividan sistem stvarnosti (vid religijskog “Matriksa”) u kome će zaglupljenom narodu sebe prikazivati poput Bogova i njihovih glasnika. Takva ideologija i vjerovanja se održavaju i dan danas, ali je za razliku od poznatih religija sada iste pokušavaju preoblikovati u jednu moderniju formu zvanu “New Age” – globalna religija, stvorena za bolje "psihološke operacije" i lakšu komunikaciju sa astralnim entitetima. Tradicionalne religije zapravo predstavljaju drevni produkt kontrole uma i nekada, sa istima je bilo moguće kontrolisati jako puno ljudskih grupacija na planeti i usmjeriti ih u mnogim pravcima, primarno u pravcu ratova. Kreirane religije su iskoristili kako bi ograničili ljudski um, tj. ispunili ga sa ograničavajućim vjerovanjima i inferiornošcu, i kako bi ezoterijsko znanje prikazali "zlim".

Ipak, takve drevne religije su pored nasilja, pohlepe i umne ograničenosti imale jaku frakciju duhovne ljubavi i istine u sebi. Sada, protok ideja novih New Age religija usmjeren je na potpuni gubitak duhovnog idetiteta.


Tehnološki (naučno) orijentisana tijela


Trenutno, tehnologija omogućava puno bolju manipulaciju u tom pogledu umne kontrole i zato religije više nisu poželjne.

Tehnološka manipulacija se reflektuje u vidu modernih ii mračnih ideja i vizija, poput mikročipova, chemtrails tragova na nebu, genetski modifikovane hrane, fluorisane vode, potencijalnih medicinskih “lijekova”, vakcina, pa i “mainstream” medija.

U tom pravcu, konvencionalna nauka nas je vjekovima obasjavala sa neistinitim informacijama u pogledu drevne tehnologije. U poslednjih nekoliko decenija zamijenila ju je tzv. “moderna nauka” koja trenutno prezentuje informaciju i dezinformaciju istovremeno, tako da se ljudsko biće tek sada nalazi u konfuziji i neznanju. Ista kreira "nauku" koja priznaje isključivo fizičku (materijalnu) realnost, negira postojanje svih drugih životnih frekvencija i pojavnosti, istovremeno potiskivajući znanje o multidimenzionalnoj prirodi ljudskih bića. Princip “Moderne” nauke predstavlja princip materijalizma koji priznaje samo pojavne manifestacije koje su mjerljive i opažljive sa jako “ograničenim” ljudskim potencijalima. Takva nauka se nažalost predaje u “oficijalnim” obrazovnim institucijama i tako diktira, programira i globalno obmanjuje čovječanstvo o pravoj prirodi realnosti.


U toku poslednjih nekoliko decenija vodi se aktivan proces u vidu globalne kontrole na planeti. Kako sve više putujemo ka budućnosti suočavamo se sa uvijek novim pravilima i zakonima a kao “nagradu” primamo više kontrole i nadzora. Potencijal kompjuterizacije se tenutno sa jako velikim entuzijazmom ponajviše koristi za kontrolisanje i nadgledanje ljudskih bića u najvećim svijetskim metropolama. Tehnologija mikročipova se u toku nekoliko sledećih godina jako uspješno može integrisati a potom i postati obavezni i neophodni globalni princip u predstojećem toku ljudskih aktivnosti. Ta tehnološka integracija je u poslednjem periodu uzela puno zamaha u državama Sjeverne Amerike (SAD, Kanada) i Evrope (Velika Britanija). Tamošnje vlade kontinuirano i progresivno sprovode tamne vizije globalne vlade iz sijenke i tako omogućavaju buduću integraciju istih. Trenutno, skoro svaki građanin Evropske unije u ličnoj legitimaciji ima integrisan biometrijski (nanotehnološki) mikročip koji otkriva instant informacije na zahtjev policijsko-rutinske kontrole. To predstavlja početak enormno otvorenog spektra njihove primjene. Postoji puno primjera: integracija mikročipova kao bezbjednosni sistem prilikom kidnapovanja, prilikom novorođenja djece (kako se ne bi izgubila i pomješala u porodilištu), vojna i policijska identifikacija (NATO trupe u Avganistanu, Iraku a sada već i u Libiji prolaze kroz proceduru strogog mikročipovanja i identifikacije.) Potom kako bi se pristupilo vizuelnim, zvučnim zadovoljstvima, bioskopskim i muzičkim manifestacijama, sportskim aktivnostima tj. aktivnostima koje posjeduju veliki publicitet..


Kulturno orijentisana Tijela


U kulturnom pogledu globalizacija zla stremi ka tome da uslovi ljudsku populaciju da zaborave na vlastitu istoriju, korijene kao i planetarno poreklo.

Globalna elita putem vlastitih ogranaka (organizovanih tijela) godinama unazad, progresivno i sistematski, uništava i zataškava jako puno informacija u pogledu drevnih znanja, jer ista sadrže jako opsežno razumijevanje o pravoj prirodi ljudskih bića a tako i istinskoj realnosti i prirodi života. Takva dugoročna vizija se reflektuje stotinama godina unazad na primjerima mnogih drevnih civilizacija (Zulu, Maja, Indijanska plemena) od kojih su pokušavali preoteti kulturna bogatstva, uništiti ili zataškati potencijalna otkrića o drevnim informacijama, kako bi se osigurali da ista nikada ne dospiju do pogleda javnosti, a i ako se tako nešto dogodi, da istinska važnost takvih otkrića nikada ne bude naučno shvaćena. Nekada ranije, kolonijalni misionari Velike Britanije, Španije, Francuske su putovali sa primarnim ciljem a to je da se informisu o drevnom znanju mnogih plemena u Africi, Australiji, Indiji, sjevernoj, centralnoj i juznoj Americi kako bi ga naposletku osmišljeno izolovali od buduće javnosti. U tom pogledu, njihov trenutni globalni cilj predstavlja gubitak osjećanja tradicije i kreiranje novih kosmopolitski orijentisanih naraštaja.

Medijski (propagandno) orijentisana tijela


Mnoga ljudska bića su svijesna da u 21 vijeku predstavljaju “medijsku generaciju” i da će kao takva, jako teško očuvati vlastiti um od medijskih uticaja.

Globalni mediji jako često fokusiraju svjetsku pažnju i komunikaciju na tjelesno materijalne, estradne i glamurozne tj. nevažne informacije sa kojima jako uspješno ispunjavaju živote i želje novih mediokritetnih tinejdžera koji se intelektualno zasljepljuju u tom pogledu. Zapravo, osim što zaglupljuju, “mainstream mediji” tako zataškavaju važnije informacije i pokušavaju prosječnom čovijeku stvoriti lažnu sliku o pravim dešavanjima na planeti. Ako informisani posmatrač analizira moć medija i njihov spektar djelovanja na društvo, uvijeće da je jako važno, ako ne i najvažnije da u tom pogledu primarno zaštiti svoj dom od navedenih informacija Ili da iste svijesno pokuša tumačiti “između redova” kako bi shvatio pravo značenje plasiranih informacija. Takođe u tom pogledu, ljudsko biće je dužno da se sa jasnim moralnim principima suprostavi njihovim pretenzijama. Iskustvo nas uči da su globalni mediji jako često upotrebljavani kako bi dezinformisali, napadali, ismijavali, optuživali ili uništavali bilo koga (individuu, organizaciju) koja predstavlja potencijalnu prijetnju njihovoj obmani i iluziji o kojoj ovisi moć globalne elite. Isti su oduvijek prezentovali realnost koja odgovara multinacionalnim korporacijama, odnosno svjetskoj hibridnoj eliti.

Policijski (vojno) orijentisana tijela


Hibridna elita putem Vatikana (duhovnog centra), Londona (ekonomskog centra) i Washingtona (Vojnog NATO centra) uzrokuje i podstiče aktivaciju novih i budućih ratova kako bi se ekonomski bogatili, manipulisali sa čovječanstvom putem straha i zavade, kako bi ljudske umove držali u atmosferi konstantnog emocionalnog straha, nesigurnosti, patnje i putem istih principa poklonili životnu energiju mnogih ljudskih bića za njihove astralne, reptilske (demonske) bogove.

Njihova najmračnija agenda predstavlja smanjenje ljudske populacije na planeti a reflektovaće se sa kreiranjem budućih ratova sa potencijalnim nuklearnim naoružanjima, a u bliskoj budućnosti vjerovatno i biološkim koja su im puno korisnija.

Iz navedenih aspekata u mogućnosti smo dekodirati u kakvom se trenutnom stanju čoviječanstvo nalazi.


« Elita » zapravo želi da kod ljudske populacije aktiviraju određenu dozu otpora prema vlastitom subjektivno - objektivnom razmišljanju, analizi, kao i donošenjem odluka. Takvim umno izmanipulisanim ljudima je jako tesko da u budućnosti krenu odlučivati i donositi odluke. Po njima, izgleda da je mnogo prijatnije zivjeti u svijetu maštarenja a prepustiti donosenje odluka nekom drugom. Pored toga, ljudski um se putem mnogih tehnika, kao što su hleba i igara, korak po korak, problem – reakcija – rešenje, dovodi do takvog momenta, kada planetarno čovječanstvo želi da bez ikakve dublje analize prihvati njihove zlokobne vizije na planeti. Da li je zaista u ljudskoj prirodi da ljudska bića instinktivno primaju informacije i uvjerenja bez analize i preispitivanja, kao što to rade životinje? Potencijalni hibridi streme ka takvoj ideji i upravo to žele da urade planetarnom čovječanstvu, i nažalost uspjevaju u tome. Trenutno, tokom godina umne manipulacije, isti su uspjeli da tako jako degradiraju ljudske potencijale, da trenutno jako mnogo životinjskih vrsta pokazuje puno živahniju, eksperimentalniju i intuitivniju radoznalost nego neki ljudi na planeti. Hibridi « truju » naša prirodna čula sa mnogim vizuelnim i zvučnim izvorima, pokušavaju zavesti ljudski um i obmanuti ga, tako da u budućnosti postane pasivan posmatrač, bez prave želje i volje prema novim iskustvima, vođenim sa moralnim principima i principima bezuslovne ljubavi. Žele da u budućnosti sve jače i jače prihvatamo promjene u društvu i da ih percepiramo kao prirodne i neumite aktivnosti. Njihove vizije kao efekat imaju to da trenutno na planeti postoji jako malo ljudskih bića koji žele da vode a puno vise ljudskih bića koji vole i žele biti vođeni.

Hibridi unutar mračnih merža (tajnih društava) koriste znanje da bi povećali vlastitu moć koja im povećava mogućnost manipulacije i ostvarenje zlih i sebičnih planova...

u tom pravcu, oni žele kreirati takvo društvo u kojem će planetarno čovječanstvo uvijek misliti da je slobodno, a u principu, uvijek biti podsvijesni rob. Takav tip vlasti omogućava eliti neograničenu moć. Nažalost , tako danas kreirani oblici vladavine već sutra postaju tajnima, vidljivi postaju nevidljivima, a ogranci “moderne nauke” omogućavaju kontrolu ljudskog uma (intelektualno - mentalnog, emocionalnog, duhovnog i fizičkog ponašanja) na tako suptilne načine da ljudsko biće povjeruje da je slobodno, da odlučuje o vlastitim iskustvima, ali da se u principu kompletne njegove aktivnosti upravo svode na ono što se od njega zapravo očekuje.


U principu, globalizacija predstavlja neutralan aspekt i usudio bih se reći, jako je poželjan, kako bi se buduća planetarna realnost manifestvovala u prirodnoj ljepoti. Ona je zaista neophodna ali sa potpuno drugačijim vizijama nego kako to želi planetarna elita. Evo kako to vidi misionar Michio Kushi, pionir Makrobiotike.

« Planetarna globalizacija je zaista neophodna, ali koncept iste bi trebao biti potpuno drugačiji i demokratičniji u tom pogledu. Zaboravimo državne granice, rasne i vjerske razlike i slično. Najprije, prihvatimo da smo svi braća i sestre, i pomažimo jedni drugima. Stvorimo svijetsku zajednicu, možda u obliku svijetske federacije a kojom neće vladati moć nego zajednička svijest i ljubav. Radimo na stvaranju svijetskih federacija. Naravno, možemo početi od vlastitih porodica, zajednica, susjednih zemalja i na kraju ćemo stvoriti planetarnu federaciju. Vođe planetarne federacije bi trebali biti vrlo skromni i dobri ljudi, puni ljubavi, koji će svoje živote posvetiti zdravlju i sreći drugih. Svaka zemlja bi trebala izabrati vlastiti sistem i vođe koji bi se tada trebali ujediniti u lokalna i regionalna tijela, poput Evropske i Panameričke unije. Tada bi se ta tijela trebala ujediniti na svijetskom nivou, poput planetarne federacije. Za uspostavljanje planetarne federacije potrebno je mnogo vremena i u toku istog moramo preći jako puno prepreka i riješiti mnoge probleme, poput jezika, nacionalnih i religijskih razlika. Potrebna nam je svijetska vlada u kojoj će različiti narodi sarađivati jedni sa drugima, istovremeno poštujući tradiciju i običaje drugih. Tu bi vladu predstavljala lokalna uprava koja bi birala predstavnike u svijetskom parlamentu. Takva planetarna federacija bi bila puno bolja od trenutne tzv. “Paks Americana”. Ista bi manje bila okrenuta moći, a više svijesti... To vrijeme će doći, već dolazi... «

Nasuprot navedenoj viziji Michio Kushi-a vladajuća elita želi da sa planetarnom globalizacijom uspostavi potpunu kontrolu i nadzor nad čovječanstvom.


Istu teže da uspostave na progresivnoj i kontinuiranoj bazi, uz pomoć jako puno tehnika koje se manifestuju u vidu postepenog "povlačenja" znanja iz zabranjene istorije, arheologije, prirode, a usvajanjem potpuno novih ”neistinitih” koji se kasnije prezentuju putem “modern nauke”, “modern medicine”, “moderne duhovnosti”, “moderne tehnologije”. Zatim kupovanjem potencijalnih „mozgova“ i novih mladih ljudi sa nesvakidašnjim intelektualnim i parapsihološkim potencijalima kako bi pomoću istih procesirali određena egzotična istraživanja i ciljeve. Potom istraživanjem / pretraživanjem planete za tajnim znanjem drevnih civilizacija kao i kanaliziranjem raznih okultnih demonskih sila radi znanja. Najnevjerovatnije činjenice reflektuju njihovu progresivnu saradnju sa vanzemaljskim hiperdimenzionalnim grupama koje im omogućavaju frakciju vlastite tehnologije a koja im pomaže u njihovoj realizaciji zlih agendi.


U principu, pravu ljudsku prirodu oličava čisto dobro ali za tako nešto potrebna je svijest o istoj. Kako budemo napredovali na putu realizacije vlastite prirode uvidjećemo da puno ljudskih bića zapravo i nije svijesno da putem navedenih aktivnosti u sebi bude potencijalno Zlo koje tada zadovoljava potencijalne hibride.


Takav sistem i diktatura kontinuirano postaju sve jasniji, otvoreniji i uočljiviji. Naravno,  zlo nije moguće zlom pobjediti, nego dobrom.

"...Kao što se vatre ne gase vatrom tako se ni zlo ne gasi zlom..." - Tolstoj

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+1 #3 Bel-Mordok 2013-12-28 23:41
Uspon Sotonizma - žrtvovanje životinja, djece i ljudi od 44:00min
www.youtube.com/.../

Legendarni intervju Davida Ickea s Arizonom Wilder
4dportal.com/.../...
Citat
 
 
#2 Camila 2012-09-16 14:50 Citat
 
 
+2 #1 Bel-Mordok 2012-03-27 15:29
Rockefellerovo "proročanstvo" - Putovanja u budućnosti ograničena
4dportal.com/.../...

1984 - George Orwell Movie Trailer
www.youtube.com/.../

Brzezinski izdao novi vodič za globalnu manipulaciju
4dportal.com/.../...

Pentagon kreira novu vrstu cyber oružja
4dportal.com/.../...

Odobrena implantacija RFID čipova u ljude
4dportal.com/.../...

Google i NSA špijuniraju čovječanstvo
4dportal.com/.../...

Izlika za masovna uhićenja > SAD testira tehnologiju za predviđanje zločina
4dportal.com/.../...

Policija - Servis privilegiranih, a ne građana koji ih plaćaju
4dportal.com/.../...

Policijski Big Brother: Ovlasti koje ruše ustavna prava građana
4dportal.com/.../...

Policija protiv građana > Uhićenja bez naloga, zavjere i kršenje zakona
4dportal.com/.../...

Amerikanci su se zbog sigurnosti odrekli sloboda
4dportal.com/.../...

Amerikаnci priznаli: Chemtrails > Tajni projekt!
4dportal.com/.../...

Krešimir Mišak: Već jako [censored]o nas truju s neba i šute o svemu
24sata.hr/.../...

CHEMTRAILS: Detaljna studija o trovanju naroda preko neba u Hrvatskoj
4dportal.com/.../...

Gabriele Kuby - Svjetska seksualna revolucija - Uništenje slobode u ime slobode
4dportal.com/.../...

Čovjek na korak do nove faze evolucije?
4dportal.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

IVAN MIRKOVIĆ: Okultna elita

IVAN MIRKOVIĆ: Okultna elita

Misterije se kontinuirano dešavaju na planeti, a predstavljaju pojave i događaje za koje ljudsko biće nije u mogućnosti pronaći neko realno tj. racionalno objašnjenje u vezi istih.

Komentari(1) Klikova:44567

Više...
Globalizacija zla

Globalizacija zla

Jako važna tema, motivisana sa primarnom idejom i vizijom, da se ljudskim bićima omoguće informacije o potencijalnim dešavanjima na planeti a o kojima se nikada ne posvećuje puna pažnja putem...

Komentari(3) Klikova:27252

Više...
Planetarna Manipulacija

Planetarna Manipulacija

  Jako važna tema, motivisana sa primarnom idejom i vizijom, da se ljudskim bićima omoguće informacije o potencijalnim dešavanjima na planeti a o kojima se nikada ne posvećuje puna pažnja putem...

Komentari(10) Klikova:39177

Više...
 2012 - Budući Tok, Analiza i Efekat

2012 - Budući Tok, Analiza i Efekat

Predstavlja važan trenutak za važne odluke. Predstavlja jako važnu godinu a u kojoj će se ljudska bića naći u eventualno takvoj poziciji da donesu isto tako važne odluke o vlastitoj...

Komentari(1) Klikova:37341

Više...
Ljudski Energetski Potencijali / Univerzalni Energetski Zakoni

Ljudski Energetski Potencijali / Univerzalni Energetski Zakoni

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković. Navedeni tekst je prilagođen web korisnicima i predstavlja samo "uvertiru" prema jako detaljnijim informacijama i analizi koja je opisana...

Komentari(1) Klikova:45427

Više...
Energetsko manipulisanje od strane planetarnih entiteta

Energetsko manipulisanje od strane planetarnih entiteta

Tekst predstavlja ogranak teme "Vizija Planetarne Realnosti" i navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković. Realitet, odnosno planeta Zemlja na kojoj postojimo, pa i živa bića...

Komentari(1) Klikova:31056

Više...
Vizija Planetarne Realnosti

Vizija Planetarne Realnosti

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković i ekskluzivno ih možete pročitati na 4DPortalu! Sve što smo u mogućnosti da percepiramo u trenutnom realitetu primarno postoji...

Komentari(1) Klikova:30806

Više...
Mesni proizvodi kao vid prirodne prehrane?

Mesni proizvodi kao vid prirodne prehrane?

Trenutno na planeti postoje potpuno neprimjerene vizije o tome kako vrednujemo nutrionističke izvore. Puno ljudskih bića je odraslo sa vizijama o tome kako je mesni proizvodi neophodni za pravilnu izgradnju...

Komentari(1) Klikova:43837

Više...
Vizija ljubavi

Vizija ljubavi

"...Pogledajte planetu Zemlju, pogledajte planetarnu prirodu I njen savršen sklad I ljepotu. Da li se ujutru budite sa beskonačnim pitanjima o vašoj viziji postojanja kao ljudskog bića, njenom poreklu I...

Komentari(1) Klikova:22240

Više...
Duhovnost Vs. Religija

Duhovnost Vs. Religija

Od danas, 30. rujna, dobili smo još jednog značajnog kolumnista u našem timu. Ivan Mirković je vlasnik i glavni urednik portala planetarnavizija.org i pisac istoimene knjige. Njegovi tekstovi su zanimljivi...

Komentari(1) Klikova:35098

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno