4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Ključne moći našeg uma

19945

U prethodnom tekstu je naznačeno: onda kada smo svi mi, ili neki od nas izdvojeno, izloženi izuzetnijim pritiscima Iluzije i Konfuzije, kao da se stavljaju van snage mnogi oslonci u duhovnom radu, koji su van ovakvih pritisaka, u nekim drugačjijim vremenima, znatno pomagali onima koji su se kretali na duhovnom putu, olakšavali im tegobe takvog puta. Nije duhovnim aspirantima ni u nekim lakšim vremenima sve išlo sasvim glatko, morali su i oni da prođu, ako uporedimo iskustva škola misterija, kroz "noć duše", ali su nakon nje, a ona je uglavnom mogla da potraje po nekoliko meseci, izlazili na jednu "čistinu" na kojoj je bavljenje duhovnošću bilo jedan sasvim prijatan napor, ako bi se uopšte i moglo govoriti o naporu.

 

 

U ovim vremenima, ako se malo usredsredimo na to da snimimo situaciju, po liniji različitih pokazatelja, sve je bitno, bitno drugačije. Možemo lakše da snimimo situaciju - zahvaljujući savremenim sredstvima komunikacije. A u njima - mnoštvo duhovnih sajtova i foruma, hiljade duhovnih tema, stotine hiljada, možda i milioni, ispisanih poruka, sa razmenjenih iskustava, polemika, prezentovanih ideja. Da se ograničim na balkanske prostore, čije duhovne sajtove i forume sam, kao i većina onih koji se interesuju za duhovnost, intenzivno pratio poslednjih godina. Ne verujem da može da se izdvoji slučaj nekog pojedinca, bar na osnovu poruka i tekstova sa tih sajtova i foruma, u meri u kojoj oni mogu biti merodavni, nekoga, ko je prošao kroz tamni tunel "noći duše", i izašao na divnu čistinu, tako da mu je sada "sve ljepo", tako da sada u svom bavljenju duhovnošću - blaženstvuje. Stalno imam u vidu, kao prvenstvenu, varijantu bavljenja duhovnošću u tzv. običnoj životnoj poziciji. Umesto faze od nekoliko meseci, koliko je u nekim ranijim vremenima trajao prolazak kroz tunel teških dešavanja, u naše vreme samo možemo naći pokazatelje i svedočenja o nekakvoj VIŠEGODIŠNJOJ ZAGLAVLJENOSTI, ili o osećaju zaglavljenosti na duhovnom putu. Nisam baš sakupljao istraživački materijal, ali se sećam da sam nailazio, kao na ekstremne primere, koji su baš zato ilustrativni, na svedočenja ljudi koji su godinama bili posvećeni duhovnosti, upražnjavanju duhovnih tehnika, izučavanju duhovne literature, uporno se suočavali sa problemima prvenstveno na psihološkom planu, a onda im se javila neka vrsta razočaranosti, neki se okrenuli psihologiji i psihoterapiji, kao jedino preostalom utočištu. Ne tvrdim da je to opšta pojava, ali - i ekstremi su svakako rečiti.

 

 

Esktremi snage Iluzije i Konfuzije imaju ovakve ekstreme u manifestaciji problema i iskušenja kod onih koji su posvećeni duhovnosti.

 

Ako su nam "istrgnute iz ruke" duhovne tehnike, kao instrumenti, šta nam preostaje, kao oslonac na duhovnom putu?

 

Svakako su mnogi na više različitih mesta u literaturi naišli na objašnjenje koje bih ja dao na osnovu tri kontroverzna izvora, a koja su možda baš zato zanimljiva. Naime, u "Utemeljiteljima", u tekstovima tzv. Skrivene Ruke i Insajdera kaže se: mi se nalazimo u Zatvoru (Matriksu), što smo toga manje svesni, to smo dalje od pronalaženja ključa za izlazak iz njega, ili za nadilaženje Zatvora ("najbolji su robovi koji misle da su slobodni"), iluzija većih ili velikih duhovnih postignuća, a bez svesti o Zatvoru (koja kao da postaje jedna od većih duhovnih spoznaja), takođe je vrlo poželjna i dobrodošla, sa stanovišta onih koji nas u kosmičkoj Igri drže u Zatvoru.

 

Na drugoj strani, u svim ovim, ali ne samo u ovim, izvorima naglašava se: MI JOŠ NISMO SVESNI KOLIKA JE MOĆ NAŠEG UMA, NAŠIH MISLI.

 

Date su nam dve vrlo važne premise: 1) nalazimo se u Zatvoru, 2) ogromna je moć našeg uma, a na nama je da se napregnemo i snađemo, da nađemo ključ, rešenje, zaključak.

 

ISTRGNUTE SU NAM IZ RUKU DUHOVNE TEHNIKE, A DAT NAM JE, NAIZGLED VRLO JASAN I POZNAT, A U STVARI - VRLO TAJANSTVEN PUTOKAZ: NAŠ UM, TJ. MOĆI NAŠEG UMA!

 

U vezi sa ovim putokazom u startu treba naglasiti razliku koja se, možda, "u vodama" duhovnosti podrazumeva: uslovno rečeno - duhovni um nije isto što i scijentistički um. Um koji smo kroz nauke i naučno mišljenje razvijali - vodi nas direktno u materijalizam, u smislu viđenja svega postojećeg kao samonastalog i samodovljnog, eventualna odškrinutost za "Boga" ne menja suštinu prirode i delovanja ovog uma.

 

Duhovni um znači povezanost sa unutrašnjim ili duhovnim čulom, znači duboku usidrenost u našoj unutrašnjosti u odmeravanju svega, u našem snalaženju u svemu, pri čemu mi tim umom nadilazimo čisto fizičku i čulno-opažajnu ravan svega oko nas. Delatnošću takvog uma mi možemo da vidimo i da verujemo i u ono što je iznad scijentističkog rezonovanja, npr: otvorenost za koncepciju po kojoj visoko razvijena bića mogu živeti na Suncu. Mi to uobičajeno označavamo kao verovanje, ali - NAŠ UM KONSTATUJE SVE TO, MI SVOJIM UMOM I MIŠLJENJEM SVE TO DOZVOLJAVAMO KAO MOGUĆE, JER MISAO JE TA KOJA "KAŽE": "Da, moguće je da i na Suncu žive određena bića!".

 

1) Spoznajna moć uma.

 

Pomoću uma spoznajemo realnost u kojoj smo. Sebe u njoj. Tu nam je duhovni um najbliži scijentističkom umu. Odnosno, u ovom domenu je scijentistički um dao najbolje plodove u postojećoj civilizaciji, čak i duhovno korisne plodove.

 

U ovom delu možemo videti kako arogancija nekih duhovnih orijetacija prema ulozi uma u duhovnom rastu očigledno ne daje dobre plodove, u tom smislu da se duhovni rast ne odvija "na putevima" uma, već van, iznad uma; što nije netačno, ali nije ni tačno u nekom apsolutnom smislu. Da, proces duhovnog rasta obuhvata mnoštvo dešavanja koji su van nadgledanja i aktivnosti uma, ali - bar naše vreme pokazuje koliko je aktivnost uma u ovom procesu vrlo važna.

 

Očigledna je iluzija da se mnogi problemi, možda baš i ključni, iz domena psihologije, gnoseologije, etike, itd. mogu rešavati nekim duhovnim tehnikama ili nekim putevima koji su van aktivnosti uma.

 

Neke uzgredne ilustracije...

 

SPOZNAJNIM NAPOROM UMA MI ZALAZIMO U PSIHOLOŠKE PROBLEME, RASVETLJAVAMO IH. NE OSLOBAĐAMO IH SE PUTEM MEDITACIJE ILI NEKE DRUGE TEHNIKE. Mi moramo da shvatimo, na primer, neki konflikt koji nas muči, da bismo zašli u njega. Tačno je da ga mi ne razrešavamo samim shvatanjem i promišljanjem, ali - nesporno je da je u celom procesu uloga uma nezamenljiva. Ili, još bolji primer: štetni ego-mehanizmi, koji mogu da probijaju na vrlo tanane načine i u naizgled nebitnim detaljima, i kod osoba koje se smatraju daleko odmaklima na duhovnom putu.

 

Najbolje rezultate ovakvi spoznajni prodori daju u meditativnoj zapitanosti. Na Istoku meditacija znači fokusiranje na jednu tačku, bez ikakvog promišljanja ili aktivnosti uma,čak znači lebdenje u unutrašnjoj praznini (zen meditacija), cilj meditacije je upravo izvlačenje pažnje iz svake aktivnosti uma.

 

Na Zapadu se meditacija vezuje upravo za aktivnost uma, ali, u jednom specifičnijem smislu, a uz malu sličnost sa istočnjačkom varijantom: fokus je na jednoj izabranoj temi ili problemu, pri čemu se ne ulaže napor scijentističkog, analitičkog uma, već se, u nekakvoj unutrašnjoj opuštenosti, dopušta da misao ZALAZI, prodire sve dublje u samo pitanje ili problem, dopušta se da nam iz tih dubina izranjaju ideje ili odgovori. U tom smislu imamo Dekartove "kartezijanske meditacije", te Štajnerov pojam meditacije.

 

2) Spoznajna aktivnost uma je usmerena ka postojećoj realnosti. UKOLIKO ŽELIMO DA IZVEDEMO NEKU PROMENU U TOJ REALNOSTI - ONDA IMAMO PROMIŠLJANJE PROMENA, CILJEVA...

 

Izbegavam da kažem - promišljanje budućnosti, mada bi se donekle i tako moglo reći, ali nije isto, uz to, bavljenje budućnošću kroz promišljanje nije nešto što nam može biti od koristi, kao ni bavljenje prošlošću, naravno, ukoliko oba smera postanu mala opsesija. Promišljanje projekta neke promene ili nekog cilja je primarno to - bavljenje projektom ili ciljem, a on se može ostvariti, može se ostvariti delimično, a možda se i ne ostvari; dakle, nije isto što i bavljenje budućnošću.

 

U nekim duhovnim pravcima se ovo smatra pogrešnim, kaže se - duhovno je ispravno ne težiti ničemu, samo BITI, dopustiti stvarima da teku svojim tokom, itd. Dopuštati stvarima da teku svojim tokom je jedno, a razmišljati o promenama i preduzimati korake u vezi sa tim je nešto drugo.

 

Već time što imam fizičko telo, o kojem moram da brinem, znači da treba da ga hranim. Kada hoću da jedem, ja prethodno pomislim na hranu, moram da razmislim šta ću da jedem, gde i kako da nabavim to što ću da jedem, kako da ga spremim, itd. A ONDA KREĆE JEDAN MNOGO KOMPLIKOVANIJI KAUZALNI LANAC: ja moram da imam novac za hranu, da bih imao novac, ja moram da ga nabavim, steknem, zaradim, da bih ga zaradio... eh, šta tek tu sve dolazi na red u nizu!

 

I HAJDE NEKA MI NEKO KAŽE DA JE U SVEMU OVOME DOVLJNO DA SAMO BUDEM, DA JE POGREŠNO TEŽITI CILJEVIMA, DA TREBA DOPUSTITI DA STVARI TEKU SVOJIM TOKOM... Treba da jedem, dopuštam da stvari teku svojm tokom i da mi nekako hrana sama od sebe dođe?!

 

Pomirenost sa neumitnošću je nešto drugo, NJE MOŽE DA IMA I TREBA DA IMA UZ SVE NAŠE TEŽNJE BILO KAKVIM CILJEVIMA.

 

DAKLE, OVDE IMAMO DRUGU VRSTU AKTIVNOSTI UMA: VEZANU ZA NEŠTO ČEMU TEŽIMO, ČEGA NEMA (JOŠ) U NAŠOJ REALNOSTI, ALI ŠTO MI NASTOJIMO DA BUDE, DA SE DESI, DA STVORIMO, MISAO JE TU PRETHODNICA, ENERGETSKI IMPULS...

 

Ovde dolazi ona, u naše vreme dosta široko poznata priča o moći našeg uma u vezi saupravljanjem sudbinom, sa upravljanjem našim životom. Tu je mnoštvo modela i teorijskih konstrukcija koje se nekako nezvanično udružuju skupnim nazivom "tajna", po već kultnom istoimenom filmu iz ove oblasti. Tu je mnoštvo teoretičara i delatnika, od E. Kuea i P. K. Žagoa do plejade savremenih: Dž. Marfi, Abraham-Hiks, N. Godard, Sh. Gawain, L. Hej, pa onih koji sve to povezuju sa kvatnom fizikom - V. Zeland, S. Tejlor...

 

Da ovaj smer daje, može da da fascinantne rezultate - može da uoči i prizna svako ko malo zađe u ovu literaturu, tj. pre u svedočenja i u dokumentaciju u vezi sa ovim (čega, u stvari, ima kod svih ovih teoretičara, jer je svako od njih svoje modele i primenjivao u svom životu, i podučavao druge u primeni). Mnoštvo sugestivnih primera imamo i u filmu "Tajna". Možda posebno treba izdvojiti primere ljudi koji su imali velike zdravstvene probleme, pa ih savladali UPRAVO SNAGOM UMA. Tu je Rus G. Sitin, koji je nakon eksplozije bombe proglašen za invalida prve kategorije, a pomoću svojih "nastroja" (neka vrsta afirmacija) uspeo da postigne čudo ozdravljenja i da bude živ i dan-danas, sa 90 godina i sa drugim čudima (izveo i medicinski konstatovan proces podmlađivanja). Tu je i sličan primer pilota iz filma "Tajna", koji je bio medicinski otpisan, itd, itd.

 

Treba podsetiti da ova linija delovanja ili snage uma ima svoju osnovu u drevnim duhovnim školama. Pa je imamo na nekim mestima i u klasičnim duhovnim delima. Na primer, u odbačenom "Jevađelju po Tomi", u sačuvanom fragmentu se kaže (prenosim po sećanju): "Ako dvoje spojiš u jedno, misao i emociju, i kažeš planini - 'Pomeri se!', pomeriće se".

 

3) Tesno povezana sa prethodnom je vizualizacija kao moć uma.

 

Nije nam presudno da se ovde bavimo terminološkim i drugim razgraničenjima. Da, vizualizacija je "zvanično" aktivnost imaginacije, sposobnosti zamišljanja. IPAK, I TU JE U PITANJU AKTIVNOST UMA, ne nekog drugog dela ili aspekta nas samih. Zamišljanje slika nije isto što i promišljanje slika, ali, svejedno, um čini i jedno i drugo. I ako govorimo o moćima našeg uma, onda su ovo svakako njegovi aspekti ili njegove posebne moći.

 

Ne bih prenosio objašnjenja koja se mogu naći i u elementarnim tumačenjima fenomena koji su u osnovi bilo koje teorije ili modela "tajne", od već nabrojanih autora, a pomoću kojih se ostvaruje naše delovanje na nas same i našu tzv. sudbinu. Ta objašnjenja će lako naći svako ko je za ovo zainteresovan.

 

Samo da naglasim - zaista se radi i ovde o MOĆI našeg uma. Nije ta moć u samoj sposobnosti kreiranja slika, već u tome što ONE DELUJU. Ako uzmemo neke umetnosti (npr. književnost) - onda je to moć estetskog delovanja na čitaoce. Ako uzmemo modele i teorije "tajne" - onda je to još i očiglednije: delovanje na sebe i na svoj život.

 

Sve to jeste moć uma.

*          *          *

E, sad... treba sve ovo povezati u jedan koncept!

 

Kako nam to ove moći našeg uma mogu biti oslonci u duhovnim nastojanjima, u situaciji izloženosti velikim naprezanjima i iskušenjima, u koju nas stavlja bavljenje duhovnošću u tzv. običnoj životnoj poziciji?

 

To je tema sledećeg teksta, ako me u nameri da ga napišem i ovde postavim ne spreči Matriks ili neko iznad njega... :)

Tags:     um      moć      duhovnost      razvoj      iq      inteligencija      duša      tijelo      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9377

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7503

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6006

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7103

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11778

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7002

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8827

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7943

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8025

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7745

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7759

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7082

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9584

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8482

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10085

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7106

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8731

Više...
S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

- U nekima od duhovnih učenja: um nam kreira i pokreće koncept preko kojeg želimo da osjećamo ljubav prema Bogu, što je pod znakom pitanja s obzirom na još uvijek...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11648

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Važnost svjesnog disanja
15 Ožujak 2019, 12.00
Važnost svjesnog disanja
Priroda je uravnotežena, budi i ti
14 Ožujak 2019, 20.26
Priroda je uravnotežena, budi i ti

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno