4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Kontroverze oko zakona privlačenja

16943

Da nam stav borbe protiv SUPROTNE STRANE nije energetski poželjan i plodotvoran - nauči se na prvim koracima na duhovnom putu, nauče, starojugoslovenskim terninima rečeno: duhovni pioniri i pionirke. Jer je stav, pomisao i realizacija pomisli o borbi - samo energetsko doniranje Suprotne strane, pothranjivanje, ojačavanje, stav koji im je od nas, kao njihove suprotne strane,  dobrodošao. Kako nam ni slaganje i suradnja sa njima takođe nisu energetski plodotvorni načini suočavanja sa njima, ostaje nam stav koji i jeste i nije borba, stav uvažavanja i toleriranja protivnika, a bez potčinjavanja - STAV IGRAČA U IGRI ŠAHA, gde je na delu: NADMUDRIVANJE, koje je obostrano korisno. PROZRETI LOGIKU PROTIVNIKA, KOJI I JESTE I NIJE PROTIVNIK, UVEŽBATI SE U PREDVIĐANJU NJEGOVIH POTEZA, SAOBRAZNO TOME POVLAČITI SOPSTVENE POTEZE, A TAKO DA NJIH PROTIVNIK NE PROZRE - TO BI BIO DUHOVNI IZAZOV VEĆI OD SVAKE POSTOJEĆE KATEGORIJE PROSVETLJENJA, TJ. DELOVANJA PROSVETLJENOGA. - Bar mi se tako čini, a svakako da ima osnova da mi se tako čini...

 

 

U tekstu o Ickeu samo je nabačena teza koja bi možda trebalo da izbije u prvi plan, u vezi sa duhovnim radom kojim, nakon nužnog bavljenja sobom, suočavanjima i raščićavanjima u sopstvenoj unutrašnjosti, krećemo da istražujemo terene povezivanja sa drugima u zajdničkom duhovnom radu, kada, dakle, "iskoračujemo" iz sebe. Teza o potrebi proučavanja bar nečega što je najznačajnije u obilju materijala o Reptilima, Iluminatima, Matriksu, mahinacijama, zaverama, ali - proučavanja SA CILJEM DA SE POSTUPNO ZALAZI U DUBINSKU LOGIKU NJIHOVOG DELOVANJA, DAKLE, U ONO ŠTO JE ISPOD DO SADA OBIMNO OTKRIVENIH I OTKRIVANIH VANJSKIH MANIFESTACIJA.

 

A paralelno sa tim - zalaženje u dubinsku logiku njihovog postojanja i delanja: povezivati sa čisto duhovnim spoznajama i iskustvima, koji proizilaze iz već naznačene dimenzije nekog individualnijeg bavljenja duhovnošću. Kako bi to išlo, tek treba da vidimo, naravno, očekujemo njihove smetnje u vezi sa tim, kao što smo ih mogli očitovati i u svemu što smo do sada radili.

 

Čini mi se da smo sa tekstom o potrebi redefinisanja duhovnih ideala, i bez ovako direktno postavljene namere, zakoračili u takav "projekat". SVAKAKO JE POMAK KADA POČNEMO DA RELATIVIZUJEMO I POMERAMO GRANICE DOSADAŠNJIH DUHOVNIH PREDSTAVA I IDEALA, JER ČIM U NEKIM TEŽNJAMA POSTAVIMO SEBI GRANICE - MI SEBE, LOGIČNO, U TOME OGRANIČAVAMO. Videćemo na Oshovom primeru (sledeći tekst): ako postavimo parametre onako kako ih je on postavio, a koji su u skladu sa opštim istočnjačkim duhovnim idealima, onda se mi, kao u rovovskom ratu, ukopamo u tim parametrima, te ne iskoračujemo na polje složenijih suočavanja, a to je polje o kojem ovde govorimo: zalaženje u logiku Onih koji nam u vidu postojećih duhovnih ideala podvaljuju te sebi samima postavljamo duhovna ograničenja.

 

Mi smo spremno prihvatili tezu o tome da su Reptili-Iluminati kreirali postojeće religije, jer to zdravom duhovnom analizom lako možemo da ustvrdimo. Šta, duhovnom, čak i utemeljenijom naučnom analizom! Da se ne osvrćemo na aspekte koji nam takvu tezu potkrepljuju: dogmatizam religija, kao "kod" samoočuvanja, a koji znači ukopavanje u duhu; hijerarhije i skupe građevine; oslanjanje na ceremonije i rituale, kao na temeljne vidove "duhovne prakse"; itd.

 

Nasuprot lakom prihvatanju teze o tome da su Reptili-Iluminati kreirali religije - mi nismo spremni da PRSTE, ILI LOGIKU I UM ISTIH VIDIMO I U VANINSTITUCIONALNIM DUHOVNIM IDEJAMA, PRINCIPIMA, IDEALIMA, DELIMA, TEORIJAMA. Njima se uglavnom veruje bez zadrške, ili makar postoji spremnost da se njima dodeljuje veći stepen poverenja... Stav koji ne deluje kao zdrav i ispravan, ukoliko uzmemo makar samo malo ozbiljnije posledice koje proizilaze iz Ickeovih istraživanja, kao i iz istraživanja drugih autora ili delatnika: AKO JE Suprotna Strana SVEPRISUTNA U SVEMU "POD KAPOM NEBESKOM" (a to se odnosi na zemaljsku ravan Postojanja, naravno da smo daleko od toga da imamo uvide o njihovim uticajima van ove ravni), MOŽE LI NJEN UTICAJ DA BUDE IZUZET U VANINSTITUCIONALNIM DUHOVNIM IDEJAMA, PRINCIPIMA, IDEALIMA, DELIMA, TEORIJAMA? NEMA LOGIKE DA BUDE TAKO!

 

ŠTO BI ZNAČILO DA NAM MOŽE PREDSTOJATI OBIMAN POSAO NA TEMELJNOM PRETRESANJU, PREISPITIVANJU I REDEFINISANJU CELOG REPERTOARA POSTOJEĆEG CIVILIZACIJSKOG DUHOVNOG NASLEĐA.To ne znači da nam predstoji odbacivanje svega, već - preispitivanje svega, jer jedan od principa Njihove logike, ili logike Njihovog delovanja je: U NEKU ISTINU ILI IDEJU UBACITI SITNIJE ILI KRUPNIJE DISTORZIJE, OSNOVU NE DEFORMISATI, TAKO DA OSNOVOM ILI VEĆIM DELOM ISTINA ILI IDEJA BUDU IZVORNE, DA TIME DELUJU PRIVLAČNO I PRIHVATLJIVO, ALI JE DOVOLJNO DASE UBACE MESTIMIČNE DISTORZIJE, TE DA SE STVORI  ZABUNA, PO PRINCIPU KONFUZIJE, JER SE TIME FORMIRA NEKONZISTENTNA CELINA (teorija, ideja, istina). Možda je ovo nešto apstraktniji, ili prilično apstraktan prikaz, ali - imaćemo šansu da ga i podrobnije objasnimo, i da ga ilustrujemo.

 

U ovom tekstu polazimo sa jednim od principa koji nam u izvesnom smislu deluje kao NESPORAN, koji nam se u raznim delima nudi kao TEMELJNI KOSMIČKI PRINCIP: ZAKON PRIVLAČENJA. Ne bih tragao za mnoštvom ilustracija po literaturi, navodim jednu iz "tajnaške" literature, budući da je taj zakon u "tajnaškim" teorijama i praksi rabljen do iznemoglosti. U "Zakonu privlačenja", E. -Dž. Hiks, Abraham-Hiks, stoji: "Univerzalni zakoni... (...) Prvi zakon, zakon privlačenja glasi: 'Slično privlači slično'. Iako ovo možda zvuči kao prilično jednostvna tvrdnja, ona definiše najmoćniji zakon u univerzumu - zakon koji utiče na sve, u svakom trenutku. Ne postoji ništa što nije pod uticajem ovog moćnog zakona."

 

U "tajnaškoj" perspektivi ovom zakonu se ne daje primarno gneoseloška, već instrumentalistička funkcija. Malo pompezno rečeno, a radi se u biti o sledećem: kod njih, a na citirani način shvaćen, zakon privlačenja koristi se za PRIVLAČENJE svega željenog, svega što se postavi kao cilj, odnosno, pomoću njega se objašnjava zašto nekome nešto ne polazi za rukom, ili zašto privlači loše "stvari" u svoj život: "Dokaze za to vidite kada se probudite, osećajući se nesrećni, pa stvari tokom dana postaju sve gore i gore, da biste na kraju dana rekli: 'Nije trebalo da ustajem iz kreveta!'. Vidite dokaze o zakonu privlačenja u društvu u kojem živite, onda kada vidite da oni, koji najviše govore o bolesti, od te bolesti najviše i boluju; kad vidite da oni, koji najviše govore o prosperitetu, imaju taj prosperitet". Ovde je, u duhovnom pogledu od značaja činjenica da je sva ova tumačenja, a po samoj autorici ovih knjiga, njoj davao, prenosio Abraham, biće iz viših dimenzija, koje se predstvaljalo kao duhovni učitelj.

 

Primarno gnoseološku funkciju ovog zakona bismo imali kada bismo pomoću nje najpre nastojali da spoznamo, spoznajemo sebe i svet oko sebe, da spoznajemo svoju poziciju u dešavanjima i među ljudima sa kojima smo se svojim inkarniranjem našli. U tom smislu se u citiranom delu linija datog tumačenja, u vezi sa privlačenjem bolesti ili prosperiteta, OLAKO I NAGLAŠENO JEDNOSTAVNO, proteže na sve aspekte našeg postojanja ( pa i šire od našeg ovozemaljskog postojanja): ako smo u društvu loših ljudi - nečim lošim u sebi smo ih privukli, ako smo u lošem braku - opet smo nečim lošim u sebi privukli neadekvatnog partnera. I, po nihovom tumačenju: dovoljno je da se fokusiramo na to da sve to u nama, što je privuklo loše stvari - promenimo, te ćemo time početi da privlačimo i sve suprotno, pozitivno, željeno.

 

Ne možemo reći kako je sve ovo ASPOLUTNO NETAČNO, ali svakako, kada objašnjeno malo povežemo sa sopstvenom životnom praksom i iskustvima, uočavamo DA TA PRIČA NIMALO NIJE TAKO JEDNOSTAVNA, KAO ŠTO JE U KNJIZI PREZENTOVANA. REKAO BIH DA BI NAJTAČNIJA ODREDNICA BILA: DA JE NA ZAKON PRIVLAČENJA, U NAŠOJ,  FIZIČKOJ RAVNI POSTOJANJA, PRIMENJEN ZAKON KONFUZIJE, da je Zakon privlačenja "prerađen" Zakonom konfuzije. Da ne spominjem ko je mogao to da učini, jer ovim apostrofiranjima počinjem da im dosađujem...

 

Ilustracije za dalja promišljanja navodim iz svog života, pretpostavljam da slične primere svako može da prepozna na ljudima koje ima u svojoj sredini.

 

Imam primere za to da su osobe koje su vrlo mirne i toleratne prema drugima - privukle nekakav maltene bes i netrpeljivost mnogih u sredini u kojoj žive. Nešto što je sasvim čudno i neobjašnjivo, rekli bismo - iracionalno, jer takve osobe ne daju vidljivog RACIONALNOG povoda za loš odnos drugih prema njima. Doduše, u nekim situacijama za neke od tih osoba dolazio je do izražaja nešto prikriveno negativno u njima, neka neočekivana osvetoljubivost, čak netrpeljivost...  ALI, TO NIJE DOMINANTA NJIHOVOG PONAŠANJA, NJIHOVOG REAGIRANJA, NJIHOVOG EMOCIONALNOG ŽIVOTA. Ako poneko ima ponešto od negativnoga u sebi (a ko takve momente u sebi nema, u postojećim uslovima?!), kako da nečim što nije u njemu dominantno - privuče loš odnos drugih prema njemu, loš odnos koji je dominantan? Odnosno, ovde ispada da je njegovo prikriveno negativno UNUTARNJE privuklo njihovo negativno VANJSKO. Ako kažemo: kod tih drugih se vanjsko i unutarnje negativno podudaraju, zašto se oni ne podudaraju kod osobe koja ih iritira?

 

No, dopustimo da ovde za sada nemamo dublji uvid u sve relevantne momente...

 

Ali, mislim da svako može da nađe primere u kojma dosta jasno i čisto ima kod nekoga osobinu kojom odudara od sredine u kojoj živi, tako da se nikako ne može objasniti - otkuda on tu, među njima, sa njima. Poznam čoveka koji je sav orijentisan, i rečima i delima, ka inoviranju, uzimam delokrug njegove profesije, a nalazi se u profesionalnoj sredini okružen tvrdokorno konzervativnim ljudima, pri čemu su svi njegovi pokušaji da ih pokrene na neke promene, a u situaciji u kojoj se radi krajnje primitvno i neefektivno - ne samo ostali bez odjeka, već naišli i na njhov podsmeh. U OVOM SLUČAJU BUKVALNO NIČEG UNUTARNJEG NE MOŽEMO NAĆI, ČIME BISMO OPRAVDALI ILI OBJASNILI - OTKUDA OSOBA KOJA JE POSVEĆENA PROMENAMA, DA SE NAĐE U TVRDOKORNO KONZERVATIVNOM OKRUŽENJU.

 

Mislim da još jasnije i češće primere za oba slučaja možemo naći u bračnim odnosima. KOLIKO JE BRAKOVA U KOJIMA SE NAĐU DVOJE "KAO ROGOVI U VREĆI", gde je među njima tako velika razlika, da se ni na koji način ne može TUMAČITI ZAKONOM PRIVLAČENJA, privlačenjem sličnosti, svejedno da li za tim sličnostima tragamo na raznim relacijama vanjsko-unutarnje?! Mi možemo, kao što se čini u teorijama "tajne", ubeđeno nizati tumačenja - da u svim tim slučajevima mora postojati nešto dubinsko u nekom od partnera, što ga je privuklo vanjskim negativnostima onom drugom partneru. To su klimave hipoteze, koje nam ne pomažu da se jasnije snađemo: ŠTA U TOM SLUČAJU DA U SEBI MENJA, po preporukama teorija "tajne", onaj ko, uz maksimalni trud introspekcije ne može u sebi da nađe negativne korene koji su ga uvukli u takav brak, ili u takav odnos, u takvu sredinu...?

 

Nije ovo nastojanje da se apsolutno poriče zakon privlačenja, ali - očigledno je da ga NA ZEMLJI ne možemo mehanički primenjivati na svim slučajevima, ODNOSNO, PRE MOŽEMO PRIMEĆIVATI KAKO NA ZEMLJI, U POSTOJEĆIM USLOVIMA, DELUJE ZAKON PRIVLAČENJA SUPROTNOSTI, JER NAM JE TO PRIVLAČENJE EVIDENTNIJE. Osoba koja je smirena i tolerantna - privlači netrpeljivost ljudi sa kojima živi. DA NE ZALAZIMO MI U TO ŠTA KO OD NJIH NOSI U SEBI, mi u ovom slučaju posmatramo vanjsko, a u njemu vanjsko pozitivno ponašanje jednog - privlači vanjsko negativno ponašanje drugog. Osoba pozitivno-progresivnog usmerenja privlači, ili je sebe privukla, osobama negativno-konzervativnog usmerenja.

 

UOSTALOM, POSMATRAJMO ŠIRI PLAN: OTKUDA POSVEĆENO PROGRESIVNI POJEDINCI U KONZERVATIVNIM DRUŠTVIMA?! Gde je tu delovanje KLASIČNO tumačenog zakona privlačenja?

 

Pogledajmo sve ovo iz jednog druge perspektive, iz najšire planetarne  perspektive o kojoj smo govorili na početku, a u njoj su Tamni "Vladari", u njoj je Matriks, i ceo tamni repaertoar zemaljskog ambijenta. Verovatno je svako nailazio na objašnjenje iz raznih duhovnih dela, koje nam deluje sasma logično i prihvatljivo: što neko više napreduje na duhovnom putu, ovde, na Zemlji, to na sebe privlači veću pozornost Bića Tame, to ih motivira na jače njihovo negativno delovanje, delovanje usmereno na suzbijanje njegovog rasta, sa namerom da ga sasvim priguše. Interes Bića Tame je ovde jasan, jer se takve osobe doimaju kao opasnost ili makar kao remetilački faktor za njih, za njihovo "Carstvo".

 

GDE JE TU ZAKON PRIVLAČENJA?! ŠTO JE NEKO ISPUNJENIJI SVETLOŠĆU (da se koristimo tom metaforom, a koja možda i nije samo metafora) - TO PRIVLAČI VEĆU POZORNOST BIĆA TAME! Po zakonu privlačenja, DA ON DOISTA DELUJE ONAKO KAKO SE TO OPISUJE U POSTOJEĆOJ LITERATURI, takav bi odbijao Bića Tame, a sve više i više privlačio sebi, u svoj život - Bića Svetlosti. Naprotiv, on tim privlačenjem Bića Tame u svoj život privlači sve više i više muka, problema, prepreka...! PRI ČEMU JE OČIGLEDNO - JOŠ JEDNOM, DA SE NA ZEMLJI - SUPROTNOSTI PRIVLAČE!

 

Na Zemlji, u postojećoj situaciji... Ako smo na Zemlji doista u carstvu 3. denziteta, koji je svet dualnosti, gde paralelno postoje pozitivno i negativno, onda je i sa tog stanovišta teško govoriti o čistom delovanju zakona privlačnosti, jer - kako to, UZ DELOVANJE ZAKONA PRIVLAČENJA,  mogu paralelno, IZMEŠANO, JEDNI SA DRUGIMA, JEDNI PORED DRUGIH - DA ŽIVE POZITIVNI I NEGATIVNI (uslovno rečeno pozitivni i negativni)?! Ako, po mnogim duhovnim tumačenjima - od 4. denziteta ide razdvajanje, na 4D pozitivnu (OPD) i 4D negativnu (OPS) sferu Postojanja, pa dalje sve do 6. denziteta, onda je tek u tom slučaju logično DA IMAMO IZNAD 3. DENZITETA ČISTO I JASNO DELOVANJE ZAKONA PRIVLAČNOSTI. Ako se na nekoj 4D negativnoj planeti nađu bića negativno orijentisana, i ako se na nekoj 4D pozitivnoj planeti nađu pozitivno orijentisana bića - onda to deluje logično, tj. u tim slučajevima nam je delovanje zakona privlačenja (sličnosti) nesporno.

 

Na ovakva preispitivanja nas navode, ne samo dozvoljavaju, već nas na njih prisiljavaju - istraživanja i razotkrivanja koja nam daju D. Icke, kao i svi drugi tragaoci (E. fon Deniken, itd.) na istom polju: ako imamo planetarni ambijent sa kompletnom kontrolom i mehanizmima sveobuhvatnih mahinacija i manipulacija, SMEMO LI ONDA, SA PUNIM POVERENJEM DA PRIHVATAMO BILO KOJU ISTINU, SVE DA SU ONE SADRŽANE I U "PROVERENIM" KLASIČNIM DUHOVNIM DELIMA? ZAR JE MOGUĆE DA U MAKSIMALNO  KONTROLISANOM PLANETARNOM AMBIJENTU - NEŠTO OD IDEJNOG REPRETOARA MOŽE DA OPSTANE NETAKNUTO OD STRANE BIĆA TAME, bilo onih na višem nivou Postojanja, koji su duhovno ishodište ili logistička podrška delovanja svih i svega što imamo kao njihove predstavnike na Zemlji, bilo samih tamnih delatnika na Zemlji? Netaknuto... kao što je naznačeno: ne mora se raditi o celokupnom preinačavanju neke istine, dovoljno je da se tu i tamo, samo u ponekim sitnicama unesu neka iskrivljavanja, te da istina postane nekonzistentna, DAKLE, DA POSTANE KONFUZNA, UKOLIKO SE PAŽLJIVIJE RAZMOTRI, I UKOLIKO JOJ NE PRISTUPAMO SA PUNIM POVERENJEM, KOJE NAS NAGONI DA NALAZIMO OPRAVDANJA ZA SVE ŠTO "ŠKRIPI" U NJIMA.

 

U sklopu preispitivanja delovanja Zakona privlačnosti na Zemlji, dolazi i preispitivanje tzv. plana duše. Po radovima M. Newtona i R. Švarca: duše se, uz saradnju sa vodičima, dogovaraju O SVOJIM ULOGAMA U SLEDEĆOJ INKARNACIJI. Naravno, ne možemo, nemamo prava, sve dok ne budemo imali direktan uvid u ceo proces, da sve opise i zaključke do kojih su spomenuti autori došli, odbacujemo kao neutemeljene ili pogrešne, ali - imamo prava da sumnjamo, s obzirom na obim planetarne kontrole koja se ostvaruje u Zatvoru u kojem smo, da posumnjamo, ili da se zapitamo: da li je sve to zaista istina, odnosno - ne postoje li tu kanali preko kojih je moglo da dođe do iskrivljavanja istine i do manipulacija. Kanali iskrivljavanja u prostoru vođenog  hipnotičkog kretanja iza rođenja, što je način na koji su autori dolazili do svojih informacija. A ovi autori sve te informacije uzimaju kao pouzdane, iako su se ljudi, koje su hipnotički vodili, kretali na terenima koji su nam sasvim nedostupni, tereni na koje se zalazi van svesnog stanja, u nedosežnim poljima nesvesnog, podsvesti, ili nekih još "nepoznatijih" domena.

 

TEMELJNO PITANJE KOJE NAM SE ČITANJEM OVIH RADOVA I IZVEŠTAJA NAMEĆE JE: KAKO PLANIRATI JEDNU INKARNACIJU - UKOLIKO SE SILAZI U DOBRO KONTROLISANU ZONU, NAD KOJOM ONI KOJI PRAVE PLANOVE - NE MOGU UTICATI? Posebno bi se to odnosilo na duše koje u kontrolisanu zonu silaze kao pozitivno orijentisane. UOPŠTE: REALNO JE DOPUSTITI DA PRAVU KONTROLU NAD PROCESOM INKARNACIJE IMAJU BIĆA KOJA KONTROLIŠU CEO ŽIVOT NA PLANETI. Naravno, to se odnosi na deo inkarnacijskog procesa koji se dešava u zemaljskim sferama koje kontrolišu Bića Tame. KAKVA BI TO KONTROLA PLANETE KAO ZATVORA-MATRIKSA, BILA, AKO SAMI KONTROLORI NE POSTAVLJAJU SVOJA PRAVILA KONTROLE I ONIH KOJI U ZATVOR ULAZE, I AKO ONI SAMI NE SPROVODE CEO PROCES, od ulaska u Zatvor duša koje se inkarniraju, do izlaska, u vidu smrti?!

 

Ne možemo baš reći da su priče, iz knjiga spomenutih autora, o dogovorima duša pre inkarnacije, sasvim naivne, mada nam iz ove naše perspektive tako deluju, ali - zaista ima mesta sumnjama. Na primer: "Džon" planira da radi na toleranciji, a da bi radio na njoj - mora da se suoči sa netolerantnim ponašanjem osoba iz svog okruženja, u porodici, na radnom mestu. Onda, on moli "Majkla", da ga, kao njegov otac ili neki nadređeni na poslu - MALTRETIRA. "Majkl" se nećka, kaže da on njega voli, jer se radi o dogovorima duša unutar grupa duša, da mu je teško da prihvati takvu ulogu... "Džon" navaljuje i moli ga, "Majkl" popušta, uzidišući, pristaje da zađe  u tu ulogu, u ulogu zlostavljača... KAO U DOGOVORIMA UOČI IZVOĐENJA NAJOBIČNIJE POZORIŠNE PREDSTAVE! (Malo sam ovu ilustraciju iskarikirao, ali - suština je ostala.)

 

Neka pitanja se ovde običnim zdravoduhovnim rezonovanjem sama od sebe nameću... 1) Valjda je nesporna činjenica, jer se očituje na razne načine u ovozemaljskoj ravni, o tome da duše pre inkarnacije imaju, postignu različite duhovne nivoe, ili da imaju različit obim inkarnacijskih iskustava. I sada, na primer, neka razvijenija duša tek tako može da prihvati ulogu zlostavljača drugih, svejedno što je to u njihovu duhovnu korist! 2) Duša koja prihvati negativnu ulogu, i realizira obećano negativno delovanje - mora da računa da time sebe još više opterećuje energijama negativnog delovanja (možemo da koristimo izraz karmičko opterećenje, a i ne moramo). A valjda je logičan cilj svake duše da se u svakoj inkarnaciji što više očisti od zarađenih negativnih energija i iskustava. 3) U redu je da se, možda, planira sled događaja, na neke načine koji su nama nejasni, a preko kojih se neki uvlače u loša iskustva, kao u prethodnom primeru - da "Džon" bude podvrgnut maltretiranju ljudi oko sebe. Ali, kada duša, inkarniranjem, zađe IZA VELA, kako može da ostane njeno sećanje na obećanje o NJENOM TIPU DELOVANJA? Još paradoksalnije: duhovno razvijenija duša treba da se, u totalnoj amneziji, seti da je obećala da maltretira druge, i njoj treba da prorade impulsi za negativno delovanje! Itd.

 

Relativizovanja postojećih opisa i stavova o zakonu privlačnosti, te o planu duše - ne znače izričitu tvrdnju kako su ti opisi i stavovi bez osnova, iskrivljeni, ne možemo to pouzdano tvrditi, jer nemamo direktne uvide u sva ta dešavanja, ali, s obzirom na obim kontrole i manipulacije, koje imamo, za sada, na Zemlji, i s obzirom na nekonzistentnosti koje možemo uočiti  u samim tim objašnjenjima, ova relativizovanja su sasvim osnovana. Važno je da se naučimo da ne dajemo puno poverenje nekima od ovakvih koncepcija, jer to može biti duhovna zamka za nas, otvorenost znači da ih imamo u vidu i kao potencijalno i istinite, ali i kao potencijalno neistinite. Onda otvaramo mogućnost za traganja u tom smeru, ako otvaramo proces traganja, možemo se kretati u dubinu, ako prihvatamo samo već dato kao istinito - nema otvaranja procesa traganja i preispitivanja.

 

Još nešto o planu duše i o zakonu privlačenja... U nekom tumačenju delovanja nekoga od tzv. učitelja čovečanstva, možda je u pitanju Isus, rečeno je da su mu PODMETANI upravo NJIHOVI, Bića Tame, predstavnici -  ZA SARADNIKE. Ovo je za neko šire razmatranje, ali suština je dosta ubedljiva, UKOLIKO SLEDIMO ONO ŠTO SMO NAZNAČILI NA POČETKU - DA TREBA DA POKUŠAVAMO DA ZALAZIMO U LOGIKU DELOVANJA BIĆA TAME, DAKLE, U LOGIKU KOJOM POVLAČE SVOJE POTEZE NA ŠAHOVSKOJ TABLI OVOZEMALJSKE IGRE. Na jednoj strani: oni prigušuju, ometaju i iskrivljuju svako individualno duhovno napredovanje. Na drugoj strani: JOŠ I VIŠE MORAJU NASTOJATI NA PRIGUŠIVANJU, OMETANJU I ISKRIVLJAVANJU BILO KOJEG VIDA GRUPNO POVEZANOG DUHOVNOG NAPREDOVANJA. Poznato je: samo dve duhovno povezane osobe imaju moć veću od prostog zbira njihovih individualnih moći; a koju tek moć dobija cela jedna, makar i najmanja takva grupa?! POMISLIMO: PLANIRA PRE INKARNACIJE JEDNA TAKVA GRUPA DUŠA DA SE POVEŽE NA ZEMLJI, SIĐE I POVEŽE SE, A BIĆA TAME SEDE SKRŠTENIH RUKU I SVE TO GLEDAJU! NAPROTIV, NJIHOVO, BIĆA TAME,  DELOVANJE NORAMALNO I OČEKIVANO BIĆE POVEZANO SA MAKSIMALNIM IZOLIRANJEM SVAKOG DUHOVNO NAPREDUJUĆEG POJEDINCA - JER NJEGOVO POVEZIVANJE SA DRUGIMA, SLIČNIMA, ZNAČILO BI STVARANJE VEĆ ZNATNIJE RUPE U MATRIKSU.

 

Dakle, umesto zakona privlačenja, po kojem bi duše sa većim duhovnim potencijalima trebalo da sebi privuku slične duše - imamo upravo suprotno: da Bića Tame nameću takvima upravo "najsuprotnije" osobe, kako bi ih držali u izolaciji. To, što tzv. učitelji ili oni koji su označeni kao prosvetljeni - drže svoje govore i tobože prenose svoje učenje grupama ili masi, nije nikakva opasnost za Matriks, znaju dobro Bića Tame da je to delovanje bez nekog većeg REALNOG uticaja, bez neke veće snage (što može biti tema za posebno promišljanje), KAO ŠTO BI JE, NASUPROT TOME,  IMALO POVEZANO DELOVANJE VIŠE DUHOVNO RAZVIJENIH OSOBA.

 

Mi tu ne možemo da vidimo ni delovanje zakona privlačnosti, niti pravu mogućnost pravljenja plana duše, A UZ SVE NEPOZNANICE KOJIMA NAS MOGU OBASUTI PRAVI PLANETARNI "VLADARI".

 

Doduše, enormno teški uslovi kojima Bića Tame okružuju pojedince koji su na duhovnom putu, a što su ti pojedinci u tome uspešniji - to su im i uslovi složeniji i teži: sve to je "mač sa dve oštrice", na strani Bića Tame. Tačno je da oni time obezbeđuju sebe, tj. ograničavaju širenje uticaja takvih pojedinaca, što dođe kao lokalizacija požara, ali, na drugoj strani: SVE TEŽI USLOVI ZA POJEDINCA ZNAČE I SVE VEĆE IZAZOVE NA DUHOVNA NAPREZANJA, ZNAČE MOGUĆNOST ZA SVE VEĆI DUHOVNI RAST. NARAVNO, UKOLIKO IZDRŽI I NE POKLEKNE, u tom smislu da ga neka od iluzija ipak ne prevari; na primer: iluzija o prosvetljenju.

 

A koliko te zamke Iluzije mogu biti tanane i nevidljive videćemo na primeru Oshoovog teksta o sopstvenom prosvetljenju: zamke Iluzije koje nas vrebaju ukoliko se držimo klasičnih predstava o prosvetljenju i o duhovnim idealima.

Tags:     privlačenje      tajna      univerzum      duhovnost      svijest      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+1 #3 Miroslav Prvulović 2013-07-09 20:10
Citat Vjeran Kus:
Prvo da Vam se zahvalim na odgovoru. (Nisam bio reg. pa sam koristio ime Centar ). Naravno da sam zainteresiran, jer imam jos dosta pitanja , pa kad otvorite temu na forumu slobodno ostavite tu komentar sa imenom teme da znam pod kojim imenom potraziti... :lol:


Tema je otvorena (pošlo mi je za rukom, čin koji mi je ojačao samopouzdanje! 8) ), u podforumu "Duhovnost", tema "Duhovni rast u okvirima masovne svesti" (ista kao i zajednička tema svih ovih kolumni).
4dportal.com/.../...

Svraćajte, da rastemo zajedno! :-)
Citat
 
 
#2 Vjeran Kus 2013-07-09 17:00
Prvo da Vam se zahvalim na odgovoru. (Nisam bio reg. pa sam koristio ime Centar ). Naravno da sam zainteresiran, jer imam jos dosta pitanja , pa kad otvorite temu na forumu slobodno ostavite tu komentar sa imenom teme da znam pod kojim imenom potraziti... :lol:
Citat
 
 
+1 #1 Miroslav Prvulović 2013-07-09 14:17
Citat Centar:
Vrlo interesantan tekst, kao i svi dosad od gosp.Prvulovića. Ugl, jedno pitanje za dotičnost gosp ili opcenito: koji je vaš prijedlog suočavanja sa ovozemaljskim izazovima (problemima)? Ako pretpostavimo da sva učenja bila ona poznata ili alternativna ( da ne navodim detaljne primjere tipa reinkarnacija itd.) imaju dvije strane, tj za nijednu ne mozemo tvrditi da je istinita kao sto i navodite u tekstu ,nego imamo samo pretpostavke. Prema cemu se onda orijenitrati u ovom 3D realitetu (zivotu)? :D


Centar, hvala na ovim ocenama!

Nakon još dva-tri teksta, gde spada i opis jedne od (mojih) metoda, koja mi se čine najjednostavnij om za primenu u našim složenim životnim uslovima - napraviću jedan tekst kao rezime najpraktičnijih ideja iz prethodnih tekstova. Pa se tu može odabrati nešto što možda nije loše za primeniti.

Kako se orijentirati i šta raditi - vrlo je komplikovano pitanje i zavisi od ukrštanja mnoštva faktora (ili varijabli), koji su kod svakoga od nas različiti (npr: jedno je ako neko živi i radi na selu, drugo u gradu, onaj prvi nije rob mehanizovanosti radnim vremenom i radnim procesom, uz to živi i radi u energetski zdravijoj sredini, itd.).

Dakle, da bismo razgovarali o tome šta raditi - moramo da pođemo od specifičnijih pitanja i uslova. Takve informacije nije moguće razmeniti i o njima diskutirati u ovim komentarima, stoga ću pokušati da na 4D forumu otvorim temu (valjda će mi taj poduhvat poći za rukom :-| ) koja će biti za dopunske i konkretnije razgovore o bilo kojem detalju tekstova koji se objavljuu u ovom delu.

Dakle, ako si raspoložen za tu varijantu, NARAVNO, I SVAKO DRUGI ZAINTERESIRAN, možemo da pređemo tamo, preko puta, ako uspem da formiram odgovarajuću temu!

Citat Tilia:
Plavi Zrace , veoma su me obradovali tvoji tekstovi tako prepoznatljivog stila pisanja na koje vec [censored]o vremena posle tvojih zadnjih postova na "objavama" , nisam vise nailazila. Ispravnih puteva u duhovnim traganjima je veoma malo I oni se jako tesko srecu. Mislim da vecina takozvanih ucenja vodi ljude na velike stranputice nekada tako velike da bi bolje bilo da na njih nisu ni skrenuli. Jedina nacin da u ovom haosu covek shvati nesto I napravi promenu nabolje u svog zivotu je da stupi ispravnim Putem kultivacije. Nadam se da ce te tvoje traganja naravno ukoliko imas predodredjenost i koja je neophodna dovesti na njega.


Hvala, Tilia, na ovakvoj percepciji i na ovom prepoznavanju, koje, u stvari, govori o tvojoj senzibilnosti i pronicljivosti.

Već sam u odgovoru Centru rekao da ću otvoriti temu na forumu, te tamo možemo malo više razgovarati o detaljima iz ovih tekstova.

Za početak ću tamo dati osvrte na neke od ovih ovde komentara...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8465

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5281

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6451

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9817

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7885

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6351

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7465

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12285

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7342

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9343

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8400

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8455

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8130

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8103

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7425

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10004

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno