4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Moojieva "pedagogija" i iluminatski školski sustav

17719

- Studenti (učenici), koji uzroke otpora prema učenju i neuspeha u učenju, vide, zajedno sa Moojijem - u sebi! - Istočnjačka metodologija prenošenja duhovnog učenja, u komunikaciji Učitelja i učenika, na primer, satsang metodologija, u biti ista kao i postupak koji je temelj iluminatskog školskog sustava.


 

H. Hand nam je toplo preporučio "Ra materijal" kao duhovno-lektirno delo sa najmanje DISTORZIJA! Ako uzmemo da postoji ISTINA o određenoj temi ili oblasti, kada neko daje svoju verziju te istine, logično je da ona može biti: bez distorzija (iskrivljenja, "uganuća", deformacija, nekonzistentnosti), sa manje distorzija, konačno takva, da distorzije dominiraju.

 

Ako mi u potpunosti, "slepo" verujemo nekoj teoriji, nekom autoru, nekom duhovnom autoritetu, imamo potpuno poverenje u njega i u njegovo učenje, onda mi ne vidimo nikakve DISTORZIJE u njegovom učenju, odnosno, ne vidimo raskorak između njegovog učenja i njegovog delanja, njegovih postupaka... Da ih vidimo,malo je verovatno da bismo mu verovali i sledili ga.

 

Može li postojati, u svetu dualnosti, u svetu koji je pod kontrolom, Reptila, Iluminata, ili, za one koji nisu prijemčivi  za ove popularnije nazive, nekih trećih Tamnih, u svetu nad kojim, valjda je i očigledno, vlada Zakon konfuzije... može li postojati u takvom svetu DUHOVNO UČENJE BEZ DISTORZIJA? Šta znači ako neko vidi-pronašao je takvo učenje, i vidi-pronašao je autora takvog učenja?

 

Kažu da je Budha rekao: "Ne vjeruj ničemu, neovisno o tome gdje si to pročitao ili tko je to rekao, čak i ako sam ja to rekao, ako se ne slaže s tvojom prosudbom i tvojim zdravim razumom". Ako se Budha smatrao velikim duhovnim učiteljem, ako je verovao da zna Istinu - što bi tako nešto preporučivao? Valjda baš suprotno: TRAŽIO bi da mu se veruje, ubeđivao bi da on zna Istinu, da drugi, ako žele da znaju i dosegnu Istinu, treba da slušaju i da prate to što je on rekao, dao!

 

Ako je on prvo rekao, a drugo nije - onda je, dozvoljavamo si pretpostavku,  to bilo stoga što je hteo da nam INDIREKTNO SUGERIŠE da svako od nas dođe do svog sopstvenog idejnog SUPSTRATA, ako ne baš do celovite teorije, ako bi nam to bio ambiciozniji poduhvat. BITI KAO PČELA, KOJA IZ SVAKOG CVETA UBIRE NAJVREDNIJE, NAJLEPŠE, NAJSLAĐE, UBIRE NEKRAT, TE OD NJEGA TVORI MED.

 

Da li sliči pčeli onaj ko verno sledi jednog autora i jedno učenje, kao svete, kao svetinje u koje sebi ne dopušta da dira, ni sebi, a ni drugima?

 

To, što ih on sledi - njegov je izbor, što bismo mu u tome smetali i zanovetali mu, ali, iz ovakvog DUHA proizilazi jedna šira pojava, a koja je pomalo bila tema-dilema ispod prethodnog teksta: postoje neprikosnoveni autori i neprikosnovena dela, U KOJE JE NEPRISTOJNO DIRATI bez SUGLASNOSTI sa svim ili skoro svim onim što su rekli i napisali. Čitati ih i tumačiti, po tako shvaćenom pristojnom ponašanju, znači blagovremeno isključiti "kritičko mišljenje". A kritičko mišljenje nam je, podsetimo se, u funkciji razotkrivanja Iluzije, u svim njemim magičnim pojavnim oblicima, kojih je nebrojeno.

 

Ako neko veruje da ima na Zemlji duhovnog učenja BEZ DISTORZIJA, da li i mi moramo da verujemo? Da li moramo da se priklanjamo logici ponašanja, koja proizilazi iz takvog njegovog verovanja? Pa dalje: uočiti NEKE distorzije u NEKIM učenjima ili samo delima, tekstovima, znači li eo ipso i KOMPLETNO odbacivanje tog učenja, dela, teksta? Znači li sve to, takođe, obrezveđivanje autora, njegove ličnosti, njegovog rada?

 

Na drugoj, našoj, strani, ne uvežbavamo li se, takvim uočavanjima, u razotkrivanju nedosledosti, nekonzistentnosti, iluzija, nedorečenosti, itd, ne istreniramo li se time da nam se ne može tako lako  podvaljivati, tek tako "prodavati rog za sveću"? A znamo da na planetarnom nivou, valjda nas je Icke u to napokon ubedio, ima puno takvih koji su itekako spremni za ovakvu, za njih korisnu, transakciju. Takođe, ako je naša namera da takvim uočavanjima i razotkrivanjima izvlačimo POUKE za sebe, onda dotična naša orijetacija dolazi kao dodatno korisna.

 

Mooji i satsang...

 

Satsang, kao "boravak u društvu Istine" (a kako je Istina asptrakcija, to bi značilo: boravak u društvu osobe koja je nosilac ili poznavalac Istine), komunikacija sa guruom, "skup ljudi oko prosvetljenog čoveka, koji imaju cilj da čuju istinu, da govore o njoj i da je usvajaju". Blagodeti youtube-komunikacije omogućavaju nam da se ne dovijamo oko shvatanja značenja na osnovu definicija, već da se svojim očima uverimo. Imamo snimke satsang sesija brojnih istočnjačkih duhovnih učitelja ili gurua: S. S. R. Shankar, S.R. S. Maharaj, Papaji, itd. Izgleda da su Moojivi najbrojniji, u čemu se verovatno očituje njegova popularnost u duhovnom svetu, tačnije, u ovozemaljskom svetu onih koji se zanimaju za duhovnost. Dakle, ako osmotrimo nekoliko tih snimaka, shvatamo da bi se, bar u ovim varijantama snimljenim na yutubeu, satsang sastojao u tome što duhovni učitelj, izdvojen, sedi, pred njim je publika, on čita pitanja, ili se neko iz publike izdvoji, sedi pred njim i direktno mu postavi pitanje, on potom daje objašnjenja, eventualno sledi neki kraći dijalog.

 

Po objašnjenjima - satsang ima šire značenje od ovoga što vidimo na yutube-snimcima, na njima je tek deo tih češćih i intenzivnijh "druženja radi prijema Istine", "u obliku spontanih susreta, kampova, satsang inteziva i ‘jedan na jedan’ sastanaka sa mnogim tragaocima". Svejedno, snimci nam vrlo lepo prenose METODLOŠKU SUŠTINU, koja ima po drugoj liniji sagledavanja veze sa našom temom o školstvu.

 

A prva linija sagledavanja se zasniva na jednom od Moojijevih satsanga, na youtubeu pod nazivom "Pitanje i odgovor":

 

Na ovom satsangu Mooji čita poruku nekog studenta medicine: on je u periodu završnih ispita na studiju medicine, ispiti mu uzrokuju puno patnje, izazivaju strahove, smatra da mu je ego "na maksimalnom niovu trenutno", traži savet, kako da prođe ovaj period "mirno i sa što je manje bola moguće".

 

Mooji odgovara: da ispiti uzrokuju puno patnje za svakoga, OSIM ZA ONE KOJI SU IH SPREMILI, jer oni koji su ih spremili - vole ispite; da je cela studentova situacija posledica njegove lenjosti, trebalo je odavno početi sa pripremama, on ih je odlagao, sada je strah posledica nepripremljenosti. "Neki ljudi uče samo da polože, ne da upamte", kaže dalje Mooji, odnosno, objašnjava kako neki uče samo da bi položili ispite, neki zato da bi se valjano profesionalno osposobili, dakle, da bi znanje koje tamo steknu mogli da upotrebe u svom radu. Student očigledno ne voli ispite, jer želi samo da ih položi, a ne da stekne pravo znanje, te mu Mooji preporučuje da se zapita - zašto uopšte teži završavanju fakulteta, ako mu učenje donosi toliko patnje.

 

Postupak obrazlaganja će doći kasnije, ali jedan od zaključaka moram da izvedem unapred, budući da sam i sam, NAŽALOST, deo školskog sustava, pa mi je, dozvoljavam si takvu nadobudnost, jasan svaki značenjski titraj bilo kakve izjave o školstvu, a kamoli do kraja saslušano značenje cele izjave. Mooji, neočekivano, iako je i sam bio unutar školskog sustava, kao učitelj na Brixtonskom koledžu, OČIGLEDNO NE SHVATA PRAVO, DUBOKO NEHUMANO I ANTIDUHOVNO LICE ŠKOLSKOG SUSTAVA.

 

Ovaj jedan od zaključaka unapred potreban nam je da ukažemo na nedostajuću poveznicu između duhovnih učenja i dostignuća Zapada i Istoka (tu i tamo su neki od elemenata za ovu tezu nabacivani u ranijim tekstovima). Imamo duhovni intrumentarij Istoka koji je u funkciji individualnog čišćenja i rasta. U funkciji unutarnjeg. To je sasvim u redu, i to jeste osnova sveg duhovnog truda. ALI, NA TOJ OSNOVI TREBA NEŠTO GRADITI. To, što ćemo držati duhovna predavanja - nije građenje. GRAĐENJE JE BUKVALNO - GRAĐENJE NOVOG DRUŠTVA, ILI MAKAR NOVE FORME ZAJEDNICE. Na osnovi očišćenog i razvijenog unutarnjeg - gradi se vanjsko. JER MI SMO I BIĆA KOJA ŽIVE U VANJSKOM SVETU. Taj vanjski svet ima svoju logiku i svoje funcionisanje.

 

Ako li samo malo fokusiranije pogled sa unutarnjeg preusmerimo na vanjsko, neminovno moramo da se vidimo planetarni Zatvor, u kojem smo, u kojem su svi oko nas, moramo da dođemo u svojim traganjima do Matriksa, do Negativnih Bića koja kontrolišu sve ili skoro sve na Zemlji. CELA TA KOMPLIKOVANA, NIMALO PRIJATNA I NADAHNJUJUĆA SLIKA SVETA JE TU, VANI, VAN NAS I OKO NAS. Unutarnje jeste osnova i ishodište, ali vanjsko ima svoj povratni uticaj, zašto bismo, uostalom, i bili u njemu!?

 

Bez te šire vanjske slike, glave kao noj, zaronjene samo u našu unutarnjost,  mi možemo da u postojećem školstvu vidimo LEPE USTANOVE U KOJIMA SE PRENOSI ZNANJE, U KOJIMA SE STIČE ZNANJE I PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVA (pri čemu su škole, kao što se nekada patetično govorilo - "hramovi znanja"). Ako, pak, zaronimo u tu vanjsku sliku školstva - dolazimo do naličja na kojem su: Matriks i iluminatske distorzije.

 

A do poveznice između duhovnih učenja i dostignuća Zapada i Istoka dolazimo ako individualnu duhovnu izgrađenost po smernicama Istoka povežemo sa iznalaženjem puteva za izlaženje ili za nadilažanje Zatvora, za nadjačavanje svih reptilsko-iluminatskih uticaja, za pokretanje, u meri u kojoj je to moguće, drugih u istom pravcu, za stvaranje uslova za kakvo-takvo njihovo međusobno  povezivanje...

 

Zašto bi postojeće školstvo bilo jedna od najvažnijih iluminatskih konstrukcija - podrazumeva se: u njemu se formiraju ličnosti, u njemu se formira profil društva. Ako je akademik P. Savić sasvim umesno (kao poznati fizičar, koji je imao sluha za pedagogiju, a koji možda nije ni čuo za Iuminate) konstatovao: "Imamo školstvo koje nam kretenizuje decu", kakvo onda društvo dobijamo, kada ta deca odrastu u formu ljudi koji čine jedno društvo? Icke je, pri gostovanju kod K. Mišaka u vezi sa obrazovanjem objasnio: "... Oni manipuliraju našom sposobnošću  da mislimo i osjećamo jasno i uravnoteženo, i da vidimo šta se krije iza vela koji nam stavljaju pred oči. Isto postižu i kroz školovanje. Uzmu djecu u najranijoj dobi od 4-5 godina, i sve do njihove 16, 17 ili 18. godine cijeli dan, pet dana u tjednu govore djeci kakav je svijet, što je stvarnost, tko su oni, što se događa u svijetu. To nije obrazovanje, nego indoktrinacija određenim sustavom vjerovanja."

 

Mali sinhronicitet: u vreme dok su mi dolazila u polje interesovanja citirana Moojijeva satsang pedagoška objašnjenja, sa svim ovim pratećim pitanjima, pojavio se tekst gospodina Mišaka, ovde na "4D portalu" ("Oblikovati ljudski um"), tekst u kojem prenosi Ickeov tekst o obrazovanju: "'OBRAZOVANJE' – PROGRAMIRANJE KOJE SE PLAĆA". Te mi je time uštedeo trud u nizanju bar osnovnih signala koji potrekrepljuju naizgled grubo i olako obrazovnom sustavu prišivenu klasifikaciju - iluminatski, jer, ko je zaniteresiran za pronalaženje obrazloženja za ovu kvalifikaciju može da pročita, ukoliko već nije, navedeni tekst g. Mišaka, odnosno g. Ickea. Uz moju malu dopunu: otkrića i pokazatelji koje daje D. Icke - u školskoj praksi imaju vrlo širok spektar dramatičnih psiholoških refleksija, o tome bih tek mogao da dam poobimno svedočenje, no, ono je ovde van glavnog koloseka teksta.

 

Odnosno, one, koje možda  malo više zanimaju sva ova pitanja, o ilumintaskoj prirodi postojećeg školstva, a radi se o istoj suštini svih školskih sustava, u svakoj zemlji na ovoj planeti, uz podrazumevane MARGINALNE razlike po raznim osnovama, mogu uputiti na neke izvore koji mi trenutno padaju na pamet: knjiga Dž. T. Gatoa, "Oružja za masovno poučavanje", u kojoj objašnjava kako postojeće školstvo, kao što rekoh - na planetarnom nivou, formira POLTRONSKI senzibilitet učenika, tj. budućih ljudi. Pa tekstovi i  youtube-snimci K. Robinsona, na primer: "Promena paradigme"

a možda se najpotpuniji dojam, i iz spomenute unutarnje psihološke perspektive, može steći iz španskog filma: "Pravo obrazovanje je zabranjeno"

 

Ima dovoljno materijala za dodatno zaniteresirane za spoznavanje iluminatskog u planetarnom školstvu, te bih umesto makar rudimentarnog prikaza tog materijala - dao osvrt na poruku koju je Mooji pročitao, kao i na njegovo tumačenje (to je najavljena naknadna argumentacija koja dolazi posle gore već iznetog zaključka). Uz prethodno iskazivanje razumevanja za Moojieva objašnjenja: iza svega svakako stoje njegove najbolje namere, da pomogne i uputi studenta koji je zatražio pomoć, razumevanja za to što ga životni i duhovni put nije navodio na dublje i specifičnije bavljenje obrazovanjem, tj. naličjem obrazovanja, itd.

 

1) Tamo, gde se učenje shvata, tj. institucionalno je ustanovljeno kao MEMORISANJE VELIKE KOLIČINE INFORMACIJA, normalna je reakcija pri učenju: PSIHOLOŠKI OTPOR onoga ko treba da uči, tj. memoriše te informacije.

 

2) Psihološki otpor je na jednoj strani posledica usiljenog pamćenja, VELIKE PRESIJE NA PAMĆENJE. Kada mi NORMALNO čitamo neki tekst ili knjigu, BEZ SAMOPRISILJAVANJA NA PAMĆENJE, KADA DOZVOLIMO UMU DA SPONTANO ZAPAMTI ONO ŠTO SAM ODABERE, TJ. ŠTO JE POSLEDICA NJEGOVOG UOPŠTAVANJA I IZBORA INFORMACIJA, ide proces prirodnog pamćenja.

 

3) Na drugoj strani, psihološki otpor stvara VELIKA KOLIČINA INFORMACIJA. Veću ili veliku količinu informacija treba svakodnevno ubacivati u memoriju, um se brani tako što INTENZIVNO zaboravlja ranije "naučeno", zapamćeno, te PROCES STICANJA ZNANJA U ŠKOLAMA LIČI NA PRESIPANJE IZ ŠUPLJEG U PRAZNO: šta u umu od "naučenog" ostane za mesec dana, za godinu dana, da ne spominjemo duže rokove?!

 

4) Programi, a osobito udžbenici za nastavne predmete - kao da su svesno pisani tako da ODBIJAJU učenike i studente, tako da im omrznu sustave nauka koje predstavljaju. Bukvalno tako! Što je odlično konstatovao profesor M. Solar, u jednom svom tekstu. Nakon male analize jedne situacije iz prakse on zaključuje: "Eto, što je pošlo za rukom suvremenoj nastavi književnosti, DA UČENICIMA OMRAZI KNJIŽEVNOST!". Vi možete sa zadovoljstvom da čitate Frojda, Junga, Adlera, Hornajevu, ali, kada informacije o njima pokušate da nađete u udžbenicima, pogotovu srednjoškolskim, nešto od satrovske mučnine počne da vam se pokreće u želucu. U radovima, na primer nabrojanih autora, imate jedan živi dokazni postupak, IMATE DUŠU SVAKOG AUTORA, otisak njegove duše, duha, kroz ideje koje je oznosio, I TO JE ONO ŠTO VAS "NOSI" KROZ NJIHOVA DELA. U udžbenicima imate BEZLIČNE definicije, klasifikacije, SISTEMATIZACIJE, itd. koje kao da su pisale osobe bez duše (ne radi se o tome, valjda, da pisci udžbenika nemaju dušu, mada se nehotična asocijacija na Iluminate sama nameće, već o tome da postoje USTALJENI I OBAVEZUJUĆI stil i procedura pisanja udžbenika, koji ih toliko obezličuju, tobože u ime nauke i naučnog mišljenja, DA NJIH ČITA SAMO ONAJ KO MORA, NE ONAJ KO IH VOLI, a ako se nekome čini da ih voli, onda treba sebe da preispita, svoju percepciju).

 

5) Da li uopšte treba spominjati stresove, strahove, tenzije i iznuđene negativne emocionalne reakcije, koji su neminovni pratioci cele atmosfere u kojima se kaobajagi stiče-prenosi kaobajagi znanje, čiji deo su i njegova "provera", vrednovanje, ocenjivanje?!

 

6) KADA SE SVE OVO SABERE - REZULTANTA JE JASNA: ODBOJNOST UČENIKA I STUDENATA PREMA UČENJU SU SISTEMATSKI "NEGOVANI" TOKOM ŠKOLOVANJA, IZNUĐIVANI SVIM FAKTORIMA U OKVIRU ŠKOLSKOG SUSTAVA, DAKLE SASVIM SU OPRAVDANI I OČEKIVANI.

 

7) I, ako učenike-studente počnu da slamaju svi ti faktori, onda dolazi do fenomena koji je Icke nazvao "programirana percepcija", analogno programiranju uma, koji je osnovni cilj školskog sustava: I SAMI UČENICI-STUDENTI, I DRUGI IZ NJIHOVOG OKRUŽENJA (od roditelja do samih učitelja i nastavnika, pa i do Moojija): TAJ ZDRAVI, NORMALNI I PRIRODNI OTPOR PREMA TAKVOM "UČENJU" I NEUSPEHE U VEZI SA NJIM - PRIPISUJU SOPSTVENOJ LENJOSTI I NESPOSOBNOSTI. Kao što kaže Mooji studentu koji traži pomoć: možda je, kada je trebalo spremati ispite - išao po kafićima ili puštao zmajeve, tj. igrao se, zabavljao nečim. Da, može uistinu da se radi o nečijoj lenjosti ili inertnosti, ali, dok su nabrojani faktori na delu, mi ne možemo tačno da znamo šta je po sredi, jer ta "neprilagođenost", neuklopivost u zahteve sustava,  kod učenika ili studenata može da bude refleks zdravog otpora nečemu što guši njihov duh, naleže kao teret na njihovu svest. U slučaju Moojievog studenta - nikako se ne može raditi o lenjosti, kao što Mooji tvrdi. Lenjost studenta koji je došao do samog kraja šestogodišnjeg studiranja, a onda ga snašle muke na koje se požalio!? A šta je sa onima koji, kao što kaže Mooji - vole ispite: " Ispiti uzrokuju puno patnje, za svakoga. Osim za one koji su previše pripremljeni. Oni jedva čekaju ispite, neki ljudi vole ispite". Pa, masa, kod koje još nije proradila svest o iluminatskim zakulisnim mahinacijama - odlično se uklapa u sve postojeće sustave, ne samo u školski!  MADA, SVI NABROJANI SIMPTOMI SU TAKO JAKI, TOLIKO NARASTAJUĆI, DA SE JEDINO U SLUČAJU UČENIKA-STUDENATA MOŽE KONSTATOVATI SUPROTNO: ONI SE SVE MASOVNIJE SVE TEŽE UKLAPAJU U ŠKOLSKI SUSTAV.

 

Satsang, kao komunikacija duhovnog učitelja i učenika, ili duhovnog učitelja i ljudi koji su tek zaniteresirani da čuju govor i ideje duhovnog učitelja, da od njega čuju savet za neki svoj lični problem. Ima u njemu dosta duhovnih dobrobiti. 1) Neka je diskutabilan pravi duhovni nivo učitelja (u svetu dualnosti, Matriksa i Iluzije ovakvo pitanje i ovakva zadrška su sasvim opravdani, kao opreznost potrebni) - on svakako ima šta korisno da kaže ljudima koji možda nisu u većoj meri posvećeni duhovnosti. 2) Skup ljudi istog usmerenja, usmerenja ka duhovnosti - znači stvaranje neke vrste zajedničkog pozitivnog energetskog polja. 3) Svako pojedinačno je na dobitku sa fokusiranjem na uzvišene duhovne vrednosti, nezavisno od dometa tog fokusa u vezi sa pravim prijemom informacija.

 

Do određenog nivoa interesovanja za duhovnost, do određenog nivoa duhovnog rasta, ovaj tip komunikacije je sasvim dovoljan i koristan. Međutim, ko ima aspiracije ka nečem višem, ko bi da zakorači u neke zone iznad toga - mora u nekom trenutku da oseti ograničenja i nedostatke ovakvog tipa komunikacije.

 

1) Učitelj nastupa kao onaj ko ZNA ISTINU. 2) Ako pogledamo snimljene seanse satsanga, nema slučajeva, a opravdano možemo pretpostaviti da je to opšte pravilo - OPONIRANJA učitelju, stavljanja pod kritičko sagledavanje ideja koje on nudi. 3) On očekuje da oni koji ga slušaju - prihvate tu, njegovu Istinu, ili njegovu verziju Istine, očekuje da je slede, da je primene. 4) Učitelj pretpostavlja da je DOVOLJNO OBJAŠNJENJE KOJE JE DAO, da je dovoljan jedan održan govor, te da objašnjene ideje budu usvojene. 5) Mi ne vidimo učiteljevu zainteresiranost i aktivnosti na dobijanju povratnih informacija o primeni preporučenih saveta ili o usvojenosti ideja. 6) Time, šire, učitelj ne dobija sliku o daljem funcionisanju učenika ili sledbenika u "živom" životu van tih seansi i njihovih razgovora, u ambijentu u kojem se jesu lepo zajednički fokusirali na duhovnu stranu, ali i gde su, takođe, svi oni zajedno izdvojeni iz vrtloga životnih dešavanja. 7) Ceo kocept se zaniva na naivnoj predstavi po kojoj se tuđe ideje lako usvajaju i lako primenjuju u životnoj praksi, te dosta jednostavno dovode do željenih promena.

 

Poređenje sa metodologijom koja je na dnu piramide iluminatskog školskog sustava, a koja svakodnevno funkcioniše u samoj nastavnoj praksi, ukazuje na suštinsku istovetnost.

 

1) Učitelj, u ovom slučaju "svetovni", ne duhovni, te nastavnik, profesor, takođe nastupaju kao oni koji ZNAJU ISTINU, doduše, to je istina ("istina") iz pojedinih nauka, koje su prestruktuirane u nastavne predmete. 2) Isključuje se kritičko mišljenje prema onome što učitelj-nastavnik zna, JER JE NJEGA SUSTAV OSPOSOBIO ZA NESUMNJIVO ZNANJE, odnosno, znanje koje je sustav propisao kao nesporno znanje - nastavnik nosi u svojoj memoriji.  3) Takođe se od učenika-studenata očekuje da istine koje im je učitelj-nastavnik ispičao, ispredavao - prihvate bespogovorno, da ih izmemorišu, da ih primene, tamo gde je to moguće. 4) U školstvu, doduše, postoje obnavljanja, testovi i ocene, postoje mehanizmi preko kojih se učenici nagone da što više zadatih infomacija izmemorišu, ali, suština se i ovde ponavlja: pretpostavlja se da je dovoljno da učenik čuje i izmemoriše neke informacije, pa da one postanu njegov lični idejni repertoar, ili da se ugrade u njegove duhovne nazore, ovde - u svetonazor. 5) Ni ovde se učitelj-nastavnik ne interesira šta se dalje dešava sa usvojenim znanjem, tokom vremena, da li i kako, koliko, ono učenicima bude od realne koristi u životu i u njihovom ličnom funkcionisanju.  6) Tačka u kojoj je "ista priča": imamo apstraktni školski ambijent, u kojem se pričaju mudre priče o NEKOM TAMO životu, o naukama i dešavanjima u njemu, kada učenici zakorače van školskih zidova, U "ŽIVI" ŽIVOT, niti ih ono što čuli ili "naučili" u školi prati u vidu korisnih i upotrebljivih informacija i stečenih sposobnosti, niti ih oni kao znanje aktiviraju, kao da ih ostave tamo, u učionicama, KAO DA JE SAMO TAMO NJIHOVA UPOTREBNA VREDNOST, radi dobijanja ocena, svedočanstava, diploma. Na fakultetima, po prirodi stvari, postoji iskorak ka jačoj upotrebljivosti "znanja", mada to umnogome zavisi od nacionalnih školskih sustava, ali opet i tu imamo zatrpavanje studenata informacijama koje su profesionalno nefunkcionalne. 7) Na strani školskog sustava se zna da je usvajanje "znanja" mukotrpno, ali u ovom slučaju primenjuju se mehanizmi prisile (provere, ocene) preko kojih se obezbeđuje da za-date informacije budu usvojene. Koliko je proces njihovog usvajnja, memorisanja, težak i sa nemilim psihološkim posledicama, nikoga od "davalaca znanja" se ne tiče, jer su oni i sami isprogramirani da takav proces shvataju kao neprocenjivo koristan i jedino moguć vid naobrazbe.

 

Ako sve prethodno NIJE, šta onda JESTE?! Kakva bi mogla da bude nekakva vizija duhovno produktivnijeg odnosa na relaciji učitelj-učenik? O tome bi se dalo razmišljati. Kada se izveštimo u baratanju kritičkim mišljenjem, mi ga onda možemo koristiti za izvlačenje pozitivnih smernica. Konstruirajmo u negativu ono što mu je suprotno, i eto pozitiva.

 

No, moguća vizija onoga što JESTE posebna je tema, i od ovoga što je dovde dato tekst ispade pretežak, možda dosegne i čitav gigabajt! :-)

Tags:     illuminati      škola      duhovnost      ra      kontrola      manipulacija      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
#7 Miroslav Prvulović 2013-07-15 20:40
Citat Tilia:


Citat:
Mislim da je uhvatio sustinu problema koji je iznet u pitanju sa cedulje i da nikako nije zeleo da studentu nabaci osecaj krivice zbog toga sto ima strah pred polaganjem ispita. Mooji lepo kaze da bi shvatio da takav strah ima neko ko je presedeo mesece u kaficu ine učeći nista svo to vreme.


Možda je u pitanju loš prevod (ne znam engleski, pa ne mogu da upoređujem). U titlovanom prevodu stoji: " Ako je tvoj stav: 'Znaš šta, imao sam celu godinu da učim, a bio sam u kafiću i puštao zmajeve i slično. I kako se vreme približavalo, mislio sam, počeću sledeće nedelje, ali ona je onda prošla, a ispiti su za nedelju dana. Onda ću jako pokušati, ali ne mogu da se koncentrišem'. I onda dođe dan ispita, i možeš reći: 'Naravno, skoro sam siguran da ću pasti'."

U ovom prevodu Mooji neuspeh pripisuje lenjosti studenta. Ne mislim da Mooji doslovno želi da mu izazove osećaj krivice, ali, pošto nema uvid u opravdani psihološki otpor koji učenje, takozvano učenje, u postojećim obrazovnim sistemima izaziva, jasno je da u suštini po Moojijevom objašnjenju student ispada kriv zbog svega, A NE NAOPAKI SISTEM.

Citat:
Sto se tice Moojija kao učitelja nisam ubedjena da bi se on mnogo bunio kada bi neko stavio pod lupu kritičkog sagladavanja to cemu on uci ljude.


I ja isto mislim, ni Mooji, ni bilo ko od tzv. duhovnih učitelja sa satsanga. Kritičko mišljenje sam spomenuo u smislu metodološkog nedostatka ove vrtse prenošenja duhovnih istina. KAKO SU UČITELJEVE ISTINE ODJEKNULE U UČENIKU (da uzmem izraz učenik, da se odnosi i na one koji samo postavljaju pitanja)? To ne znaju ni učitelj, ni učenik. Učitelj ne traži da učenik posle njegovog objašnjenja: a) interpretira njegovo objašnjenje, kako ga je shvatio; b) da da svoje mišljenje, svoje SLOBODNO mišljenje o tom objašnjenju, da ga ohrabri da iskaže i kritički stav, ukoliko ga ima, jer tek tako dolazimo do pravog odjeka u učeniku, do podsticanja na učenikovom osamostaljivanj u, itd.

Citat:
Ono sto pleni kod Moojija je njegova iskrena dobrota i velika zelja da pomogne ljudima koji dolaze.


Takođe se slažem sa ovim utiskom, a već sam naglašavao - uočavanje nekih nedostataka u delovanjima duhovnih učitelja: niti znači osporavanje njihovog rada (do određene etape na duhovnom putu ideje svakoga od njih su dragocene), niti obezvređivanje njihovih ličnosti.

Citat in:


Citat:
može li postojati u takvom svetu DUHOVNO UČENJE BEZ DISTORZIJA

nisam sve pročitala, ali znam da ovo ima, naime:

u početku bijaše riječ...i riječ bijaše Bog...
ova riječ je zaprtavo logos, odnosno cjelokupno učenje. riječ je naravno o Isusu Kristu, a to učenje iskrivljuju religije. Dakle Bibliju u ruke i sam čitati, što ne razumiješ zatraži provjeri - i moli za razumijevanje.čitati.


Ja bih rekao, In, da je pre u pitanju naša namera da VIDIMO učenje bez distorzija, nego što takvo DOISTA POSTOJI.

Ako mi svoje puno poverenje poklonimo nekom duhovnom učenju, nekoj "svetoj knjizi", onda isključujemo pri čitanju i pri njegovoj percepciji svoje kritičko mišljenje, onda nam takvo učenje (knjiga, tekst, itd.) doista budu bez ikakvih distorzija.

U vezi sa Biblijom... za mene je inicijalno pitanje: ko je i sa kojim motivima, namerama, birao korpus tekstova, neke uvrstio u Bibliju ili u Novi zavet, neke odbacio.

Možda si čula za rukopise, sačuvane u fragmentima, otkrivene u zabačenom koptskom manastiru, u Egiptu - Nag Hamadi. Tu su, između ostalih, i "Marijino jevanđelje", te "Jevanđelje po Tomi", samo na osnovu sačuvanih fragmenata vidi se da je u pitanju JEDAN MALO DRUGAČJI DUHOVNI SMER, u odnosu na ono što imamo kao zvanični Novi zavet, smer koji se po nekim elementima približava istočnjačkim učenjima. MOŽDA SU BAŠ TI TEKSTOVI, KOJE JE NEKO ODBACIO, TE NAREDIO SPALJIVANJE POSTOJEĆIH PRIMERAKA, SADRŽAVALI IZVORNIJE ISUSOVO UČENJE? Eto primera DISTORZIJA.

Citat ana:
jednoj ravnateljici škole sam nešto spočitala a ona je rekla - pa naši su toliko uspješni u stranim školama upravo zbog toga što vi spočitavate.
odgovorila sam joj pa bar nešto da imaju kad ste im ukrali djetinjstvo.
jednoj ravnateljici škole sam nešto spočitala a ona je rekla - pa naši su toliko uspješni u stranim školama upravo zbog toga što vi spočitavate.
odgovorila sam joj pa bar nešto da imaju kad ste im ukrali djetinjstvo.


Ana, toliko [censored]o sam se bavio kritičkim proučavanjem školstva (i kroz stručne radove), da mi je dosadilo, te sam se već isključio iz toga. A ima milion raznih negativnih pokazatelja na sve strane!

Ovo što si navela je jedan od njih.

Oni koji brane postojeće sisteme (a ovo je baš očito u sistemima svih balkanskih zemalja) - hvataju se za svaki detalj kojim bi sistem opravdali ili ga prikazali kao dobrog i efektivnog. KADA NEKOGA IZ SISTEMA VRLO INTENZIVNE DRESURE PREBACITE U SISTEM MANJE INTENZIVNE DRESURE - NARAVNO DA ĆE ON POKAZIVATI BOLJE REZULTATE. ALI, DRESURA JE DRESURA, I TAMO, I OVAMO.

Citat ana:
4) U školstvu, doduše, postoje obnavljanja, testovi i ocene, postoje mehanizmi

ako se upiše 30 učenika u 1 razred, kako je moguće da UVIJEK se pogode prosječne ocjene kao i najbolje i najgore od kojih najbolje su do 10%, najgore maksimalno 5%. U SVAKOM RAZREDU bez obzira o području kvalitetama pojedinaca....[itd.]


Ja sam samo napravio metodološku paralelu između prenošenja znanja u obrazovnom sistemu i onoga od strane duhovnog učitelja. Samo u tom smislu sam spomenuo testove, ocene, itd, ne zato što u njima vidim neku vrednost. NEMA NIKAKVIH VREDNOSTI U POSTOJEĆIM OBRAZOVNIM SISTEMIMA, ONI SE NE MOGU KORIGOVATI, ONI SE MORAJU SASVIM URUŠITI (ne mislim fizički), DA BI SE GRADILI NOVI.

Vezano za ocenjivanje - imaš lepo objašnjenje u španskom filmu koji sam naveo u tekstu.

Preširoka su ovo pitanja, tako da se ne usuđujem ni da započnem sa dopunskim komentarisanjem . U vezi sa "duhom znanja", samo da spomenem Fromovu razliku: "imati znanje" (imati informacije, kao što se ima novac), i - "biti znanje".
Citat
 
 
#6 Miroslav Prvulović 2013-07-14 22:39
Citat gray fox:
Dobar savjet, hvala.
Ali neznam kako bi to recimo primjenio na moju granu, tj. strojarstvo gdje caruju brojevi.
Razumijem kad ste studirali knjževnost pa je malo drugačije, čitate, pišete, kod mene je računanje. Pamćenje je sporedno kod mene, većinom vježbanje zadataka.
Nakon nekog vremena dođete u takvo stanje da vam se jednostavno gade brojevi i izazivaju odbijanje prema njima.


Da, priča je drugačija sa disciplinama koje su vezane za rešavanje zadataka i za vežbanje. Ta priča ima svoje pogodnosti: jer nema presije na memoriju, a ima kreativnih izazova.

Nisam prolazio kroz iskustvo sa takvim disciplinama, ne mogu da dajem neke pouzdanije savete, ali mogu da ponudim nešto kao pretpostavke, na osnovu nekih opštih pedagoško-psiholoških smernica.

Koliko mi je poznato - rešavanje zadataka je u funkciji uvežbavanja nekog principa, zakona, teoreme, obrasca; uvežbavanja i primene na različitim uslovima ili sa različitim parametrima.

Meni se čini da je ovde važno stalno imati u vidu, pred sobom - šemu principa, zakona... u okviru jednog udžbenika, oblasti, uopšte onoga što se priprema kao jedan ispit. Uzmimo da je to što se priprema za jedan ispit [censored]i hodnik sa... dvadeset ili trideset vrata. Na svakim od tih vrata je jedan... prinicip, zakon, itd. Kada se uđe na svaka vrata - ulazi se u sobu u kojoj se rešavaju zadaci koji su u funkciji uvežbavanja ili primene principa, zakona... koji stoji zabeležen na vratima.

Ako onaj ko vežba nema primarno pred sobom, STALNO, taj hodnik, već samo ide iz sobe u sobu, i ne obraćajući mnogo pažnju na ono što piše na vratima, on onda i ne može da se orijentiše u hodniku. Onda posledica može biti zbrka u glavi.

Gađenje koje izazivaju brojevi i zadaci... To može da bude usled zamora i nepoštivanja ritma po kojem nam um funkcioniše. Um ne može da bude deset sati kreativno aktivan, odnosno, ne može svakog dana više sati da bude takav. Može se isprobati umu primerenija frekvencija aktivnosti (da ponovim - ako je to u pitanju): jednoj seansi naprezanja, u vidu rešavanja zadataka, da dođe seansa opuštanja. Na primer: na 40-ak minuta aktivnosti da dođe - 20-ak (30-ak...) minuta opuštanja. Tj. svako može da pronađe ritam koji mu odgovara. Pa u jednoj seansi opuštanja može da se malo sluša relaksirajuća muzika, u drugoj da se samo sedi i gleda u zid, itd. Naravno, i na nekoliko dana da dođe dan-dva totalnog odmora od zadataka.

Ovo su samo pretpostavke, jer za neke pouzdanije zaključke, u slučaju "glave pune zadataka", treba imati više informacija.
Citat
 
 
#5 gray fox 2013-07-14 13:46
Dobar savjet, hvala.
Ali neznam kako bi to recimo primjenio na moju granu, tj. strojarstvo gdje caruju brojevi.
Razumijem kad ste studirali knjževnost pa je malo drugačije, čitate, pišete, kod mene je računanje. Pamćenje je sporedno kod mene, većinom vježbanje zadataka.
Nakon nekog vremena dođete u takvo stanje da vam se jednostavno gade brojevi i izazivaju odbijanje prema njima.
Citat
 
 
+1 #4 Miroslav Prvulović 2013-07-14 12:27
Citat gray fox:
Da, student sam. Meni su najteža očekivanja drugih i njihovo razočarenje kad padnem ispit za koji sam se [censored]o i vrlo dobro pripremao.
Čak u nekim trenucima mislim da što više učim i pripremam se to lošije rezultate postižem. Iskreno nema smisla ovo što sam rekao ali u nekim situacijama to mislim.


Gray, izvinjavam se najpre zbog onog "studentica"...!

Situacija jeste i komplikovana i teška, ali, treba je sagledati i odlučno postaviti svoj smer.

Da li mi treba sebe da realizujemo ili očekivanja drugih?!

Da, potrebna je velika duhovna snaga da se postavimo iznad onoga što drugi zahtevaju od nas. U ovom slučaju da kažemo, na primer: "Ja ću se maksimalno truditi da ispolažem te ispite, trudiću se da vam više ne budem 'na teretu' (ako je to u pitanju, u vezi sa roditeljima), ako padam na ispitiima - tu deluju neki momenti koji su iznad mojih moći, te je meni savest mirna. Ako ne pokušavate da me razumete - onda je to VAŠ, a ne MOJ problem, ja ne želim da me vaš stav, vaše nerazumevanje i vaša očekivanja uznemiravaju!". Potrebna je za ovakav stav duhivna snaga, ali - zato duhovnost i bavljenje duhovnošću i postoje.

Vezano za padanja na nekim ispitima, iako su dobro pripremljeni - opet, možda je dosadno što često govorim o kompleksnosti ovih pitanja, ali - činjenica je da jesu takva. Mnogi faktori mogu tu delovati, iz same izjave ne možemo znati o kojem se radi. Može to da bude preopterećenost memorije, koja u odusnom trenutku blokra. A može da bude u pitanju emocionalni faktor, neka vrsta stresa, pa onda baš on dođe kao blokator memorije.

Ne znam da li ti je izvodljiv jedan način, kojim bi se situacija svakako razrešila... U stvari, da ti prenesem svoje iskustvo, možda taj način bude malo očigledniji.

Na prvim dvema godinama studija imao sam prosek iznad devet, a pripremao svaki ispit tipično školski, pedantno, lekciju po lekciju, tj. deo po deo, odeljak po odeljak. Onda mi je posle druge godine "puk'o film", i od tolikog memorisanja, i od razočaranosti, jer zainteresovanos t za jednu oblast, nauku, umetnost, je jedno, njeno izučavanje kroz obrazovni sistem je nešto sasvim, sasvim drugo. Godinu dana sam, a možda i malo više, pauzirao, čitao za sebe, ono što me je iz te iste oblasti koju sam studirao (književnost) zanimalo, to mi je bio najlepši period studiranja, pravog uživanja u čitanju, kojeg pri čitanju nametnutih sadržaja i na nametnute načine (metode, programe) ni slučajno nije bilo (tog pitanja sam se malo dotakao u tekstu - programi i udžbenici kao da su pravljeni tako da vam omrznu neku nauku). Pomišljao sam i da sasvim napustim studije, pa sam shvatio da sam u takvoj situaciji da ih nekako ipak moram završiti.

Ali sam onda okrenuo drugi list, tj. počeo sa jednim sasvim, sasvim drugačijim načinom i odnosom prema ispitima. Do tada sam ispite čitao sa presijom na memoriju, a to je poznat način, on nam je od sistema nametnut takoreći od samih početaka školovanja: treba izmemorisati lekciju, ona se pročita jednom, dva, tir puta, dođe "preslišavanje", tj. bilo koji redosled ili podnačini da su u pitanju, postoji jasan stav SAMOPRISILJAVAN JA na pamćenje. To je strašno! TO JE STRAŠNO SAMOMUČENJE!

Od tada sam pripremanju ispita pristupao kao čitanju književnih dela, kada ih čitamo za sebe, iz ličnog interesovanja: mi čitamo, dopuštamo da nam u svesti ili u memoriji ostane ono što spontano ostane. Kada pročitamo jednu lekciju - ono što ostane u pamćenju samo od sebe, kada zatvorimo knjigu, prirodno je zapamćeno. Naravno, mi možemo izdvojiti bitno, kada dođemo do kraja knjige možemo se ponovo vratiiti, i više puta, u kontinuitetu, od počteka do kraja knjige, na sve lekcije ili samo na ono što smo izdvojili kao bitno, u svojim beleškama, ALI - OSLOBAĐAMO SEBE PRITOM SAMOPRISILJAVAN JA NA PAMĆENJE. Dozvoljavamo sebi da ostane kao zapamćeno ono što ostane, samo od sebe, ili što izdvojmo kao bitno.

TA OPUŠTENOST U ODNOSU NA SADRŽAJ KOJI SE PRIRPEMA JE SAMO PO SEBI VELIKI PSIHOLOŠKI DOBITAK, u ovakvom postupku! Na ovaj način, baš kada nam je potrebno, mnogi detalji za koje nam se čini da smo ih zaboravili, mogu da iskrsnu neočekivano. (Uzgled, na ovaj način sam uspeo da nadoknadim propušteno, za godinu dana sam dao dve godine - što ne navodim kao nekakv podvig, već kao primer koliko taj osećaj lakoće u odnosu na ispit pomaže; prosek mi je spao na osam zarez nešto, ali to je i inače apsolutno nebitno).

Kao što rekoh - kod svakoga deluje veliki broj faktora, ja ne znam da li bi ovakav način, na primer, kod tebe bio izvodljiv, da se makar pokuša, ne znam da li bi ti on rešavao neke od proboleme vezan za pripremanje i polaganje ispita. Tek, znam dosta slučajeva onih koji su upravo sa ovakvim jednim nonšalantnijim odnosnom lakše uspevali u svemu tome.
Citat
 
 
#3 gray fox 2013-07-14 10:41
Da, student sam. Meni su najteža očekivanja drugih i njihovo razočarenje kad padnem ispit za koji sam se [censored]o i vrlo dobro pripremao.
Čak u nekim trenucima mislim da što više učim i pripremam se to lošije rezultate postižem. Iskreno nema smisla ovo što sam rekao ali u nekim situacijama to mislim.
Citat
 
 
+1 #2 Miroslav Prvulović 2013-07-13 20:50
Citat gray fox:
Ja se sa svime slažem, ali što mi to znači kad ja to shvaćam, ali to ne shvaćaju roditelji, rodbina, obitelj općenito???
Što s njima? Oni ne žele i ne razumiju sistem...


Gray fox, ako si, kao što pretpostavljam, učenica ili studentica... ONDA OVO JESTE JEZIVA SITUACIJA! Jer u njoj se sustiče i prepliće mnoštvo faktora, OD KOJIH SE NEKI MEĐUSOBNO ISKLJUČUJU, na primer: ambiciozna očekivanja roditelja, na jednoj strani, i tvoja (pretpostavljen a) dovijanja da školovanje otaljaš, zbog psihološkog otpora koje sistem "sicanja znanja" u tebi izazviva. Rešenje za konflikte je poznato: dobro se promisli situacija, odabere jedna varijanta koja se oceni kao varijanta sa najmanje štete, i - uporno se "tera" sa njom; nastojanje "i-i" samo produbljuje konflikt i održava muke i problem.

Poznavanje svega ovoga na drugi način može da bude korisno za tebe: u smislu shvatanja šta se to dešava (u primeru iz teksta - ako student koji je tražio savet od Moojija usvoji njegovo objašnjenje, osećaće se odgovornim, čak krivim, iako njegove odgovornosti ili krivice u tome nema), u smislu pronalaženja neke najtaktičnije varijante , na primer: da li se mora težiti najboljme uspehu, ako se neko ne uklapa zahteve sistema; da li mu je baš neophodno da ide na studije, ako ima alternativnih puteva u budućnost (uostalom, pogledajmo brojne primere značajnih ljudi koj su ili jedva završili srednju školu, ili je uopšte nisu završili, ili su imali velike probleme u školovanju (na pamet mi padaju - Njutn, sa jedinicom iz matematike, Ajnštajn, koji je proglašen za autističnog, Man, koji je ponavljao, jedanput ili dva puta, u gimnaziji, te Icke, itd.).

Citat Merilin M.:
I ja se sa svim slažem. Također ima profesora koji su na vrhu hijerarhije na fakultetu(dekan ), što pokazuje povezanost sa iluminatima i koji puštaju od 60 troje studenata da prođu jer toliko vole sistem i vjeruju mu.


Pre neki dan jedan rođak mi priča kako je povodom smrti svog profesora sa fakulteta našao u dnevnom listu čitulje masonskih društava sa raznih strana sveta.
Citat
 
 
+4 #1 gray fox 2013-07-13 15:28
Ja se sa svime slažem, ali što mi to znači kad ja to shvaćam, ali to ne shvaćaju roditelji, rodbina, obitelj općenito???
Što s njima? Oni ne žele i ne razumiju sistem...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5123

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6345

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9677

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7777

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6261

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7360

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12136

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7247

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9207

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8255

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8333

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8008

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8005

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7326

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9893

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8747

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Korištenje energije
20 Travanj 2019, 14.16
Korištenje energije
Potraga za duhovnošću
30 Travanj 2019, 16.40
Potraga za duhovnošću

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno