4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Ka novoj paradigmi našeg mišljenja

9367

- Tema samo naizgled asptraktna i suvoparna, ali - duboko utemeljena u našim misaonim procesima. Uzmimo samo poređenje: kako funkcioniraju naše mišljenje i pamćenje pri školskom bubanju, a kako u neobaveznim razgovorima, ili u "neobaveznim" razmišljanjima.

 

"Ka"...

 

...Znači da ju nemam pronađenu i definiranu. Znači da ukazujem na potrebu za njom. Znači da otkrivam(o) nedostatke stare, važeće paradigme, te iz toga treba da proizađu putovi traganja za novom.

 

Da bismo se dobro razumeli, moramo razlikovati promenu paradigme kao - promenu obrasca, načina mišljenja i dubinske putove kojima nam se misli kreću, dubinska kretanja, dubinsku logiku, samo funkcioniranje našeg mišljenja, od - promena u sadržajima, promena u stavovima, ubeđenjima, nazorima... Nisu ova dva faktora sasvim nepovezana, ali nisu ni isto. Videće se iz daljeg sagledavanja.

 

Memoriranje informacija i spoznaja do kojih su drugi došli nije isto što i paradigma našeg ličnog mišljenja, ali ono može biti odlična polaznica za uočavanje razlike, jer nam u oba slučaja um radi: i kada dolazimo do ličnih uvida, radom naše paradigme mišljenja - postoji potreba za skladištenjem dobijenih spoznaja, a skladištenje, memoriranje, ima svoju organizaciju i dubinsku logiku, koji pokazuju način rada našeg uma.

 

Spominjem dubinsku logiku, nasuprot principima formalne, zvanične, naučne logike, logike kojom je snimljeno funkcioniranje stare paradigme našeg mišljenja. Dubinska logika bi bila povezana sa samim korenima našeg mišljenja, sa ishodištima naših misli, sa samim, nama još uvek neznanim (dubinskim) kanalima kretanja naših misli; zvanična, naučna, formalna logika daje nam samo snimak mape kretanja naših misli, kretanja koja su vanjska u odnosu na tu nama skrivenu stranu. (Ovo malo dolazi kao "filozofiranje", ali, kao uzgredno objašnjenje ne smeta.)

 

Za uočavanje tipa procesa memoriranja infomacija (ideja, spoznaja, itd.), koji je dominantan i općeprihvaćen u našoj (još uvek postojećoj) civilizaciji, najbolje je da pođemo od dominantne i općeprihvaćene PARADIGME UČENJA, u školama, na fakultetima. (Ima u tome razlika od zemlje do zemlje, ali - uzimamo nekakvu planetarnu paradigmu, da je planetarno školstvo na istim TRULIM I URUŠAVAJUĆIM SE osnovima pokazuju razni probuđeni pedagoški stručnjaci, Dž. T. Gato, K. Robinson, ranije - V. V. Davidov, itd.)

 

Takozvana znanja, dakle - informacije, ideje, spoznaje, definicije... jedne oblasti, uzmimo nauku kao najozbiljniju, spakovana su U VIDU SISTEMA. Na primer: sistem znanja o čovekovom telu ima podsisteme u kojima su uskladištene informacije o svakom organu, podistem znanja o svakom organu ima svoje podsisteme koji se odnose na tkiva, na način njihovog funkcioniranja, pa dalje dolaze pod-pod-sistemi vezani za ćelije, itd. Svako ko je imao nesreću da u okviru školskog sistema bilo šta uči (nesrećnike koji su celog svog radnog veka vezani za taj sistem, u koje i ja spadam, ne bih, od žalosti, ni da spominem) zna kako to izgleda, zna kako su organizirani sadržaji svakog nastavnog predmeta, u koje je pretočen sadržaj izabranih naučnih ili umetničkih disciplina, zna kako su organizirani sadržaji udžbenika, zna kako ide proces "USVAJANJA ZNANJA" (uf, muka mi je od tog pompeznog, a toliko iluzorno-ispraznog školskog izraza!): ide se od lekcije do lekcije, ili - od odeljka do odeljka, on se MUČNO memorira, ubacuje u memoriju našeg uma.

 

Da izdvojim i naglasim - MUČNO, dakle - imamo psihološki otpor koji je neminovni pratilac "učenja", tačnije - bubanja, memoriranja infromacija-sadržaja jednog nastavnog predmeta, jedne nauke. Jedno je samo čitati, jer nas eventualno zanimaju, sadržaj neke knjige ili udžbenika, a sasvim, sasvim drugo - prisiljavati sebe na usiljeno memoriranje tog istog sadržaja. Sam taj psihološki otpor pokazuje da nešto nije u redu sa takvom paradigmom "učenja".

 

Mi imamo predstavu, JEDAN OD OGRANIČAVAJUĆIH I STEREOTIPNIH KONCEPATA!, da pritom ceo sistem informacija-spoznaja ubacujemo bukvalno u svoj um, da nam um-memorija prave OTISAK sistema iz knjige, te da, kada nam zatreba, bilo pri odgovaranju u školi, bilo pri polaganju ispita, ili, nezavisno od toga, ako želimo da dođemo do neke informacije koju smo izmemorirali, možemo ići, doći do željene, tražene informacije (ili informacija) LAKO, BRZO, EFIKASNO, kao kada sve to radimo sedeći za kompjutorom: idemo iz foldera u folder, u novi folder, dok ne dođemo do onoga što smo tražili.

 

Mislim da je svakome sasvim jasno, a da bi mu to bilo jasno ne mora uopće da ima bilo kakve veze sa radom u školi, da naše pamćenje i prisećanje ne funckioniraju na takav način, na način na koji mi to zamišljamo. A što se tome u prkos na celoj planeti i dalje "UČI" i "UČI", tj. buba i buba na opisani način - drugo je pitanje. Oslušnite sebe, ili pogledajte sebe: da li, kada nabubate neki udžbenik - vi imate "u glavi" jasan i lako dostupan pregled celog nabubanog sistema!

 

Onaj ko, na drugoj strani, piše te knjige, dakle, istražuje i dolazi do spoznaja u određenoj nauci, nema ovaj tip problema sa memoriranjem informacija, tj. kad treba da memorira informacije i on ima isti ili sličan problem, ali, pri pisanju, pri istraživanju i otkrivanju, on ima drugi problem - PROBLEM PAKOVOVANJA I UKLAPANJA INFORMACIJA U SISTEME.

 

Najpre problem svrstavanja informacija po sistemima-podsistemima, ukoliko to neko pre njega već nije, NEKAKO, učinio. Ne samo zato što se iste informacije mogu klasificirati po raznim osnovima i na razne načine, već i zato što je svaki sistem samo TRENUTNI PRESEK JEDNOG STANJA! Ono što, na primer naučnik, ima kao predstavu o nekoj informaciji u jednom trenutku, ako nastavi da istražuje samu tu informaciju, već za neko vreme dobija drugu predstavu, jer nove spoznaje mogu i značajnije da izmene staru predstavu. On je toj informaciji već dao određeno mesto u svom sistemu, povezujući je, SISTEMSKI, sa drugim informacijama, ako se ona menja, javlja se potreba za drugim promenama u sistemu ili u podsistemima, dakle - već nakon određenog vremena daljih istraživanja i dobijanja novih spoznaja javlja se potreba za restruktuiranjem starog sistema.

 

Dobijen je novi sistem, ide se u nove spoznaje, nove spoznaje "dezavuišu" i taj sistem, javlja se potreba i za njegovim restruktuiranjem, i tako - KAO ZMIJA KOJA JURI SOPSTVENI REP.

 

Jeste činjenica da sistemi postoje: i naše telo je jedan sistem, i društvo u okviru kojeg funkcioniramo je jedan sistem, priroda je jedan sistem, cela planeta - takođe... Ali, činjenica je i da naša predstava o spoznavanju i mišljenju, koja se zasniva na sistemima - očigledno ne funkcionira onako kako zamišljamo.

Šta, u samom našem funkcioniranju, u funkcioniranju našeg mišljenja, imamo tome nasuprot?

ASOCIJACIJE!

 

Oslušnite sebe i videćete kako nam i pamćenje i mišljenje vrlo lako funkcioniraju po načelima asocijacija! Obratite pozornost na sebe i druge u toku običnog razgovora: pođe se sa jednom temom, asocijacijama se ode na nešto sasvim deseto. ASOCIJATIVNE VEZE SA ONIM ŠTO NEKO KAŽE - NIŽU SE I NIŽU! Ne samo u onome što lako uočavamo, u vezi sa konkretnim predmetima, već i u onome što teže uočavamo: u vezi sa apstraktnim sadržajima. Odnosno, malo je teže da se uoči, ali nije nemoguće - isto važi i za prisećanje iz knjige (prisilno)izmemoriranih informacija: lako ćemo se prisetiti bilo čega na šta smo asocijativno upućeni.

 

Ako uzmemo jednu informaciju - mi možemo oko nje nanizati veći broj drugih informacija koje su asocijativno povezane. (Da ne opterećujem tekst primerima, mislim da je to svakome dovoljno jasno.) Možemo ih crticama ukrug povezati sa informacijom koju smo izabrali, još bolje bi bilo kada bismo ih mogli sferno povezivati, da ima mogućnosti za trodimenzionalno postavljanje.

 

Svaka od informacija koja je crticom, kao u hemiji valencom kod atoma, povezana sa izabranom informacijom - može postati nova izabrana informacija za nizanje NJENOG asocijativnog spektra, informacija koje se sa njom mogu povezivati. ŠTA DOBIJAMO AKO NASTAVIMO NA OVAJ NAČIN? DOBIJAMO UMREŽENOST INFORMACIJA! DAKLE, NE SISTEME, VEĆ - MREŽU INFORMACIJA, IDEJA, SPOZNAJA...

 

Ako smo svesni da je svaka informacija deo ogromne mreže - onda je jasno zašto nam je teško da svaku pojedinačnu IZDVOJENO objasnimo. Jedna prikrivena, nehotična, implicitna težnja ka KAOTIČNOSTI u našem mišljenju, te izražavanju, iz toga proizilazi: ŠTO NEKO SVEOBUHVATNIJE NEKU INFORMACIJU SAGLEDAVA ILI POKUŠAVA DA JE ISKAŽE, AKO NIJE SVESTAN NJENE UMREŽENOSTI - SVE MU JE TEŽE DA JU ISKAŽE, JER MU STALNO "SA STRANE" UPADAJU DRUGE INFORMACIJE SA KOJIMA JE ODABRANA NAJBLIŽE UMREŽENA.

 

Znaju za te muke najbolje oni koji se bave pisanjem, uz to i potrebom da sagledaju i iskažu složene sadržaje.

 

U našem mišljenju i spoznajama odražena je stvarnost u kojom živimo, od najuže, našeg konkretnog okruženja, do sve širih stvarnosti - Zemlja, Sunčev sistem, itd. Mi se u tim stvarnostima suočavamo sa sistemima, te su se oni odrazili u našem mišljenju. Sada nam se takvo funkcioniranje mišljenja pokazuje kao nedostatno, ne znam da li baš možemo reći pogrešno, ali, možda smo i nadomak takvog zaključka.

 

Zalepio sam se bio u prethodnim tekstovima za Entropiju, ako nam ona radi na urušavanju svih sistema - onda i sve ovo o čemu govorim dobija novu dimenziju.

 

Kako postajemo svesni sveopšte povezanosti svega što postoji - TAKO TA SVEOPŠTA POVEZANOST POČINJE DA SE ODRAŽAVA U NAŠEM MIŠLJENJU U VIDU NOVOG POIMANJA FUNKCIONIRANJA NAŠEG MIŠLJENJA, U DATOM SLUČAJU - KROZ UPUĆIVANJE NA ISTRAŽIVANJE ULOGE ASOCIJATIVNIH POVEZIVANJA U NAŠEM MIŠLJENJU.

 

Već rekoh na početku: ja ništa ovde ne otkrivam, kao gotovu i definiranu spoznaju, samo mi se otkrivaju putovi daljih istraživanja.

 

Za očekivati je da rast naše svesti znači i PREVAZILAŽENJE STARE PARADIGME MIŠLJENJA. Izvinjavam se, ja nešto nisam mogao da vidim, da se uverim kako u radovima i tumačenjima onih koji zvanično ili nezvanično slove za prosvetljene, za duhovne učitelje, duhovne znalce, itd. - imaju taj proboj ka novoj paradigmi mišljenja. Nešto takvo može se naći donekle kod nekih tzv. proroka, ima toga i u postmodernističkoj logici koju nam otkrivaju neki savremeni pisci, možda bih i logiku R. Štajnera tome nekako približio, ali - to bi bilo sve.

 

Možda tek nama pada u deo da se uhvatimo u koštac sa tim pitanjem. Da zaronimo u to pitanje.

 

Ko ume da roni - neka krene! Ja nekako slabo stojim sa plivanjem!

 

Praktičke konsekvence?

 

Temu ili problem koji su vam se nametnuli, ili na koje ste se namerili - pokušajte da sagledavate u ASOCIJATIVNOM MILJEU, U KOJEM SE ONI UNUTAR MREŽE NALAZE, da sagledate njihov asocijativni spektar. Možda vam to pomogne, možda vam omogući sveobuhvatnije sagledavanje, širinu pogleda, lakoću i zanimljivost u suočavanju...

Tags:     razmišljanje      svijest      duhovnost      škola      učenje      kontrola      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
#1 Miroslav Prvulović 2013-11-03 21:06
(Već dve kolumne traje mi navika da ispod njih ostavim poneko dodatno, naknadno objašnjenje, okvir za komentar je pogodan "ambijent" za to, iako samo objašnjenje nije baš komentar, ali - ne možemo, još uvek, u ovom svetu sve savršeno usklađivati i postavljati da savršeno funkcionira.)

1.

Mada je svakako razlika između organiziranosti ili povezanosti informacija u sistemima, i u mreži asocijacija svima jasna, ipak evo i jednog konkretnijeg poređenja, iz kojeg takođe proizilaze neke praktičke konsekvence ili pouke za eventualnu praktičku primenu.

Neki naš otvoreni ili prikriveni konflikt sa nekom osobom... možda počešće posežem za konfliktom u našim odnosima kao ilustracijom, to je stoga što postoji velika verovatnoća da su oni sveprisutna pojava u našem svetu. Ako bismo hteli sistemski da dođemo do jednog našeg konktretnog konflikta sa konkretnom osobom: pođemo od sistema koji bi činili naši odnosi sa svim osobama. Podsistemi bi mogli biti: odnosi sa osobama sa kojima imamo češće i življe interakcije i odnosi sa osobama sa kojima su te interakcije ređe, sa kojima se ređe i susrećemo; u naše vreme tu bi mogao da dođe i podsistem odnosa sa osobama sa kojima uopće nemamo kontakte u realnom svetu, već samo - virtuelne. Unutar svakog od ovih podsistema bili bi novi podsistemi: za odnose sa osobama sa kojima imamo češće konktakte - osobe u obitelji, osobe u familiji, osobe u susedstvu, osobe na poslu, osobe, eventualno, u nekoj društvenoj organizaciji u kojoj smo aktivniji, itd, svaka od ovih grupacija bi tvorila poseban podsistem. Onda dalje na sličan način raščlanjujemo niže podsisteme, da bismo došli do pod-pod-sistema osobe sa kojom smo imali konflikt, pa unutar nje kao jednog od podsistema - dolazimo do poslednje "instance" ili do teme koja nas okupira - poslednji konflikt sa tom osobom. Tek onda se fokusiramo na taj konflikt.

To je za slučaj da neko od nas traži (na primer: neki predstavnik Europske unije, za potrebe usklađivanja naših ličnih međuljudskih odnosa sa standardima EU) da napišemo knjigu (studiju) o našim odnosima. Van takvih potreba - mi znamo kako funkcionira naše mišljenje u datom slučaju (i u svim drugim svakodnevnim slučajevima): posebno ako je konflikt bio jače emocionalno obojen - naša pozornost je u samom centru konflikta: bilo da pokušavamo da ga analiziramo, bilo da nam se često u toku dana, nakon toga, vraća "film" sa time što se desilo, mi ponavljamo, bavimo se, događajem u kojem je ta osoba (na primer) na neljubazan, neprimeren možda čak uvredljiv način prokomentirala nešto u našem ponašanju, u kojem smo mi malo ili malo jače planuli...

Asocijativnost tu itekako radi, poveznice se ostvaruju na čudesne načine: bilo da nas neki detalji u toku dana podsete na taj događaj, kada nam privremeno on bude gurnut van fokusa pozornosti, pa nas neka reč, koju neko izgovori - podseti na tu istu reč koja je izgovorena u konfliktnoj situaciji, onda nam se u mislima vraća konfliktna situacija; bilo da pri bavljenju samom konfliktnom situacijom opet rade asocijacije: ono što nam je ta osoba u poslednjem konfliktu izgovorila - podseti nas na neke njene slične izjave, a koje možda i nismo, tada, shvatili kao uvredljive, odnosno, sada njihovo značenje ova poslenja situacija menja, pomaže nam da ih potpunije shvatimo, itd.

ŠTO SE UŽIM I PRIZEMNIJIM SPEKTROM ASOCIJACIJA BAVIMO - TO NAM VIŠE IZMIČE DUBLJE I SVEOBUHVATNIJE SAGLEDAVANJE I SHVAĆANJE! ETO PRAKTIČKE POUKE KAKO DA KORISNO UPOTREBIMO PREDSTAVU O UMREŽENOSTI NAŠIH IDEJA, A TO ZNAČI I SVIH NAS I SVEGA ŠTO NAM SE DEŠAVA. DAKLE, UZMIMO ŠIRI ASOCIJATIVNI SPEKTAR, I UZMIMO ASOCIJATIVNI SPEKTAR KOJI UKLJUČUJE APSTRAKTNE IDEJE I ODRAŽAVA DUBLJE SAGLEDAVANJE. BILO DA JE TO U VIDU PITANJA ILI KONSTATACIJA, ASOCIJATIVNOST OSTAJE KAO POVEZNICA.

U navedenom primeru: da li je ta osoba baš sklona takvim nepremirenim izjavama, ili se dešava da joj tako nešto povremeno "izleti"; u kojoj meri je takvo reagiranje prema nama ili prema drugima deo dominantnog u njenom karakteru; ima li realnih osnova i povoda za njenu kvalifikaciju, iako nas je ona pogodila i bila neprimereno izrečena; šta o nama govori naša rekacija; sagledavanje našeg reagiranja u sličnim situacijama; itd.

Da bismo se dublje i sveobuhvatnije pozabavili, u ovom slučaju tim konfliktom, uzetim za ilustraciju, možemo, umesto da se prepuštamo pukom vraćanju i podsećanju na ono što se desilo, da zapišemo jedan asocijativni spektar, pitanja i/ili konstatacija, i da se njime, sve dok ima energija koje nas stalno vraćaju na tu temu, bavimo na jedan OSVEŠĆENIJI I PLODOTVORNIJI način.

2.

Več je spomenuto u tekstu: što smo skloniji sveobuhvatnijem sagledavanju, koje znači i viđenje i sagedavanje sve šireg spektra asocijacija oko teme kojom se bavimo, to su centrifugalne misaone sile, koje nas odvlače od izabrane teme - sve jače. (Koliko se sećam iz fizike - centripetalne sile vuku ka centru, centrifugalne od centra.) U tom slučaju, sa jačim delovanjem centrifugalnih misaonih sila - raste i implicitna težnja ka kaotičnosti u našim mislima. Možda to primećujemo i u sebi ili kod osoba oko sebe: pojavu slabe "centriranosti" na izabranu temu. K. Robinson prenosi konstatciju stručnjaka o porastu poremećaja pažnje kod dece u SAD-u, ali, naravno, kao problem uopće u svetu. Ja bih tu umetnuo koncept o delovanju Entropije, koristim svaku priliku da je uglavim u objašnjenja, ali, povezivanje sa njom je ovde i nebitno. Neovisno o njoj, mislim da nam je jasan misaoni mehanizam koji je u osnovi ove pojave. Ilustracije imamo svuda oko sebe: iz svakodnevnih razgovora nam je poznato da ima osoba kojima lako možemo svojim upadicama da skrenemo pozornost od glavne teme, upadicama u smislu pitanja i konstatcija koje nemaju veze sa temom.

Taj mehanizam sam mogao da uočim i u ovim našim virtuelnim komunikacijama. Pre... dve-tri godine, dok sam bio aktivan na jednom (duhovnom) forumu, pa kada bi se začele polemike (a polemike, često i baš oštre, su jedno moje zanimljivo iskustvo iz tih "forumskih vremena"): maltene po pravilu se dešavalo da se rasprava začne sa nekim marginalnim, u odnosu na glavnu temu poruke, detaljem. U redu, možda nekoga zanima potpunije objašnjenje tog detalja, te - ja odgovorim. Onda, fascinantno!, sugovonik se, OPET I U TOM ODGOVORU, ZAKAČI ZA NEKI MARGINALNI DETALJ, i tako ponovo, te, da sam se prepuštao toj vrsti, da kažem - nesvesnih provokacija, mogli smo da se "vozamo" do iznemoglosti.

Koliko je svest o širim asocijativnim vezama dobra za sveobuhvatnije sagledavanje, toliko se ona pretvara u nedostatak i u problem, u slučaju kada su nam misli podvrgnute jakom delovanju centrifugalnih misaonih sila. DAKLE, TREBA DA SE VEŽBAMO U JAČOJ FOKUSIRANOSTI NA ONO ŠTO ODABEREMO KAO TEMU SVOG PROMIŠLJANJA! Ne kažem ovde ništa novo, naravno, samo pokušavam da otkrijem iz nekog drugog kuta - otkuda nam "sile" koje nam slabe snagu fokusa: širina sagledavanja asocijativnog spektra kojem tema kojom se bavimo pripada, je dobra, ali - treba da imamo u vidu zamke u koje nas njene centrifugalne misaone sile uvlače. ODUPIREMO IM SE UVEŽBAVANJEM SVOG FOKUSA, NJEGOVIM OJAČAVANJEM.
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9365

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7486

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5994

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7095

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11760

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6991

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8806

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7931

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8011

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7736

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7748

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7067

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9572

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8472

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10065

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7094

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8718

Više...
S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

- U nekima od duhovnih učenja: um nam kreira i pokreće koncept preko kojeg želimo da osjećamo ljubav prema Bogu, što je pod znakom pitanja s obzirom na još uvijek...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11629

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Važnost svjesnog disanja
15 Ožujak 2019, 12.00
Važnost svjesnog disanja
Priroda je uravnotežena, budi i ti
14 Ožujak 2019, 20.26
Priroda je uravnotežena, budi i ti

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno