4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (3)

10239

- Nismo se mi do sada na planetu, u nama znanoj historiji duhovnosti suočavali sa ovakvim intenzitetom energetskih naprezanja i frekvencijskih ometanja, te nismo ni imali potrebu za posebnom metodologijom kojom bi se, između ostalog, i neutralizirala, eskivirala ili nadjačavala ta dejstva, te takve postupke i nemamo ugrađene u postojeće duhovne metodologije; za njima trebamo tragati. - Biti istrajan sa primjenom metodologije koja daje efekte u nekakvom kvantnom skoku tek na kraju dugog tunela, na kraju maratona kroz dugi tunel - jedna je iz repertora duhovno-planetne atipičnosti, specifičnosti, kojima nas daruje naše doba, točnije - na koje nas prisiljava. - Postići dubok unutarnji mir, prosvećenost, nirvanu - a u tijelu i sa umom koji su izloženi cijelom repertoaru inhibirajućih i opstruirajućih faktora, te raznovrsnim frekvencijskim ometanjima...?! Te kao da duh može neometano da blaženstvuje, neovisno o tome gdje mu se nalaze um i tijelo, i čemu su oni izloženi!

 

Međunapomene

(Napomene u našem klasičnom poimanju teksta dolaze ispred ili iza/ispod teksta, nikako umetnute između dva teksta, ili između tekstova, ali, kako se postmodernistička logika, kao kozmički poslata nam prethodnica duhovne logike ovih naših zemaljskih dana, ne obazire i ne obavezuje ustaljenim logičkim repertoarom, kojim, iskreno, i nismo bogzna dokle stigli, to eto i opravdanja za ovakav "uvrnuti" tekstualni postupak, prvi u nizu uvrnutosti kojima će serijal sa transcendiranjem pomalo i obilovati; a i kakvo bi to transcendiranje bilo, ako se drži stereotipija svijeta koji se trudi transcendirati.)

Od planirana dva dijela "transcendiranja" sakupilo se materijala za cio mali serijal (a možda, bojim se, i ne bude mali!). Da imam iluzije o tome kako se ideje i znanja mogu glatko zapakirati u sustave, onda bih se sa uživanjem dao u sređivanje kolumni pod kapom "trancendiranja anakronoga svijeta", i dobila bi se knjižica za koju bi se možda našao neki zaniteresirani čitatatelj, makar u mojoj mašti, kome bi bilo dozvoljeno i da malo uživa u čitanju, kao što se uživa u čitanju zanimljivog štiva, koje mu i nije nešto korisno, ali je bar zanimljivo. Već sam pisao, možda i pokazivao, kako je i zašto nemoguće ideje pakovati u sustave, ukoliko ne želimo da ih okamenimo, da ih zamrznemo u jednom trenu njihova postojanja i funkcioniranja, kao što se fotografijom statički "zamrzne" samo jedan trenutak, na mjesto filma koji nam daje dinamički slijed postupaka i dešavanja. Čim se opredijelimo za hvatanje živih idejnih i spoznajnih procesa, odmah se suočavamo sa fenomenom hvatanja neuhvatljivog, tko je imao posla sa ovakvim zamasima odlično me razumije.

Umjesto opcije mini-sustava o transcendiranju anakronoga svijeta, kako nemam iluzije o pedantnim idejno-sustavnim slagalicama, dobit će se ovdje nešto kao mini-polu-konfuzija, ali ne ona koja nas snalazi kada uopće ne vladamo idejama, kada nam je um kao objekat u njihovom vrtlogu, već mini-polu-konfuzija u kojoj se strateški vlada idejama, ali ne i principima njihova slaganja i povezivanja; a ne vladamo - zbog dinamike samih procesa, na jednoj strani, te ograničenja našeg uma i jezika na drugoj strani. Filozofi imaju gnoseologiju ili teoriju spoznaje, u okviru koje se bave principima našeg spoznavanja, i ona je u znanstvenom miljeu u ovoj eri dominirajućeg materijalizma, materijalizma u duhovnom značenju, sama duhovna znanost (pokazaće se da ćemo morati izvući sva brojna dobra iz Štajnerovog opusa, budući da je, neka ovo ostane kao moje stajalište, najdalekosežniji duhovnjak-teoretičar), ako se uopće ona i povezuje sa znanošću,  slabije se bavi spoznajno-jezičnim problemima, i principima pristizanja uvida i spoznaja, i problemima njihova beleženja i "pakovanja".

U kompliciranom našem suočavanju sa neuhvatljivim ili jedva uhvatljivim živim spoznajnim procesima i procesima njihova osvešćivanja putem bilježenja - po prirodi stvari učestvuje i onaj tko je "na drugoj strani", ako ga ima, čitatelj. Čitatelj svjestan makar djelomice problema koji su naznačeni - neće očekivati sređeno linearno izlaganje kojim mu se sva istina izloži ili složi kao "za ponijeti". Naš um ne prima tuđe sređene ideje "za ponijeti", ako nam se to dešava, onda imamo jasan signal da sa našim sopstvenim spoznajnim procesom nešto nije u redu. Mi ne možemo drugačije da čitamo do linearno, jer su i redovi onoga što čitamo takvi, te i način izlaganja ideja, za sada, ne može ni biti drugačiji. I normalno je da dozvolimo da nas spontano "zapljuskuju" sve one ideje koje ulaze u naš um i u našu svijest, ili koje prolaze kroz njih, kojima se, izborom djela, prepuštamo. A onda imamo dva puta: a) kao kod percipiranja apstraktne slike, malo se izmaknemo, korak unazad, da osmotrimo cjelinu, odnosno, opet malo pozivanja na Štajnera, koji je za shvaćanje naših snova rekao da se trebamo fokusirati na glavni tok fabule, kojoj su detalji samo dopunski gradivni, vezivni materijal; b) da dopustimo da potom, i bez našeg posebnog fokusa, ili sa vrlo laganim fokusom, sam naš um procesuira ideje, da ih probere, ali u tom smislu da dozvolimo da nam one aktiviraju sjećanje na te iste (tuđe) ideje koje smo pročitali, a koje već negdje nosimo pohranjene u sebi.

Na jednoj strani sve ovo je svakako povezano sa prirodom spoznajnog procesa, sa onim što sam u nekoj ranijoj kolumni nazvao spiralnim spoznajnim uspinjanjem i osvajanjem istine. Međutim, naknadno vidim da funkcioniranje naše spoznaje ima i neke druge pozicije sa drugim uvjetujućim faktorima. Eto tog živog spoznajnog procesa, koji ne ostaje pri ili na jednoj ranije datoj definiciji, te je rabi do iznemoglosti, neizmijenjenu!

Najprije, gubimo iz vida, pri svim našim naporima da sustavno pakujemo svoje ideje, uvide, i uobličujemo cjeline koju one tvore - da smo u zoni gustih vibracija, koje deformiraju sve što je suptilnije prirode, ili teže njihovu deformiranju. O, da, suptilne ideje će nam se baš tako lako dati pohvatati! Logično je, što ih nastojimo suptilnije, viših vibracija doseći, to imamo više muka i sa njihovim hvatanjem, a pogotovu sa njihovim bilježenjem i međusobnim povezivanjem u šire cjeline.

Te momenat koji su, usuđujem se da kažem, gubili iz vida mnogi i mnogi duhovnjaci koji su pisali o duhovnosti - da je sam naš misaoni i izražajni proces podložan, bio podložan stalnom, a u naše vrijeme enormnom frekvencijskom ometanju, da je ometanjima podvrgnut sam jezik kojim su iskazivali ili iskazuju svoje mudrosti, relacija ideje-jezik, te sam misaoni proces preko kojeg nam se ideje javljaju, još i više i crnje - misaoni proces kojim su do njih došli; ne, sva ta ometanja se ne osjećaju u sopstvenim misaonim tokovima, fokus je na mudrostima koje se prosipaju ili prenose, kao da se uistinu velika mudrost može prenijeti a da se u njen profil ne "ugrade"distorzična djelovanja planetnog konteksta u kojem se same mudrosti prenose; "ugrade", tj. da se na njih računa.

Govoreći o enormnim duhovno-planetnim, energetskm naprezanjima, ispustio sam iz vida taj momenat, na koji sam se, inače, ranije češće pozivao: mi zamišljamo da živimo u sasvim normalnom i prirodnom okruženju, izuzimajući gradove, mislim na šire okruženje, i da u tom istom okruženju sasvim normalno funkcioniramo, dakle, i naš um i naše izražavanje uvida, ideja, spoznaja. Gubimo iz vida da, ako je u tolikoj mjeri materija, naše materijalno tijelo, podložno, podvrgnuto deformacijama uslijed frekvencijskog ometanja, između ostalog i uslijed toga, šta tek reći za tanane, finomaterijalne "stvari", kao što su naše misli, odnosno, naši misaoni procesi i tokovi!

Neka ostanu po strani, u vezi sa frekvencijskim ometanjima, djelovanja viših tzv. tamnih bića, te HAARP, uz sve diskusije koje se vode o njima, uzmimo sasvim jasne i nedvojbene utjecaje koje i materijalističke nauke i pristupi priznaju. Naišao sam skoro bio na jedan tekst koji malo detaljnije govori o tome, nikako da ga ponovo nađem i citiram, ali, zapamtio sam neke akcente koji su nam, uostalom, svima znani. Najprije, svi telekomunikacijski, električni i ostali uređaji, kako u našem najbližem okruženju, tako i na cijelom planetu, tvore jednu mrežu koja svojim frekvencijama na finijim razinama remeti, ako ne baš cijelo naše fizičko funkcioniranje, a svakako da i toga ima, a ono svakako naše misaone procese. Spomenuto je, koliko se sjećam, da neki od njih funkcioniraju na valnim dužinama koje su upravo takve, u odnosu na valne dužine našeg uma, da dolaze kao bukvalno remećenje naših frekvencija. Sjećam se još iz tog  teksta i istraživanja kojim se pokazuje kako ta vrsta frekvencijskog ometanja djeluje i preko serotonina, na naše raspoloženje, optimizam, itd, a da nam toga posljednjih godina kronično manjka, valjda jasno vidimo i bez ikakvih istraživanja.

Sve u svemu, svako tko je imao sreće da krajičkom svijesti introspektivno prati i sam tijek sopstveih misaonih i spoznajnih procesa, mogao je makar da nasluti nešto slično frekvencijskim ometanjima. Eto živog paradoksa! Umom trebamo da pronađemo rješenja, između ostalog, i za eskiviranje samog njegovog osobnog frekvencijskog ometanja!

Dakle, uz sve to, luksuz je ubijeđenost da tako nečeg nema, uljuljkanost u iluziji da su frekvencijskom ometanju misaonih tokova i procesa podložni samo tamo neki pripadnici masovne svijesti, podložni onako, frontalno, a ne i mi, koji se bavimo pisanjem o tim istim problemima i koji se upinjemo da nađemo rješenja za njih. Kao, mi smo pod jurisdikcijom nekakvoga matrix-lex speicalisa! Baš naprotiv, sa sve tananijim mislima, kao što je rečeno, ometanja su baš intenziviranija.

Tako da, summa summarum, mora se računati i na to da i nastajanje malog (ili eventualno malo većeg) serijala o transcendiranju anakronog svijeta bude podložno tim istim turbulencijama koje su izložene. Muke su na ovoj strani, u hvatanju u koštac sa hvatanjem ideja i uvida koji ovdje budu izlagani, ali i na drugoj strani, ako do kraja serijala na njoj iko bude ostao, tko bude pomislio da ih vrijedi pratiti.

Kao što rekoh, u polu-mini-konfuziji ili prividnoj konfuziji - strateški se ipak vlada idejama, ili se ima pregled širih "predjela" na kojima se pojavljuju ideje, te to smijem ustvrditi i za ideje koje se ovdje izlažu. Međutim, da je teško hvatati ih, povezivati ih i bilježiti - jest teško, ali, na koncu, svakako da će moći da se uoči cjelovitija slika, kao što kaže Štajner - glavni tijek fabule "transcendiranja anakronoga svijeta".

A ta polu-mini-konfuzija se manifestuje na razne načine, možda su oni vanjski najuočljiviji: ideje se sustiču i sustičući međusobno "dopunjuju" i korigiraju; tekst koji je u materijalu označen kao treći dio - ovim trećim dijelom potisnut je na sljedeću poziciju; neminovna su ponavljanja nekih ideja, jer se one iznova pojavljuju u drugačijim kontekstima, služeći njihovom pojašnjenju, itd.

Generalno, usuđujem se da kažem, ili bar da vjerujem i da budem ubijeđen (mada je ovdje u pitanju nešto što je više od samog vjerovanja i ubijeđenosti), da mi se nekako, nakon toliko godina istraživanja i eksperimentiranja, složio cjelovit, u mjeri u kojoj uz sve rečeno kao takav uopće i može biti, praktički metodološki sklop, budući da, kao što je već istaknuto (a možda taj tekst još nije bio!) - u izvanrednom duhovno-planetnom stanju nijedna od postojećih duhovnih metodologija očito ne dolazi, ne pokušava doći kao rješenje koje uzima u obzir i duhovno-planetno ometajuće faktore i djelovanja. Naravno, ne može se, uz toliko toga do sada već rečenog i isprobanog u duhovnosti, iznaći nešto specijalno novo, ali - postoje značajna pomeranja težišta i drugačija uklapanja pojedinačnih metoda, drugačija njihova "izdanja". Osobeno vrijeme, doba, traži i osobenu duhovnu metodologiju, valjda se podrazumijeva!

Do izlaganja praktičkog metodološkog sklopa treba doći preko konceptualnih razgraničenja, dakle, mora najprije biti još kolumni sa osvješćivanjima aspekata duhovno-planetnog ili civilizacijskog konteksta, dotle će mi se i sam praktički metodološki sklop još dodatno praktički isprofilisati i, nadam se, dokazati. Konceptualno utiranje puta ili priprava terena za primjenu metodskih smjernica iz naznačenog metodološkog sklopa.

Jesam li postigao rezultate po kojima mogu znati da imam u rukama baš-baš rješenja makar za neke iz gomile suvremenih duhovnih problema o kojima se naširoko i nadugačko govori ne samo u ovim kolumnama? To nas se s pravom pita, i očekuje od nas, kada prezentiramo ili preporučujemo ovako nešto. Naširoko preporučivane i prakticirane duhovne metode imaju ili svoju često i zavidnu tradiciju i reputaciju, te i rezultate koji nam se uz same opise metoda daju, ili, kada su suvremene u pitanju, propagiraju se i prenose putem tzv. škola i seminara, takođe i nabrajanjem rezultata, o kojima bi se uglavno tek moglo razgovarati.

Izvanredno duhovno-planetno stanje deformira sve unutar sebe, te nam pre samo rađa nepoznanice, nego što nam dopušta čvršća uporišta za dobijanje pouzdanih rezultata, ili za pouzdano uočavanje efekata. Ne u smislu glomazne znanstvene procedure provjere efekata, za tako nešto na terenu duhovnosti imamo se suočavati sa mnogo složenijim fenomenima i instrumentima, ukoliko ne reagiramo u procjenama „na prvu loptu“, te se zadovoljavamo iluzijama efekata. Iluzija je, dakle, u datom nam ili skorije-nastalom duhovno-planetnom kontekstu sa sigurnošću vidjeti i pozivati se na uočene efekete primjene neke duhovne metode, sve dok se gubi iz vida sam takav duhovno-planetni kontekst i njegova distorzična djelovanja, i sve dok dosta toga od djelovanja kroz primjenu duhovnih metoda nije usmjereno i na neutraliziranje, anuliranje ili eskiviranje, na našem osobnom mikro-planu (jer za zamah na širem planu potrebna su nam naša međusobna udruživanja i povezivanja), najjačih inhibirajućih ili ometajućih faktora tog duhovno-planetnog konteksta ili stanja. Postići dubok unutarnji mir, prosvećenost, nirvanu - a u tijelu i sa umom koji su izloženi cijelom repertoaru inhibirajućih i opstruirajućih faktora, te raznovrsnim frekvencijskim ometanja...?! Kao da nismo kompleks um-duh-tijelo (neovisno o izvoru koji uvodi i koristi taj termin, "Ra materijal", ova interakcijska trojna sprega svakako nam je uočljiva i prihvatljiva za duhovna razmatranja), te kao da duh može neometano da blaženstvuje, neovisno o tome gdje mu se nalaze um i tijelo, i čemu su oni izloženi, čak i ako su izloženi najpodmuklijim ometajućim frekvencijama! To je moguće samo u svijesti čija je percepcija zamagljena, manje ili više, suptilnim iluzijama.

Kako onda, preko kojih parametara, možemo smatrati neku novu praktičku duhovnu metodologiju apriori obećavajućom? Moram ovdje uvesti instrument Štajnerove natčulne spoznaje i natčulne procjene (zaslužio je taj čovjek počasno mjesto u Nojevoj barci duhovne ostavštine, i dobit će ga!), te da se prestanem maltene ispričavati za neke svoje uvide, dvoumeći se: nisu li oni samo izraz mojeg vjerovanja i ubijeđenosti ili im smijem pokušavati dati općiji karakter; natčulna spoznaja je legitiman antropozofski ili budućeznanstveni instrument, koliko je tko vičan i vešt u njegovu korištenju, toliko će dobre duhovne rezultate imati, a šire i o ovom instrumentu - u mogućem drugom paralelnom serijalu kolumni; te da se prestanem pozivati na neka od znastvenih istraživanja, jer i ona nas, kao i važeća znanstvena logika, nisu doveli bogzna dokle -  masa znanstvenih istraživanja i askioma postojećeg anakronog svijeta, izuzimajući one koji su kapacitetni da prežive svoje vrijeme, ne mogu biti uporištem u dokaznom postupku u sferi izvođenja duhovnih zaključaka.

Dakle, ako se složimo da nam klasične i suvremene praktičke duhovne metodologije, uz nedvojbeno dosta dobrih i korisnih elemenata koje ne treba odbacivati, ne donose kompletno rješenje za postojeću duhovno-planetnu situaciju, onda se slažemo i da nam je prijeko potrebna nova takva metodologija (metodologija, u smislu skupa postupaka i metoda), za kojom trebamo tragati. Nije, dakle, ovdje stvar u tome da se ja promoviram preko takve jedne, jedne takve metodološke varijante, ja dobro znam da ona za sada može imati vrijednost samo za mene osobno, već je suština u prethodnim načelnim činjenicama: nismo se mi do sada na planetu, u nama znanoj historiji duhovnosti, suočavali sa ovakvim intenzitetom energetskih naprezanja i frekvencijskih ometanja, te nismo ni imali potrebu za posebnom metodologijom kojom bi se, između ostalog, i neutralizirala, eskivirala ili nadjačavala ta dejstva, te takve postupke i nemamo ugrađene u postojeće duhovne metodologije. Budha je mogao da sjedi na obali rijeke, po jednoj od priča, da promatra svijet oko sebe i da ga samo, sa dubokim unutarnjim mirom, neutralno konstatira, ne upuštajući se u bezvrijedna bavljenja svime što vidi ili čuje. Mogao je, jer ga niko nije dirao! Zamislimo nekog suvremenog Budhu kojeg, na primjer, u toj istoj poziciji, začas spopadne nekoliko punkera i "metalaca" (heavy), sa glomaznim kazetofonima na ramenima, i odvijenim tonskim dugmadima "do daske", te počnu skakati oko Budhe kao Inadijanci oko logorske vatre! A on i dalje smireno promatra svijet oko sebe, sa dubokim unutarnjim mirom. Nema šanse! Morat će on u svoju duhovnu metodologiju uključiti i postupke kojima će nešto dodatno poduzeti (ako ništa drugo, a ono udaljiti se od njih, a to je opet intencionalnost, daleko od "samo budi"!)! (Priča o tome da mu se kao karmički čistom tako nešto ne može desiti - odbacuje se, izvanredno duhovno-planetno stanje odbacuje klasične kanale karmičkih djelovanja, kao što se i u državnom izvanrednom stanju stavljaju van snage mnogi zakoni.)

Dakle, u zoni potrebe potrage za duhovnom metodologijom kojom ćemo odgovoriti kompletnije na osobene duhovno-planetne izazove doba u kojem smo, a ovamo - nemamo vremena, da nekakve posebne instrumente u okviru postojećih znanosti i ne spominjemo, za provjere efektivnosti. Stoga kao put vidim: osobna eksperimentiranja sa svime duhovno-metodološkim što imamo na raspolaganju, i iz repertoara klasične duhovnosti, ali i iz dobrih suvremenih pronalazaka i iskustava, te - oslanjanje na natčulne spoznaje i natčulne instrumente aprironih procjena efektivnosti. Naravno, "u hodu" mi možemo i moramo da duhovnu metodologiju koju kreiramo i isprobavamo - korigiramo, što nas se samo od sebe upućuje interakcijom teorije i prakse.

Oslanjanje na natčulne spoznaje i natčulne instrumente aprironih procjena efektivnosti nameću nam se kao alternative i iz još jednog razloga.

Primjenom klasičnih duhovnih metodologija, a u nekim planetno-energetski mirnijim vremenima, mi smo imali situaciju u kojoj smo se, mi kao naši preci, bavili duhovnošću, napredovali, postizali prosvetljenje, nirvanu i štošta slično iz davno definiranog repertoara duhovnoga rasta i napredovanja, pri čemu niko nikoga nije dirao, a svak je održavao svoje i radio na svome: mi u svome djelokrugu sa duhovnim aspiracijama, Kreatori i Čuvari Zatvora, te njihovi nadređeni iz viših sfera - na svome, na svom uspešnom održavanju tadašnjeg planetnog stanja. Sa novom duhovnom metodologijom mi zadiremo u samu konstrukciju planetnog Zatvora, naravno, u konstrukciju onog dijela Zatvora u kojemu se osobno nalazimo, one ćelije i onog parčeta zida kraj kojeg smo. Što sve znači - novom duhovnom metodologijom bismo zagrizli prevelik i preambiciozan zalogaj, što nam je bolno iznuđen potez, ne potez proizašao iz naše puke znatiželje, ovdje jednostavno nemamo drugog rješenja, svakako da bismo voljeli da smo u normalnijim planetno-energetskim uvjetima, da ovakve ambicije i ovakve nemoguće misije i nemamo pred sobom.

Biti pred ovakvom nemogućom misijom - znači biti suočen sa teškom bitkom na duge staze. Nije u pitanju neka od "provjerenih" duhovnih metodologija za koje se zna, maltene u detalje i sa preciznom vremenskom dinamikom, šta se, kako i u kojim rokovima postiže. Ovdje nam je sve neizvjesno, izvjesno je da nam primjena takve metodologije dođe kao jedna teška svakodnevna borba. Takvo je vrijeme, pred takve smo izazove stavljeni!

Da li već ima kreiranih takvih duhovnih metodologija, uz sva svoja krstarenja duhovnom literaturom i suvremenim informacionim vidovima prezentiranja ideja - nisam do sada uspio da saznam, ono na šta sam nailazio, te ponešto isprobavao radi provjere, ne djeluje kao obećavajuće (od Ickea, Thola, Liptona, itd, istočnjačke zaobilazim iz razloga koje sam više puta objašnjavao). Dakle, ne tvrdim da nema drugih potencijalno efektivnih duhovnih metododlogija koje bi bile kompletniji odgovor na nabrajane izazove našeg doba, tek - ne smeta što sam u svojim teorijsko-praktičkim naporima kreirao nekakav svoj praktički metodološki sklop. Poslije više godina takvog izučavanja, prakticiranja i bavljenja - usuđujem se da kažem da sam pronašao metodologiju koja mi  u osnovi daje siguran put. Korigiranja svakako da u hodu mora biti, ali - mislim da mi je kraj lutanjima u smislu izdvojenog esperimentiranja sa raznim pojedinačnim metodama. Slika se sklopila, ali - sa jednom teškom i skoro obeshrabrujućom perspektivom koja se sa tom slikom otvara: tek tu, sada, vidi se koliko je u pitanju iznuđen preambiciozan posao, koliko će strpljenja i upornosti u primjeni, te borbe protiv snage svih ometajućih i inhibirajućih faktora, biti potrebno da bi se postavljeni ciljevi ostvarili.

Film "Bekstvo iz Šošenka", čiju jednu od ključnih scena sam postavio u nekoj ranijoj kolumni, za mene je više, bukvalno mnogo više od puke simbolike, vidim u njemu, u nekim njegovim scenama "arhetip" rješenja za našu situaciju: "tip" je dvadesetak godina strpljivo i uporno kopao u zidu zatvora (Zatvora!), u najsloženijim mogućim uvjetima, da bi na kraju uspio i izašao iz zatvora. Kada je konačno sklopio plan - više nije lutao sa metodologijom, samo mu je ostalo, samo to!, da bude vraški istrajan u realiziranju plana, a sa metodologijom koju je razradio.

I pred nama je maraton, koji svakako neće trajati baš dvadeset godina, ali za koji moramo računati da je jedan dugoročan podvig, koji je tim teži što nam u toku njega neće često iskrsavati jasno uočljivi efekti, koji bi nas motivirali na dalje istrajavanje. Biti istrajan sa primjenom metodologije koja daje efekte u nekakvom kvantnom skoku tek na kraju dugog tunela, na kraju maratona kroz dugi tunel - jedna je iz repertora spomenutih uvrnutosti koje nam naše doba donosi. Mada je teško, planetno-duhovno dramatično i komplicirano, ipak vjerujem u uspjeh naše nemoguće misije, a po uzoru na "Bekstvo iz Šošenka" (koji imam u vidu, moram da ponovim, ne kao jedan od zabavnih filmova, već kao arhetip koji nam daje ohrabrenje i rješenje).

Tags:     duhovnost      razvoj      svijest      spoznaja      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8533

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5289

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6460

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9827

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7892

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6355

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7471

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12299

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7350

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9352

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8418

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8469

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8134

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8114

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7437

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10014

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno