4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (5)

8119

- Duhovno-metodološki repertoar: ako svatko treba slagati svoju duhovnu metodologiju (ako nije skrnavljujuće reći - svoju duhovnu puzzlu), onda su ono o čemu možemo govoriti, što jedni drugima možemo ponuditi - komplet elemenata ili "izrezaka" od kojih ćemo svoju osobnu metodologiju sklapati. - Uvrnutost kao jedna od karakteristika ponuđenog Duhovno-metodološkog repertoara (a kako bi drugačije i išlo ispravljanje iskrivljenja koja su nam ugrađena gotovo u sav idejni "materijal" koji imamo na Zemlji?!). - Preko metoda unutarnjeg energetskog pročišćavanja (meditacije i drugih vidova), uz težnju unutranjem miru, dolazimo do svojevrsne osobne "nulte točke", od koje moramo dalje nastaviti - intencionalnim metodama; primjenom samo metoda preko kojih smo dotle došli - ostali bismo tapkati u mjestu.

 

Duhovno-metodološki repertoar (I)

1. Uvodne napomene

Napokon da se dođe do onoga što je nakonkretnije, najpraktičnije i potencijalno najkorisnije!

 

A) Postoji knjiga "247 zakona Kosmosa, El Morije" (valjda primljenih od strane bračnog para Profetovih, a za koje se u "Sufijskoj školi svetog Duha" kaže da je tek samo plagijat njihove knjige "Kako postati čovjekom šeste rase, ili 247 zakona Kosmosa-Prirode", i to - ne El Morijinog Učenja, već - Učenja Bude Maitreje Morije). Na stranu ove zavrzlame, koje nam, bar onima nama tek unekoliko upućenijima u ova pitanja - izaziva refleksno podozrenje, i vezano za izvore, a tek za istinitost i vrijednost napisanoga, bilo u jednoj, bilo u drugoj knjizi. Knjigu uopće i spominjem tek više u smislu analogije ili asocijacije, jer sljedeći nastavci "transcendiranja", a valjda ih neće biti toliko da svatko izgubi i ono malo strpljenja sa kojima je eventualno do sada pregledao ovdje napisano, predstavljaće, ne baš bukvalnih 247 zakona, i da su mi potrebni za dizertaciju, ne bih  ih mogao tolike iščačkati, ali svakako jedan možda i malo duži sličan niz. I ne baš, ne samo "zakona", već jednog šireg spektra, koji će odmah biti objašnjen. I ne "kozmičkih", odnosno, možda u nekom dijelu i jesu kozmički, kao zemljski odrazi kozmičkih, svakako, ali - kozmička prostranstva me slabo zanimaju, sve dok ne raspetljam najočitije zemaljske, zemaljske i ljudske "stvari" (zavrzlame, pitanja, probleme, nedoumice, muke, itd.), koji mi upravo i priječe, eh, kako priječe!, da bistrije vidim i sve to kozmičko koje svakako svakoga od nas na duhovnom putu živo zanima.

Dakle, umjesto općenito neodređenog "zakona" govorio bih o: zakonomernostima ili zakonitostima, te principima, postupcima i metodama, a koji svi skupa tvore "duhovno-metodološki repertoar".

Ne bih se bavio definicijama svakoga od ovih elemenata pojedinačno, za izlaganje, te shvaćanje duhovno-metodološkog repertoara, a tek za eventualnu primjenu bilo čega iz njega - to nam je i nebitno, sasvim su nam dovoljne i one značenjske relacije koje o njima svatko od nas već ima, makar u svom pasivnom rječniku. S tim što bih samo skrenuo pozornost na njihovu povezanost, kao u svojevrsnom holističkom pristupu: zakon ili zakonitost funkcioniranja nas samih, prirode, života na Zemlji, u temeljima su samog funkcioniranja svih njih-nas, kada ih "pročitamo" ili proniknemo u njih, trebalo bi da nam postanu principi po kojima se u izvesnom smislu "vladamo" ili upravljamo, na njima se temelje postupci koje poduzimamo, ako se radi o nečemu u vezi sa čim se mogu poduzimati neki postupci, možda potom slijedi i kreiranje ili pronalaženje metode, koja je više od sporadičnog i kontekstualno izazvanog postupka, već nešto što se redovito prakticira, itd, itd. Dakle, klasificiranja i razgraničenja nam ovdje nisu ni od kakve (praktičke) pomoći, te se njima ne trebamo ni baviti. Ovdje ih uopće i spominjem tek radi uvodnog načelnog objašnjenja.

B) Još do juče, ili do prekjuče, u posljednjoj kolumni, najavljivao sam, ipak se ograđujući od pretencioznosti, svoj "metodološki sklop" ili svoju metodologiju, a onda u nebeskom nadahnuću (!) shvatio da je mudro odustati od izlaganja svoje, jer svatko ju mora imati - svoju. Vidjet će se jasnije koje razloge ja imam (jer su mnogi razlozi svakome uglavnom jasni) u vidu u vezi s ovim, vidjet će se i iz samih elemenata metodološkog repertoara. Ako svatko treba slagati svoju duhovnu metodologiju (ako nije skrnavljujuće reći - svoju duhovnu puzzlu), onda su ono o čemu možemo govoriti, što jedni drugima možemo ponuditi: komplet elemenata (uočenih zakonitosti, definiranih principa, iznađenih postupaka ili kreiranih i iskušanih metoda, što ću nadalje u izlaganju imati na umu kao oznaku pri spominjanju "elemenata" duhovno-metodološkog repertoara) ili "izrezaka" od kojih ćemo svoju osobnu metodologiju sklapati. Otuda opredijeljenost za "repertoar" tih elemenata, ne za gotovu, već "sklopljenu" metodologiju.

Da nam je bavljenje duhovnošću više, čak znatno više (jer su zemaljski uvjeti previše složeni za ovu vrstu redukcije ili pojednostavljivanja) od prakticiranja samo jedne duhovne metode ili pridržavanja nekoliko ključnih duhovnih principa, ideja, tzv. istina, itd. - vidjet će se također iz izlaganja samih elemenata.

No, još pitanje: gdje sam pokupio elemente duhovno-metodološkog repertoara koji će biti izlagan, ima li originalnih, odnosno: danas-sutra može mi se iz duhovnih vrhova EU (zamislimo samo, a to bi prije ličilo na neki horor negoli na pozitivnu utopiju: Komsiju EU za duhovno proširenje!) tražiti temeljitija procjena originalnosti ili plagijatorstva u vezi sa metodološkim repertoarom koj slijedi, te da se blagovremeno potrudim biti pripravnim. Već sam iskazao stav da je u današnjim duhovno-planetnim uvjetima, koji znače i zapljusnutost morem informacija, dakle - i sa tolikim obiljem duhovne literature, i opisanih iskustava, i tradicionalnih i skorije-izmišljenih duhovnih metoda i postupaka - nemoguće, ili vrlo teško, iznjedriti u ovom smislu nešto posve novo i originalno. Uostalom, dok po logici anakronoga svijeta, jedan od njegovih paradoksa, što je jedan od zapadnjačkih imperativa, jurimo za originalnošću po svaku cijenu (i ona se specijalnim propisima štiti, reklo bi se - njeguje i nagrađuje), dotle u duhovnosti jurimo za onim što je realno efektivno u vezi sa evolutivnim pomacima i sa rastom svijesti, originalnost onoga što koristimo ili onoga što smo eventualno mi pronašli - nije nam presudna vrijednosna stavka, i jurimo za tim da takve potencijalno korisne „stvari“ stavimo na uvid što širem krugu ljudi, da li će nas oni priznavati ili slaviti kao originalne tvorce ili ne, nebitno nam je. Tako je i sa metodološkim repertoarom koji će biti ponuđen: u suštini, a i „globalno“ promatrano, sve su to, ili u većini, „stvari“ koje su varijacije već znanih i isprobavanih, pod ovim ili onim imenima, „školama“ ili metodologijama.

A opet, ako smijem biti iskren i skroman pri tom, neke originalnosti kao da i ima, a ona je: u psihološkom nijansiranju i u čvršćem, odlučnijem povezivanju izabranih metoda i postupaka, i svega ostalog od nabrojanih elemenata,  sa mnogim mehanizmima našeg „običnog“, dakle, bez ikakvih duhovnih aspiracija, funkcioniranja u životu. Negdje sam zabilježio opasku (znam da nije originalna!): da sam vrlo često sljedbenik  guru Života, ali, opet jedno nijansiranje (koje može kao i biti originalno): kao i u duhovnoj literaturi, u kojoj imamo na raznim mjestima odlična zapažanja i odlične pouke i orijentire, a također i dosta onih, možda i „rame uz rame“ sa prethodnima, koji su zavođenje na stramputice, eksplicitno ili implicitno manipuliranje, čak - indoktriniranje, tako je isto i sa mehanizmima guru Života: uz mehanizme koji su nam evolutivno i duhovno korisni imamo i mehanizme koji nas vuku na dno, sa kojima smo navedeni na tapkanje u mjestu, čak, preko kojih smo na gubitku i uvučeni u retrogradne procese. Jedan je, na primjer, mehanizam Života sa kojim mi imamo pomisao na neki predmet, sa kojim osmislimo način i izradimo, materijaliziramo taj predmet, drugi je mehanizam sa kojim stresogeno reagiramo na sasvim iracionalne pobude. I prvo i drugo su mehanizmi preko kojih, sa kojima funkcioniramo u ovom životu ili Životu, jedno možemo ugraditi u svoju duhovnu metodologiju, drugo - taman posla!

C) Kojim redoslijedom se upustiti u nimalo zahvalno izlaganje elemenata duhovno-metodološkog repertoara? Da ih mogu unaprijed poslagati ili sistematizirati: bili bi u formi sustava ili registra, kako tako nešto ne smatram ni mudrim ni izvodljivim, što će se također iskazati kroz same elemente repertoara - elemente ću nizati onako kako mi budu dolazili (ili kako mi preko netom spomenutog nebeskog nadahnuća budu sugerirani!).

U vezi sa tim još jedna napomena, uvodna: ne samo da praćenjem duhovnih dešavanja i procesa u nama i oko nas možemo uočiti već naglašenu, recimo - holističku, povezanost elemenata (zakonitosti, principi, postupci, metode), nego postoji i njihova umreženost, uzglobljenost na razini pojedinačnosti, na primjer: razlučivanje OPD-OPS orijentacije povezano je sa uočavanjem našeg osobnog energetskog iscrpljivanja ("energetskog vampirizma"), ono - sa našom neravnotežom, a u promišljanju cijelog sklopa ovih pitanja: bavimo se pitanjima ravnoteže, te uočavamo hijerarhičnost uvjetujućih faktora, itd, itd.

Ovo sada unaprijed spominjem jer se mora računati na ponavljanja, u objašnjavanju, nekih aspekata kod više elemenata, ovisno o njihovoj povezanosti, uzglobljenosti. Ta ponavljanja, da se malo kao opravdam, nisu refleks lošeg stila ili nedorađenosti tekstova, već same prirode onoga što se izlaže.

Na drugoj strani: to povremeno ponavljanje, u smislu sumiranja, može se pojavljivati i pri navođenju opisa, stavova, ideja koji su već obrađeni u nekoj prethodnoj kolumni.

D) Itd, itd! Mogle bi se nizati još mnoge uvodne napomene, kao što je takoreći i cijeli niz dosadašnjih kolumni na ovu temu bio, uvodna priprava, te da konačno sa olakšanjem stavim na njih točku!

2. Uvrnutost (distorzičnost)

Možda sam se pomalo i promovirao kao pisac diskretno-uvrnutih duhovnih sagledavanja, posledično, iz njih moraju proizilaziti i uvrnuta terminologija, te uvrnuti, ili bar povremeno i sporadično uvrnuti elementi Duhovno-metodološkog repertoara. (Uopće, kada stavim veliko početno slovo - mislim na repertoar koji ovdje ispisujem, ne općenito, a sa sastavljanjem ovakvog jednog repertoara ne kanim se stavljati u nekekav osobit položaj, jasno je da bi svatko mogao, kada bi htio ili se to od njega tražilo - ponuditi sopstveni duhovno-metodološki repertoar.) Uvrnutost vidim da dolazi kao iskrivljavanje, dakle - distorzičnost, onoga što je općeprihvaćeno, uvreženo, što je, eksplcitno ili implicitno sa statusom"normalnog", u svemu, pa i u duhovnosti, u duhovnom rezonovanju, u duhovnoj metodologiji. Mudar bi se teško nakanio juriti za hvaljenjem svojih sklonosti ka uvrnutostima (doista, moram otići psihologu po svoje mišljenje o ovom porivu!), ako se trenutno ne računam da spadam u takve, iako sam im privržen, to si mogu dopustiti aspiracije ka uvrnutostima do mile volje. Stoga bih, jasno, bio loš duhovni promoter! Tko hoće da promovira i afirmira se, na primjer, nekom svojom duhovnom metodom, da joj zvučno ime. Čujte samo kako zvuče neka od njih: „transcedentalna meditacija“, „intenziv prosvjetljenja“, „EFT“, „autogeni trening“, itd.Čovjek maltene već počinje da doživljava prosvjetljenje samim izgovaranjem tih naziva, a tek kad krene da ih prakticira - može i da pukne od prosvjetljenosti, kao prenapuhani balon. Te duhovni promoter dalje u slijedu poteza takav metod razradi kroz atraktivne ceremonije i ceremonijalnosti (specijalna poza, često i specijalna odjeća, specijalna šema postupaka, specijalni stav, ne baš i specijalni zvučni efekti, ali skoro da i toga ima). Dakle, pravi duhovni promoter ima otmjenu i uzvišenu predstavu o duhovnosti, koristi otmjene izraze i normalna, ne uvrnuta tumačenja, i ne neke skoro banalne, svakidašnje i duhovno iritirajuće izraze.

A tko bi "pao" na moju terminologiju i na same, poneke, metode koje stoje iza nje?! Na primjer, posve običan i banalan sjedeći položaj, uz usamljeno ispijanje kafe ili čaja, te uz neku vrstu maštarija! Ili, "još gore i crnje": "bolesničko ležanje", kao jedna od metoda koje će biti predložene.  Tko bi, "zdrav u glavi", došao na tečaj u kojem se prezentira i obučava u takvim operacijama i postupcima?! Zamislimo, tko može od duhovnog stida pred ovakvom terminologijom, propagandni materijal sa natipisima: „Bolesničko ležanje - napredni duhovni tečaj, sa garantiranom uspješnošću u obuci u istome; tisuće obučenih i zadovoljnih korisnika širom svijeta!“.

Malo šale, ukoliko ona eventualnom čitatelju nije bila malo gorkog okusa, kao neumjesna, ali - izvjesna umjesnost šaljivo iskazanih primjedbi svakako stoji.

U početku sam se ustručavao koristiti i sam pojam uvrnutosti, te pozivati se na ovaj "fenomen", ali sam se konačno oslobodio: a) jer je uvrnutost povezana sa distorzijom, distorizija, između ostalog, i kao uvrtanje, bilo čega ili u bilo kojem smislu, u domenu duhovnosti distorzija se najopasnije dešava u vezi sa Istinom, tj. sa ispravnim mišljenjem i ispravnom percepcijom, a od strane Iluzije, odnosno Repto-Iluminatskih impulsa i djelovanja; b) već sam odavno spomenuo uvrnutost postmodernističke logike, točnije, da se ograničim na književnost, budući da se nisam trudio da se detaljnije upoznam sa postmodernističkom filozofijom; pri čemu, kao i uvijek, sluh pisaca za uvrnutu logiku vidim kao anticipiranje, avangardno-proročko viđenje spuštanja uvrnutosti na Zemlju, a u većim valovima i razmjerama; c) izvanredno duhovno-planetno i duhovno-energetsko-planetno stanje prosto zahtijevaju i izvanredne duhovne mjere, a te mjere nikako ne mogu biti mjere koje uveliko imamo, shvaćamo i doživljavamo kao normalne, redovite.

Djeluje kao pseudofilozofsko poigravanje značenjem,  ali doista jeste više od toga: ako smo imali uvrtanja, distorziju, u dosadašnjim prijemima ideja iz viših svetova, ako se o tome radi, ili distorziju u percepciji i mišljenju, preko kojih smo dobijali iskrivljene (uvrnute u odnosu na Istinu): shvaćanja, stavove, doživljavanja, koncepte, itd, onda je logično da ćemo te distorzičnosti i uvrnutosti ispravljati, naizgled paradoksalno: njihovim uvrtanjem. Točnije, nije nama namjera baš da se tako poigravamo, tek da bismo se poigravali značenjem, već - nova percepcija i novo mišljenje, po kojima se približavamo Novome svijetu, ili po kojima mu se nastojimo približiti, djeluju u odnosu na općeprihvaćeno i za sada nam normalno - kao uvrnutosti. Da ne bude kako se guram da ovo proglasim svojom originalnošću - ja se samo pokušavam uklapati u "podzemne" trendove (koji vode Novom svijetu) koji su... ne znam točno od kada, već krenuli. Ako, na primjer, Fromm konstatira kako je suvremeno zapadnjačko društvo - bolesno, te da se iza njegove predstave o normalnosti krije paradigma bolesnog društva, što je takvo konstatiranje drugo do - uvrnuto, u odnosu na ono što je općeprihvaćeno i "normalno".


2. Metode energetskog pročišćavanje - nulta točka - metode intencionalnosti

Da dalje pođem od metode-postupaka koji su trenutno jedna od osnova moga sadašnjeg duhovnog truda, osnovom moga metodološkog sklopa.

Htio sam da ovo ne bude još jedno "diranje" u meditaciju, kao svetu metodu mnogih duhovnih učenja i škola, ali - nekako mi se ne da da prođe bez toga. Uostalom, netom iskazana sklonost ka uvrnutostima ne da mi mira u vezi sa visoko pozicioniranom duhovnom metodom u suvremenom duhovnom svijetu. Naravno, da je i teorijski i praktički priča u vezi sa njom onakva kakvom nam se stavlja na raspolaganje, nesporno učinkovita i jasna - što bih je dirao i "iskrivljavao". Ali to ipak činim, i na osnovu onoga što znam kao teorijska njezina tumačenja, a mnogo više na osnovu sopstvene prakse (koja, dakako, nikoga ne obvezuje!).

Ovo objašnjenje je u prepletu sa jednim drugim principom, koji će biti kasnije objašnjen: pogreške u apsolutiziranju metoda. No, da pokušam ovaj dio pitanja da objasnim bez uplitanja tog "dolazećeg" principa.

Mislim da je meditacija odlična metoda - u jednoj fazi, ili za jednu fazu našeg duhovnog rasta, ona odlično može odigrati jednu ulogu u jednoj dobi naših duhovnih procesa. Kada je odigra - više nam, takva kakvom smo je prakticirali, nije potrebna, postaje nam - anakrona; točnije - ostaje nam ona i dalje kao dobra metoda relaksacije, ali ne više i kao metoda koja bi nas vukla dalje i više, u tom smislu spominjem epitet "anakrona". A ta dragocjena uloga koju nam može odigrati je - emocionalno pročišćavanje, razgradnja svih teških energija koje nosimo negdje u sebi, u podsvijeti, gdje li... Mogao sam reći samo "emocionalno pročišćavanje", po modelu Dž. Raskina, bez spominjanja meditacije, ali - to doista vidim kao isti metodski rad, sa različitim terminima i metodskom formom. Mi dobro znamo da nam je, makar za početak se to priznaje u obema metodama, cilj: postizanje unutarnjeg mira. Trud sa tim fokusom nam i donosi plodove kojima smo težili, ukoliko smo to ispravno izvodili: unutarnji mir. Postizanje unutarnjeg mira ne ide bez: suočavanje sa unutarnjim "nemirom", odnosno uistinu - nemirom, dakle, sa onim što sam nazvao, i tako ih i doživljavao u sopstvenoj praksi, kao teške energije koje nosimo  u sebi.

Postupak je suštinski isti jer u oba slučaja imamo: fokus na smirenom suočavanju sa svim onim što nam, u seansama meditacije ili emocionalnog pročišćavanja, struji kroz um ili kroz svijest, u vidu teških emocija, odnosno, ne moraju biti samo teške u smislu negativnosti, već - i u smislu intenzieta, pa bile one i tzv. pozitivne; te u vidu raznih "filmova" i pomisli na sve i svašta, o svemu i svačemu, što je sve samo forma ispoljavanja tih "teških energija". Takvo smireno suočavanje, to potvrđujem doista kao aksiom i kao vrijedno iskustvo istočnjačke duhovnosti, polagano razgrađuje sve što nosimo u sebi, a što nam je bilo koji vid energetskog, emocionalnog, misaonog tereta koji nam smeta rastu svijesti.

Kako odmičemo u tom unutarnjem energetskom raščišćavanju - tako nam unutarnji mir doista postaje karakteristikom, postaje svojstvom našeg bića. Ulazimo u svojevrsnu "nultu točku". Faza u kojoj sam i sam, negdje ranije sam već zabilježio: osjetio, mogao da doživim, makar u nekom smislu, makar u nekom slabijem vidu, ono što se u istočnjačkoj literaturi opisuje kao nirvana. Uživanje u bezmisaonosti, u unutarnjem miru, u izvjesnom rastapanju svijesti u nekakvom Svepostojanju. Onome tko ima povoljne životne uvjete, i sa okruženošću, obiteljskom i ostalom, i sa radom kao izvorom prihoda, i sa životnom sredinom u bukvalnom smislu - ništa preko toga nije ni potrebno, što bi tražio, kao što se kaže u nekim balkanskim krajevima: preko hljeba pogaču. Međutim, onaj tko nema takve uvjete - počinje nakon postizanja "nulte točke" da ima probleme. Mogu da potpišem kao točno sa stopostotnom ubijeđenošću i sigurnošću: rast svijesti, u ovom slučaju i preko meditacije, čini nas, učini nas osjetljivijima nego što smo bili prije toga, kako postajemo osjetljiviji, logično, postajemo i sve ranjiviji na sve loše, "nekomplementarne" vanjske utjecaje. U teškim uvjetima, sa izvedenim čišćenjem preko meditacije (ali i na druge načine) mi samo možemo, neočekivano, pasti u dublji unutanji pakao, ovog puta ne zbog onoga što nosimo i sebi, već zbog vanjskih, točnije, zbog teških vanjsko-unutarnjih utjecaja. Dakle, iluzija je da sa rastom svijesti, a preko meditacije ili izvedenog emocionalnog pročišćavanja - mi postajemo jači, jači u odnosu na sredinu u kojoj smo; jači u nekom apstraktno-duhovnom smislu - da. Mi samo postajemo ranjiviji, i tu nam meditacija, ili model emocionalnog pročišćavanja - više nisu od koristi.

Odnosno, možemo imati razne duhovne i životne varijacije: može netko i u najtežim uvjetima prakticiranjem meditacije/emocionalnog pročišćavanja da ostane u odličnoj ravnoteži i sa sačuvanim unutarnjim mirom, ali - tu je pitanje koliko je on duboko zašao u sam taj proces emocionalnog pročišćavanja. Ako je iskren prema sebi - takav mora da uočava reflekse emocionalnog taloga, koji moraju nalaziti ventile za ispoljavanje. Na primjer, onaj duhovnjak, duhovni učitelj (postoji negdje snimak na youtyoubu) koji u iznerviranosti udari učenicu, pa onda, tobožnje tumačenje - to joj je test. Odnosno, i bez toga - raznih drugih refleksa nerazrađenih energija mora biti ukoliko netko ostaje sasvim u ravnoteži, uz prakticiranje meditacije, i u paklenim vanjskim uvjetima.

I nekakva zdrava logika nam pomaže u ovome: neće smirena, apsolutno smirena zvučna vilica ostati smirenom, ne može ostati, ako je okružena vilicama koje vibriraju, kao što ni Budha, u priči koju sam ranije dao: ne može, nema šanse da zadrži unutarnji mir i fokus, dok oko njega skače grupa pankera, i ostalih sličnih, sa "do daske" odvrnutim dugmadima na kazetofonima, koje nose na ramenima. Zar nam Emotoovi nalazi ne govore sami za sebe: voda, izložena finoj muzici formira pravilne kristale, voda, izložena pank i sličnoj muzici - konfuzne kristale. Zvučni disharmonični utjecaji, samo kao dio repetoara ( i oni ga imaju!) raznolikih teških vanjskih utjecaja. Ne može tijelo, a da se prethodno nekako posebno ne razvije ili transformira, biti sasvim imuno na teške vanjske utjecaje, i da se oni ni najmanje ne održavaju na umu i duhu! I po neuvrnutoj duhovnoj logici nemoguće je tako nešto!

Fenomen Repto-Iluminatske podvale sa meditacijom kao vrhunskom metodom, kao metodom kojom se dostiže maksimum duhovnih postignuća - već je ranije objašnjavan, ostati u nultoj točki odlična je varijanta za njih, ostajemo u njoj i ne diramo u Konstrukciju u kojoj nas drže zatočenima. Neka se prosvijetljeni osjećaju koliko god hoće moćnima, neka misle da su prevazišli sva moguća ograničenja fizičkoga svijeta, ali - neka ne diraju ta ista ograničenja u kojima im se tijelo, i tijela svih ljudi na Zemlji, nalazi! Što nema logike da se visoka unutarnja moć ne prelije i na tijelo i na uvjete u kojima se tijelo nalazi - tko te pita, ako se već i sami ti duhovnjaci ne pitaju.

Poslije te nulte točke, dakle, moramo početi razmišljati o svojoj intencionalnosti o kojoj je bilo riječi u prethodnoj kolumni. Meditatacija i/ili emocionalno pročišćavanje pri svemu ovome dolaze kao raščišćavanje terena za izgradnju nečega, nečega novog. Novo se ne izgrađuje primjenom metoda kojima smo raščišćavali teren, već uz neke druge metode, instrumente, postupke, uz drugačiji koncept, što je i logično. Da se u upotpunjavanju ilustracije oslonim na malu razmjenu mišljenja, u komentarima ispod pretposljednje kolumne, o vizualiziranju vrtnji čakri, kao načinu energetskog ojačavanja i kao rješenju za eventualnu izloženost "energetskom vampirizmu". Težnja unutarnjem miru, između ostalog, a i ponajviše, preko meditacije, u redu je sama po sebi, ali, za energetsko ojačavanje i zaštitu, ili anuliranje, neutraliziranje spomenutih neželjenih energetskih utjecaja u našim interakcijama sa ljudima na koje smo upućeni, u obitelji i na radnom mjestu - potrebno nam je nešto drugo, nešto više, potrebna nam je - gradnja, ne samo mir i unutarnje raščićavanje terena. Tamo, u komentarima, u vezi sa tim upućeno je na vizualiziranje vrtnje čakri u smjeru kretanja kazaljki na časovniku. Nebitno o kojem našem metodskom izboru da se radi, bitna je metodološka orijentacija koja se zasniva na intencionalnosti: na poduzimanju koraka na nečemu ili ka nečemu što može biti samo nadogradnja na unutarni mir koji smo, možda stekli, kroz meditaciju ili neke metode relaksacije. Time se uvlačimo u jedan kompliciraniji slijed postupaka, odnosno uvlačimo se u bavljenja raznim pitanjima: pitanje energetskog stabiliziranja, pitanje redefiniranja naših odnosa prema drugima i novog postavljanja prema njima, itd, dakle, otpada reduciranost svih aktivnosti na to da prakticiramo samo jednu metodu, meditaciju ili emocionalno pročišćavanje, ili neku metodu relaksacije, te da računamo da smo time riješili sve probleme, ili da će se oni kroz nas spontano sami od sebe rješavati, bez našeg posebnog plana i koncepta.

Ovakva postavka ili razgraničavanje metoda ne znači da se one moraju posve međusobno isključivati, ovo je samo načelno razmatranje. Ne znači da se od dostignute "nulte točke" u unutarnjem energetskom pročišćavanju - treba prestati baviti meditacijom i metodama relaksacije, jer su one štetne. Podrazumijeva se da cio taj mali repertoar opuštanja i dalje ostaje neophodnim i korisnim, ovdje samo govorimo da nam on više nije dovoljan, sam po sebi: u jednoj fazi, dok smo pod energetskim nabojem i raznim unutarnjim teretima - on nam je sasvim dovoljan, da nam omogući da izađemo na kraj sa svim tim što nosimo u sebi, poslije - koristan nam je on i dalje, ali - nije više dovoljan sam po sebi, sam za sebe. Dakle, od te točke, od te "nulte točke", moramo početi uključivati aktivne metode, metode intencionalnosti, metode gradnje, metode težnji. Načelno razdvajanje se, dakle, sastoji u sljedećem: meditacija i slične, ali manje amibiciozne i popularne, metode relaksacije imaju svoj krajnji cilj u eneregetskom pročišćavanju i dostizanju unutarnjeg mira, što je odlično i jezgrovito iskazano i istočnjačkom krilaticom koju sam više puta navodio: "Samo biti!"; sa metodama intencionalnosti, vizualizacija i slične, idemo dalje, idemo povrh toga, sa osnovnom koju smo prethodno stekli - idemo mijenjati sebe i svijet oko sebe, u mjeri u kojoj nam je to dato i dostupno, mijenjati - u smislu izgrađivanja, ne u smislu raščićavanja i smirivanja.

Čak, ako bismo malo htjeli i pomiriti ova stajališta: mogli bismo naći i dodirne točke između metoda relaksacije i metoda intencionalnosti: u oba slučaja nam jeste cilj izvođenje nekakvih promjena, u oba slučaja radimo na rastu svijesti, u oba slučaja nam fokus jeste na nečem višem, ne u pukoj ukopanosti u postojećem, u oba slučaja težnje nam jesu upućene ka nečemu što se može označiti kao oblast viših vibracija (kao misao, ideja, koncept).

E, a sama metoda, koja se zasniva na ovom konceptualno-metodskom razgraničenju, a u skladu sa principom uvrnutosti, distorzičnosti, je, kao što se kaže u nekim krajevima - "prosta (jednostavna) kao pasulj", toliko jednostavna da bi nekom ozbiljnijem duhovnjaku bilo ispod časti i da je izlaže, no, ja se ne ustručavam ponijeti takav krst, te:

 

- nastavak duhovno-metodološke serije slijedi -

Tags:     duhovnost      razvoj      metafizika      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9377

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7503

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6006

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7103

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11778

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7002

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8827

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7943

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8025

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7745

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7759

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7082

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9584

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8482

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10085

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7106

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8731

Više...
S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

- U nekima od duhovnih učenja: um nam kreira i pokreće koncept preko kojeg želimo da osjećamo ljubav prema Bogu, što je pod znakom pitanja s obzirom na još uvijek...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11648

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Važnost svjesnog disanja
15 Ožujak 2019, 12.00
Važnost svjesnog disanja
Priroda je uravnotežena, budi i ti
14 Ožujak 2019, 20.26
Priroda je uravnotežena, budi i ti

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno