4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

6441

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Što reći u uvodu? Je li umreženo (polivalentno) mišljenje rješenje za nevidljive zamke koje nam se nabacuju, i za neizbrojena ograničenja koja su nam već nabačena, a u odnosu na samo naše mišljenje? Nije. Potraga za takvim rješenjem, napor na promišljanju takvog rješenja - svakako jeste. A smiješno je umišljati u ovom smislu otkriveni koncept, pronađenu novu paradigmu mišljenja - dok nas ometanja i ograničenja gruvaju (možda sa zatezanjem Entropije, koja zateže masovnu svijest, pa i sve nas preko nje), baš sve jače! Baš tu su nam potrebni mudrost i lukavstvo kakvi možda nisu opisani ni u jednoj znanoj nam duhovnoj knjizi. Hoćemo li se izboriti? Pokušajmo!

1. Atomi i molekule

Da krenemo sa malo kemije, ili fizike, kako se uzme, tj. sa malo sagledavanja mreže koju Materija tvori. Što ovdje nisu ambicije da se donesu precizna kemijska (fizička) tumačenja građe materije - može se oprostiti. Mreža Materije, mada je i sama dio umreženosti cijelog bar saznanju nam dostupnog zemaljskog Postojanja, ipak nam je ovdje više kao analogija, možda čak alegorija za umreženo mišljenje. A djelomice se može uzeti i doslovno, što da ne!

"Molekula je najmanji dio čiste kemijske tvari koji posjeduje ista kemijska svojstva i građu kao i sama tvar." Kaže uvijek na dohvat nam ruke Wikipedija (za one nas kojima su nam školska gradiva iz kemije i fizike izračila). Pa dalje nastavlja: " Čini ju dvoje ili više atoma povezanih zajedničkim elektronima u kovalentnoj vezi."

Molekule... a atom je, kaže: "...osnovna građevna jedinica tvari. Atom se sastoji od jezgre (koju čine protoni i neutroni) i elektrona koji se nalaze u ljuskama u elektronskom omotaču."

U kemiji se valencija definira kao svojstvo atoma svakog pojedinačnog kemijskog elementa da se spaja sa određenim brojem atoma nekog drugog elementa; oni se spajaju u kemijski spoj. Na nekim mjestima se koristi pojam "valenca", kao broj koji pokazuje sa koliko se atoma vodika ili drugih jednovalentnih elemenata određeni element ili skupina može spojiti. Kao posljedicu povezivanja atoma i molekula dobivamo - sam neki elemenat, odnosno - materiju u čijoj osnovi je promatrani elemenat, i možemo ih, doslovno ili u prenosnom smislu, shvaćati kao mrežu materije.

Za one koje nas kemija i fizika ne zanimaju osobito, i nismo im osobito upućeni - i više nego dovoljno!

2. Društvene mreže

"Društvena mreža je vrsta internetskog servisa, koji se najčešće javlja u obliku platforme, prozora ili web-stranice. To je internetski prostor, koji služi za međusobno povezivanje korisnika. Danas postoje stotine ovakvih servisa, a među najpoznatijima su: Facebook i Twitter."

Isti slobodnoenciklopedijski izvor, mada je u ovom slučaju moglo da prođe i bez citiranja, da nam nije namjera da damo malo znastvenosti i znanstvene referencijalnosti tumačenju. Nije nam bilo zapelo, jer - teško da ima nekoga eventualnog čitatalja ovog teksta koji nije umrežen u nekoj od ovih društvenih mreža, on ili netko koga pozna. Te mu je sam mehanizam društvene mreže i umreživanja i bez enciklopedijskog definiranja uglavnom jasan.

Kao članovi neke od mreža imamo, na primjer, pedesetak "prijatelja" (mogu neki od njih biti i realni prijatelji, ovdje ih promatramo kroz status na društvenoj mreži); neka svaki od tih naših "prijatelja" ima također pedesetak svojih "prijatelja", te svaki od njih još toliko... I tako premrežujemo cijelu Zemlju! Predstavimo sebe i svakog od njih u vidu jednog kruga, a našu vezu označimo crticom, tj. valencom.

Preko svakog svog "prijatelja" mi imamo prohodnost do bilo kojeg nama dalekog "prijatelja" u toj mreži. Prohodnost - mogućnost da ostvarimo komunikaciju, da čitamo njegove poruke, da komentiramo, da on prati naše poruke, itd.

Uočimo primarne, sekundarne i ostale krugove u toj mreži. Mi najintenzivnije svojom pozornošću podržavamo "prijatelje" iz prvog i drugog kruga, naravno da ne možemo pozorno pratiti informacije svakoga od "prijatelja" u mreži. Promjene su moguće, može doći do nekog osobitog zbližavanja sa "prijateljem" ili "prijateljima" iz nekog udaljenog kruga, ali, načelno, imamo virtualnu interakciju uglavnom sa najbližima u mreži.

3. Naše životne umreženosti

I prethodna i ova analogija, što direktno, što indirektno, može se prenijeti na razne vidove umreženosti u realnosti u kojoj živimo. Bez svjesno pokrenute procedure i prijavljivanja - svi mi već jesmo umreženi u mrežama realnosti u kojoj živimo.

Vezano za ljude sa kojima živimo, sa kojima kontaktiramo, ili se tek samo susrećemo, možda i rjeđe - princip je otprilike isti kao i u društvenim mrežama: imamo primarne krugove, sa prijateljima ili poznanicima sa kojima smo u stalnom, ili u skoro stalnom i svakodnevnom kontaktu, svaki od njih također ima svoj slični krug prijatelja i poznanika, i svaki od njih svoje krugove... I tako je dalje sa širenjem mreže: sa članovima familije, sa ljudima na poslu, ljudima iz grada, sa ljudima koje smo upoznali na raznim mjestima i raznim povodima...

Umreženost sa životinjama i stvarima, objektima - specifična je, ali, opet, neka vrsta umreženosti postoji, ili ju barem u svojem promatranju možemo uočiti. S tim što se od njih mreža ne širi bukvalno na isti način kao i kod veza sa ljudima: auto koji imamo, jedna od takvih "molekula" sa kojima smo umreženi, nema u nedogled svoja dalja umreženja, ali ih ipak ima: svi predmeti i ljudi koji dolaze u kontakt sa njim, raznim povodima (majstori, dijelovi koje mu dodajemo ili popravljamo, prodavnice, sa dijelovima i ljudima koji u njima rade, policajci, itd.).

Umreženost se može promatrati šire, ne samo u odnosu na ljude, životinje, predmete (objekte), već i na: događaje, na naše aktivnosti, na obveze... U stvari, svi ovi elementi naših umreženosti su u prepletu. Kao što je u uvodu rečeno - ovdje smo tek u potrazi za tajnama umreženog mišljenja, preko njega, za tajnama organiziranosti realnosti u kojoj smo, pa tako još ne možemo pouzdano znati zakonomernosti povezivanja svih elemanata koji bi činili našu mrežnu realnost.

4. Umreženo mišljenje

Ono bi bilo odraz prethodno opisane umrežene starnosti, tj. umreženosti naše zemaljske organizacije Postojanja. Ili onoga što slutimo, pretpostavljamo da je sveopća međusobna povezanost u vidu mreže ili mreža. Ako mi, s ove strane Postojanja, i vremenski i fizički, vidimo (pretpostavimo da ne grešimo u viđenju) umreženosti Postojanja (zemaljskog, da ne zalazimo van, jer ni ovo unutarnje okolozemaljsko nismo još kao lekcije svladali), onda ima neke logike, neka nam je ona bar prilično pouzdana, da su one proistekle iz umreženog mišljenja s onu stranu Postojanja, vremenski i fizički. Tj. da je Netko, tko je kreirao ovo Postojanje - kreirao ga umreženim kroz osobno umreženo mišljenje. Pa bi naše odgonetanje i/ili ovladavanje, spoznajno i u ostalim vidovima, umrežene naše realnosti išlo svladavanjem tajni tih umreženosti. A kako...?! Putem umreženog mišljenja, ili nečim što bi se pod radnim nazivom tako moglo nazvati.

Tok fabule sa objašnjenjem umreženog mišljenja otprilike je jasan na osnovi datih analogija ili samih uočavanja umreženosti našeg (zemaljskog) Postojanja. Ali da ipak "svedemo račune"...

I mi sami, i sve što oko nas postoji, što uočavamo, o čemu razmišljamo - dijelovi smo nekih mreža, ili neke jedinstvene sveprožimajuće mreže zemaljskog Postojanja. Ako gledamo - mi ne vidimo cijelu tu sveprožimajuću zemaljsku mrežu, ako razmišljamo - mi ne razmišljamo o cijeloj toj sveprožimajućoj mreži. Naš pogled se fokusira na dio ili dijelove koji su oko nas, naša misao može ići šire, u šire prostore onoga što je oko nas, ali opet - ne tako da svojom pozornošću zahvatamo šire "površine" mreže. Imamo, biramo, usredotočujemo se na jednu temu, pitanje, problem... I biramo, pri tom, aspekte, elemente koji su relevantni za izabrano, to znači - koji su bliže ili bitnije umreženi sa izabranim, temom, pitanjem, problemom... Ne može se svaki od atoma vezivati sa atomima svih mogućih elemenata, bez ograničenja u broju i u vrsti veza. Svaki atom ima svoje mogućnosti za stupanje u vezu sa određenim drugim atomima. Nije nam svaki od "prijatelja" na društvenim mrežama bitan, pogodan, potreban za, na primjer, razmjenu mišljenja o nekoj temi, za neke značajne konzultacije. Mi po "valencama" pravimo izbor iz mrežnog okruženja. Možda to bude nekoliko "prijatelja" iz primarnog kruga, možda jedan iz sekundarnog, pa možda čak dva-tri iz nekog daljeg kruga, ovisno o specifičnosti same teme. Što idemo u šire razmatranje teme, to je krug valenci, preko kojih biramo i vezujemo se za "atome" ili "molekule", te "prijatelje" u aspektima ili elementima - širi.

Ali nešto kao "jezgra" (izabrana tema, pitanje, problem) - uvijek postoji, inače ćemo se rasplinuti, rasuti pozornost na sve i svašta.

I -već smo vidjeli, svaki od tih izabranih "molekula" ili "prijatelja", tj. pojmova, ljudi, događaja, predmeta, obveza, karakteristike, itd. ima svoje valence, dakle opet svoje "molekule" ili "prijatelje", tj. pojmove, ljude, događaje, predmete, obveze, karakteristike, itd, sa kojima je umrežen u primarnom krugu, pa u sekundarnom, itd. Opet i ovdje pravimo selekciju, a na osnovu relevanstnosti za "jezgru", za izabranu temu, pitanje, problem.

Svi oni koje smo izabrali, fiksirali - tvore mrežu relacija. Možda bi se te relacije, njihovi odnosi, interakcije, kontakti, mogli označiti valencama. Opet i tu, po načelu relevantnosti - pravimo izbor. Što bismo se iscrpljivali svim mogućim relacijama?! (Osim ako nam Entropija dozvoljava vremena i energije na pretek!)

Mi sve to skupa sagledavamo, iz sume sagledavanja proizilazi nam rješenje, dijagnoza, slika stanja, itd. A opet iz svega toga proizilaze nam cilj i vizija promjena, koje možda sebi postavimo, ako se radi o nečemu što možemo, želimo mijenjati, ako nije u pitanju puko spoznajno bavljenje.

Možda ovako prezentirano djeluje komplicirano, a da kako bi neka novina (ili bar relativna novina) djelovala pompezno, ako ne bi bilo kompliciranosti u tumačenju. No, zato je, za utjehu, procedura praktičke provedbe dosta jednostavna. Te tko dođe u iskušenje da proba - neće mu trebati specijalni seminari, već samo malo želje za eksperimentiranjem i za izvlačenjem pouka iz eksperimentiranja. Koncept je u začetku, te i onaj tko bi se upustio u isprobavanje - mora da računa na nedorečenosti koje možda baš njemu zapadnu u dio da ih "dorekne"...

5. Procedura...

Ako promatramo društvene mreže izvana (zamislimo da ih je moguće vidjeti sa nekog satelita) - svi čvorovi i veze između njih su nam podjednaki, nema centara oko kojih se neovisno formiraju manje mreže. Tako je i kod molekula. Atomi imaju svoje jezgre oko kojih gravitiraju elektroni. Mi radi tumačenja ipak moramo pomiriti oba principa, pa tako dobivamo "jezgre" ili centre u cijeloj mreži. "Jezgru" ili centar predstavlja ono na čemu nam je pozornost, tema, pitanje, problem koji su nam u fokusu. Te u odnosu na njih, prema njima, biramo relevantne "molekule" ili "prijatelje", "čvorove" u mreži.

Nezahvalno je bilo samu ovu temu, umreženo mišljenje, razvijati i predstaviti pomoću procedure umreženog mišljenja (na primjer, i zato što su prve dvije "molekule", 1. Atomi i molekule i 2. Društvene mreže tek analogije ili slike za pojašnjenje umreženog mišljenja, povezane su dakako sa njim, ali u nekim daljim krugovima), pa možda postupak ne ispadne najslikovitiji, ali - iskoristimo to što u tekstu već imamo.

"Jezgra" na koju se ovdje fokusiramo je iskazano naslovom: "Umreženo ili polivalentno mišljenje" (atribut umreženo bolje, slikovitije odražava sam pojam, koncepciju, te je polivalentnost manje rabljena, a ona će biti objašnjena kasnije), relevantne valence sa "molekulama" su iskazane brojevima i nazivima poglavlja. Dalje je za svaki od tih "molekula" ili "čvorova" u mreži izdvojen određen broj, bitan za samu temu, njihovih valenci ili "molekula", "čvorova". U pregledu bi to izgledalo otpilike ovako:

 

(Polivalentno ili) umreženo mišljenje

1. Atomi i molekule

a) atom

b) molekula

c) valence

d) mreža Materije.

2. Društvene mreže

a) "prijatelj", krug(ovi)

b) prohodnost (do najdaljih)

c) Zemlja (sferna mreža)

d) primarni krug

e) sekundarni (i ostali)

3. Naše životne umreženosti

a) sa ljudima

b) životinje, predmeti

c) obveze

4. Umreženo mišljenje

a) odraz mrežne realnosti

b) "jezgra"

c) relevantne "molekule"

d) njihove valence, "molekule"

e) mreža relacija

5. Procedura...

Itd.

 

Dakle, definiramo jasno temu, pitanje, problem kojim se bavimo. Izaberemo pojmove, osobe, aktivnosti, aspekte, karakteristike, itd, koji su u odnosu na temu bitni. Možemo ih i bukvalno poredati po nekoj slobodnijoj analogiji sa atomima ili molekulama, u našem slučaju:

Za svaki od izabranih pojmova, osoba, aktivnosti, aspekata, karakteristika, itd, izaberemo njihove (bitne) pojmove, osobe, aktivnosti, aspekte, karakteristike, itd, koji su nam bitni za temu, a preko kojih se mreža povezanosti širi kao u društvenim mrežama.

Promatramo njihove relacije, opet - bitne za našu temu. Nije nam, naravno, potreban bukvalno cijeli splet relacija; ako bismo baš htjeli, prikazali bismo ga na sljedeći način:

Potom sa meditativnom zapitanošću ili sa kontemplativnošću - promatramo sve to što smo formirali. Baš kao u igri šaha: koje su sve kombinacije sa kojim figurama moguće. S tim što ovdje ne vučemo poteze, već sveobuhvatnim sagledavanjem i promišljanjem nastojimo dobiti što bolju sliku, rješenje, uvid.

Na jednoj strani mi kontemplativnom zapitanošću nad formiranim dijelom mreže nastojimo doći do što boljeg, potpunijeg rješenja, odgovora, vizije cilja, odluka o koracima koje trebamo, eventualno, poduzimati. Na drugoj strani, stalnim vraćanjem, sa kontemplativnom zapitanošću, na ove "figure" na "šahovskoj tabli" - stalno malo-pomalo kopamo pomoću misli prolaz, tunel ka svjetlosti ostvarenja cilja, u onom smislu u kojem je vizualizacija instrument za postizanje ciljeva kod tajnaša.

*          *          *

Znam da ovaj prikaz inicira veći broj nedoumica, pitanja, primjedbi, i tome slično, tako da bi njihovo razmatranje nadmašilo obim samog ovog prikaza. Stoga će neki od njih (a i dodatno ako ih bude u eventualnim komentarima ispod ovog teksta) biti temom trećeg dijela ovog teksta, i sa još ponekom pridodatom ilustracijom u kojoj se na "živim" temama iz života jasnije može uočiti primjena umreženog mišljenja. Za sada samo osvrt na možda dvije glavne potencijalne primjedbe...

1. Možda poneki eventualni čitatelj dođe u iskušenje da sa negodovanjem pomisli: "Ha, pa koja topla voda sa umreženim mišljenjem, kad je ova šema tek samo najobičniji plan za tekst, kakav prave mnogi koji pišu (tekstove), plan za tekst koji je mini-sistem ideja?!". Može se doista predočena šema shvatiti kao plan, procedura kao pravljenje plana, ne smeta takva percepcija, za one koje ih snađe, stvar i kuta promatranja, ali... predočimo samo neke uzgredne "akcente"...

A)  Klasičan plan (teksta, knjige) oslanja se na sistemsko mišljenje, na organizaciju ideja u okviru sistema, ili mini-sistema. Umreženo mišljenje seže, pokušava sezati iza ograda, ograničenja sa pakiranjem ideja u sisteme, na šta je ranije dat osvrt u prvom dijelu teme. Kako to umreženim mišljenjem idu misaone ambicije van ograničenja sistema - otprilike se podrazumijeva, valjda šire objašnjenje nije ni potrebno. B) Umreženim mišljenjem se, ovisno o temi i smjeru razvijanja teme, mogu sagledavati, uspostavljati, tražiti "veze nesanjane" (M. Crnjanski), a preko "kanala" mrežne povezanosti svega postojećeg - do najudaljenijih krugova "molekula"; što su ti krugovi dalji, to su same veze "nesanjanije". Na primjer, odnos vidokruga klasične medicine, u odnosu na bolesti i liječenja, i holističkog pristupa bolestima i lječenju - otprilike je odnos klasične organizacije tekstova i one sa umreženim mišljenjem. C) "Istina je paradoksu" - poznati princip, ezoterički ili već čiji, tj. istina je u spoju "stvari" koje se međusobno isključuju. U organizaciji klasičnog mišljenja i klasične strukture teksta kao otiska takvog mišljenja teško možemo trpati u isti koš, u koš istog teksta, istog mini-sistema, ideje koje se međusobno isključuju. Sa umreženim mišljenjem, bit će podrobnije prikazano u trećem dijelu, odlično se pokazuje, da ne kažemo baš - dokazuje, kako je to moguće, i kako nužno jeste: istina u paradoksu.

Radi se ovdje, sa umreženim mišljenjem (sa varijantom koja je nazvana umreženim mišljenjem), ipak, o dosta drugačijem duhu, ako je dozvoljeno reći - o dosta drugačijem duhu u mišljenju, u proceduri mišljenja. Možda ih nije svatko osjetio ili naslutio u tumačenjima iz ovog teksta, što ne znači da ih nema; u potencijalima dvodimenzionalnog teksta taj duh i tu proceduru nisam umio drugačije dočarati, priznajem.

2. Tko je taj tko će na svakom koraku, kada mu iskrsnu neka pitanja ili problemi, praviti nekakve šeme i baviti se nekakvim umrežavanjima, sagledavanjima nekakvih mreža odnosa...?! Naravno da nema takvog. Mada... praksa uhodanosti u umreženom promišljanju krupnijih i bitnijih "stvari" može imati jedan mali pozitivni transfer i na sitnije probleme, u vidu spontanog prenošenja nekakve mini-procedure na pitanja koja u hodu rješavamo. Dakle, ovakvu proceduru ćemo primjenjivati primarno na značajnije teme, pitanja, probleme, na one koji nam zadaju glavobolje, koji nas duže opsjedaju, ili u koje iz spoznajnih razloga zalazimo, ukoliko su u sklopu preispitivanja koječega iz naših svjetonazora. Vidjet će se već u primjeru iz trećeg dijela: svojom (klasičnom) uhodanom procedurom mišljenja, koju doživljavamo kao spontanu, i koja je općeprisutna, mi se obično zakačimo za jednu valencu, jednu relaciju, i nju produbljujemo do usijanja, do usijanja u umu, do samog misaonog grča, rjeđe mi uspijevamo, tj. rjeđe se trudimo, da zađemo malo šire, u prostore mrežnih povezanosti van te opsesivno zauzete barikade.

Dakle, malo dodatnog nijansiranja i reljefnosti na umreženom mišljenju i njegovoj proceduri - u trećem dijelu.

>> Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Tags:     misli      duhovnost      svijest      razvoj      Miroslav Prvulović      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8324

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5275

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6442

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9809

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7878

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6342

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7458

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12276

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7337

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9334

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8392

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8451

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8119

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8093

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7420

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9997

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno