4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

RA Materijal > Knjiga I. (S 6-10)

21055

 

Ra – materijal je vjerojatno najpotpunije i najpriznatije djelo poteklo sa L/L seansi kanaliziranja. Nastalo je u periodu od 1981. do 1984. s Carlom Rueckert, koja je radila kanaliziranje, Donom Elkinsom, koji je postavljao pitanja, i Jimom McCartyjem, koji je pravio beleške.

 

Zakon Jednog, Knjiga 1, seansa 6
24.01.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljamo vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Stvoritelja. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Voleli bismo sada da nastavimo sa jučerašnjim materijalom.

Ra: Ja sam Ra. Slažemo se.

Produžićemo sa trećim delom podučavanja/učenja koje se bavi razvijanjem energetske moći/snage lečenja.

Treći deo je duhovni kompleks koji nosi u sebi polja sile i svesti, koje su najmanje izobličeni delovi vašeg kompleksa uma/tela/duha. Istraživanje i balansiranje duhovnog kompleksa je zaista najduži i najsuptilniji deo vašeg učenja/podučavanja. Posmatrali smo um kao drvo. Um kontroliše telo. Usmeren, balansiran i svestan um, telo, koje je udobno u bilo kom polaritetu i distorziji, balansiraju instrument i on je spreman da nastavi sa velikim poslom.

To je rad sa vetrom i vatrom. Energetsko polje duhovnog tela je otvor ili kanal. Kada su um i telo prijemčivi i otvoreni, duhovno telo postaje funkcionalni prenosnik ili komunikator između individualne energije/volje entiteta na gore i tokova kreativne vatre i vetra na dole.

Sposobnost isceljivanja, kao i sve druge, kako bi ovaj instrument rekao, paranormalne sposobnosti, je omogućeno otvaranjem prolaza ili prenosnika ka inteligentnoj beskonačnosti. Postoje mnogi na vašoj planeti koji su nehotično napravili otvor ili prolaz u svom duhovnom energetskom polju, ponekad usled korišćenja hemikalija, kao što je LSD, i koji su sposobni da nasumice i bez kontrole priđu izvoru energije. To mogu ali ne moraju biti entiteti orijentisani ka drugima. Svrha brižljivog i svesnog otvaranja kanala je služenje na pouzdaniji način, na više svakidašnji ili uobičajen način, kako to vidi distorzija iscelitelja. Drugima to izgleda kao čudo, za onoga ko je pažljivo otvorio kanal ka inteligentnoj beskonačnosti, to je nešto obično; nešto svakidašnje; onako kako i treba da bude. Životna iskustva se na izvestan način transformišu. Veliki posao se nastavlja.

Osećamo da su ove vežbe dovoljne za početak. Kasnije, kada budete osetili da ste obavili ono što vam je predstavljeno, počećemo da vas vodimo ka preciznijem razumevanju funkcionisanja i korišćenja ovog prolaza u iskustvu lečenja.

Ispitivač: Mislim da bi ovo bilo pogodno vreme za nekoliko informacija o vama samima, možda informacije o vašem poreklu pre vašeg angažovanja na planeti Zemlji, ako je moguće.

Ra: Ja sam Ra. Ja sam sa ovim socijalno-memorijskim kompleksom, čiji sam deo, jedan od onih koji su doputovali sa druge planete u vašem sunčanom sistemu, kako bi to nazvao ovaj entitet. Planetarni uticaj je bio onaj koji nazivate Venerom. Mi smo rasa, stara po vašim merilima. Kada smo bili u šestoj dimenziji, naša tela su bila ono, što biste vi nazvali zlatnim. Bili smo visoki i na neki način nežni. Ono što biste nazvali kožom, što je prekrivalo naša tela, imalo je zlatan sjaj.

U tom obliku smo odlučili da dođemo među vaše ljude. Vaši ljudi su se u to vreme u svojoj fizičkoj pojavi, kako biste to rekli, veoma razlikovali od nas. Zbog toga se nismo dobro pomešali sa njima i bili je očigledno da smo drugačiji. Tako je naša poseta bila kratka, jer smo se našli u licemernoj situaciji da budemo slavljeni i pozdravljani kao drugačiji od sopstva-drugih. U to vreme smo sagradili strukture za koje ste pokazali interesovanje.

Ispitivač: Kako ste putovali sa Venere na tu ovu planetu?

Ra: Koristili smo misli.

Ispitivač: Da li bi u to vreme bilo moguće da odvedete nekog čoveka na Veneru? Da li bi preživeo? Da li su uslovi bili gostoljubivi?

Ra: Ja sam Ra. Uslovi trećeg denziteta nisu gostoljubivi za životne oblike vaših ljudi. Peta i šesta dimenzija te planete je veoma povoljna za rast/učenje/podučavanje.

Ispitivač: Kako ste uspeli da obavite svoju tranziciju sa Venere? Da li ste morali da promenite svoju dimenziju da biste hodali Zemljom?

Ra: Ja sam Ra. Sećate se vežbe sa vetrom? Poništenje u ništavilu je poništenje u jedinstvu jer ništavilo ne postoji. Iz šeste dimenzije smo bili u stanju da mšlju upravljamo inteligentnom beskonačnošću, prisutnom u svakoj čestici svetla ili izobličenom svetlu, tako da smo bili u stanju da se zaodenemo u kopiju svog kompleksa uma/tela/duha, vidljivu na trećem denzitetu. Ovo nam je dopustio Savet koji nadzire ovu planetu.

Ispitivač: Gde je lociran taj Savet?

Ra: Ja sam Ra. Savet je lociran na oktavi, ili osmoj dimenziji, planete Saturn, smešten na delu te oblasti koju nazivate prstenovima.

Ispitivač: Da li tamo ima ljudi, kao što su ovi na Zemlji, na bilo kojoj drugoj planeti Sunčevog sistema?

Ra: Ja sam Ra. Da li tražite informacije iz ovog vremena/prostora ili iz vremensko/prostornog kontinuuma?

Ispitivač: Oboje.

Ra: Ja sam Ra. U onom vremenu/prostoru koje je vaša prošlost postojala je populacije bića trećeg denziteta, naseljena na planeti u vašem sunčevom sistemu. Bilo je različitih naziva za tu planetu. Vibratorno-glasovni kompleks, koji su vaši ljudi najčešće koristili je bio Maldek. Te entiteti, razorivši svoju planetarnu sferu, su bili primorani da pronađu prostor za sebe u trećem denzitetu, koji je u njihovom vremenu/prostoru u vašem Sunčevom sistemu jedini bio gostoljubiv i sposoban da pruži lekcije, neophodne za smanjenje distorzije kompleks uma/tela/duha u odnosu na Zakon Jednog.

Ispitivač: Kako su došli ovamo?

Ra: Ja sam Ra. Došli su putem procesa žetve i bili su inkarnirani putem procesa inkarnacije iz vaših viših sfera unutar ovog denziteta.

Ispitivač: Pre koliko vremena se to dogodilo?

Ra: Imam problema da komuniciram sa ovim instrumentom. Moramo produbiti njeno stanje.

To se dogodilo pre otprilike 500.000 godina.

Ispitivač: Da li je čitava populacije Zemlje originalno sa Maldeka?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je nova linija pitanja i zaslužuje posebno mesto. Mnogi od onih koji su požnjeveni na vašu sferu sa sfere, poznate pre njihovog nestanka pod drugim imenom, ali među vašim ljudima poznate kao Maldek, su se radije inkarnirali pod Zemljinom površinom nego na njoj. Populacija vaše planete sadrži mnogo različitih vrsta, požnjevenih sa drugih sfera drugih-dimenzija i cikličnih trećih-dimenzija. Vi niste svi jedna rasa, niti imate istu podlogu. Iskustvo koje delite je jedinstveno u ovom vremensko/ prostornom kontiniuumu.

Ispitivač: Mislim da bi bilo dobro da otkrijemo kako Zakon jednog deluje u ovom transferu bića na našu planetu i na dejstvo žetve?

Ra: Ja sam Ra. Zakon Jednog jednostavno kaže da su sve stvari jedno, da su sva bića jedno. Postoji određeno ponašanje i misaone-forme koje su stalne u razumevanju i praktikovanju ovog zakona. Oni koji, završivši svoj ciklus iskustva, demonstriraju stepen distorzije razumevanja misli i delovanja, biće odvojeni u vibracionu distorziju koja je mnogo ugodnija za njihov kompleks uma/tela/duha. Ovaj proces čuvaju i nadgledaju bića koja obrazuju, bića koja su se, iako veoma blizu Zakonu Jednog u svojoj distorziji, okrenula ka aktivnoj službi.

Iluzija je kreirana od svetla, ili bolje ali teže shvatljivo, od svetla/ljubavi. Ovo se javlja u različitim stepenima intenziteta. Duhovni kompleks svakog požnjevenog entiteta se kreće duž linije svetla, dok svetlost ne postane suviše zasenjujuća, kada se entitet zaustavlja. Onaj entitet je možda jedva dostigao treći denzitet ili je veoma, veoma blizu završetku distorzije svetlosti/ljubavi trećeg denziteta. Međutim, oni koji padnu u ovu oktavu pojačavanja svetlosti/ljubavi, tada stiču iskustva u glavnom ciklusu tokom koga postoje mogućnosti da se otkriju distorzije koje su inherentne svakom entitetu i tako smanjuju distorziju.

Ispitivač: Koja je u našim godinama dužina jednog takvog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Jedan glavni ciklus traje otprilike 25.000 vaših godina. Postoje tri ciklusa ove prirode, tokom kojih oni koji su ostvarili progres mogu biti požnjeveni na kraju tri glavna ciklusa. To je otprilike između 75 i 76.000 vaših godina. Svi se žanju nezavisno od njihovog napretka, jer je tokom tog vremena sama planeta prošla kroz upotrebljiv deo ove dimenzije i polako prestaje da bude upotrebljiva za niže nivoe vibracije u ovom denzitetu.

Ispitivač: Kakva je pozicija planete s obzirom na progres ciklusa u ovom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. Ova sfera je trenutno u vibraciji četvrtog denziteta. Njena materija je potpuno zbunjena zbog socijalno-memorijskog kompleksa smeštenog u njenoj svesti. To prelazak na vibraciju koja se približava ne čini lakim. Zbog toga će ovo biti povezano sa nekim neprijatnostima.

Ispitivač: Da li će se te neprijatnosti javiti u okviru nekoliko godina?

Ra: Ja sam Ra. Te neugodnosti ili disharmonični vibratorni kompleks su počele pre nekoliko godina u vašoj prošlosti. One će se nastaviti neumanjene tokom perioda od otprilike 30 godina.

Ispitivač: Posle tih trideset godina pretpostavljam da će ovo biti planeta četvrtog denziteta? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tako.

Ispitivač: Da li je moguće predvideti koliki procenat populacije će nastanjivati planetu četvrtog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Žetva nije sada, dakle predviđanje nema značaja.

Ispitivač: Da li činjenica da smo u tom tranzicionom priodu ima neke veze sa razlogom što ste ove informacije učinili dostupnim populaciji?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo hodali među vašim ljudima. Mi se sećamo. Mi se sećamo tuge; videli smo mnogo. Nekoliko vaših godina smo tražili instrument sa odgovarajućim parametrima distrozije u kompleksu uma/tela/duha da prihvati informacije uz minimalnu distorziju i maksimalnu želju da služi. Odgovor je ukratko da. Međutim, želimo da znate da vam se u svojoj memoriji zahvaljujemo.

Ispitivač: Brodovi oblika diska koje nazivamo NLO – za neke se kaže da su došli sa planete Venere. Da li su neki od njih bili vaši brodovi?

Ra: Ja sam Ra. Koristili smo kristale u mnoge svrhe. Mi nismo koristili brodove o kojima govorite u vašem sadašnjem vremensko/prostornom memorijskom kompleksu. Međutim, koristili smo kristale i brodove oblika lopte u prošlosti vaše iluzije.

Ispitivač: Pre koliko godina ste koristili te brodove oblika lopte da biste došli do Zemlje?

Ra: Posetili smo vaše ljude pre 18.000 godina i nismo sleteli; ponovo pre 11.000 godina.

Ispitivač: Fotografije brodova oblika lopte i izveštaji o njihovoj vezi sa Venerom postoje manje od trideset godina. Znate li nešto o tim izveštajima?

Ra: Ja sam Ra. Imamo znanje Jedinstva u vezi sa tim upadima u vašem sadašnjem vremenu/prostoru. Mi više nismo na Veneri. Međutim, postoje misaone-forme, kreirane među vašim ljudima iz vremena kada smo hodali vašom planetom. Sećanja i misone-forme su deo socijalno-memorijskog kompleksa. Kolektivna svest, kako je nazivate, kreira ponovna iskustva za one koji traže takva iskustva. Sadašnja populacija Venere više nije sa šestog denziteta.

Ispitivač: Da li neki od NLO-a o kojima se danas izveštava dolaze sa druge planete, da li imate neka saznanja?

Ra: Ja sam Ra. Ja sam jedan od članova Konfederacije Planeta u Službi beskonačnom Stvoritelju. Tu je otprilike pedeset tri civilizacije, koje uključuju otprilike petstotina planetarnih svesti. Ova Konfederacija uključuje one sa vaše sopstvene planete koji su dostigli dimenzije iza vaše treće. Ona uključuje planetarne entitete iz vašeg Sunčevog sistema i planetarne entitete iz drugih galaksija (1). To je prava Konfederacija unutar koje entiteti ne liče jedni na druge ali su združeni u službi u skladu sa Zakonom Jednog.

Ispitivač: Da li bilo ko od njih sada dolazi ovamo u svemirskim brodovima? U prošlosti, recimo, pre trideset godina?

Ra: Ja sam Ra. Moramo izjaviti da je ta informacija nevažna. Ako to razumete, osećamo da se informacija može pružiti na adekvatan način. Zakon Jednog je ono što mi ovde treba da izrazimo. Međutim, mi ćemo govoriti o tom predmetu.

Svaki planetarni entitet koji želi da se pojavi u vašoj trećoj dimenziji vremensko/prostorne distorzije traži dozvolu da prekrši karantin, kako biste to nazvali, i pojavi se među vašim ljudima. Razlog i svrha tog pojavljivanja se shvata i ili prihvata ili odbija. Bilo je oko petnaest entiteta Konfederacije u svakom vremenu na vašem nebu. Ostali su vam dostupni putem misli.

U današnje vreme ima ih sedam koji operišu u svojim brodovima u vašem denzitetu. Njihove namere su veoma jednostavne: da omoguće entitetima na vašoj planeti da postanu svesni beskonačnosti koja je neinformisanima često predstavljena kao misteriozna ili nepoznata.

Ispitivač: Svestan sam da ste prvenstveno zainteresovani za širenje informacija u vezi sa Zakonom Jednog. Međutim, moje je mišljenje, a možda grešim, da je, kako bi se proširio takav materijal, neophodno uključiti pitanja kao ovo koje sam upravo postavio. Ako to nije krajnji cilj, tada bih mogao da ograničim pitanja samo na primenu Zakona Jednog. Ali razumeo sam da je u ovo vreme cilj da se što više proširi ovaj materijal. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Percepcija vašeg razumevanja/učenja je samo blago izobličena. Želimo da nastavite onako kako smatrate da je ispravno. Ovo je vaše mesto. Mi, dajući ove informacije, smatramo da naša distorzija razumevanja naše svrhe nije samo u tome da pružimo informacije, već i da ih u skladu sa svojom ograničenom percepcijom označimo kao relativno nebitne. Tako ćemo s vremena na vreme davati izjave koje sugerišu da je pitanje nebitno. To je zbog naše percepcije da je pitanje nebitno. Međutim, osim ukoliko pitanje ne sadrži potencijal za davanje-odgovora koji narušava slobodnu volju, mi ćemo pružiti odgovor.

Ispitivač: Hvala vam. Ne želimo da premorimo ovaj instrument. Značajno smo prekoračili uobičajeno vreme. Možete li mi reći u kakvom je stanju instrument?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je balansiran zahvaljujući vašoj nezi. Međutim, njeno fizičko vozilo postaje kruto.

Ispitivač: Onda bi bilo dobro da nastavimo kasnije.

Ra: Ja sam Ra. Ostavljam vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Strvoritelja. Idite u radosti, u snazi i miru beskonačnog Stvoritelja. Adonai.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 7
25.01.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Pomenuli ste da su ovde bili brojni članovi Konfederacije Planeta. Koji putevi služenja, ili tipovi služenja, su dostupni članovima Konfederacije?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljam da mislite na usluge koje mi iz Konfederacije možemo da pružimo, pre nego na usluge koje koristimo?

Usluge, koje možemo pružiti onima koji ih zatraže, iznose kvadrat distorzije/potrebe tog poziva, podeljen sa, ili integrisan sa osnovnim Zakonom Jednog u onoj njegovoj distorziji, koja je indikator slobodne volje onih koji nisu svesni jedinstva kreacije.

Ispitivač: Na osnovu toga, pretpostavljam da teškoće, koje imate da kontaktirate ovu planetu, leže u raznolikosti ljudi ovde, onih koji su svesni jedinstva i onih koji nisu, i zbog toga ne možete doći otvoreno, niti pružiti dokaz o svom kontaktu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo već ponovili kroz ovaj instrument, mi moramo uključiti sve delove vaše socijalno-memorijske grupe u njenom obliku dezintegrisanom iluzijom. Proizvod ovoga se može posmatrati kao naš limit da pružimo usluge. Povoljna je okolnost da Zakon Služenja podiže na kvadrat želje onih koji upućuju poziv. U suprotnom, ne bismo imali bića u ovom vremenu/prostoru kontinuuma iluzije. Ukratko, u osnovi ste u pravu. Misao ne-biti-u-stanju nije deo naše misaone-forme prema vašim ljudima, već radije maksimalna koncentracija na ono što je moguće.

Ispitivač: Da li pod kvadratom podrazumevate da, ukoliko 10 ljudi uputi poziv, vi ih možete u poređenju sa planetarnim razumom, računati kao 100 ljudi, podižući 10 na kvadrat i dobijajući 100?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Podizanje na kvadrat se odvija u sekvencama - jedan, dva, tri, četiri, svaki podignut na kvadrat sledećim brojem.

Ispitivač: Ako bi samo deset ljudi na Zemlji uputilo poziv, kako biste izračunali njihove pozive, koristeći taj metod podizanja na kvadrat?

Ra: Ja sam Ra. Podigli bismo na kvadrat desetinu sekvencijalnih vremena, podigavši broj na deseti stepen.

Ispitivač: Šta bi bio rezultat ovog proračuna?

Ra: Ja sam Ra. Rezultat je teško preneti. To je otprilike 1,012. Entiteti, koji upućuju poziv, ponekad nisu sasvim ujednačeni u tome, te podizanje na kvadrat donekle opada. Na ovaj način dolazi do statističkog gubitka tokom vremena. Međutim, možda biste uz pomoć ovih statistički korigovanih informacija mogli da vidite kako funkcioniše taj mehanizam podizanja na kvadrat.

Ispitivač: Koliko otprilike entiteta sa planete Zemlje traži vašu pomoć?

Ra: Ja sam Ra. Meni su lično uputili 352.000 poziv. Konfederacija, u svom celokupnom spektru entiteta, je pozvana 632.000.000 od strane vaših celina uma/tela/duha. Ovi brojevi su uprošćeni (zaokruženi).

Ispitivač: Možete li mi reći kakav je rezultat primene Zakona Kvadrata na te brojke?

Ra: Ja sam Ra. U konačnom smislu broj je gotovo besmislen jer ima mnogo, mnogo cifara. Međutim, on obrazuje veliki poziv sveukupnosti kreacije, koji mi osećamo i čujemo kao da su naši sopstveni entiteti doživeli distorziju u pravcu velike i nesavladive tuge. On zahteva pomoć.

Ispitivač: Na kom stepenu bi taj poziv za vas bio dovoljno veliki, da otvoreno dođete među ljude na Zemlji? Koliko entiteta na Zemlji bi moralo da pozove Konfederaciju?

Ra: Ja sam Ra. Mi mogućnost da dođemo među vaše ljude ne proračunavamo brojem poziva, već svesnošću unutar socijalno-memorijske grupe, koja opaža beskonačnu svest svih stvari. To bi među vašim ljudima bilo moguće samo u pojedinačnim slučajevima.

Kada neka socijalno-memorijska grupa, okrenuta službi Stvoritelju, uoči takvu situaciju i ima zamisao kako da pruži odgovarajuću pomoć, koja se jedina može izvršiti među vašim ljudima, tada socijalno-memorijska grupa, koji želi taj projekat, izlaže tu zamisao pred Savetom Saturna. Ukoliko je ona odobrena, karantin se otvara.

Ispitivač: Imam pitanje o Savetu. Ko su članovi i kako Savet funkcioniše?

Ra: ja sam Ra. Članovi Saveta su predstavnici Konfederacije i predstavnici sa onih vibracionih nivoa vaših unutrašnjih planova koji su odgovorni za treći denzitet. Imena nisu važna, jer tamo nema imena. Vaša celina uma/tela/duha traži imena i zbog toga se koriste vibraciono-glasovni kompleksi koji su usklađeni sa vibracionom distorzijom svakog entiteta. Međutim, koncept imena nije deo Saveta. Ukoliko se imena traže, mi ćemo ih uzeti. Međutim, nisu svi izabrali imena.

Brojčano, Savet koji je stalno u zasedanju, iako varira u pogledu svojih članova putem balansiranja, koje se, kako biste vi rekli, odvija nepravilno, čini devet. To je Aktivni Savet (Savet u zasedanju). Postoji dvadeset četiri entiteta, koji pružaju usluge, štiteći Savet. Ti entiteti, koji budno motre, nazivaju se Čuvarima.

Savet operiše putem, kako biste vi rekli, telepatskog kontakta sa jedinstvom ili zajednicom devetorice, harmonično sjedinjujući distorzije, tako da se Zakon Jednog sa lakoćom realizuje. Kada postoji potreba za mislima, Savet čuva distorziju te potrebe, balansirajući je, kao što je opisano, i tada preporučuje ono što smatra adekvatnom akcijom. To uključuje: davanje odobrenja socijalno-memorijskim grupama za Konfederaciju. Drugo: pružanje pomoći onima, koji ne znaju kako da pomognu socijalno-memorijskoj grupi, koja traži pomoć, na način koji bi bio u skladu sa pozivom, Zakonom i brojem poziva (to je ponekad i odupiranje pozivu). Treće, rešavaju se interna pitanja Saveta.

To su važne obaveze Saveta. Ako imaju bilo kakvu sumnju, mogu da kontaktiraju dvadeset-četvoro, koji Savetu onda pružaju koncenzus/sud/mišljenje. Savet tada iznovo može da razmotri svako pitanje.

Ispitivač: Pomenuli ste devetoro koji sede u Savetu. Da li je to „devetoro“ istih devetoro koji se pominju u ovoj knjizi? (Ispitivač pokazuje ka Uri).

Ra: Ja sam Ra. Savet Devetoro su u kvazi-neizobličenom obliku predstavila/sačuvala dva glavna izvora, poznata pod vašim imenom kao Mark i pod vašim imenom kao Henri. U jednom slučaju kanal je postao pisar. U drugom, kanal nije bio pisar. Međutim, bez službe pisanja, energija ne bi došla do kanala.

Ispitivač: Imena koja ste izgovorili. Da li su to bili Mark Probert i Henri Puharh?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Interesuje me kako se primena Zakona Jednog odnosi prema slobodnoj volji, s obzirom na ono što bih nazvao reklamom, koju su napravili NLO kontakti na planeti Zemlji. Izgleda da je Savet više puta tokom poslednjih trideset godina dopustio da se karantin otvori. To mi izgleda kao reklama za ono što radimo upravo sada, tako da se više ljudi probudi. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Biće potrebno da se konceptualizacija vašeg mentalnog kompleksa donekle razmrsi, da bismo na vaše pitanje mogli da damo adekvatan odgovor. Molimo, budite strpljivi sa nama.

Savet Saturna nije dozvolio otvaranje karantina u tom vremensko/prostornom kontinuumu koji pominjete. Odigrava se izvestan broj sletanja. Neke od njih izvode entiteti, koji su vam poznati kao grupa sa Oriona.

Drugo, dato je dopuštenje da se otvori karantin, ne tako što ćemo boraviti među vama, već tako što ćemo se pojaviti u misaonoj-formi za one koji imaju oči da vide.

Treće, tačna je vaša pretpostavka da je u vremenu/prostoru, kada je razvijen vaš prvi nuklearni izum i upotrebljen za Konfederaciju, data dozvola da se pomogne vašim ljudima na način koji je praćen misterijom. To je ono što podrazumevate pod reklamom i to je tačno. Misterija i nepoznata svojstva pojave, za koje smo dobili dopuštenje, su imala svrhu da vaše ljude učine svesnim mogućnosti beskonačnosti. Kada vaši ljudi shvate beskonačnost, onda i samo onda će moći da se otvore vrata ka Zakonu Jednog.

Ispitivač: Rekli ste da je Orion bio izvor nekih od tih NLO-kontakata. Možete li mi reći nešto o tom kontaktu?

Ra: Ja sam Ra. Razmislite, ako želite, o jednostavnom primeru ciljeva koji su dobri/loši. Taj primer je Adolf. To je vaš vibraciono-glasovni kompleks. Postoji namera da se ujedinjenje izvrši tako što će se iz socijalno-memorijske grupe izabrati distorzovana grupa, pod nazivom elita i tako što će se onda podjarmiti svi oni koji se posmatraju preko distorzije ne-elite. Zatim postoji koncept da se na taj način „oplevljena“ socijalno-memorijska grupa pridoda distorzovanoj misli Orionske grupe kao imperije.

Ispitivač: Koji je denzitet Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Kao i Konfederacija, denziteti koje okuplja ta grupa su razni. Ima veoma malo trećih denziteta, veliki broj četvrtih denziteta, veliki broj petih denziteta i veoma mali broj šestih denziteta, koji su obuhvaćeni tom distorzijom. Njihov broj je možda desetina našeg u svakoj tački vremenskog/prostornog konitnuuma, jer problem duhovne entropije uzrokuje stalnu dezintegraciju njihove socijalno-memorijske grupe. Njihova snaga je ista kao i naša. Zakon Jednog se ne obazire na svetlo ili tamu, već je dostupan i za služenje drugima i za služenje sebi. Međutim, služenje drugima rezultira služenjem sebi, čuvajući i kasnije harmonizujući distorziju onih entiteta koji tragaju za inteligentnom beskonačnošću putem ovih disciplina.

Oni koji traže inteligentnu beskonačnost služeći sebi stvaraju istu količinu moći, ali, kao što smo rekli, imaju stalnih teškoća zbog koncepta separacije, imanentnog manifestacijama služenja sebi, koji povlači za sobom moć nad drugima. To slabi i možda dezintegriše energiju, sakupljenu u celinama uma/tela/duha koji se nazivaju Orionskom grupom i socijalno-memorijskim grupama koje Orionska grupa obuhvata.

Treba napomenuti, o tome pažljivo razmisliti i prihvatiti da je Zakon Jednog dostupan svakoj socijalno-memorijskoj grupi koja je odlučila da zajedno stremi ka potrazi za svrhom, bilo to putem služenja drugima ili služenja sebi. Ovi zakoni, koji su osnovni polariteti (distrozije) Zakona Jednog, su stavljeni u dejstvo a iluzija vremena/prostora se koristi kao medijum, preko koga se razvijaju posledice tih slobodno napravljenih izbora. Tako, svi entiteti uče, nezavisno od toga za čime tragaju. Svi uče isto, neki brže, neki sporije.

Ispitivač: Ako kao primer uzmemo peti denzitet u okviru Orionske socijalno-memorijske grupe, šta je bio njihov prethodni denzitet, pre nego što su postali peti?

Ra: Ja sam Ra. Progres kroz denzitete se odvija sekvencijalno. Socijalno-memorijska grupa se sastoji od celina uma/tela/duha koji su požnjeveni sa četvrtog denziteta. Tada se konglomerat ili kolektivna celina tela/duha/uma stapa a rezultati su uslovljeni beskonačnim, različitim mogućnostima kombinacija distorzije.

Ispitivač: Pokušavam da shvatim kako grupa kao što je Orionska uopšte može napredovati. Kako je moguće, ako biste bili u Orionskoj grupi i orijentisani ka služenju sebi, da napredujete sa trećeg denziteta na četvrti? Kakvo je učenje potrebno za to?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je poslednje pitanje za trajanje ovog instrumenta.

Setićete se da smo se pozabavili detaljima pitanja kako oni koji nisu orijentisani prema služenju drugima ipak mogu da koriste prolaz ka beskonačnoj inteligenciji. To je istina na svim denzitetima naše oktave. Mi ne možemo govoriti o onome što je iznad nas, na sledećem kvantumu ili oktavi postojanja. Međutim, to je istina na našoj oktavi denziteta. Bića se žanju jer mogu da vide i uživaju u svetlu/ljubavi odgovarajućeg denziteta. Oni, koji su pronašli to svetlo/ljubav ljubav/svetlo bez prednosti služenja drugima, po Zakonu Jednog imaju pravo da koriste to svetlo/ljubav za bilo koju svrhu. Takođe, treba dodati da postoje i sistemi učenja koji osposobljavaju tragaoca podvojenosti da dođe do prolaza (ka beskonačnoj inteligenciji).

Studije su podjednako teške kao i one koje smo vam opisali, i postoje oni sa podjednakom postojanošću želje da završe izučavanje, baš kao što vi želite da istrajete na teškoj stazi ovladavanja služenja drugima. Efekat polariteta je taj, da Zakon Jednog one koji teže služenju sebi vidi potpuno isto kao i one koji teže da služe drugima, jer zar mi nismo jedno? Služiti sebi i služiti drugima je dualna metoda da se kaže ista stvar, ako razumete Zakon Jednog.

Odgovorićemo na još neko kratko pitanje ako ga imate.

Ispitivač: Postoji li bilo šta što možemo učiniti da bi instrumentu bilo udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Postoje neka prilagođavanja koja se mogu obaviti. Međutim, mi smo sada u stanju da koristimo taj instrument sa minimalnom distrozijom i bez većeg iscrpljivanja instrumenta.

Da li želite da postavite još neko pitanje?

Ispitivač: Ne želimo da umaramo instrument. Mnogo hvala. Ovo je bilo od velike pomoći i mi bismo želeli da na sledećoj seansi nastavimo sa ove tačke.

Ra: Ja sam Ra. Ostavljam vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Stvoritelja. Idite u radosti, snazi i miru beskonačnog Stvoritelja.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 8
26.01.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlosti i ljubavi beskonačnog Stvoritelja. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Imam pitanje u vezi sa onim što sam nazvao reklamom Konfederacije. Ono je u vezi sa slobodnom voljom. Koliko sam razumeo, Konfederacija je dozvolila izvesne kontakte, ali je to ograničeno zbog slobodne volje onih koji nisu orijentisani na način da žele te kontakte. Mnogi ljudi na planeti će želeti ovaj materijal, ali mnogi neće znati da on postoji. Da li postoji neki način da se naprave neki efekti onoga što sam nazvao reklamom, ili je to protiv principa slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. Razmislite ako želite o stazi kojom se kretao kompleks vaših životnih iskustava. Razmislite o slučajnostima i o neobičnim okolnostima u okviru kojih je jedna stvar sledila drugu. Razmislite dobro.

Svaki entitet će dobiti mogućnosti koje su mu potrebne. Ovaj izvor-bivstvo informacija nije od koristi za sve one među vašim ljudima koji tragaju. Reklama je opšta i nije osmišljena da istakne bilo koji posebni materijal, već da nagovesti noumenološki aspekt iluzije (noumenon: stvar koja se ne može opaziti, već samo razumom zamisliti, pojam bez predmeta koji bi mu odgovarao, suprotno od fenomenon, prim.prev.).

Ispitivač: Rekli ste da je neka sletanja izvela Orionska grupa. Zašto je Orionska grupa sletela ovde? Kakvi su njhovi ciljevi?

Ra: Ja sam Ra. Njihova namera je osvajanje, nasuprot Konfederaciji koja čeka na poziv. Takozvana Orionska grupa poziva samu sebe na osvajanje. Kao što smo prethodno rekli, njihov cilj je da lokalizuju izvesne celine uma/tela/duha koje vibriraju u rezonanci sa njihovim sopstvenim vibracionim kompleksom i da zatim pokore ne-elitu kako biste mogli nazvati one koji nisu na orionskoj vibraciji.

Ispitivač: Da li je sletanje u Parsagouli 1973. kada je Čarli Hikson odveden na brod takva vrsta sletanja?

Ra: Ja sam Ra. Sletanje o kome govorite je bilo ono što biste nazvali anomalijom. To niti je bio orionski uticaj, niti naši ljudi u misaonoj-formi, već planetarni entitet vaše sopstvene vibracije koji je prošao kroz karantin u svoj bezazlenosti nasumičnog sletanja.

Ispitivač: Šta su uradili Čarliju Hiksonu kada su ga odveli na brod?

Ra: Ja sam Ra. Iskoristili su životna iskustva njegove celine uma/tela/duha, usmerena na komplekse koje nazivate ratom.

Ispitivač: Kako su ih koristili?

Ra: Ja sam Ra. Upotreba iskustava je učenje. Razmislite o rasi koja gleda filmove. Ona doživljava priču i identifikuje se sa osećajima, percepcijom i iskustvima junaka.

Ispitivač: Da li je Čarli Hikson poreklom iz te socijalno-memorijske grupe koja ga je odvela?

Ra: Ja sam Ra. Entitet tog glasovno-vibracionog kompleksa nije povezan sa onima koji su ga odveli.
Ispitivač: Da li oni, koji su ga odveli, koriste njegove doživljaje rata da bi naučili više o Zakonu Jednog?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li su entiteti koji su ga odveli bili normalnog oblika. Opis koji je dao je bio dosta neobičan.

Ra: Ja sam Ra. Oblik tih bića je njihov normalan oblik. Neobičnost nema značaja. Mi sami, kada bismo odabrali takvu misiju među vašim ljudima, potrebnu da bismo istraživali vaše ljude, zbog koje bismo se pojavili u svom sopstvenom obliku, bili bismo viđeni kao svetlo.

Ispitivač: Sa kog denziteta su bila bića koja su odvela Čarlija Hiksona?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti, za koje ste pokazali toliko interesovanje, su bića trećeg denziteta, veoma naprednog reda. Treba da vam prenesemo shvatanje da ti entiteti ne bi upotrebili celinu uma/tela/duha, Čarlija, osim uz odluku tog entiteta pre inkarnacije da bude od koristi.

Ispitivač: Odakle potiču bića koja su odvela Čarlija?

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti su bili sa galaksije Sirijusa.

Ispitivač: Da li bi ikako bilo moguće da se ostvari direktniji kontakt sa Konfederacijom?

Ra: Ja sam Ra. Posmatrajući distorzije onih koji su se izložili toj iskustvenoj sekvenci, odlučili smo da postepeno odstupimo od, da tako kažemo, direktnog kontakt u misaonoj formi. Zbog toga zahtev da se bude odveden ne spada u one sa kojima ćemo se složiti (kojem ćemo udovoljiti). Vi ste najvredniji u svojoj trenutnoj orijentaciji.

Možemo li zamoliti da postavite još neko kratko pitanje pre nego što završimo seansu?

Ispitivač: Postoji li bilo šta što se može učiniti da bi ovom instrumentu bilo udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je u dobrom balansu. Moguće je napraviti male korekcije na leđima instrumenta da bi bila ravnija. Nastavite da nadgledate položaj i orijentaciju upotrebljenih predmeta. Tokom ove seanse je kandilo blago izmešteno, zbog čega će instrument osetiti laku neudobnost.

Ispitivač: Da li je kandilo izmešteno s obzirom na ugao ili na raniji pogrešan položaj?

Ra: Ja sam Ra. Odstupanje od odgovarajuće verikale je otprilike tri stepena.

Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Idite u radosti, snazi i miru beskonačnog Stvoritelja. Adonai.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 9
27.01.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu našeg beskonačnog Stvoritelja.

Ispitivač: Vežbe isceljenja, koje ste nam dali, su takve prirode, da je bolje koncentrisati se na jednu posebnu vežbu u nekom posebnom trenutku. Želeo bih da pitam na koju vežbu bi trebalo da se koncentrišem noćas?

Ra: Ja sam Ra. Ponovo, usmeriti vaše mišljenje (sud) bi predstavljalo nametanje u pogledu vašeg vremenskog/prostornog kontinuuma, pod imenom budućnost. Govoriti o prošlosti ili sadašnjosti unutar limita vaše distrozije/procenjivanja je prihvatljivo. Voditi umesto da se uči/podučava nije prihvatljivo za našu distroziju učenja/podučavanja. Umesto toga, mi bismo predložili proces, tokom koga svako bira prvu od vežbi iz redosleda koji smo dali, za koju po sopstvenom sudu oseća kako je njegova celina uma/tela/duha ne prihvata potpuno.

To je adekvatan izbor, izgrađen iz osnove, koji nam pruža sigurnost da je tlo pogodno za građevinu. Mi smo za vas procenili intenzitet napora u terminima utroška energije. Imajte to na umu i budite strpljivi, jer mi nismo dali kratak niti lak program za svesno učenje/podučavanje.

Ispitivač: Put evolucije, kako sam razumeo, je takav, da naša planetarna populacija ima određenu količinu vremena da ostvari progres. To je u principu podeljeno u tri ciklusa od po 25.000 godina. Na kraju 75.000 godina sama planeta napreduje. Šta je uzrok da se ta situacija odvija u ciklusima, tako precizno definisanim u pogledu godina?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, određenu energiju, koja teče spolja i koagulira unutra, i formira na taj način maleno područje, kojim upravlja vaš Savet Saturna. Nastavite da posmatrate ritam tog procesa. Živa bujica kreira ritam koji je neminovan kao na nekom od vaših instrumenata za merenje vremena. Svaki od vaših planetarnih entiteta je započeo svoj prvi ciklus kada je energija odnosa (povezanosti) bila sposobna da podrži takva iskustva uma/tela. Tako je svaki od vaših planetarnih entiteta na različitoj lestvici cikličnog programa, da ga tako nazovemo. Tajming tih ciklusa je mera ekvivalentna jednom paketu inteligentne energije. Ta inteligentna energija predstavlja neku vrstu časovnika. Ciklusi se kreću tako precizno kao što časovnik otkucava vaš sat. Vrata koja vode od inteligentne energije ka beskonačnoj inteligenciji se otvaraju nezavisno od okolnosti pri otkucaju sata.

Ispitivač: Prvi, originalni entiteti na ovoj planeti – kakvo je bilo njihovo poreklo? Gde su bili, pre nego što su došli na ovu planetu?

Ra: Ja sam Ra. Prvi entiteti na ovoj planeti su bili voda, vatra, vazduh i zemlja.

Ispitivač: Odakle su došli prvi ljudi slični nama? Odakle su oni evoluirali?

Ra: Ja sam Ra. Vi govorite o iskustvima trećeg denziteta. Prvi koji su došli su bili dovedeni sa druge planete iz vašeg Sunčevog sistema, vama poznate kao Crvena planeta, Mars. To planetarno okruženje je postalo negostoljubivo za bića trećeg denziteta. Prvi entiteti su bili od te rase, donekle obrađeni od strane tadašnjih čuvara.

Ispitivač: Koja je to rasa i kako su stigli sa Marsa dovde?

Ra: Ja sam Ra. Ta rasa je kombinacija celina uma/tela/duha onih sa, kako je vi zovete, Crvene planete i pažljivih genetskih podešavanja, koja su napravili čuvari u to vreme. Ti entiteti su došli ili su bili konzervisani, radi iskustava na vašoj planetarnoj sferi, putem tipa rođenja, koji nije reproduktivno, već se sastoji od pripremanja genetskog materijala za inkarnaciju celina uma/tela/duha tih entiteta sa Crvene planete.

Ispitivač: No osnovu onoga što ste rekli, pretpostavljam da su čuvari prebacili rasu ovde, pošto je rasa umrla sa fizičkog, kako ga mi znamo, Marsa. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Čuvari su, čineći to, očigledno delovali uz razumevanje Zakona Jednog. Možete li objasniti primenu Zakona Jednog na ovaj proces?

Ra: Ja sam Ra. Zakon Jednog je od strane čuvara bio nazvan prenošenjem mudrosti tokom kontakta sa entitetima Crvene planete, stapajući na taj način socijalno-memorijski kompleks rase čuvara i rase Crvene planete. To je, međutim, dovelo do rastuće količine distorzije u primeni Zakona Jednog iz perspektive drugih čuvara i od tada je ustanovljen karantin ove planete, jer se smatralo (osećalo) da je onima sa Crvene planete uskraćena slobodna volja.

Ispitivač: Da li su entiteti sa Crvene planete sledili Zakon Jednog, pre nego što su napustili Crvenu planetu?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti sa Crvene planete su nameravali da nauče Zakone Ljubavi, koji čine jednu od primarnih distorzija Zakona Jednog. Međutim, tendencije tih ljudi u pravcu borbenih aktivnosti prouzrokovale su takve probleme u atmosferskom okruženju planete da je ona postala negostoljubiva za bića trećeg denziteta pre kraja svog ciklusa. Tako da entiteti Crvene planete nisu bili požnjeveni i nastavili su u vašoj iluziji sa pokušajima da nauče Zakon Ljubavi.

Ispitivač: Pre koliko godina se odigrao prelazak sa Crvene planete na Zemlju?

Ra: Ja sam Ra. U vašem vremenu taj prelazak se odigrao pre 75.000 godina.

Ispitivač: Pre 75.000 godina?

Ra: Ja sam Ra. To je otprilike tačno.

Ispitivač: Da li je na planeti bilo entiteta kao mi, znate – dve ruke, dve noge – u vreme kada se odigrao prelazak?

Ra: Ja sam Ra. Bilo je posetilaca na vašoj planeti u različitim vremenima tokom poslednjih četiri miliona godina, govoreći približno. Ti posetioci ne utiču na cikluse ove planetarne sfere. U ovom okruženju nije bilo trećeg denziteta pre pomenutog vremena.

Ispitivač: Onda je ovde bilo entiteta sa drugog denziteta pre 75.000 godina? Kojoj vrsti su oni pripadali?

Ra: Ja sam Ra. Drugi denzitet je denzitet viših biljnih životnih formi i životinjskih formi koje egzistiraju bez energije upravljene na gore ka beskonačnosti. Bića drugog denziteta su sa jedne oktave svesti, baš kao što nalazite različite orijentacije svesti među svesnim entitetima vaše vibracije.

Ispitivač: Da li su neka od tih bića drugog denziteta imala oblik sličan našem – dve ruke, dve noge, glavu – i hodala uspravno na dve noge?

Ra: Ja sam Ra. Dva viša tipa sub-vibracionog nivoa bića sa drugog denziteta su imala oblik dvonošca, kao što ste pomenuli. Međutim, uspravno kretanje, sa kojim vi imate iskustva, nije u potpunosti bilo usavršeno od strane tih bića koja su pokazivala tendenciju da se naginju napred, jedva se odvajajući od četvoronožnog položaja.

Ispitivač: Odakle su došla ta bića? Da li su ona proizvod evolucije, kako to razumeju naši naučnici? Da li su evoluirala od originalnih materija sa zemlje o kojima ste govorili?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li ta bića onda evoluiraju sa drugog na treći denzitet?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, mada se ne može reći sa sigurnošću koliko je ciklusa potrebno nekom entitetu da nauči lekciju samosvesti (svesti o sebi) koja je pretpostavka za prelazak u treći denzitet.

Ispitivač: Da li ovde postoji neka posebna rasa ljudi na našoj planeti koji su se inkarnirali ovde sa drugog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoje kompleksi svesti drugog denziteta na vašoj planeti u ovo vreme. Međutim, postoje dve rase koje koriste oblik drugog denziteta. Jedna su entiteti sa planetarne sfere koju nazivate Maldek. Ovi entiteti obrađuju svoje komplekse razumevanja putem, kako biste to rekli, karmičkog vraćanja. Oni borave u dubokim podzemnim hodnicima i poznati su kao „Bigfoot“.

Drugoj rasi su ponudili boravak u ovom denzitetu čuvari, koji su želeli da stave na raspolaganje komplekse uma/tela/duha onih, koji će na tom denzitetu u ovom vremenu biti adekvatno konstruisano fizičko vozilo, kako biste vi nazvali taj hemijski kompleks, za slučaj da dođe do onoga što nazivate nuklearnim ratom.

Ispitivač: Nisam razumeo za šta bi ta vozila ili entiteti bila pogodna u slučaju nuklearnog rata.

Ra: Ja sam Ra. To su bića koja egzistiraju kao instinktivna bića drugog denziteta, koja se drže u rezervi da bi formirala ono što nazivate bazenom gena u slučaju da te celine tela budu potrebne. Ti kompleksi tela su veoma sposobni da izdrže neumoljivost radijacije što kompleksi tela koje vi nastanjujete ne bi bili u stanju.

Ispitivač: Gde su nastanjeni ti kompleksi tela?

Ra: Ja sam Ra. Ti kompleksi tela drugog denziteta žive u nenastanjenim dubokim šumama. Ima ih na različitim mestima na površini vaše planete.

Ispitivač: Da li su to stvorenja istog tipa kao „Bogfoot“?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, iako ih mi ne bismo nazvali „Bigfoot“, jer su retki i veoma umešni da izbegnu detektovanje. Prva rasa je manje sposobna da opazi prisustvo drugih celina uma/tela/duha i bude na oprezu, ali ovi entiteti su u stanju da pobegnu zahvaljujući tehnološkom razumevanju pre svoje inkarnacije ovde. Te entitete sa užarenim očima vaši ljudi najbolje poznaju.

Ispitivač: Onda postoji dva tipa Bigfoot-a?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje.

Postoji tri tipa Bigfoot-a, ako je za vas prihvatljivo da koristite jedan vibraciono-glasovni kompleks za tri tako različite rase uma/tela/duha. Prve dve smo opisali.

Treća je misaona-forma.

Ispitivač: Želeo bih da pitam da li postoji bilo šta što bismo mogli učiniti, da bi instrumentu bilo udobnije.

Ra: Ja sam Ra. Instrumentu će biti potrebno izvesno podešavanje na osetljivom delu telesnog kompleksa. Distrozija je nastala usled blokade energetskog centra koji nazivate pinealom (epifiza).

Idite zato, radujući se, u snazi i miru jednog Stvoritelja. Adonai.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 10
27.01.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskonačnog Stvoritelja. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Mislim da bi nam pomoglo da bolje razumemo stvari, ako bismo se vratili na vreme neposredno pre prelaska duša sa Maldeka, da bismo videli kako je Zakon Jednog delovao na taj prelazak i zašto je taj prelazak bio neophodan. Šta se dogodilo ljudima sa Maldeka i šta je izazvalo njihovo napuštanje planete. Pre koliko vremena se to odigralo?

Ra: Ja sam Ra. Ljudi sa Maldeka su imali civilizaciju donekle sličnu civilizaciji socijalne grupe, poznate kao Atlantida. Došli su do mnogih tehnoloških informacija koje su koristili bez brige za očuvanje svoje planetarne sfere, rukovodeći se većinom mislima, idejama i akcijama koje biste mogli povezati sa takozvanim negativnim polaritetom služenja sebi. To se, međutim, kod većinu ispoljile u strukturama iskrenog verovanja/mišljenja, koje su percepciji celina uma/tela/duha na toj sferi izgledale kao pozitivne i kao služenje drugima. Pustošenje koje je uništilo njihovu sferu i prouzorkovalo njenu dezintegraciju je proisteklo iz onoga što nazivate ratom.

Eskalacija je dovela do krajnjeg stepena korišćenja tehnologije koju je ta socijalna celina posedovala u trenutku prostora/vremena. To se događalo pre otprilike 750.000 vaših godina. Ciklus je na toj sferi otpočeo mnogo, mnogo ranije, zahvaljujući njenoj relativnoj sposobnosti da podrži oblike života prvog denziteta na ranijoj tački kontinuuma prostora/vremena u vašem Sunčevom sistemu. Ovi entiteti su bili u toj meri traumatizovani ovim događajima, da su se našli u čvoru ili pometenosti straha. Neko vaše vreme je prošlo. Niko nije mogao dopreti do njih. Nijedno biće im nije moglo pomoći.

Pre otprilike 600.000 vaših godina tada-egzistirajući članovi Konfederacije su uspeli da razmeste socijalnu grupu i razreše čvor straha. Entiteti su onda uspeli da se sete da su bili svesni. Ova svesnost ih je dovela do tačke koju biste nazvali nižim astralnim planom, gde su mogli da budu negovani dok svaki pojedini entitet nije bio izlečen od te traume do stepena, na kome je bio u stanju da ispita distorziju koju je doživeo u prethodnom kompleksu života/iluzije.

Nakon ovih iskustava učenja/podučavanja odluka grupe je bila da na sebe instalira neku vrstu onoga što biste nazvali karmičkim olakšanjem. U tu svrhu oni su se inkarnirali na planetarnoj sferi na kojoj nije bilo prihvatljivih ljudskih oblika. Iskustva koja su stekli do distorzije destrukcije su zamenjena distorzijom u pravcu želje za manje izobličenom vizijom služenja drugima. Budući da je to bila svesna odluka ogromne većine tih bića sa maldečkim iskustvima, prelazak na ovu planetu je počeo pre otprilike 500.000 godina i upotrebljen je tip celine tela, dostupan u to vreme.

Ispitivač: Da li je celina tela, dostupna u to vreme, bila ono što podrazumevamo pod telom majmuna?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li su se neki od entiteta sa Maldeka transformisali od tada? Da li su oni i dalje bića drugog denziteta ili su neki od njih na trećem denzitetu?

Ra: Svest tih bića je stalno bila treće-denzitetska. Mehanizam olakšavanja je bio dizajniran putem smeštanja te svesti u hemijsko-fizičke celine koji nisu bile spretne ili pogodne za rukovanje u onom stepenu koji odgovara delovanju na distorziji celine uma trećeg denziteta.

Ispitivač: Koliko tih entiteta je ostvarilo progres, diplomiralo na kraju ciklusa i prešlo iz tela drugog u tela trećeg denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Mnogi od tih entiteta su bili u stanju da otklone akumulaciju onoga što nazivate karmom, što im je omogućilo da prihvate ciklus trećeg denziteta u telu trećeg denziteta. Većina bića, koja su na ovaj način napredovala, su se inkarnirala negde drugde u telu trećeg denziteta. Kada je ova planeta dostigla treći denzitet, neka od tih bića su bila u stanju da se pridruže vibraciji planete u obliku trećeg denziteta. Ostao je mali broj onih, koji se putem koordinacije uma/tela/duha još nisu oslobodili distorzije koju je prethodna aktivnost prouzorkovala na njima. Zbog toga, oni ostaju.

Ispitivač: Da li su to bića „Bigfoot“ o kojima ste govorili?

Ra: Ja sam Ra. To je jedan tip Bigfoot-a.

Ispitivač: Onda je naša ljudska rasa obrazovana od nekolicine koja potiče sa Maldeka i nekolicine sa Marsa. Da li ovde ima entiteta i sa drugih mesta?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti, koji stiču iskustva u vašem kontinuumu vremena/prostora potiču sa mnogih, mnogih mesta kreacije - kako biste je vi nazvali –, jer kada se događa promena ciklusa, oni koji moraju da ponove, nalaze planetarnu sferu pogodnu za to ponavljanje. Donekle je neuobičajeno za planetarnu celinu uma/tela/duha da sadrži entitete sa mnogo, mnogo različitih lokacija, ali to mnogo toga objašnjava, jer, vidite, vi stičete iskustva treće dimenzije sa velikim brojem onih koji ponavljaju ciklus. Teško je ujediniti orijentacije čak i uz pomoć mnogih vaših učitelja/učenika.

Ispitivač: Kada je planeta Maldek uništena, da li su svi ljudi imali problem sa strahom ili je bilo nekoliko dovoljno naprednih koji su prešli na druge planete?

Ra: Ja sam Ra. Tokom dogadjaja na planeti Maldek niko nije pobegao, jer to je bila aktivnost koja je pogodila sam kompleks planetarne sfere. Niko nije umakao čvoru ili pometenosti.

Ispitivač: Da li postoji opasnost da se to dogodi Zemlji u ovo vreme?

Ra: Ja sam Ra. Mi osećamo da nije bezopasno procejnivati takozvanu budućnost vaše planetarne celine uma/tela/duha. Reći ćemo samo da postoje svojstva uma da se odigra takav razvoj tehnologije i takav razvoj dogadjaja. Prema distorziji naše vizije/razumevanja celine uma i duha tih među vašim ljudima trebaju orijentaciju, pre nego što te „igračke“ trebaju uklanjanje, jer zar nisu sve stvari koje postoje deo Stvoritelja? Zbog toga, sloboda da izaberete je vaša jedina dužnost.

Ispitivač: Kada se dogodi diplomiranje na kraju ciklusa, kako se entiteti pomeraju sa jedne planete na drugu, na koji način prelaze na drugu planetu?

Ra: Ja sam Ra. U šemi Stvoritelja prvi korak uma/tela/duha/totalnosti/bivstva je da postavi svoju celinu uma/tela/duha na odgovarajuće mesto ljubavi/svetla. To se čini da bi se obezbedilo adekvatno lečenje celine i eventualno uskladjivanje sa celinom totalnosti/bivstva. Ovo se odvija u veoma varijabilnoj dužini vašeg vremena/prostora. Nakon što je to obavljeno, iskustva ciklusa se rastvaraju i filtriraju sve dok ne preostane samo destilacija distorzije u čistom obliku. Um/telo/duh/totalnost/bivstvo, koje je požnjeveno u ovo vreme, evaluira (procenjuje) denzitetske potrebe svog bivstva i bira primerenije novo okruženje ili za obnavljanje ciklusa ili za prelazak u sledeći ciklus. To je način odvijanja te žetve, koju čuvaju i nadziru mnogi.

Ispitivač: Kada entitet prelazi sa planete na drugu planetu, da li se kreće mislima ili vozilom?

Ra: Ja sam Ra. Um/telo/duh/totalnost/bivstvo je jedno sa Stvoriteljem. Nema distorzije vremena/prostora. Zbog toga je položaj u beskonačnoj oblasti vremena/prostora pitanje misli.

Ispitivač: Kada je neki entitet inkarniran na trećem denzitetu u ovo vreme, on ili može učiti nesvesno, bez znanja šta uči, ili može učiti pošto je stekao svest da uči putevima Zakona Jednog. U slučaju drugog načina svesnog učenja, entitet može veoma da ubrza svoj rast. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda, iako mnogi entiteti toga nisu svesni, ono što oni zaista žele, je da ubrzaju svoj rast, i njihov zadatak je da to otkriju tokom inkarnacije. Da li je tačno da oni mogu znatno više ubrzati svoj rast na trećem denzitetu, nego između inkarnacija na ovom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Pokušaćemo da govorimo o ovom konceptu.

Zakon Jednog kao jednu od svojih primarnih distorzija ima distorziju slobodne volje, tako da je svaki entitet slobodan da prihvati, odbaci ili ignoriše celine uma/tela/duha oko sebe i da ignoriše samu kreaciju. Unutar distorzije vaše socijalno-memorijske grupe ima mnogo onih koji se svakodnevno angažuju, kako biste vi rekli, u radu na Zakonu Jednog u toj primarnoj distorziji; to su putevi ljubavi. Međutim, ako je neki entitet, polarizovan iz dubina svoje celine uma/tela/duha prema ljubavi/svetlosti, trebalo da prihvati odgovornost za svaki trenutak akumulacije sadašnjeg vremena/prostora koji mu je dostupan, taj entitet će pojačati svoj napredak na veoma sličan način, kao što se odvija opisano pojačavanje poziva distorzije vaše socijalne grupe Konfederaciji.

Ispitivač: Da li možete to da opišete na malo drugačiji način ... kako se pojačavaju pozivi?

Ra: Ja sam Ra. Razumemo vas tako da ćemo govoriti o našim prethodnim informacijama. Poziv počinje jednim. Taj poziv je identičan beskonačnom i, kako biste vi rekli, ne broji se. To je kamen temeljac. Sledeći poziv se dodaje. Treći poziv osnažuje ili udvostručava drugi i tako dalje, svaki dodatni poziv udvostručava i prenosi snagu svih prethodnih poziva. Na taj način je poziv mnogih od vaših ljudi veoma, veoma osnažen i nadmoćno se čuje na beskrajnim dometima Jedne Kreacije.

Ispitivač: Radi opšteg razvitka čitalaca ove knjige, možete li izložiti neku praksu ili vežbe da bi se postiglo ubrzanje u pravcu Zakona Jednog.

Ra: Ja sam Ra.

Vežba Jedan. To je najbliže centrirana i upotrebljiva vežba u kompleksu vaše iluzije. Trenutak sadrži ljubav. To je lekcija/cilj ove iluzije ili denziteta. Vežba se sastoji u tome da se svesno vidi ta ljubav u svesnosti i razumevanju distorzija. Prva namera je kamen temeljac. Na taj izbor se oslanjaju ostala životna iskustva entiteta. Sa drugom potragom za ljubavlju počinje dodavanje. Treća potraga osnažuje drugu, četvrta osnažuje ili udvostručuje treću. Kao i sa prvim tipom osnaživanja dolazi do izvesnog gubitka snage zbog tokova potrage u distorziji neiskrenosti. Međutim, svesna izjava sebi o želji da se potraži ljubav je toliko centralna u aktu volje, da, kao i ranije, gubitak snage usled trenja ostaje bez konsekvenci.

Vežba Dva. Univerzum je jedno biće. Kada celina uma/tela/duha vidi drugu celinu uma/tela/duha, (neka) vidi Stvoritelja. Ovo je korisna vežba.

Vežba Tri. Pogledajte u ogledalo. Vidite Stvoritelja.

Vežba Četiri. Pogled na kreaciju koja leži oko celine uma/tela/duha. Vidite Stvoritelja.

Osnova ili uslov za ove vežbe je sklonost ka onome što biste mogli nazvati meditacijom, kontemplacijom, molitvom. Uz ovaj pristup se mogu izvesti vežbe. Bez njega podaci neće prodreti do korena drveta uma i na taj način osposobiti i oplemeniti telo i dotaći duh.

Ispitivač: Pitao sam se o nastanku civilizacija Atlantide i Lemurije, kada su se te civilizacije pojavile i odakle su došle?

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje pitanje za ovaj put. Atlantida i Lemurija nisu bile jedna, već dve. Da se prvo pozabavimo Mu entitetima.

To su bila bića donekle primitivne prirode, ali su imala veoma naprednu duhovnu distorziju. Civilizacija je bila deo ovog ciklusa i pojavila se rano u ovom ciklusu u vreme pre otprilike 53.000 godina. To je bilo vredno i bezazleno mesto i bilo je potopljeno u okeanu tokom ponovnog pomeranja tektonskih ploča vaše planete, bez njihove sopstvene aktivnosti. Preživeli su došli do mnogih mesta koje vi danas nazivate Rusijom, Severnom Amerikom i Južnom Amerikom. Indijanci, za koje osećate tako mnogo simpatije, su potomci ovih entiteta. Kao i drugi inkarnirani u ovom ciklusu oni su došli sa drugog mesta. Međutim, ti entiteti su došli sa planete drugog denziteta koja je zbog starosti svog sunca imala izvesnih problema da dostigne treći denzitet. Ta planeta je bila iz galaksije Deneb.

Atlantska rasa je bila veoma zbijena socijalna grupa koja je počela da se formira pre 31.000 godina iluzije vašeg vremenskog/prostornog kontinuuma. Razvitak je bio spor i pretežno agraran do otprilike 15.000 vaših godina. Tada je grupa brzo dostigla tehnološko razumevanje, što joj je omogućilo da koristi inteligentnu beskonačnost na informativni način. Možemo da dodamo da su oni takođe koristili inteligentnu energiju, upravljajući prirodnim tokovima indigo zraka ili zraka pineala (epifiza) iz božanske ili beskonačne energije. Tako su bili u stanju da stvaraju oblike života. To su i počeli da rade umesto isceljenja i usavršavanja sopstvenih celina uma/tela/duha, okrećući svoju distorziju u pravcu koji biste nazvali negativnim.

Pre otprilike 11.000 godina prvi od, kako biste ih vi nazvali, ratova je prouzrokovao da četrdeset posto populacije napusti denzitet zbog dezintegracije tela. Drugi, još razorniji konflikt se dogodio otprilike 10.821 godina u prošlosti vaše iluzije. To je stvorilo promenu Zemljine konfiguracije i veliki deo Atlantide više nije postojao. Bio je potopljen. Tri pozitivno orijentisane grupe Atlantiđana su napustile tu geografsku lokaciju pre razaranja, smestivši se u planinske oblasti, koje nazivate Tibet, koje nazivate Peru i koje nazivate Turska.

Da li imate neko kratko pitanje pre nego što zaključimo ovaj sastanak?

Ispitivač: Samo jedno, pored toga da li se instrument oseća udobno. Voleo bih da čujem vašu definiciju galaksije, reči „galaksija“ u smislu u kome je upotrebljavate.

Ra: Ja sam Ra. Mi koristimo termin, poznat vašim ljudima pod glasovnim vibracijama „galaksija“. Mi prihvatamo da neke galaksije sadrže jedan sistem planetarnih grupa i grupa oko sunca. Druge sadrže nekoliko. Međutim, važnost lokacije u beskonačnoj dimenzionalnosti vremena/prostora je tako mala, da mi prihvatamo distorziju sadržanu u tako ambicioznom terminu.

Ispitivač: Onda, da li biste devet planeta koje postoje u našem sistemu nazvali galaksijom?

Ra: Ja sam Ra. Ne bismo.

Ispitivač: Koliko bi zvezda – otprilike - bilo u jednoj galaksiji?

Ra: Ja sam Ra. To zavisi od galaktičkog sistema. Vaš sopstveni, kao što znate, sadrži mnogo, mnogo miliona planetarnih entiteta i zvezdanih tela.

Ispitivač: Samo sam pokušao da dođem do definicije koju ste koristili za galaksiju. Nekoliko puta ste pomenuli termin galaksija u vezi sa onim što mi nazivamo planetarnim sistemom i to je prouzrokovalo izvesnu zabunu. Da li postoji nešto što možemo učiniti da se instrument oseća udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Instrument će se osećati ugodnije ukoliko se pruži veća podrška celini tela. Pored toga, mi samo možemo ponoviti molbu da brižljivo postavljate simbole koje koristite da biste postigli balans instrumenta. Mi komuniciramo preko uzane trake i zbog toga tok koji propuštamo kroz nju mora biti precizan.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Idite, radujući se, u snazi i miru jednog Stvoritelja. Adonai.

Preneseno sa:

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

AMERIČKA VLADA UKRALA PATENT? Sada vladaju najjačim oružjem u povijesti čovječanstva!?

AMERIČKA VLADA UKRALA PATENT? Sada vladaju najjačim oružjem u povijesti čovječanstva!?

Američki patent US20060071122A1 za sustav teleportacije cijeloga tijela prvobitno je započeo njegov pronalazač narednik John Clair, 29. rujna 2004. godine. U opisu patenta piše: “Ovaj je pronalazak sustav koji...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18536

Više...
GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

Povijesničar i teolog Goran Šarić održao je u MNIC Nikola Tesla predavanje na temu "Život poslije smrti", pogledajte video...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14330

Više...
TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

Što je zapravo putovanje kroz vrijeme? Da li mi upravo sada putujemo kroz vrijeme? Kada pričamo o putovanju kroz vrijeme mnoga nam se pitanja nameću s time da je na...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18768

Više...
EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

Temitope Balogun Joshua, poznatiji kao T. B. Joshua, pastor iz Nigerije, osnivač je crkve svih nacija (SCOAN), ima dva i pol milijuna sljedbenika na Facebooku i vrlo je popularan propovjednik...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18369

Više...
SVJETSKI POZNATI EGZORCIST:

SVJETSKI POZNATI EGZORCIST: "Ljudi koji se pretvaraju u reptile postoje, ja sam ih vidio!"

Gary Thomas, trenutno je egzorcist biskupije San Jose u Kaliforniji. Njegov put ka službi egzorcizma počeo je 2005. godine kada ga je njegov biskup, Patrick Joseph McGrath poslao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:25710

Više...
KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

Stotine Haićana koji prakticiraju voodoo sudjeluje u godišnjem hodočašću u selu Souvenance. Kao dio rituala 'odavanja počasti duhovima' bude plesa, molitve i udaranja bubnjeva, ali i žrtvovanja životinja, nakon čega...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16327

Više...
Žena rodila čudovište!

Žena rodila čudovište!

Uznemirujuća video snimka tek rođenog djeteta kruži internetom, a koliko se iz priloženog videa može vidjeti, dijete je vjerovatno rođeno u Indiji gdje su ovakve pojave uobičajene - djeca s...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:28310

Više...
Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Internetom kruži najnovija video snimka vanzemaljca kako šeta njivom, a zatim ulazi u svemirski brod i odlazi u nepoznatom smijeru. Da li se radi o autentičnoj video snimci ili je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17394

Više...
LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

Malo je toga jasno na ovoj snimci, ali ju zato ufolozi nepogrešivo tumače – NLO uhvaćen je kako leti iznad Rusije i potom ulazi u trapeziodni portal.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17268

Više...
CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt

CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt "Bluebeam"?

Sinoć u kasnim satima po našem lokalnom vremenu CNN putem Facebook stranice uživo je prenosio invaziju vanzemaljaca, istu onakvu kakvu ste mogli vidjeti u filmu "The War of the Worlds"....

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16426

Više...
Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Pim van Lommel, nizozemski je kardiolog, vodeći je svjetski autoritet kada su u pitanju iskustva bliske smrti. U ovom tekstu, slavni liječnik i pisac dokaze o stvarnim izvantjelesnim iskustvima i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13412

Više...
Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Poznati autor dokumentarnih filmova ('Illuminati', 'Spirit World', 'Secret Space') Chris Everard odvažio se na sve učestalije pisanje knjiga, a upravo mu je izašao i novi naslov.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12769

Više...
Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Paranormal Survivor, naziv je emisije koja se prikazuje na kanalu CBS Reality, a bavi se paranormalnim događajima, tj. osobama koje su doživjele paranormalna iskustva kao što su opsjedanja demona, poltergeisti,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12597

Više...
Projekt

Projekt "Plava knjiga": Intervju s vanzemaljcem

Projekt "Plava knjiga", poznatiji pod nazivom "Blue book" je kodno ime vezano za NLO aktivnosti i istraživanja. Jedna takva aktivnost je zabilježena kamerom gdje su vanzemaljcu postavljali važna pitanja u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:25269

Više...
Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Portal Adimensional koji se inače bavi paranormalnim fenomenima, prije nekoliko je dana objavio snimku navodnog čuda - kipa Isusa Krista koji otvara oči. Kontroverznu je snimku vidjelo dva milijuna ljudi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18367

Više...
Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Amaterska snimka koju je snimio jedan gost restorana u Španjolskoj prikazuje let NLO-a i zanimljiv događaj susreta treće vrste s vanzemaljcem kakav još niste vidjeli.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24210

Više...
ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

Na autentičnoj video snimci koju su snimli astronauti prilikom misije Apollo 11, a koja je dugo vremena bila strogo skrivana od javnosti, jasno se vidi čovjekoliko biće kako hoda po...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:32073

Više...
Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Videosnimak koji se pojavio na internetu prikazuje nesvakidašnju pojavu - riba koja je bila potpuno zamrznuta oživjela je nakon što je stavljena u vodu da se odledi.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18603

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno