4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

RA Materijal > Knjiga I. (S 11-15)

19560


 

Ra – materijal je vjerojatno najpotpunije i najpriznatije djelo poteklo sa L/L seansi kanaliziranja. Nastalo je u periodu od 1981. do 1984. s Carlom Rueckert, koja je radila kanaliziranje, Donom Elkinsom, koji je postavljao pitanja, i Jimom McCartyjem, koji je pravio beleške.

 

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 11
28.01.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Da li bi trebalo da u knjigu, koja će biti rezultat ovih seansi, uključimo ritual koji ste predložili da koristimo kako bismo vas pozvali?

Ra: Ja sam Ra. To je od male važnosti, jer je naš predlog dat kako bi se uspostavio kontakt kroz ovaj instrument sa ovom grupom.

Ispitivač: Da li bi za instrument bilo od pomoći da (ime) i (ime) prisustvuju seansama? Da li je važan broj članova grupe?

Ra: Ja sam Ra. Najvažniji entiteti su ispitivač i vibraciono glasovni kompleks (ime). Ta dva entiteta doprinose boljitku instrumenta, energizirajući instrument svojom sposobnošću da podele kompleks fizičke energije, koji je deo vaše vibracije ljubavi.

Ispitivač: Juče ste rekli da je Maldek razoren ratnim dejstvima. Da Maldek nije razorio samog sebe ratnim dejstvima, da li bi se razvio u smeru služenju sebi i da li bi njegovi entiteti napredovali ka sledećem denzitetu i prešli u četvrti denzitet u negativnom smislu ili smislu služenja sebi.

Ra: Ja sam Ra. Taj planetarni socijalni kompleks je imao sličnosti sa vašom sopstvenom sferom zbog pomešanog usmerenja energije. Zbog toga bi, mada to nije poznato, žetva verovatno bila mešovita – mali broj bi prešao u četvrti denzitet, mali broj bi prešao u četvrti denzitet u pravcu služenja sebi, ogromna većina bi ponovila treći denzitet. To je približno rečeno, jer se vrtlozi paralelnih mogućnosti/verovatnoća zaustavljaju kada se aktivnost dogodi i započinju novi vrtlozi mogućnosti/verovatnoće.

Ispitivač: Da li postoji planeta nasuprot našem Suncu, povezana sa nama, za koju ne znamo?

Ra: Ja sam Ra. Postoji sfera u oblasti nasuprot vašem Suncu, veoma, veoma hladne prirode, ali dovoljno velika da iskrivi neke statističke brojke. Ne bi bilo adekvatno nazvati ovu sferu planetom, jer je ona locirana u prvom denzitetu.

Ispitivač: Rekli ste da su entiteti sa Maldeka mogli preći u četvrti denzitet negativnog polariteta? Da li postoje ljudi koji sa našeg sadašnjeg trećeg denzitete odlaze na mesta u Univerzumu koja su četvrto-denzitetske planete negativnog tipa služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nejasno. Molimo ponovite.

Ispitivač: Kada se naš ciklus završi i dođe do diplomiranja, da li će za nekoga biti moguće da sa našeg trećeg denziteta pređe na četvoro-denzitetsku planetu koja je negativnog tipa, služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Mi sada shvatamo specifičnost vašeg pitanja. U ovoj žetvi postoje vrtlozi mogućnosti/verovatnoće ovog tipa, iako mali. To je tačno.

Ispitivač: Možete li nam reći šta se dogodilo sa Adolfom (Hitlerom)?

Ra: Ja sam Ra. Celina uma/tela/duha, poznata kao Adolf se u ovo vreme nalazi u postupku lečenja na srednjem astralnom planu u polju sile vaše sfere. Taj entitet je bio izuzetno pometen (zbunjen) i, iako svestan okolnosti promene u vibracionom nivou, povezane sa prestankom (funkcija) hemijskog tela, ipak treba veliku negu.

Ispitivač: Da li postoji neko iz naše istorije, ko je prešao na četvrto-denzitetsku planetu negativnog tipa služenja sebi ili će preći?

Ra: Ja sam Ra. Broj entiteta, koji su na taj način požnjeveni, je mali. Međutim, nekolicina je prodrela do osmog nivoa, koji postaje dostupan putem otvaranje sedmog preko šestog. Prodiranje do osmog nivoa intelignetne beskonačnosti omogućava celini uma/tela/duha da bude požnjevena ukoliko to želi u bilo kom vremenu/prostoru unutar ciklusa.

Ispitivač: Da li je bilo ko od tih ljudi poznat u istoriji naše planete po imenu?

Ra: Ja sam Ra. Pomenućemo nekoliko. Onaj poznat pod imenom Taras Buljba, onaj poznat pod imenom Džingis Kan, onaj poznat pod imenom Raspućin.

Ispitivač: Kako su to ostvarili? Šta je bilo neophodno da bi se to ostvarilo?

Ra: Ja sam Ra. Svi pomenuti entiteti su bili svesni, preko memorije, atlantiđanskog znanja, koje je povezano sa korišćenjem različitih centara celine uma/tela/duha za dotok energije da bi se došlo do prolaza ka inteligentnoj beskonačnosti.

Ispitivač: Da li ih je to osposobilo da se bave onim što mi nazivamo magijom? Da li su imali paranormalne sposobnosti dok su bili inkarnirani?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Prva dva entiteta su u maloj meri svesno koristila ove sposobnosti. Međutim, oni su bili snažno usmereni ka cilju, ne štedeći truda u ličnoj disciplini da bi udvostručili, ponovo udvostručili i tako osposobili prolaz. Treći je bio svesni adept i takođe nije štedeo truda u potrazi ka služenju sebi.

Ispitivač: Gde su ta tri entiteta sada?

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti se nalaze na dimenziji, koju vi znate kao četvrtu. Ipak, kontinuumi prostora/vremena nisu kompatibilni. Približnost lokacija vremena/prostora ne bi dala adekvatno razumevanje. Svaki je izabrao planetu četvrtog denziteta koja je bila namenjena potrazi za razumevanjem Zakona Jednog putem služenja sebi; jedan u onome što poznajete kao Orionsku grupu, jedan u onome što znate kao Kasiopeju, jedan u onome što znate kao Južni Krst; međutim, ovo lociranje nije zadovoljavajuće. Mi ne posedujemo rečnik geometrijske kalkulacije, koji je neophodan da bismo vem preneli ovo razumevanje.

(Napomena: Budući da se u nekoj od diskusija na forumu već javilo pitanje u vezi sa pominjanjem Kasiopeje kao ops-područja u Ra-materijalu, možda bi ovo bio dobar trenutak da se na njega odgovori. Oni, koje u internim diskusijama nazivamo Kasiopejcima ne žive na Kasiopeji, vec prenose KROZ nju, što stalno i ponavljaju. Kasiopejci, Plejadanci, Ra su misaone forme kojima nije potrebna neka specificna lokacija za zivot.
„Ovo bi mogli usporediti kao npr. da imamo radio odasiljac u nekoj sumi gdje zive razlicite zivotinje ( 2 D ) i mi, ljudi, emitiramo radio-emisiju kroz taj odasiljac i kroz njega netko prima radio-signal i slusa emisiju. To ne znaci da ljudi koji emitiraju radio-emisiju zive u toj sumi. Niti da zivotinje to razumiju, niti se one ne mijesaju u prijenos tog radio-signala, niti one nemaju nikakve veze sa prijenosom radio-emisije.“ (tnx, Jack :wink: )
Istovremeno bih ovde dodala da po svemu sudeci stvari na razlicitim planovima/dimenzijama/denzitetima ne moraju da funkcionisu isto s obzirom na neki trenutak prostora/vremena ili lokaciju. Konkretno, ako na nekoj „planeti“ ne postoje uslovi za zivot u trecem denzitetu, to ne znači da ne postoji mogucnost za učenje lekcija, sticanje iskustava u nekoj drugoj dimenziji ili nekom drugom denzitetu.)

Ispitivač: Ko je otišao u Orionsku grupu?

Ra: Ja sam Ra. Onaj ko je poznat kao Džingis Kan.

Ispitivač: Šta on sada radi tamo? Šta je njegov posao ili okupacija?

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet služi Stvoritelju na svoj sopstveni način.

Ispitivač: Da li za vas nije moguće da nam kažete kako on tačno obavlja tu dužnost?

Ra: Ja sam Ra. Za nas je moguće da govorimo o ovom pitanju. Međutim, mi koristimo svaku priliku koja se pruži da ponovimo da sva bića služe Stvoritelju.

Onaj koga nazivate Džingis Kanom je sada inkarniran u fizičkom svetlosnom telu i deluje tako što rasprostire materijal misaone kontrole onima koje biste nazvali krstašima. On je, kako biste vi nazvali taj entitet, službenik na brodu.

Ispitivač: Šta rade krstaši?

Ra: Ja sam Ra. Krstaši putuju u svojim kočijama da bi osvojili planetarne socijalne grupe/kompleksa uma/tela/duha, koje još nisu dostigle stupanj socijalne memorije.

Ispitivač: Na kom stupnju planeta dostiže socijalnu memoriju?

Ra: Socijalni kompleks uma/tela/duha postaje socijalno-memorijski kompleks kada su svi entiteti njegove grupe na jednoj orijentaciji potrage. Kolektivna memorija, izgubljena za pojedinca u korenju drveta uma, tada postaje poznata kao socijalni kompleks, kreirajući na taj način socijalno-memorijski kompleks. Prednosti ovog kompleksa su relativni nedostatak distorzije u razumevanju socijalnog bivstva, relativni nedostatak distorzije u određivanju orijentacije potrage, jer su sve distorzije/razumevanje dostupne entitetima te zajednice.

Ispitivač: Onda imamo krstaše sa Oriona koji dolaze u svrhu kontrole uma. Kako oni to rade?

Ra: Ja sam Ra. Kao i svi, oni slede Zakon Jednog u pogledu slobodne volje. Kontakt se uspostavlja sa onima koji upućuju poziv. Ti entiteti na vašoj sferi deluju kao i vi da bi razglasili svoje sopstveno razumevanje Zakona Jednog, koje podrazumeva služenje sebi. Oni postaju elita. Preko njih, stvaraju se uslovi putem kojih se ostatak planetarne populacije porobljava njenom slobodnom voljom.(podvukla prev.)

Ispitivač: Možete li da navedete ime nekoga od primalaca poruka krstaša, a koje bi bilo poznato na planeti?

Ra: Ja sam Ra. Ja ne želim da povredim distorziju slobodne volje. Davanje imena onih koji su uključeni u budućnost vašeg vremena/prostora bi je prekršilo; zbog toga mi uskraćujemo ovu informaciju. Molimo da usmerite svoju kontemplaciju na plodove delovanja tih entiteta, koje možete prepoznati po korišćenju distorzije u pravcu moći. Na taj način sami možete razlučiti te informacije. Mi se nećemo mešati u ovu, da tako kažemo, planetarnu utakmicu. Ona nije centralna za žetvu.

Ispitivač: Kako krstaši prenose svoje koncepte pojedincima na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Postoje dva osnovna načina, kao što postoje dva osnovna načina polarizacije ka služenju drugima. Postoje celine uma/tela/duha na vašem planu koji rade vežbe i tehnike da bi potražili kontakt sa izvorima informacija i vodičima ka moći za otvaranje prolaza ka beskonačnoj inteligenciji. Postoje drugi čiji je vibracioni kompleks takav da je prolaz već otvoren i kontakt sa totalnim služenjem sebi u njegovoj primarnoj distorziji manipulacije drugima se onda ostvaruje uz malo ili bez ikakvih teškoća, bez treninga, bez kontrole.

Ispitivač: Kakvu vrstu informacija krstaši prenose tim ljudima?

Ra: Ja sam Ra. Orionska grupa prenosi informacije o Zakonu Jednog sa orijentacijom služenja sebi. Te informacije mogu biti tehničke prirode, baš kao što je Konfederacija, u nameri da pomogne planeti u služenju drugima, obezbedila informacije koje biste nazvali tehničkim. Tehnologija, koju pruža ova grupa, je u formi različitih načina kontrole ili manipulacije da bi se služilo sebi.

Ispitivač: Da li hoćete da kažete da neki naučnici dobijaju tehničke informacije, da tako kažemo, telepatski, od kojih onda nastaju upotrebljive naprave?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Međutim, veoma pozitivno, kako biste vi nazvali tu distorziju, orijentisani naučnici su dobili informacije, čija je namera bila da obezbede miroljubive puteve napretka koje su se vratile u ehu potencijalne destrukcije zbog kasnijeg uključenja naučnika negativne orijentacije/distorzije.

Ispitivač: Da li smo na taj način naučili o nuklearnoj energiji? Da li je to bila kombinacija pozitivne i negativne orijentacije?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Entiteti, odgovorni za okupljanje naučnika su bili mešovite orijentacije. Naučnici su pretežno bili pozitivni u svojoj orijentaciji. Naučnici koji su sledili njihov rad su bili mešovite orijentacije, uključujući i jedan ekstremno negativni entitet, kako biste ga nazvali.

Ispitivač: Da li je taj ekstremno negativni entitet još uvek inkarniran na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da ne možete da ga imenujete. Onda bih vas upitao odakle je Nikola Tesla dobio te informacije?

Ra: Ja sam Ra. Entitet poznat pod imenom Nikola je dobio informacije od izvora Konfederacije, koji je želeo da pomogne tom ekstremno, da tako kažemo, andjeoski pozitivnom entitetu u poboljšanju egzistencije njegovih saputničkih celina uma/tela/duha. Na žalost, kao kod mnogih Putnika, vibraciona distorzija trećeg denziteta je i kod tog entiteta prouzrokovala ekstremnu distorziju percepcije u pogledu njegovih saputničkih celina uma/tela/duha, tako da je njegova misija bila ometena i skrenula je sa prvobitne svrhe.

Ispitivač: Kakve je dobrobiti Teslin rad trebalo da donese ljudima na Zemlji i koja je bila njegova svrha?

Ra: Ja sam Ra. Svrha, koju je celina uma/tela/duha Nikola najviše želela, je bila da oslobodi sve planetarne entitete mraka. Tako, on je nameravao da planeti pruži beskonačnu energiju planetarne sfere za osvetljenje i napajanje.

Ispitivač: Šta konkretno podrazumevate pod oslobadjanjem entiteta od mraka?

Ra: Ja sam Ra. (Većina narednih informacija je izgubljena zbog greške prilikom snimanja. Prenosimo jezgro informacija.). Mi govorimo o oslobadjanju ljudi od mraka u doslovnom smislu.

Ispitivač: Da li bi to oslobadjanje od mraka bilo srazmerno Zakonu Jednog ili ono podrazumeva neki realan proizvod?

Ra: Ja sam Ra. Proizvod vezan za to oslobadjanje bi stvorio dve vrste iskustva.

Prvo, iskustvo da nije potrebno pronaći izvore prihoda, u vidu novca, da bi se platila energija.

Drugo, stvaranje dokolice pružajući na taj način mogućnosti i povećavajući verovatnoću slobode za početak potrage za Zakonom Jednog.

Ako se fizički radi od jutra do mraka, kako biste ga vi nazvali, na vašem planu postojanja, ko se može posvetiti kontemplaciji o Zakonu Jednog na svestan način.

Ispitivač: Šta je sa industrijskom revolucijom? Da li je ona na neki način bila planirana?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje za ovu seansu.

To je tačno. Putnici su se inkarnirali u nekoliko talasa, da bi doneli postepeno oslobodjenje od zahteva ciklusa svakodnevnice i od nedostatka slobode dokolice.

Ispitivač: Ovo je bilo poslednje pitanje, pa bih kao i obično upitao da li postoji bilo šta što možemo učiniti da bi se instrument osećao ugodnije?

Ra: Ja sam Ra. Radite dobro. Najvažnija stvar je da brižljivo postavite simbole. Podešavanje, koje je napravljeno u ovom specifičnom trenutku vremena/prostora će podržati celinu fizičkog kompleksa instrumenta ka distorziji u pravcu ugodnosti.

Mogu li upitati da li imate neko kratko pitanje koje bismo razjasnili pre nego što zaključimo ovu seansu?

Ispitivač: Ne znam da li je ovo kratko pitanje ili ne, tako da ga možemo sačuvati za sledeći put, ali moje pitanje bi bilo zašto krstaši sa Oriona rade to? Koji je njihov krajnji cilj? To je verovatno suviše dugo za odgovor.

Ra: Ja sam Ra. To nije suviše dug odgovor. Služiti sebi znači služiti svima. Služenje sebi, sagledano na ovaj način, zahteva stalnu ekspanziju korisćenja energije drugih za manipulaciju radi sopstvene dobrobiti sa distorzijom u pravcu moći.

Ukoliko imate daljih pitanja o ovom predmetu, mi ćemo ponovo biti sa vama.

Ispitivač: Ima samo jedna stvar koju sam zaboravio. D li je moguće da danas kasnije imamo sledeću seansu?

Ra: Ja sam Ra. To je u redu.

Ispitivač: Hvala vam.

Ra: Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Idite, radujući se, u snazi i miru jednog Stvoritelja. Adonai.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 12
28.01.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskonačnog Stvoritelja. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: U poslednjoj seansi ste spomenuli da krstaši dolaze ovamo u kočijama. Možete li opisati te kočije?

Ra: Kočije su termin koji se među vašim ljudima koristi u oblasti ratovanja. To je njegov smisao. Oblik orionskih letelica je jedan od narednih: duguljaste, jajolikog oblika, tamnije od srebra ali sa metalik-odsajajem kada se posmatraju na svetlu. U nedostatku svetla, izgledaju crvenkaste ili na neki način užarene.

U druge letelice su uključeni mali objekti u vidu diska, otprilike dvanaest stopa u vašim merama u prečniku, objekti slični kutijama, otprilike četrdeset stopa u vašim merama. Druge letelice mogu menjati oblik po želji, zahvaljujući mehanizmu kontrole mislima. Ima različitih civilizacijskih celina, koje rade/deluju unutar te grupe. Neke su sposobnije da koriste inteligentnu beskonačnost od drugih. Informacije se veoma retko dele; zbog toga, letelice veoma variraju u obliku i izgledu.

Ispitivač: Da li Konfederacija čini neke pokušaje da spreči orionske letelice da dodju ovamo?

Ra: Ja sam Ra. Čini se svaki pokušaj da se ova planeta održi u karantinu. Međutim, mreža čuvara, kao i mnogi drugi oblici patrola na bilo kom nivou, ne sprečavaju svaki entitet da probije karantin, jer kada se postavi zahtev u ime svetla/ljubavi, Zakon Jednog, oni će se povinovati Zakonu Jednog. Međutim, ukoliko se zahtev ne postavi zbog rupa na mreži, dolazi do proboja kroz mrežu.

Ispitivač: Ko postavlja taj zahtev?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nejasno. Molimo ponovite.

Ispitivač: Ne razumem kako Konfederacija zaustavlja orionske kočije od proboja karantina.

Ra: Ja sam Ra. To je kontakt na nivou svetlosnog oblika ili svetlosnog tela bića u zavisnosti od vibracionog nivoa čuvara. Ti čuvari pretražuju sve domete energetskog polja Zemlje, da bi uočili svaki entitet koji se približava. Entitet koji se približava se pozdravlja u ime Jednog Stvoritelja. Svaki entitet, pozdravljen na ovaj način, je okupan u svetlosti/ljubavi i odlučuje slobodnom voljom da se pokori karantinu zbog moći Zakona Jednog.

Ispitivač: Šta bi se dogodilo entitetu kada se ne bi pokorio karantinu posle pozdrava?

Ra: Ja sam Ra. Ne poštovati karantin, pošto ste pozdravljeni na nivou o kome govorimo, bi bilo isto kao kada biste vi pokušali da prodjete kroz solidan zid od cigala.

Ispitivač: Šta bi se dogodilo entitetu koji bi to pokušao? Šta bi se dogodilo sa njegovom kočijom?

Ra: Ja sam Ra. Stvoritelj je jedno biće. Vibracioni nivo onih koji bi mogli da naruše taj karantin je takav da im je naočigled mreže ljubavi/svetla nemoguće da prekrše taj zakon. Zbog toga se ništa ne dešava. Ne čine se nikakvi pokušaji. Nema konfrontacije. Jedina bića koja uspevaju da prodju kroz karantin su oni koji otkriju prozore ili distorzije u vremensko/prostornom kontinuumu energetskog polja vaše planete. Oni dolaze kroz te prozore. Ti prozori su retki i nepredvidljivi.

Ispitivač: Da li to objašnjava ono što nazivamo „NLO-bumom“, kada se pokaže veliki broj NLO-a, kao u 1973?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li većina NLO-a koje vidjamo na nebu potiče od Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Mnogi od onih koji se viđaju na vašem nebu potiču od Orionske grupe. Oni šalju svoje poruke. Neke od njih primaju oni koji su orijentisani u pravcu služenja drugima. Te poruke se onda menjaju tako da bi bile prihvatljive tim entitetima, upozoravajući na predstojeće teškoće. To je najviše što entiteti orijentisani prema sebi mogu učiniti suočeni sa onima koji su orijentisani prema drugima. Kontakti, koje ta grupa (orionska) smatra najkorisnijim za svoje ciljeve, su kontakti sa entitetima čija je orijentacija služenje sebi. Na vašem nebu postoji i mnogo entiteta u vidu misaonih-formi koji su pozitivne prirode i koji su projekcije Konfederacije.

Ispitivač: Pomenuli ste da orionski krstaši, kada se probiju kroz mrežu, daju informacije i tehničke i ne-tehničke prirode. Mislim da znam na šta mislite pod tehničkim informacijama, ali koju vrstu ne-tehničkih informacija daju? Da li sam u pravu da oni to čine putem telepatskog kontakta?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Filozofija Zakona Jednog sa distorzijom služenja sebi se obznanjuje putem telepatije. U naprednim grupama postoje rutuali i vežbe, koji se prenose i zapisuju, kao što i entiteti orijentisani prema drugima zapisuju i šire filozofiju svojih učitelja. Filozofija se tiče manipulacije drugih, koji bi mogli iskusiti orijentaciju prema drugima-sebi, ali putem ovih iskustava postaju sposobni da prihvate služenje sebi. Takvi entiteti se okreću služenju sebi i manipulišu druge, koji bi opet mogli iskusiti služenje drugima-sebi.

Ispitivač: Da li bi to bilo poreklo onoga što nazivamo „crnom magijom“?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno u jednom smislu, netačno u drugom. Orionska grupa je pomagala tzv. negativno orijentisane medju vašim celinama uma/tela/duha. Ti isti entiteti bi posmatrali sebe kao orijentisane prema sebi u svakom slučaju i postoje mnogi na vašim takozvanim unutrašnjim planovima koji su negativno orijentisani i koji su dostupni kao unutrašnji učitelji ili vodiči ili takozvani posednici izvesnih duša koje traže distorziju služenja sebi.

Ispitivač: Da li je moguće da neki entitet ovde na Zemlji bude tako zbunjen, da naizmenično zove i Konfederaciju i Orionsku grupu, prvo jednu, potom drugu, vrativši se zatim na prvu?

Ra: Ja sam Ra. To je apsolutno moguće za nepodešeni kanal, kako vi to nazivate, da dobija i pozitivnu i negativnu komunikaciju. Ukoliko je entitet u toj zbunjenosti orijentisan prema drugima, počeće da dobija vesti o katastrofama (propasti). Ukoliko je entitet orijentisan ka služenju sebi, krstaši neće smatrati da je potrebno da lažu i jednostavno će početi da daju informacije o filozofiji, koju ovde treba da šire. Mnogi među vašim ljudima su postali zbunjeni, auto-destruktivni jer je kanal bio orijentsan ka drugima, ali je, u želji za dokazom, bio otvoren za lažne informacije krstaša koji su onda bili u stanju da neutrališu efektivnost tog kanala.

Ispitivač: Da li je većina krstaša sa četvrtog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Većina je sa četvrtog denziteta. To je tačno.

Ispitivač: Da li je entitet sa četvrtog denziteta normalno nevidljiv za nas?

Ra: Ja sam Ra. Upotreba reči „normalno“ unosi zabunu u smisao pitanja. Parafraziraćemo to radi jasnoće. Ako tako izabere, četvrti denzitet nije vidljiv za treći denzitet. Za četvrti denzitet je moguće da bude vidljiv. Međutim, entiteti četvrtog denziteta ne biraju da budu vidljivi zbog neophodnosti koncentracije na donekle teškom vibracionom kompleksu koji čini treći denzitet koji vi doživljavate.

Ispitivač: Da li entiteti sa Konfederacije ili Oriona žive i deluju u ovo vreme na Zemlji, vidljivi za nas?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoje entiteti iz ovih dveju grupa, koji se sada kreću medju vašim ljudima. Međutim, krstaši sa Oriona koriste dva tipa entiteta da izvršavaju njihove zapovesti, da tako kažemo. Prvi tip je misaona-forma; drugi, jedna vrsta robota.

Ispitivač: Možete li opisati te robote?

Ra: Ja sam Ra. Roboti mogu izgledati kao bilo koje drugo biće. Oni su konstrukcija.

Ispitivač: Da li je robot ono što mi obično nazivamo „Ljudi u crnom“?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno.

Ispitivač: Ko su Ljudi u crnom?

Ra: Ja sam Ra. Ljudi u crnom su entiteti tipa misaonih-formi, koji koriste neka bića za svoje prerušavanje. Međutim, njihova prava vibraciona priroda je van vibracionih karakteristika trećeg denziteta i oni su zbog toga sposobni da se materijalizuju i dematerijalizuju ako je to potrebno.

Ispitivač: Da li orionski krstaši koriste sve te Ljude u crnom?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Pomenuli ste Putnike. Ko su Putnici? Odakle su oni došli?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, pesak na vašim obalama. Bezbrojni kao zrna peska su izvori inteligentne beskonačnosti. Kada socijalno-memorijski kompleks dostigne potpuno razumevanje ove želje, on može odlučiti da je njegova želja služenje drugima sa distorzijom u vidu pružanja ruke, figurativno, svim entitetima koji zatraže pomoć. Ovi entiteti, koje biste mogli nazvati Braća i Sestre tuge, se kreću u pravcu odakle dolazi taj poziv tuge. Ovi entiteti su iz svih delova beskonačne kreacije i povezani su zajedno željom da služe u ovoj distorziji.

Ispitivač: Koliko njih je inkarnirano sada na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Broj je približan zbog velikog priliva onih koji se radjaju u ovo vreme, zbog potrebe da se obasja planetarna vibracija i da se na taj način pomogne žetva. Broj je približno šezdeset pet miliona.

Ispitivač: Da li je većina njih sa četvrtog denziteta? Ili sa kog denziteta oni dolaze?

Ra: Ja sam Ra. Nekolicina je sa četvrtog denziteta. Najveći broj Putnika, kako ih nazivate, je sa šestog denziteta. Želja da se služi mora biti distorzovana u pravcu velike količine čistoće uma i onoga što biste u okviru svojih sudova mogli nazvati ludo hrabrim ili odvažnim. Izazov/opasnost za Putnike se sastoji u tome da će oni zaboraviti svoju misiju, da će biti karmički upleteni i time biti gurnuti u vrtlog u koji su se inkarnisali da bi sprečili destrukciju.

Ispitivač: Šta neki od tih entiteta može učiniti da bi bili karmički upleteni? Možete li dati neki primer?

Ra: Ja sam Ra. Neki entitet, koji svesno deluje bez ljubavi u interakciji sa drugim bićima može biti karmički upleten.

Ispitivač: Da li mnogi od ovih Putnika trpe fizičke nelagodnosti u ovoj treće-denzitetskoj situaciji?

Ra: Ja sam Ra. Zbog ekstremnog nepodudaranja vibracionih distorzija trećeg denziteta i onih sa gušćih denziteta, Putnici po pravilu imaju neku vrstu hendikepa, teškoće ili oštar osećaj otuđenosti. Najčešće teškoće su osećaj otuđenosti, reakcija na planeternu vibraciju u vidu izvesnih problema ličnosti, kako biste ih vi nazvali, i slabost fizičkog kompleksa koji ukazuje na teškoće u prilagodjavanju na planetarnu vibraciju, kao što su alergije.

Ispitivač: Hvala vam. Postoji li nešto što možemo učiniti da bi se instrument osećao udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Molimo vas da presložite predmete na kojima se nalaze simboli. To nije bitna distorzija za jednu seansu, ali vi ćete putem merenja čitave strukture naći da je položaj pomeren za 1,4° od odgovarajućeg poravnanja, 1,5° od odgovarajuće orijentacije. Nemojte brinuti zbog toga u ovom trenutku prostora/vremena, ali nemojte dozvoliti da to traje duži period, jer će se kontakt oslabiti.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Idite, radujući se, u snazi i miru jednog Stvoritelja. Adonai.

Zakon Jednog, seansa 13
29.01.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Stvoritelja. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Pre svega bih želeo da se izvinim što postavljam tako glupa pitanja dok tragam za onim što bi trebalo da uradimo. Razmišljam o onome što radimo i kako je velika čast i privilegija biti skroman glasnik Zakona Jednog. Verujem da je put ka pripremi ove knjige taj da se vratimo na početak stvaranja i pratimo evoluciju čoveka na Zemlji, istražujući sve vreme kako se primenjuje Zakon Jednog. Takođe bih želeo da kao naslov knjige stavim „Zakon Jednog“ i da vas navedem kao autora. Da li ste saglasni sa time?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nejasno. Da li biste, molim vas, odvojili delove tog dogovora u posebna pitanja?

Ispitivač: Prvo, želeo bih da se vratim na početak stvaranja, u daleku prošlost odakle možemo pratiti razvoj čoveka do današnjih dana. Da li je to prihvatljivo?

Ra: Ja sam Ra. To je u potpunosti vaš sud/shvatanje/odluka.

Ispitivač: Drugo, nazvao bih knjigu „Zakon Jednog“ od Ra. Da li je to prihvatljivo?

Ra: Ja sam Ra. Naziv knjige je prihvatljiv. Autorstvo vibraciono glasovnog kompleksa Ra je po distorziji našeg shvatanja nepotpuno. Mi smo glasnik.

Ispitivač: Ko bi onda trebalo da bude naveden kao autor knjige?

Ra: Ja sam Ra. Mi bismo samo zamolili da, ukoliko vaš sud/razumevanje predlaže upotrebu vibraciono-glasovnog kompleksa Ra, bude dodata fraza „skromni glasnik Zakona Jednog“.

Ispitivač: Hvala vam. Možete li mi nešto reći o prvoj poznatoj stvari u kreaciji?

Ra: Ja sam Ra. Prva poznata stvar je beskonačnost. Beskonačnost je kreacija.

Ispitivač: Od te beskonačnosti onda dolazi ono što doživljavamo kao kreaciju. Šta je bio sledeći korak ili sledeći razvitak?

Ra: Ja sam Ra. Beskonačnost je postala svesna. To je bio sledeći korak.

Ispitivač: Posle toga, šta je sledeće došlo?

Ra: Ja sam Ra. Svest je dovela do fokusiranja beskonačnosti u beskonačnu energiju. Nazivali ste to različitim vibraciono-glasovnim kompleksima, najčešći u vašim ušima su bili „Logos“ i „Ljubav“. Stvoritelj je fokusiranje beskonačnosti kao budnog i svesnog principa, koji smo nazvali beskonačna inteligencija, onoliko blizu koliko smo u stanju da ostvarimo razumevanje/učenje na vašem jeziku.

Ispitivač: Možete li da navedete sledeći korak?

Ra: Ja sam Ra. Sledeći korak još uvek traje u ovoj tački vremena/prostora vaše iluzije, šireći se, kao što možete percipirati u svojoj iluziji. Sledeći korak je beskonačna reakcija na kreativne principe, sledeći Zakon Jednog u njegovoj primarnoj distorziji, slobodi volje. Na taj način su moguće mnoge, mnoge dimenzije, beskonačne u svom broju. Energija se kreće od inteligentne beskonačnosti zahvaljujući prvo izlivu neposredne kreativne sile, kreirajući tako obrasce koji se u holografskom stilu javljaju u čitavom univerzumu, nezavisno od smera u kome se energija širi. Ti obrasci energije počinju onda da regulišu svoje lokalne, da tako kažemo, ritmove i polja energije, kreirajući dimenzije i univerzume.

Ispitivač: Možete li mi reći kako su formirane galaksiji i planetarni sistemi?

Ra: Ja sam Ra. Morate zamisliti veliki misaoni skok u ovom pitanju, jer kod poslednjeg pitanja fizički, da tako kažemo, univerzumi još nisu postojali.

Energija se kretala po ekspandirajućim inteligentnim putanjama, dok individualizacija različitih energija, koje su izvirale iz kreativnog principa inteligentne beskonačnosti, nije postala takva, da je postala ko-Stvoritelj. Na taj način je nastala takozvana fizikalnost. Koncept svetlosti je ključan za shvatanje ovog velikog skoka u misli, jer je ta vibraciona distorzija beskonačnosti gradivni blok za ono što je poznato kao materija, svetlo, inteligentno i puno energije, postajući na taj način prva distorzija inteligentne beskonačnosti, probudjene (prizvane) kreativnim principom.

Svetlost ljubavi je stvorena da u svom pojavnom biću ima odredjene karakteristike, među kojima i beskonačna celina, opisana pravom linijom, kako biste je nazvali. Taj paradoks je odgovoran za oblik različitih entiteta fizičke iluzije koje nazivate sunčevim sistemima, galaksijama i planetama, koje kruže i tendiraju ka obliku leće.

Ispitivač: Mislim da sam pogrešio što sam požurio ispred procesa koji ste upravo opisali. Da li bi bilo korisno da se ispuni ta praznina koju sam napravio svojom greškom?

Ra: Ja sam Ra. Pokušao sam da premostim tu prazninu. Mešutim, vi možete postavljati pitanja na bilo koji način koji smatrate prikladnim.

Ispitivač: Da se vratimo na pitanje pre onog o galaksijama i planetama. Recite mi koji je bio sledeći korak.

Ra: Ja sam Ra. Koraci, kako ih nazivate, su u trenutku pitanja simultani i beskonačni.

Ispitivač: Da li mi možete reći kako je inteligentna beskonačnost postala, da tako kažem (imam problema sa ovim jezikom), kako je inteligentna beskonačnost postala individualizovana sama od sebe?

Ra: Ja sam Ra. To je adekvatno pitanje.

Inteligentna beskonačnost je razabrala koncept. Koncept je razaznat kao sloboda volje svesti. Taj koncept je bio konačan. To je bio prvi i primarni paradoks u distorziji Zakona Jednog. Na taj način je inteligentna beskonačnost investirala sebe u istraživanje mnoštva. To istraživanje je slobodno da se beskonačno nastavi u večnoj sadašnjosti.

Ispitivač: Da li je galaksija, u kojoj se nalazimo, kreirana od strane inteligentne beskonačnosti ili od dela inteligentne beskonačnosti?

Ra: ja sam Ra. Galaksija i druge stvari od materije, koje ste svesni, su proizvod individualizovanog dela inteligentne beskonačnosti. Kada istraživanje započne, ono u povratnoj sprezi pronalazi svoj fokus i postaje ko-Stvaratelj. Koristeći inteligentnu beskonačnost svaki deo je kreirao jedan univerzum, dopuštajući ritmu slobodnog izbora da teče, igrajući se beskonačnim spektrom mogućnosti, svaki individualizovani deo je kanalisao ljubav/svetlo u ono što možete nazvati inteligentnom energijom, kreirajući na taj način takozvani Prirodni Zakon u svakom pojedinačnom univerzumu.

Svaki univerzum, opet, individualizovan u fokusu, postaje sa svoje strane ko-Stvoritelj, dopuštajući dalju različitost, stvarajući na taj način dalje inteligentne energije, koje regulišu ili uslovljavaju da se Prirodni Zakoni jave u vibracionim matricama koje nazivate sunčanim sistemima. Na taj način svaki sunčani sistem ima svoj sopstveni, da tako kažemo, lokalni koordinatni sistem iluzije Prirodnih Zakona. To bi trebalo razumeti da svaki deo, bez obzira kako mali, sa kog denziteta ili matrice iluzije, sadrži u sebi kao holografsku sliku Jednog Stvoritelja koji je beskonačnost. Tako sve počinje i završava u misteriji.

Ispitivač: Možete li mi reći kako je individualizovana beskonačnost stvorila našu galaksiju i ukoliko je isti deo stvorio naš planetarni sistem, kako se to odigralo?

Ra: Ja sam Ra. Moguće je da smo pogrešno razumeli vaše pitanje. Mi smo pod distorzijom/utiskom da smo već odgovorili na to određeno pitanje. Da li biste ponovili pitanje?

Ispitivač: Pitao sam se da li je naš planetarni sistem stvoren odjednom ili je prvo stvoreno sunce a planete nakon toga.

Ra: Ja sam Ra. Proces se u vašoj iluziji odvija od većeg ka manjem. Na taj način je ko-Stvoritelj, individualizujući galaksiju, stvorio putanje energije, koje su se onda fokusirale na mnoštvo fokusa budućih budnih svesti inteligentne beskonačnosti. Na taj način, sunčev sistem, koji vam pruža prebivalište, poseduje sopstvene obrasce, ritmove i sopstvene prirodne zakone koji su jedinstveni. Međutim, progres se odvija od sunčeve energije spiralnog toka galaksije do planetarne energije spiralnog toka, do iskustvenih okolnosti kojima započinje prvi denzitet svesti i budnosti planetarnog entiteta.

Ispitivač: Da li biste mogli da mi kažete nešto o prvom denzitetu planetarnog entiteta?

Ra: Ja sam Ra. Svaki korak rekapitulira inteligentnu beskonačnost u njenom otkrivanju svesti. U planetarnom okruženju sve počinje u onome što biste nazvali haosom, energija neusmerena i proizvoljna u svojoj beskonačnosti. Polako, u vašim terminima, tamo se formira fokus samosvesti. Na taj način se Logos pokreće. Svetlost dolazi da oblikuje tamu, u skladu sa putanjama (pattern) i vibracionim ritmom ko-Stvoritelja, gradeći određeni tip iskustva. To počinje sa prvim denzitetom svesti, mineralnim i vodenim životom na vašoj planeti, koji od vatre i vetra uči o svesti bića. To je prvi denzitet.

Ispitivač: Kako onda prvi denzitet napreduje ka većoj svesnosti?

Ra: Ja sam Ra. Energija spiralnog toka, koja je karakteristika onoga što nazivate svetlom, se kreće spiralno u direktnoj liniji dajući spiralama neproizvoljne vektore naviše ka shvatljivijem bivstvu s obzirom na inteligentnu beskonačnost. Na taj način bića prvog denziteta teže ka drugo-denzitetskim lekcija onog tipa svesti koja uključuje rast radije nego razlaganje i proizvoljne promene.

Ispitivač: Da li možete definisati šta podrazumevate pod rastom?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, razlike između prvo-denzitetskog života minerala ili vode i nižih drugo-denzitetskih bića koja počinju da se kreću unutar i na svome biću. Taj pokret je karakteristika drugog denziteta, to pružanje ka svetlu i rastu.

Ispitivač: Šta podrazumevate pod pružanjem ka svetlu?

Ra: Ja sam Ra. Vrlo pojednostavljen primer rasta drugog denziteta uz pružanje ka svetlosti je okretanje lišća ka izvoru svetlosti.

Ispitivač: Da li postoji neka fizička razlika izmedju prvog i drugog denziteta? Na primer, kada bi ispred mene bile dve planete jedna kraj druge, jedna prvog, druga drugog denziteta, u mom sadašnjem stanju, da li bih obe mogao da ih vidim? Da li bi one bile fizičke za mene?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Sve unutar vaše oktave je vidljivo za vas, ukoliko od četvrtog do sedmog slobodno ne izaberu da ne budu vidjeni.

Ispitivač: Onda kako drugi denzitet napreduje ka trećem?

Ra: Ja sam Ra. Drugi denzitet teži ka trećem, koji je denzitet samosvesti ili samo-budnosti. Ta težnja se odvija preko viših životnih formi drugog denziteta, koje bića trećeg denziteta zaodevaju identitetom do stepena, da ona postanu samosvesna celina uma/tela, postajući na taj način celina uma/tela/duha, i ulaze u treći denzitet koji je prvi denzitet svesnosti duha.

Ispitivač: Na kom denzitetskom nivou se Zemlja nalazi u ovom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. Planeta, na kojoj živite, je trećeg denziteta u pogledu bivstva celina uma/tela/duha. U kontinuumu prostora/vremena ona je sada četvrtog denziteta. To uslovljava donekle otežanu žetvu.

Ispitivač: Kako treće-denzitetska planeta postaje četvrto-denzitetska?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje iscrpno pitanje.

Dolazak četvrtog denziteta je, kao što smo rekli, regulisan kao otkucaj sata. Prostor/vreme vašeg sunčevog sistema je osposobilo ovu planetarnu sferu da se zavije spiralno u vreme/prostor različite vibracione konfiguracije. To uslovljava da planetarna sfera može da bude oblikovana od strane tih novih distorzija. Međutim, misaone forme vaših ljudi tokom te tranzicije su takve, da su kako individualne, tako i socijalne celine uma/tela/duha raspršene po čitavom spektru umesto da postanu sposobne da uhvate, da tako kažemo, iglu i usmere kompas u jednom smeru.

Zbog toga ulazak u vibraciju ljubavi, koju vaši ljudi ponekad nazivaju vibracijom razumevanja, nije efikasan kod vašeg sadašnjeg socijalnog kompleksa. Zbog toga će žetva biti takva, da će mnogi morati da ponove ciklus trećeg denziteta. U ovom vremenu je sva energija vaših Putnika, vaših učitelja i vaših adepta usmerena ka povećavanju žetve. Međutim, ima malo onih koji se mogu požnjeti.

Ispitivač: Želeo bih da se izvinim što ponekad postavljam neodgovarajuća pitanja. Ponekad je teško postaviti precizno pitanje. Ne bih želeo da prelazim preko stvari koje smo već pokrili. Primećujem da je ovaj period nešto kraći nego prethodne seanse ove nedelje. Da li postoji razlog za to?

Ra: Ja sam Ra. Vitalna energija ovog instrumenta je nešto niža.

Ispitivač: Na osnovu toga pretpostavljam da bi bila dobra ideja da danas nemamo drugu seansu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Možemo imati drugu seansu kasnije ako je prihvatljivo da posmatramo instrument i prestanemo da ga koristimo, ukoliko postane slabiji u materiji koju uzimamo od njega. Mi ne želimo da iscrpimo ovaj instrument.

Ispitivač: To je uvek prihvatljivo u svakoj seansi. Postaviću poslednje pitanje. Postoji li nešto što možemo učiniti da bi se instrument osećao ugodniji ili da bismo pomogli komunikaciju?

Ra: Ja sam Ra. Dobro je. Sve je u najvećoj meri savesno obavljeno. Nastavite tako.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u svetlosti i ljubavi beskonačnog Stvoritelja. Idite, radujući se u snazi i miru jednog Stvoritelja. Adonai.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 14
29.01.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Stvoritelja. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Pošto sam pregledao današnji materijal, pomislio sam da bi bilo od pomoći da dopunimo nekoliko stvari. Rekli ste da drugi denzitet teži ka trećem denzitetu, koji je denzitet samosvesti, samo-budnosti. Ta težnja se realizuje preko viših životnih oblika drugog denziteta koje treći denzitet zaodeva. Da li možete objasniti na šta ste pri tome mislili?

Ra: Ja sam Ra. Kao što biste stavili odeću na nešto, tako vaša bića trećeg denziteta oblače bića drugog denziteta samosvešću ili investiraju samosvest u bića drugog denziteta. Takva mogućnost se pruža preko onoga što nazivate ljubimcima. Takođe, to se čini putem različitih načina investiranja. To uključuje i mnoge takozvane komplekse religiozne prakse koji personifikuju i šalju ljubav mnogim bićima drugog denziteta u njihovom grupnom obliku.

Ispitivač: Kada je Zemlja bila na drugom denzitetu, kako se investiralo u bića drugog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Nije bilo tog tipa investiranja, o kome je bilo reči, već jednostavnog treće-denzitetskog investiranja (odevanja) koje predstavlja liniju svetla spiralnog toka koje budi (poziva) distorziju naviše sa denziteta ka denzitetu. Taj proces traje duže bez investiranja koje obavljaju inkarnirana treće-denzitetska bića.

Ispitivač: Kakav je onda bio drugo-denzitetski oblik – kako je on izgledao - koji je postao zemaljski čovek trećeg denziteta? Kako je on izgledao na drugom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Drugo-denzitetski i treće-denzitetski telesni oblik bi u većini slučajeva ličili jedan na drugi. U slučaju vaše planetarne sfere proces su prekinuli inkarnirani sa planetarne sfere koju nazivate Mars. Oni su bili podešeni putem genetskih promena i zbog toga je bilo nekih razlika koje su pokazivale veoma uočljive varijetete, pre nego postepeni razvoj od dvonožnih oblika života na vašem drugom denzitetu ka trećem denzitetu. To nema veze sa takozvanim smeštanjem duše (u telo). To ima veze samo sa okolnostima vezanim za kulturu.

Ispitivač: Iz prethodnog materijala sam shvatio da se to odigralo pre 75.000 godina. Tada je počeo naš treće-denzitetski proces evolucije. Možete li mi reći nešto o istoriji, zadržavajući se samo na važnim tačkama tog razvitka, da tako kažem, koji se odvijao 75.000 godina, i na tačkama kada je ostvaren kontakt da bi se podržao taj razvoj?

Ra: Ja sam Ra. Prvi pokušaj da se pomogne vašim ljudima se odigrao pre 75.000 godina. Taj pokušaj smo već opisali. Sledeći pokušaj je usledio pre otprilike 58.000 godina i nastavio se tokom perioda dugog u vašim razmerama sa onima iz Mu, kako nazivate tu rasu celina uma/tela/duha. Sledeći pokušaj je usledio znatno kasnije, pre otprilike 13.000 godina, kada su Atlantidjanima pružene neke informacije, kao neke vrste lečenja ili rad sa kristalima o kojima smo ranije govorili. Sledeći pokušaj oko 11.000 godina. To je samo približno, jer mi nismo u stanju da u potpunosti procesuiramo sistem merenja prostora/vremena. To je bilo u oblasti koje nazivate Egiptom i o čemu smo već govorili. Neka bića koja su došla sa nama su se vratila posle 3.500 godina da bi pokušali da još jednom pomognu celinama uma/tela/duha u Južnoj Americi. Međutim, piramide u takozvanim gradovima nikada nisu bile korišćene na odgovarajući način.

Zbog toga se to nije nastavilo. Obavljeno je sletanje pre 3.000 vaših godina takodje u Južnoj Americi, kako je nazivate. Bilo je nekih pokušaja da se pomogne vašim ljudima pre otprilike 2.300 godina, u oblasti Egipta. U preostalom dela ciklusa mi nismo napuštali vašu petu dimenziju i tokom poslednjeg manjeg ciklusa smo radili na pripremi vaše žetve.

Ispitivač: Da li vaša poseta Egiptu jedina kada ste hodali među ljudima?

Ra: Ja sam Ra. Razumem ovo pitanje kao usmereno prema sopstvu, pre nego prema sopstvu-drugih. Mi iz vibraciono-glasovnog kompleksa Ra smo hodali među vašim ljudima samo u to vreme.

Ispitivač: Kako sam razumeo ono o čemu ste govorili u ranijim seansama, izgradili ste piramide da biste okružili Zemlju. Koliko piramida je izgrađeno?

Ra: Ja sam Ra. Postoji šest balansirajućih piramida i pedeset dve drugih, izgrađenih u svrhu isceljenja i rada na inicijaciji vaših celina uma/tela/duha.

Ispitivač: Šta je to balansirajuća piramida?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, mnoga polja sile na Zemlji u njihovoj geometrijski preciznoj mreži. Energija struji u planove Zemlje, kako biste ih nazvali, od magnetski utvrđenih tačaka. Zahvaljujući rastu distorzije misaonih-formi u razumevanju Zakona Jednog, sama planeta ima potencijala za disbalans. Balansirajuće piramidalne strukture su bile napunjene kristalima koji su crpli odgovarajući balans iz energetskih sila koje su se izlivale u različite geometrijske centre elektromagnetske energije koje okružuju i daju oblik planetarnoj sferi.

Ispitivač: Napravio bih kratak pregled a vi mi recite da li sam u pravu. Sve te posete za poslednjih 75.000 godina su bile u svrhu da se ljudima pruži razumevanje Zakona Jednog i da im se na taj način omogući napredovanje ka četvrtom, petom i šestom denzitetu. To je trebalo da bude pomoć Zemlji. Piramide su bile korišćene da pruže Zakon Jednog na svoj način. U pogledu balansirajućih piramida još uvek nisam siguran. Da li sam do sada u pravu?

Ra: Ja sam Ra. U pravu ste u okviru ograničenja svog jezika.

Ispitivač: Da li su balansirajuće piramide sprečavale promenu ose Zemlje?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nejasno. Molimo, ponovite.

Ispitivač: Da li se balansiranje odnosi na pojedinca koji se inicirao u piramidi ili na fizičko balansiranje Zemlje u njenoj osi i prostoru?

Ra: Ja sam Ra. Balansirajuće piramidalne strukture su mogle da budu i bile su korišćene za individualnu inicijaciju. Međutim, korišćenje tih piramida je takođe bilo dizajnirano za balansiranje planetarne energetske mreže. Druge piramide nisu bile postavljene u svrhu isceljivanja Zemlje, već za isceljivanje celina uma/tela/duha. Obratili smo pažnju da je vaš denzitet imao distorziju ka, kako to u svom distorziji/razumevanju trećeg denziteta na vašoj sferi nazivamo, više kontimnuuma prostora/vremena u jednoj putanji inkarnacije da bi se dobile pune mogućnosti za učenje/podučavanje Zakona Puteva primarne distorzije Zakona Jednog koja je Ljubav.

Ispitivač: Recite mi, molim vas, da li je ova izjava tačna. Balansirajuće piramide je trebalo da produže životni vek entiteta da bi oni mogli da steknu više mudrosti Zakona Jednog dok su u fizičkom obliku. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Međutim, piramide, koje ne zovem vibraciono-glasovnim kompleksom balansirajuće, su bile brojnije i koristile su se isključivo za pomenute svrhe i za učenje/podučavanje iscelitelja da zaštite i omoguće te procese.

Ispitivač: George Van Tassel je u našoj zapadnoj pustinji napravio mašinu, nazvanu integraton. Da li će ta mašina raditi u tu svrhu, produžavajući životni vek?

Ra: Ja sam Ra. Mašina je nepotpuna i neće raditi u pomenutu svrhu.

Ispitivač: Ko je Georgu dao informacije kako da je napravi?

Ra: Ja sam Ra. Dva kontakta su entitetu pod vibraciono-glasovnim kompleksom George dala informacije. Jedan je bio iz Konfederacije. Drugi je bio iz Orionske grupe. Konfederacija je zatim imala distorziju u pravcu izostanka kontakta zbog promena u vibracijama kompleksa uma tog entiteta pod imenom George. Zbog toga je Orionska grupa preuzela kontakt: međutim, taj entitet, mada zbunjen, je bio celina uma/tela/duha od srca posvećena pomoći drugima, tako da bi, da tako kažemo, od svega najgore bilo diskreditovati taj kontakt.

Ispitivač: Da li bi bilo od neke važnosti za ljude da se sada završi mašina?

Ra: Ja sam Ra. Žetva je sada. U ovo vreme nema razloga da se ulaže trud u distorziju u pravcu dugovečnosti, već pre da se ohrabri potraga za srcem sopstva, jer će ono što se nalazi u energetskom polju violetnog spektra jasno odrediti žetvu svake celine uma/tala/duha.

Ispitivač: Da se vratimo na početak tog perioda od 75.000 godina; žetva je usledila 25.000 godina posle tog početka, što znači pre 50.000 godina. Možete li nam reći koliko je njih požnjeveno?

Ra: Ja sam Ra. Niko nije požnjeven.

Ispitivač: Nije bilo žetve? Šta je bilo pre 25.000?

Ra: Ja sam Ra. Žetva je počela u kasnije, kako vi merite vreme, tokom drugog ciklusa, sa pojedincima koji su pronašli prolaz ka inteligentnoj beskonačnosti. Žetva u to vreme, iako ekstremno mala, su bili pojedinci ekstremne distorzije prema pomoći entitetima, koji su ponavljali ciklus. Zbog toga su ti entiteti ostali u trećem denzitetu, iako su u bilo kojoj tački momenta/vremena mogli da napuste ovaj denzitet, koristeći inteligentnu beskonačnost.

Ispitivač: Tako su tokom žetve pre 25.000 godina entiteti, koji su mogli biti požnjeveni na četvrti denzitet, odlučili da ostanu ovde i pomognu planetarnoj populaciji. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Nije bilo žetve, ali je bilo entiteta koji su mogli biti požnjeveni i koji će izabrati način za ulazak u četvrt denzitet.

Ispitivač: Onda ste tokom poslednjih 2.300 godina radili da biste omogućili što je moguće veću žetvu do kraja 75.000 godina ciklusa. Možete li nam s obzirom na Zakon Jednog reći zašto to radite?

Ra: Ja sam Ra. Ja govorim u ime socijalno-memorijskog kompleksa Ra. Došli smo među vas da bismo vam pomogli. Naš pokušaj pomaganje je izokrenut. Naša želja je da što je moguće više eliminišemo distorziju koja je prouzrokovana pogrešnim razumevanjem naših informacija i vođstva. Razlog pomoći koju pruža Konfederacija je primarna distorzija Zakona Jednog, koja je služenje. Biće kreacije je kao telo, ako ćete prihvatiti tu analogiju. Da li bismo ignorisali bol u nozi? Modricu na koži? Posekotinu koja se gnoji? Ne. Poziv se ne ignoriše. Mi, entiteti tuge, biramo svoju službu u pokušaju da izlečimo tugu kao da nas doziva bol u fizičkom telu kompleksa/distorzije.

Ispitivač: na kom denzitetu je Ra?

Ra: Ja sam Ra. Ja sam na šestom denzitetu uz snažnu težnju ka sedmom denzitetu. Žetva za nas će biti za otprilike dva i po miliona godina i naša je želja da budemo spremni za žetvu kada se ona približi našem kontinuumu prostora/vremena.

Ispitivač: I vi se pripremate za žetvu putem pomoći koju pružate. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Mi pružamo Zakon Jednog, rešenje paradoksa, balansiranje ljubavi/svetla, svetla/ljubavi.

Ispitivač: Koliko traje jedan vaš ciklus?

Ra: Ja sam Ra. Jedna naš ciklus obuhvata 75 miliona vaših godina.

Ispitivač: 75 miliona godina?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Tokom vaše pomoći putem u pružanju Zakona Jednog da li radite sa još nekim planetama u ovo vreme, ili samo sa Zemljom?

Ra: Ja sam Ra. U ovo vreme mi radimo samo sa ovom planetarnom sferom.

Ispitivač: Rekli ste da vas je pozvalo 325.000 entiteta. Da li je to broj onih koji razumeju i prihvataju Zakon Jednog?

Ra: Ja sam Ra. Ne možemo potvrditi tačnost vaše tvrdnje jer oni koji zovu nisu uvek u stanju da razumeju odgovor na taj svoj poziv. Osim toga, oni, koji ranije nisu zvali, mogu posle velike traume da otkriju odgovor gotovo istovremeno sa svojim kasnim pozivom. Ne postoji prostor/vreme u pozivima. Zbog toga, mi ne možemo proceniti broj celina uma/tela/duha koji će u vašem distorziji/kontinuum vremena/prostora čuti i razumeti.

Ispitivač: Kako obično sprovodite pomoć u vidu pružanja Zakona Jednog? Kako ste to radili za poslednjih 2.300 godina? Kako ste to normalno pružali ljudima sa Zemlje?

Ra: Ja sam Ra. Koristili smo kanale kao što je ovaj, ali kanali su većinom bili inspirisani u snovima i vizijama, a da nisu bili svesni našeg prisustva i egzistencije. Ova određena grupa je slučajno bila obučena da prepozna takav kontakt. To grupu čini sposobnom da bude svesna fokusa vibracionog izvora informacija.

Ispitivač: Kada kontaktirate entitete u snovima ili na drugi način, ti entiteti prvo moraju da tragaju za Zakonom Jednog. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Na primer, entiteti egipatske nacije su bili u stanju panteizma, kako biste mogli nazvati distorziju u pravcu različitih bogosluženja različitim delovima Jednog. Mi smo uspeli da kontaktiramo jednog, čija je orijentacija bila Jedan.

Ispitivač: Pretpostavljam da će, kada se ciklus okonča i kada se jave neugodnosti, biti entiteta koje će početi da tragaju zbog trauma i koji će onda čuti vaše reči telepatski ili u pisanom obliku na primer u vidu ove knjige. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste u pravu uz napomenu da su neugodnosti već počele.

Ispitivač: Možete li mi reći ko je preneo knjigu „Oahspe“?

Ra: Ja sam Ra. Nju je preneo jedan socijalno-memorijski kompleks Konfederacije čija je ideja bila, kako je to ponuđeno Savetu, da se upotrebe neke od fizičkih istorija takozvanih religija ili religijskih distorzija vašeg ciklusa da bi se prekrili i delimično otkrili aspekti ili primarne distorzije Zakona Jednog. Sva imena se mogu uzeti da su kreirana za njihove vibracione komplekse. Informacija sakrivena u tome je povezana sa dubljim razumevanjem ljubavi i svetla i pokušajima inteligentne beskonačnosti da preko mnogih glasnika uči/podučava od entiteta/entitete vaše sfere.

Ispitivač: Da li postoje druge knjige koje biste mogli imenovati a koje su date u ovu svrhu od strane Konfederacije?

Ra: Ja sam Ra. Ne možemo podeliti ove informacije, jer bi one predstavljale distorziju vaših obrazaca razlučivanja u vašoj budućnosti. Možete postaviti pitanja u vezi sa određenim knjigama.

Ispitivač: Ko je preneo „Urantia Book“?

Ra: Ja sam Ra. Nju je prenela grupa diskarniranih entiteta sa vašeg zemaljskog planova, takozvanih unutrašnjih planova. Materijal nije prenet od strane Saveta.

Ispitivač: Ko je govorio kroz Edgara Cayca?

Ra: Ja sam Ra. Niko nije govorio kroz Edgara Cayca?

Ispitivač: Odakle su došle informacije koje je Edgar Cayce kanalisao?

Ra: Ja sam Ra. Mi smo ranije objasnili da je inteligentna beskonačnost preneta u inteligentnu energiju sa osmog denziteta ili oktave. Glasovno-vibracioni kompleks po imenu Edgar je koristio taj prolaz da bi video sadašnjost, koja nije kontinuum koji vi sada doživljavate, već potencijalni socijalno-memorijski kompleks ove planetarne sfere. Termini koji vaši ljudi koriste su „Zapisi Akaše“ ili „Dvorana Zapisa“.

Ovo je poslednje pitanje, ako smem da vas zamolim.

Ispitivač: Postoji li nešto što možemo učiniti da bi se instrument osećao ugodnije?

Ra: Ja sam Ra. Mi samo ponavljamo važnost raspoređivanja predmeta. Instrument je smešten 2°u odnosu na simbole, što je dobro. Oni mogu biti „viđeni“, da tako kažemo, vidom i podsetiti instrument. Vi ste bića svesnosti. Da li imate neko kratko pitanje pre nego što zaključimo ovu seansu?

Ispitivač: Da li nam možete reći kako da ovaj rad obavimo što je mogu moguće bolje?
Ra: Ja sam Ra. Zakon je Jedan. Tu nema greški.

Ostavljam ovaj instrument u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Idite, radujući se u snazi i miru jednog Stvoritelja. Adonai.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 15
30.01.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Stvoritelja. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Hteo bih da se izvinim za sva prošla i buduća glupa pitanja. Ona nastaju zbog toga što tražim adekvatan prilaz Zakonu Jednog.

Hteo bih da pitam o upotrebi ovog instrumenta, naime da li je korišćenje instrumenta vezano za funkciju vremena ili za količinu reči koje se propuštaju kroz njega? Drugim rečima, da li moram da požurim i postavim pitanja ili mogu da odvojim vreme da razmislim?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje se sastoji od dva dela. Prvo, rezerva vitalne energije ovog instrumenta, koja je proizvod distorzija uma, tela i duha u različitim kompleksima, predstavlja ključ za dužinu vremena, tokom koga se on može koristiti. Mi smo tražili vašu grupu i kontaktirali smo vašu grupu, jer svako u vašoj grupi poseduje značajne količine energije u kompleksu tela. Međutim, ovaj instrument je na u najvećoj meri odgovarajući način podešen preko distorzija celine uma/tela/duha svoga bića u ovoj iluziji. Zbog toga mi ostajemo sa ovim instrumentom.

Drugo, mi komuniciramo utvrđenom brzinom što je povezano sa našim brižljivim radom sa ovim instrumentom. Ne možemo biti, da tako kažemo, brži. Zbog toga možete brzo postavljati pitanja, ali će odgovori koje treba da pružimo biti dati utvrđenom brzinom.

Ispitivač: To nije tačno ono što sam mislio. Ukoliko mi na primer bude trebalo četrdeset pet minuta da postavim pitanje, da li će instrument imati samo petnaest minuta da odgovori ili je za instrument moguće da pređe sat?

Ra: Ja sam Ra. Energija potrebna za ovaj kontakt ulazi u instrument preko funkcije vremena. Zbog toga je taj faktor vreme, kako razumemo pitanje.

Ispitivač: Onda bi trebalo da postavljam pitanja brže da ne bih ograničavao vreme. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Treba da učinite ono što smatrate odgovarajućim. Međutim, sugerisali bismo da dobijanje odgovora koje tražite može značiti da ćete investirati još malo onoga što doživljavate kao vreme. Iako gubite vreme za odgovore, dobijate na preciznosti odgovora. Mnogo puta nam je u slučaju brzo postavljenih pitanja bilo potrebno objašnjenje.

Ispitivač: Hvala vam. Prvo pitanje je: zašto se na ovoj planeti događa naglo starenje?

Ra: Ja sam Ra. Naglo starenje se događa zbog disbalansa kompleksa mrežnih receptora u eterskim delovima energetskog polja ove planete. Distorzija misaonih-formi vaših ljudi je uslovila da energetski tokovi ulaze u planetarnu magnetnu atmosferu, ako ćete upotrebiti taj termin za mrežu energetskih putanja, na takav način da odgovarajući tokovi nisu prožeti izbalansiranim, vibracionim svetlom/ljubavlju sa kosmičkog nivoa ove oktave egzistencije.

Ispitivač: Da li tačno pretpostavljam da se vaš napor da se pomogne ovoj planeti pored ostalog sastojao u pomoći da se potpunije razume i praktikuje Zakon Jednog, kako bi se ubrzano starenje preobrazilo u normalno starenje?

Ra: Ja sam Ra. U velikoj meri tačno pretpostavljate.

Ispitivač: Šta je najveća pomoć koju populacija naše planete može pružiti individualno?

Ra: Ja sam Ra. Postoji samo jedno delo. Zakon je Jedan. Ponuditi sebe Stvoritelju je najveće delo, jedinstvo, vrelo. Entitet koji traga za Stvoriteljem je sa beskonačnom inteligencijom. Iz te potrage, iz tog pružanja, će se razviti mnoštvo mogućnosti, u zavisnosti od distorzije uma/tela/duha s obzirom na različite aspekte iluzije ili energetske centre različitih kompleksa vaše iluzije.

Tako neki postaju iscelitelji, neki radnici, neki nastavnici i tako dalje.

Ispitivač: Ukoliko bi neki entitet bio perfektno balansiran s obzirom na Zakon Jednog da li bi on podlegao procesima starenja?

Ra: Ja sam Ra. Savršeno balansiran entitet bi pre postao umoran nego vidljivo ostareo. Sa svim naučenim lekcijama entitet bi otišao. Međutim, to je adekvatno i predstavlja oblik starenja, koje vaši ljudi ne doživljavaju. Razumevanje dolazi polako, celina tela se puno brže razlaže.

Ispitivač: Možete li da mi kažete nešto više o „balansiranju“, u smislu kako ga ovde koristimo?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, Jedno Beskonačno. Nemate slike. Proces počinje. Ljubav kreirajući svetlost, postajući svetlo/ljubav, teče na planetarnu sferu u skladu sa elektromagnetskom mrežom ulaznih tačaka. Ovi tokovi su onda dostupni pojedincu koji, na sličan način kao i planeta, predstavlja mrežu energetskih polja sa ulaznim tačkama.

Kod balansirane osobe svaki energetski centar je usklađen i njegovo funkcionisanje je jasno i potpuno. Blokada vaše planetarne sfere prouzrokuju neke distorzije inteligentne energije. Blokade kompleksa uma/tela/duha dalje izobličavaju ili dovode do disbalansa te energije. Postoji jedna energija. Može biti shvaćena kao ljubav/svetlo ili svetlo/ljubav ili inteligentna energija.

Ispitivač: Da li sam u pravu da bi jedna od blokada kompleksa uma/tela/duha mogao biti ego i da bi on mogao biti izbalansiran korišćenjem vrednosti/bezvrednosti.

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći kako izbalansirati ego?

Ra: Ja sam Ra. Ne možemo raditi sa tim konceptom jer je on pogrešno primenjen i preko njega ne može doći razumevanje.

Ispitivač: Kako pojedinac ostvaruje balans? Šta je prvi korak?

Ra: Ja sam Ra. Korake čini uvek jedan; to je razumevanje energetskih centara od kojih je sastavljena celina uma/tela/duha. To razumevanje se ukratko može sumirati na sledeći način. Prvo balansiranje je balansiranje vibraciono energetske celine Malkuth-a, ili Zemlje, celine crvenog spektra. Razumevanje i prihvatanje ove energije je fundamentalno. Sledeća energetska celina, koja može biti van balansa je emocionalni ili lični centar, takođe poznata kao celina narandžastog spektra. Ova blokada će se često manifestovati kroz lične ekscentričnosti ili kao distorzija u pogledu samo-svesti, razumevanja ili prihvatanja sebe.

Treća blokada je veoma slična onome što ste nazvali egom. To je centar žutog spektra ili solarni pleksus. Blokade u tom centru će se često manifestovati kao distorzija u pravcu manipulacije moći i sličnih socijalnih ponašanja prema onima koji su bliski ili povezani sa tom celinom uma/tela/duha. Oni sa blokadama u ta prva tri energetska centra će imati stalne teškoće da razviju sposobnosti za nastavak traženja Zakona Jednog.

Centar srca, ili zeleni spektar, je centar koji bića trećeg denziteta mogu da upotrebe kao odskočnu dasku ka inteligentnoj beskonačnosti. Blokade u toj oblasti se mogu manifestovati kao teškoće da se izrazi ono što biste mogli nazvati univerzalnom ljubavlju ili empatijom.

Centar tokova energije plavog spektra je prvi centar koji je i izlazni i ulazni. Oni koji su blokirani u ovoj oblasti imaju teškoće da shvate komplekse duha/uma svog sopstvenog entiteta i kasnije teškoće da izraze takvo shvatanje sebe. Entiteti koji su blokirani u toj oblasti mogu imate probleme da prihvate komunikaciju sa drugim celinama uma/tela/duha.

Sledeći centar je pineal ili centar indigo spektra. Oni koji su blokirani u tom centru mogu doživljavati slabljenje dotoka inteligentne energije zbog manifestacija koje se javljaju kao bezvrednost. To je ono o čemu ste govorili. Kao što možete videti, ima više distorzija zbog postojanja nekoliko ulaznih tačaka inteligentne energije u celinu uma/tela/duha. Balansiranje indigo-centra je najvažnije za vrstu rada koja se tiče duhovne celine, koja ima uticaja na transformaciju ili transmutaciju sa trećeg na četvrti denzitet, budući da je centar koji prima najmanje izobličene tokove ljubavi/svetla od inteligentne energije i takođe potencijalni ključ za prolaz ka inteligentnoj energiji.

Poslednji centar upliva energije je jednostavno potpuni izraz entitetove vibracione celine uma, tela i duha. Da li je ili nije „balansiran“ ili „nebalansiran“ nema značaja na ovom nivou energije, jer on daje i prima u svom sopstvenom balansu. Kakva god da je distorzija u pitanju, na njemu se ne može raditi kao na drugima, te prema tome nema važnosti u balansiranju entiteta.

Ispitivač: Već ste nam dali informacije o tome šte treba da radimo radi balansiranja. Da li postoji neka informacija, koja se može objaviti, o određenim vežbama ili metodama za balansiranje tih energetskih centara?

Ra: Ja sam Ra. Vežbe koje su ranije date za objavljivanje u kombinaciji sa ovim materijalom su veoma dobar početak. Važno je pustiti svakog tragaoca da prosvetli sam sebe, pre nego da neki glasnik pokušava da uči/podučava za taj entitet i na taj način bude učitelj/učenik učenik/učitelj. To nije u skladu sa vašim trećim denzitetom. Mi učimo od vas. Mi vas podučavamo. Na taj način mi podučavamo/učimo. Ukoliko bismo učili za vas, to bi prouzrokovalo disbalans pravca distorzije slobodne volje. Postoje druge vrste informacija koje bi bile dopuštene. Međutim, ispitivač još nije stigao do tih informacija i naša je vera/osećanje da će ispitivač oblikovati ovaj materijal na takav način da će vaša celina uma/tela/duha moći da nađe ulaz, jer mi odgovaramo na pitanja kako se ona javljaju u njoj.

Ispitivač: Juče ste izjavili „žetva je sada“. U ovo vreme nema razloga da se ulaže napor u dugovečnost, već pre da se ohrabri napor u potrazi za srcem sopstva. Ono što će se jasno raspoznati u energetskom polju violetnog spektra će odrediti žetvu te celine uma/tela/duha. Možete li nam reći najbolji način potrage za srcem sopstva.

Ra: Ja sam Ra. Mi smo vam dali tu informaciju u različitim formulacijama. Međutim, mi možemo samo reći da je materijal za vaše razumevanje sopstvo: celina uma/tela/duha. Data vam je informacija o isceljenju, kako vi nazivate tu distorziju. Ta informacija se može razumeti u mnogo opštijem kontekstu da bi se shvatilo sopstvo. Razumevanje, doživljavanje, prihvatanje i stapanje sopstva sa sobom i sa sopstvom-drugih i najzad sa Stvoriteljem je staza srca sopstva. U svakom beskonačno malom delu vašeg sopstva se nalazi Stvoritelj u svoj svojoj snazi. Zbog toga, mi samo možemo ohrabriti tu liniju kontemplacije ili molitve kao način subjektivnog/objektivnog korišćenja ili kombinovanja različitih shvatanja ili pojačavanja procesa potrage. Bez ovog procesa obrtanja analitičkog procesa čovek ne bi mogao da ujedini mnoga shvatanja koja je stekao na svom putu potrage.

Ispitivač: Ne bih da postavljao isto pitanje dva puta, ali neke oblasti smatram veoma važnim i čini mi se da bi se postiglo veće razumevanje, ako se odgovor ponovi nekoliko pita drugačijim rečima. Zahvaljujem vam za vaše strpljenje. Juče ste takođe pomenuli da nije bilo žetve na kraju poslednjih 25.000 godina ali da je bilo entiteta koji su mogli biti požnjeveni i koji će izabrati svoj način ulaska u četvrti denzitet. Možete li mi reći šta ste mislili pod tim „oni će izabrati način ulaska u četvrti denzitet“?

Ra: Ja sam Ra. Ti pastiri, ili kako ih mnogi zovu Starija rasa će izabarti vreme/prostor svog odlaska. Malo je verovatno da će otići pre nego što i sopstva-drugih ne budu mogla da budu požnjevena.

Ispitivač: Šta mislite pod time dok sopstva-drugi ne budu mogla da budu požnjevena?

Ra: Ja sam Ra. Sopstva-drugi za koja su ti entiteti zainteresovani su oni koji nisu dostigli žetvu tokom prethodnog perioda.

Ispitivač: Možete li mi reći nešto o istoriji Starije rase?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje je nejasno. Molimo ponovite.

Ispitivač: Postavljam ovo pitanje jer sam čitao o Starijoj rasi u knjizi „Road in the sky“, George Hunt Williamson, i pitao sam se da li je ta Starija rasa ista ona o kojoj se govori?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje objašnjava samo sebe jer mi smo prethodno govorili o načinu donošenja odluka koje uslovljavaju te entitete da ostanu ovde po okončanju drugog u okviru vašeg sadašnjeg velikog ciklusa. Postoji nekoliko distorzija u opisu entiteta, poznatog kao Michel; ta distorzija pre svega ima veze sa činjenicom, da ovi entiteti nisu socijalno-memorijski kompleks, već pre grupa više celina uma/tela/duha posvećenih služenju. Ovi entiteti rade zajedno, ali nisu potpuno ujedinjeni; oni ne percipiraju u potpunosti misli, osećanja i motive jedni kod drugih. Međutim, njihova želja da služe je ćetvrto-denzitetski tip želje, što ih ujedinjuje u ono što biste mogli nazvati brastvom.

Ispitivač: Zašto ih nazivate Starijom rasom?

Ra: Ja sam Ra. Zovemo ih tako da bismo vas upoznali sa njihovim identitetom, onako kako ga razume vaša distorzija uma.

Ispitivač: Da li je neki Putnik sa tom Starijom rasom?

Ra: Ja sam Ra. To su požnjeveni entiteti. Oni su Putnici samo utoliko, što su izabrali da se, u ljubavi četvrtog denziteta, odmah reinkarniraju umesto da nastave kroz četvrti denzitet. To ih čini Putnicima po tipu. Putnici koji nikada nisu napustili zemaljski plan zbog svoje slobodne volje a ne zbog svog vibracionog nivoa.

Ispitivač: U jučerašnjem materijalu ste spomenuli da je prva distorzija bila distorzija slobodne volje. Da li tu postoji neki redosled, prva, druga, treća distorzija?

Ra: Ja sam Ra. Samo do jedne tačke. Posle te tačke mnoštvo distorzija je međusobno jednako. Postoji druga distorzija, poznata među vama kao Logos, Kreativni Princip ili Ljubav. Ta kreativna energija onda kreira distorziju poznatu kao Svetlo. Od te tri distorzije nastaju mnoge, mnoge, od kojih svaka ima svoje sopstvene paradokse, koje treba rešiti (sintetizovati), nijedna važnija od druge.

Ispitivač: Takođe ste rekli da nudite Zakon Jednog koji je balansiranje ljubavi/svetla sa svetlom/ljubavlju. Da li postoji neka razlika između svetla/ljubavi i ljubavi/svetla?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje tokom ovog vremena/prostora. Postoji izvesna razlika između ljubavi/svetla i svetla/ljubavi, kao što postoji između podučavanja/učenja i učenja/podučavanja. Ljubav/svetlo omogućava, ono je moć, daje energiju. Svetlo/ljubav je manifestacija koja se javlja kada je u svetlo utisnuta ljubav.

Ispitivač: Postoji li nešto što možemo učiniti da bi se instrument osećao ugodnije? Možemo li danas imati dve seanse?

Ra: Ja sam Ra. Ovom instrumentu je potrebna intervencija na fizičkom ili telesnom kompleksu zbog ukočenosti. Pored toga, sve je u redu, energije su usklađene. Postoji mala distorzija u mentalnoj energiji ovog instrumenta zbog zabrinutosti za voljenog, kako vi to nazivate. Reč je samo o malom padu vitalne energije. Posle intervencije instrument će biti sposoban za rad.

Ispitivač: Da li ste pod intervencijom mislili da treba da odemo u šetnju ili da joj izmasiramo leđa?

Ra: Ja sam Ra. Mislili smo na ovo poslednje. To se mora učiniti uz razumevanje, da bi intervencija bila u harmoniji sa entitetom.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Idite, radujući se u snazi i miru jednog Stvoritelja. Adonai.

Preneseno sa:

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

Povijesničar i teolog Goran Šarić održao je u MNIC Nikola Tesla predavanje na temu "Život poslije smrti", pogledajte video...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13023

Više...
TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

Što je zapravo putovanje kroz vrijeme? Da li mi upravo sada putujemo kroz vrijeme? Kada pričamo o putovanju kroz vrijeme mnoga nam se pitanja nameću s time da je na...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17819

Više...
EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

Temitope Balogun Joshua, poznatiji kao T. B. Joshua, pastor iz Nigerije, osnivač je crkve svih nacija (SCOAN), ima dva i pol milijuna sljedbenika na Facebooku i vrlo je popularan propovjednik...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17327

Više...
SVJETSKI POZNATI EGZORCIST:

SVJETSKI POZNATI EGZORCIST: "Ljudi koji se pretvaraju u reptile postoje, ja sam ih vidio!"

Gary Thomas, trenutno je egzorcist biskupije San Jose u Kaliforniji. Njegov put ka službi egzorcizma počeo je 2005. godine kada ga je njegov biskup, Patrick Joseph McGrath poslao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24974

Više...
KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

Stotine Haićana koji prakticiraju voodoo sudjeluje u godišnjem hodočašću u selu Souvenance. Kao dio rituala 'odavanja počasti duhovima' bude plesa, molitve i udaranja bubnjeva, ali i žrtvovanja životinja, nakon čega...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15716

Više...
Žena rodila čudovište!

Žena rodila čudovište!

Uznemirujuća video snimka tek rođenog djeteta kruži internetom, a koliko se iz priloženog videa može vidjeti, dijete je vjerovatno rođeno u Indiji gdje su ovakve pojave uobičajene - djeca s...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:27649

Više...
Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Internetom kruži najnovija video snimka vanzemaljca kako šeta njivom, a zatim ulazi u svemirski brod i odlazi u nepoznatom smijeru. Da li se radi o autentičnoj video snimci ili je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16731

Više...
LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

Malo je toga jasno na ovoj snimci, ali ju zato ufolozi nepogrešivo tumače – NLO uhvaćen je kako leti iznad Rusije i potom ulazi u trapeziodni portal.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16703

Više...
CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt

CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt "Bluebeam"?

Sinoć u kasnim satima po našem lokalnom vremenu CNN putem Facebook stranice uživo je prenosio invaziju vanzemaljaca, istu onakvu kakvu ste mogli vidjeti u filmu "The War of the Worlds"....

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15879

Više...
Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Pim van Lommel, nizozemski je kardiolog, vodeći je svjetski autoritet kada su u pitanju iskustva bliske smrti. U ovom tekstu, slavni liječnik i pisac dokaze o stvarnim izvantjelesnim iskustvima i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12849

Više...
Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Poznati autor dokumentarnih filmova ('Illuminati', 'Spirit World', 'Secret Space') Chris Everard odvažio se na sve učestalije pisanje knjiga, a upravo mu je izašao i novi naslov.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12242

Više...
Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Paranormal Survivor, naziv je emisije koja se prikazuje na kanalu CBS Reality, a bavi se paranormalnim događajima, tj. osobama koje su doživjele paranormalna iskustva kao što su opsjedanja demona, poltergeisti,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12164

Više...
Projekt

Projekt "Plava knjiga": Intervju s vanzemaljcem

Projekt "Plava knjiga", poznatiji pod nazivom "Blue book" je kodno ime vezano za NLO aktivnosti i istraživanja. Jedna takva aktivnost je zabilježena kamerom gdje su vanzemaljcu postavljali važna pitanja u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24766

Više...
Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Portal Adimensional koji se inače bavi paranormalnim fenomenima, prije nekoliko je dana objavio snimku navodnog čuda - kipa Isusa Krista koji otvara oči. Kontroverznu je snimku vidjelo dva milijuna ljudi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17891

Više...
Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Amaterska snimka koju je snimio jedan gost restorana u Španjolskoj prikazuje let NLO-a i zanimljiv događaj susreta treće vrste s vanzemaljcem kakav još niste vidjeli.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:23728

Više...
ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

Na autentičnoj video snimci koju su snimli astronauti prilikom misije Apollo 11, a koja je dugo vremena bila strogo skrivana od javnosti, jasno se vidi čovjekoliko biće kako hoda po...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:31414

Više...
Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Videosnimak koji se pojavio na internetu prikazuje nesvakidašnju pojavu - riba koja je bila potpuno zamrznuta oživjela je nakon što je stavljena u vodu da se odledi.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18110

Više...
Priča o Johnu Titoru, vremenskom putniku iz 2036. godine

Priča o Johnu Titoru, vremenskom putniku iz 2036. godine

Ako je putovanje kroz vrijeme moguće, zašto nismo susreli nekog vremenskog putnika – pitanje je koje je postavio Stephen Hawking. No, što ako smo susreli vremenske putnike bez da smo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:29563

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno