4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Karino Hromin Sturm - Strategija razvoja RH

39893

Mr.sc. Karino Hromin Sturm na tribini "Volim Hrvatsku" govori o projektu Strategije Razvoja RH na jedan vrlo zanimljiv i svrsishodan način. Video i Sturmov životopis pogledajte u nastavku!

Mr.sc. Karino  Hromin  Sturm je  diplomat, ekonomist, politolog. Rođen  je 22.10.1946. u staljinističkom logoru u SSSR-u, gdje je proveo 11 godina, tj. 4.000 dana u Sibiru. Roditelji su mu bili osuđeni u staljinističkim procesima na dugogodišnju robiju.

Završio je dvije srednje škole, tehničku i ekonomsku. Ekonomski fakultet, specijalizirao međunarodne odnose, a zatim završio Filozofski fakultet. Magistrirao je na filozofskom fakultetu, tema disertacije za doktorat Novus Ordo Seclorum. Predavao je politologiju, diplomaciju i ekonomiju kao gostujući profesor na Međunarodnom fakultetu Abaja u Alma Ati i drugim fakultetima i institutima u zemlji i inozemstvu.


Radi u Zagrebu kao direktor u međunarodnoj trgovini od 1971.-1989. g. tijekom tih godina član je državnih delegacija za ugovaranje robnih lista sa SSSR-om, istočno-europskim državama, Zapadnom Europom i Amerikom. Zatim radi kao direktor u Moskvi u Rusiji, te Alma Ati u Kazahstanu do 1994. Predstavnik Hrvatske gospodarske komore u 37 udruženja 1971.-2006. g. Počasni predstavnik HGK, za zemlje Srednje Azije. Predsjednik Grupacije distributera, kinoprikazivača, filma i televizije, radi sa hollywoodskim producentima te na distribuciji filmova, surađuje na snimanju filmova i TV serije HRT-a Marko Polo i drugima.


Diplomatska karijera:
Od raspada SSSR-a  početkom 1992. g. vodi u Moskvi Ured Republike Hrvatske, radi na priznanju Republike Hrvatske i uspostavi diplomatskih i konzularnih odnosa s  Rusijom (i na otvaranju veleposlanstva u Moskvi), te Tadžikistanom, Turkmenistanom,  Uzbekistanom,  Kazahstanom,  Armenijom,  Azerbajdžanom,  Gruzijom  i  Kirgistanom.

Godine 1995. otvorio veleposlanstvo RH u Alma Ati, Kazahstan kao Šef diplomatske misije
(veleposlanik) Republike Hrvatske i pokrivao države srednje Azije bivšeg SSSR-a do 1998. g.

Urednik i autor tekstova u Croatia Newsletter, u izdanju Veleposlanstva RH za Srednju Aziju.

Pored mnogih stručnih radova napisao knjigu POLITIČKA BIBLIJA, započeo pisati novo djelo
Novi Svjetski Poredak i u pripremi Islamski sukob civilizacija.

Autor projekta Strategija Razvoja Republike Hrvatske, te surađuje u sklopu Znanstveno istraživačkog projekta ,,Razvitak Hrvatske između autopoiesisa i alopoiesisa“, profesora dr.sc. Ante Lauca na osječkom Ekonomskom Fakultetu.

Član Znanstvenog društva ekonomista Hrvatske, Centra za politološka istraživanja, surađuje s Ekonomskim fakultetom Osijek, Zagreb te drugim fakultetima i institutima.

HRVATSKA KAKVU ŽELIM

mr. sc. Karino Hromin Sturm

privrednik, diplomat, politolog

 

PROJEKT

STRATEGIJA RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

DRŽAVNI INTERVENCIONIZAM

Od 100 mlrd. Eura

● KAKO U HRVATSKOJ PROVESTI INVESTICIJU OD 100 MILIJARDI EURA

● KAKO RIJEŠITI NEZAPOSLENOST

● KAKO PROVESTI SAMOFINANCIRANJE BEZ VANJSKOG ZADUŽIVANJA

● KAKO LIKVIDIRATI ZADUŽENJE HRVATSKE OD 47 MILIJARDI EURA

● KAKO ZA 10 GODINA POSTIĆI STOPU RASTA BDP OD 20 %

● KAKO POSTIĆI 20.000 EURA PO STANOVNIKU

● KAKO POSTIĆI RADNIČKU PLAĆU OD 2.000 EURA

● KAKO POSTIĆI MINIMALNU PENZIJU OD 1.500 EURA

 

 

 

1.

UVOD

Mi smo zabrinuti za našu budućnost i naše djece. Postavljamo pitanje KUDA ide Hrvatska.

U današnjem sustavu održanja vlasti i slušanja EU, provodi se:

Doktrina demokracije, to je kad nam guraju pod nos da imamo veća demokratska prava i pravne institucije, a sve je gore i gore, a narod ima sve manja prava i lošije živi.

Doktrina društvenog inženjeringa, to je kada nas uvjeravaju da dobro živimo, da smo relaksirani

(J. Kosor) da je nešto dobro što ne valja, i da je crno bijelo.

Doktrina kontrole uma, to je kontrola da ne shvatimo da smo izigrani sa prve dvije doktrine, uz svesrdnu pomoć EU.

Doktrina deindustrijalizacije, provodi se u privredi 20 godina tako smo izgubili 80% proizvodnje,

a sada Bruxelles diktira da naša brodogradilišta nekad treća u svijetu nesmiju uzimati narudžbe.

Doktrina definancijacije, EU savjetovali i naredili Vladi da saniramo BANKE i prodamo ih strancima, sada je 95% banka u stranom vlasništvu, koje provode doktrinu deindustrijalizacije. Obrtnik i poduzetnik ne može od nijedne banke dobiti kredit za stroj jer nema uvjete, ali ćete vrlo lako dobiti kredit od iste banke za džip od 100.000 eura.

Doktrina RASPRODAJE DRŽAVNE IMOVINE, 20 g. nas uvjeravaju pomoću gore spomenutih doktrina da je dobro sve rasprodati jer će stranci bolje raspolagati sa našom imovinom i biti ćemo bogatiji.

Tako je ZAPAD uz pomoć naše Vlade u Hrvatskoj našao Dostojevskog.

Izvana nas pritišće;

Doktrina diplomacije dolara i Doktrina dolara kao oružja, to su financijske krize koje izazivaju siromašenje naroda cijelog svijeta, a zatim se sirotinju lakše kontrolira i sa njom upravlja.

Doktrina nafte kao oružja, primjenjuje se paralelno sa doktrinom dolara, pa je u kolovozu 2008. Nafta skočila na 147 $ po barelu i kriza se održava do danas. Krizom u Arapskom svijetu, cijena nafte ide ponovo na 120 $, a novo poskupljenje najavili su 14.03.2011. glasnogovornici ovih doktrina Bank of Amerika i Merill Linch, da će nafta otići do 200 $. (klub Bilderberg).

Doktrina hrane kao oružja, djeluje već dugi niz godina, tako je proizvodnja hrane pala za 20% a cijena hrane je porasla za 30% (podaci UN-a), naravno u krizama najviše stradava narod bez posla,

što je slučaj i u Hrvatskoj. Tako danas uvozimo sve poljoprivredne proizvode dok nam seljaci protestiraju u kolonama jer im nedaju raditi.

Nekada smo svu EUROPU snabdjevali sa BABY BEEFOM i poljoprivrednim proizvodima, ali je zapad izglasao i zabranu i kvote.

Doktrina vode kao oružja tek slijedi, jer pitke vode u svijetu ima svega 2%.

KRALJ JE GOL REKAO JE NAROD HRVATSKE i izašao na ulice 2011. g, ali njima to još nije jasno. Kažu da nema alternative, lažu.

Naravno da postoji alternativa, pogledajmo ekonomske činjenice.

2.

VIZIJA

HRVATSKA ZEMLJA BLAGOSTANJA

CILJ

CILJEVI određuju oblik i sadržaj političke djelatnosti, a svaki problem državne vlasti dobiva politički karakter, kao ekonomski, socijalni, vojni, kulturni, tehničko-tehnološki i drugi.

Politika se provodi na svim razinama političke aktivnosti, putem stranke na vlasti, organizacije, općine, grada, regije i države, na unutarnjem i vanjskom planu.

Politika je skup mjera i načela, metoda i načina, postupaka i djelovanja izvršenja zadanih zadataka, ZAŠTITE VLASTITIH INTERESA, PROVEDBE ZACRTANOG CILJA, ZAŠTITE VLASTI i OSTVARENJA CILJA.

Kao prvo za postavljanje vizije dugoročnog projekta potrebno je odrediti CILJ, da bi odredili cilj provedeno je ispitivanje građana, KAKO ŽELE ŽIVJETI ?

Istraživanjem smo došli do odgovora da je GLAVNI CILJ projekta stvoriti državu u kojoj će građani živjeti po ekonomskim standardima visoko razvijenih zemalja, kako bi Hrvatska imala barem 20.000 e. po stanovniku, a plaća radnika bila 2.000 e., intelektualaca 8 – 10.000 e. i više, postiglo osiguranje penzija umirovljenicima, svima bez obzira da li imaju staž, ženama sa navršenih

60 g. i muškaraca sa 65 g. života, minimalno 1500 e., a ostalima plus staž, potpuni povrat 73 oduzete mirovine umirovljenicima i valorizacija mirovina sa zaposlenima, puna besplatna zdravstvena i socijalna zaštita, zaštita radničkih prava, osiguranje pune zaposlenosti, zbrinjavanje hendikepiranih, invalida rata i rada, studenata i školaraca te osiguranje budućnosti svih građana i naše djece.

Upravo je to CILJ našeg PLANIRANJA STRATEGIJE, zaposliti radnika i osigurati mu posao, sa redovnim isplatama plaća na egzistencijalnoj razini, to bi bila najbolja zaštita radničkih prava.

Ulazak Hrvatske u EU i da se dogodi danas, za 20-30 godina ne rješava ekonomsku situaciju Hrvatske, već obrnuto, očekuje se veliki pad standarda jer nam se u strukturi prihoda države čak 52% PDV-a puni od uvoza, a svega 13% od proizvodnje i 35% usluge i ostalo, znači da bi ulaskom u EU budžet RH bio 28% manji od današnjeg, što nam govori kakvu politiku moramo odrediti i o prioritetu cilja. Umjesto postavljanja strategije država se i dalje zadužuje.

Nakon postavljanja CILJA odredili smo ostale najvažnije elemente zadanog projekta to su:

- RAZVIJANJE PROIZVODNJE

- ZAPOŠLJAVANJE

- VREDNOVANJE RADA

- VREDNOVANJE KAPITALA

- ZAKONSKA REGULATIVA

- OSIGURANJE SOCIJALNE SIGURNOSTI I BUDUĆNOSTI

- INTEGRACIJSKI PROCESI

- PRIVATIZACIJA I DRUGO

3.

Prema Europskim standardima smatra se da je obitelj siromašna, ako ima manje od 41.500 kn na godinu (3.458 kn. mj.), takvih obitelji u Hrvatskoj je 440.000 zatim slijede 500.000 penzionera koji primaju ispod 24.000 kn (2.000 kn.mj.), a 300.000 penzionera prima ispod 14.400 kn godišnje, (1.200 kn.mj.), ovdje treba dodati i 860.000 nezaposlenih u 2011. g.

ŽIVOTNA DOB PALA od 1989. -2010. sa 75 na 71 godinu života, što je prema medicinskim istraživanjima rezultat niskog ekonomskog standarda.

NATALITET PADA svake godine za 10.000 mladih stanovnika, tako ćemo za 25-30 godina učinkom geometrijske progresije u Hrvatskoj imati 3.000.000 stanovnika.

KAKO OSTVARITI CILJ

EU, SAD, MMF, MBOR, i Svj. Banka, (ranijih godina, danas 2011. niti to, minimum pristojnosti) traže hrabar ekonomski program, smanjenje poreskog opterećenja, osiguranje posla radnicima, poticanje proizvodnje, zaštitu radničkih prava, suradnju sa svim sindikatima, povratak izbjeglica i njihove imovine i druga demokratska prava.

Upravo je to zadatak našeg programa Državnog intervencionizma od 100 mlrd. e., zaposliti radnika

i osigurati mu stalno zaposlenje, sa redovnim isplatama plaća na europskoj razini, to bi bila najbolja zaštita radničkih prava.

Realizacija projekta Strategije Razvoja RH bazirana je na tri elementa:

RESURSI, KADROVI I KAPITAL

1. RESURSI

- to su naše, more, otoci, rijeke, šume, planine, polja, žitnica Slavonija, malo nafte, plina ..

- te preostala industrija, od 1990. uništeno je 80%, sada će zatvoriti i brodogradilišta

2. KADROVI

Kuda god Hrvatski radnici dođu raditi u svijetu svugdje su najbolji, osim kod kuće jer tu nema

posla, USTAV članak 54. kaže da svatko ima PRAVO na RAD i slobodu rada.

Pozivamo Vladu, na odgovornost jer ne ostvaruje osnovna

Ustavna prava NARODA.

Pogledajmo zašto se od naroda skrivaju podaci o nezaposlenima.(Novih podataka nema.)

2007. g. 1 radnik : 1,1 umirovljenik,

samo proizvodnja 0,25 : 1,1

2011. g. 0,8 : 1,2

4.

Neistina je da ima zaposlenih 1,560.000 radnika, jer je 2007. g. na mirovinskom bilo prijavljeno 974.573 r., a od krize 2008. g. prijavljeno je plus 560.000 r. sive ekonomije pa tvrde da je u RH 1.560.000 r., međutim svaki kvartal bez posla ostane 7.000 radnika, plus službeno nezaposlenih 334.000 r. plus 560.000 r. sive ekonomije pa ispada da je nezaposlenih 894.000, a svaki dan ih je sve više, dok se pravi broj zaposlenih skriva.

Dosadašnje uporno 20 godišnje nametanje ekonomske politike malog i srednjeg poduzetništva dovelo je do 334.000 nezaposlenih + 560.000 nezaposlenih sive ekonomije i 47 milijardi eura duga.

Moj prijatelj akademik prof. dr.sc. Branko Horvat napisao je pismo Jeffreyu Sachsu tvorcu ŠOK terapije svih Istično Europskih zemalja i DEINDUSTRIJALIZACIJE, da „kako ga nije sramota u ime ekonomske znanosti, predlagati takve mjere, prof. Sachs mu je odgovorio da mu je žao, ali da institucije MMF-a i Svjetske Banke nisu pratile sa kreditima“. Mi smo znali da ovi nisu ni imali namjeru davati kredite za šok terapiju.

Omjer 1 radnik : 1 umirovljenik ne može izdržati niti jedan ekonomski sustav,

u EU je prosjek 1 umirovljenik : 3,3 radnika,

STRATEGIJA PLANIRA omjer 1 : 3 radnika, to je 3.000.000 radnika

nama će nedostojati radne snage, pa predviđamo uvoz radne snage iz BiH, Kosova, Bugarske, kao i visoko kvalificiranih stručnjaka sa zapada, jer su kod nas mnoga zanimanja nestala.

3. KAPITAL

PROJEKT OD100 mlrd. eura

World Trade Centra u New Yorku košta 100 milijardi eura

Polazimo od realne pretpostavke da naša znanost i privreda nije u stanju napraviti jedan vojni avion Fantom F-16, izmisliti IBM, program Windows, napraviti Mercedes i slično, jer mi nismo na tom stupnju tehnološkog razvoja. Zato smo naš projekt i program okrenuli onim RESURSIMA i KADROVIMA za koje znamo da ih imamo, a koji mogu uspješno raditi i realizirati takav projekt, radi ostvarenja ove vizije.

NARODNA BANKA HRVATSKE

-ima funkciju čuvara vrijednosti nacionalne valute i njenog garanta, kao najviša monetarna vlast u državi i u kreditno monetarnom sistemu dužna je obavljati slijedeće Osnovne funkcije:

- regulira opticaj novca

- regulira emisiju kredita u skladu sa zahtjevima unutrašnje stabilnosti i

- regulira likvidnost u međunarodnim plaćanjima

- obavlja ostale financijske poslove koji su propisani zakonom i druge funkcije

U kapitalističkim državama normalno je da središnja banka djeluje kao - agregat, agent države da emitira i prodaje vrijednosne papire putem kojih država financira svoje rashode. U razvijenim zemljama država je najveći potrošač rashoda i dugova, a tržište državnih vrijednosnih papira najveći je segment financijskog tržišta, koji se vremenski razgraničava, raspoređuje, obnavlja, zamjenjuje, diskontira, prodaje, otkupljuje i neprestano se vrti u financijskim tokovima.

5.

Ministar Crkvenac, Šuker i Rohatinski, na burzi u Londonu i Tokiju prodavali su vrijednosne papire u paketima od po 500.000 $ po 7,5% samo jedan paket naših financijskih stručnjaka koštat će državu 1,1 mlrd $ jer će država potrošiti ove novce, a narod će kroz porez znači platiti dvostruki iznos plus kamate, uz činjenicu da se na Zapadu kamate za $ kreću od 1,2 do 2,7%, pa tko ne bi uzeo hrvatske obveznice uz 7,5%.

Zatim je nastala era zaduživanja kod domaćih banaka koje su sve 95% u zapadnom vlasništvu.

Isto rade svi financijski ministri. Kada kritiziraju ministra Šukera da u blagajni nema novaca,

on tvrdi da to nije istina da će sve biti plaćeno, tada ode u ameriku i 20.11.2009. minstar Šuker se hvali da je prodao obveznica za 1,5 mlrd. $., bankama (Međunarodne financijske oligarhije) JPMorgan, Citigroup i Barclays, i hvali se kako se uspješno probio na američko tržište.

Fantastičan potez, kojim će potrošiti kredit, a narod će morati kroz porez platiti glavnicu plus dug, tako je hrvatski narod zadužen za 3,240 mlrd. $.

Financiranje Strategije Razvoja Republike Hrvatske, bez zaduživanja u inozemstvu provodit će se samofinanciranjem putem vrijednosnih papira, čime zaustavljamo zaduživanje u inozemstvu i dugoročnu otplatu kamata na kredite,

što je uspješno provodio profesor dr. Ivo Perišin kao guverner Narodne banke.

Tko kaže da nema novca i zašto je to tako?

Hrvatska je 1970. imala 4000 $ po stanovniku, dok su Austrija i Italija imale 3.900 $, (Yu 3900 $)

pa 2005. nakon 40 godina države Europske Unije imaju prosječno 33.000 e. po stanovniku, dok je Hrvatska 2003. imala 5000 e, 2007. g. 8.000 e., ako uzmemo da je tečaj dolara pao za 50 %, a eura porastao za 50 % u odnosu na $, i da smo izgubili 70% proizvodnje, a imamo dvostruko precijenjeni tečaj eura koji bi trebao biti 1e=15,-kn. dolazimo do iznosa od 4.000 e. (2008) tada će slika biti još gora,

-pa je lako izračunati da smo za Europom zaostali 6 puta.

1990. JUGOSLAVIJA je sa 22 milijuna st. zaduženje od 18 mlrd. $.

2010. HRVATSKA za 20 godina sa 4,5 mil. st. zadužila 50 mlrd. eura.

zaostatak za još 6 puta, Hrvatska na današnji dan zaostala za EU 12 puta.

Štednja u RH je 2010. g. inosila oko 130 mlrd. kuna, od toga oko 30% u kn. i 70% u devizama,

upravo toliko 147 mlrd. kn. naše banke (u stranom vlasništvu našim novcem) kreditiraju građane,

i oko 100 mlrd. kn. privredu.

Koliko smo siromašni - struktura financiranja-kreditiranja

građani dobivaju kredita u omjeru 1,47 : 1,0 na štetu privrede

Omjer kreditiranja treba biti 1 : 10 u korist privrede, što znači da je sa

ovakvim odnosom HNB-a i Vlade hrvatska privreda osuđena na propast.

Treba, građani 147 mlrd. kn. : 1.470.000 mlrd. kn. u korist privrede.

Pa gdje je taj zapadni kapital ????, iako je to kapital HRVATSKIH građana on je dvosturko skuplji kod istih banaka nego u Njemačkoj, Austriji, Italiji, a da ne govorimo o niskim kamatama u SAD ili Japanu.

Banke treba pozvati na odgovornost.

6.

Narodna Banka Hrvatske hvali svoju monetarnu politiku koja je pod guvernerom M. Škrebom bacila u stečaj 25 banaka, međutim imovina 25 banaka u stečaju nije nestala, ona se prelila drugim vlasnicima.

Guverner HNB Rohatinski 17.01.2007. ograničava povečanje plasmana kredita bankama na 12% godišnje uz pretpostavku 5% stope rasta DP. Duga od 30,0 mlrd. eura što je 86% BDP.

Prema Wall Streat Journalu Hrvatska je pala s 55 na 109 mjesto 2007. g., a 2010. g. duguje 47 mlrd. eura.

BANKE

-su naši najvažniji financijski posrednici, međutim uz ovakvu HNB posluje se po monopolističkom sistemu, ja (HNB) tebi odobrim kredit, a ti (banka) meni 20-30% depozita i dve do tri čvrste garancije, hipoteke, itd.

Tako da banke još uvijek rade samo na pasivnim bankarskim poslovima, čekaju depozite i čekaju zajmotražioce, nema kod nas nijedne banke koja će kombinirati i aktivno posredovati u poslovima pokretanja proizvodnje sa ciljem postizanja profita.

Istodobno poslovne banke ranijih godina besramno su zaračunavali od 12-28% kamatu na kredite, 24 % zateznu kamatu, pa 4% za obradu kredita (sadsa su nešto manje), a tečajne razlike uvijek idu u korist banaka, tu su troškovi FINA-e POŠTE i itd. tako da je novac za građana i poduzetnika postao jako skup.

Banke u Hrvatskoj su 95% u vlasništvu zapadnih vlasnika u čijim je zemljama kamata od 1,0

do 2,5 % dok je u Hrvatskoj očito moguća legalna financijska pljačka.

Prema bilancama, ostvaruju godišnju dobit od 300-350 %, što se javno objavljuje, a spada u enormne profite.

U medijima i posebno na televiziji nemate kritičke ekonomske misli, već

nam stalno plasiraju stručnjake analitičare tih istih zapadnih banaka, koji skoro svaki

dan daju i određuju monetarne prognoze, naravno one koje njima odgovaraju i usmjeravanju njihov plasman.

Banke se stalno reklamiraju i potiču štednju građana, a podaci 2010. g. govore da štednja građana

u Hrvatskoj iznosi oko 130 mlrd., oko 30% u kunama i oko 70% u devizama.

Pri tom poduzetnik, ne može dobiti kredit od Banke ukoliko želi kupiti neki stroj za proizvodnju od 20-40.000 eura, ali građani sasvim lako dobivaju kredit ili lizing svih oblika za kupnju automobila do vrijednosti 60 -100.000 eura i više, znamo naravno da Hrvatska ne proizvodi niti jedan model automobila.

Šok Terapija i provođenje politike Malog i Srednjeg Biznisa nije dalo rezultata u RH,

Nakon financijske krize u kolovozu 2008. situacija je za građane postala još gora, a ovrhe banaka za stanove, kuće i automobile mnoge će baciti na prosjački štap, a u Grčkoj je 2010. g. zatvoreno 65.000 malih i srednjih tvrtki zbog recesije i vladinih mjera štednje, a EU im je dala 300 mlrd. e. kredita, slijede Arapske zemlje.

EU je Hrvatskoj odobrila iz pretpristupnih fondova 3,5 mlrd eura (uz Conditio sine qua non) uvjet kojeg Hrvatska ne može ispuniti, Vesna Pusić predsjednica povjerenstva Sabora za EU rakla je da smo iskoristili svega 1%.

7.

SADAŠNJA VLADAVINA KAPITALA U HRVATSKOJ

Većinom od 85 % siromašnog i 13 % srednje stojećeg stanovništva, financijski vlada manjina od 2 % koja je bogata.

STOPA RASTA i POVRAT DUGA

Sve naše vlade planirale su stopu rasta od 5 -7%, a realno izvršavale 3,7%, prosječna stopa od 4%,

Zbog Europe prešlo se na obračun u eurima, pa situacija izgleda ovako:

(podaci HGK) 2007. BDP iznosi 37,5 mlrd. eura, stopa rasta 4%, gdje je prirast na društveni proizvod iznosi 1,5 mlrd eura, a zaduženje iznosi 40,0 mlrd eura, na koje plaćamo kamate od 3,2 mlrd eura. pa ispada da smo u minusu 1,7 mlrd. eura.

Nakon krize 2008. situacija 2009. postala je još gora jer je proizvodnja u padu 27%, nezaposlenost se povećala na 20%, a stopa rasta minus - 6 %,

a dug 43 mlrd. eura, pa će na 37,5 mlrd. eura prirast na društveni proizvod biti minus 2,25 mlrd. eura plus kamate koje treba vratiti 3,2 mlrd. eura, pa je gubitak 2009. g. bio 5,45 mlrd. eura. uz to treba vratiti reprogramirane kredite koje Vlada nije vratila pa je dug Vlade 2010. g. iznosio 12 mlrd. eura.

Pesimisti tvrde da kapitala nema, pa pogledajmo strukturu zaduženja Hrvatske

od 46 mlrd. eura, država se direktno zadužila sa 23 mlrd. e. 2010.

( bez izdanih garancija, ostalo su banke i trgovačka društva), po kamati od 7-7,5%,

dodamo i 1 % manipulativnih troškova, pa ispada da je kredit opterećen sa 8 % kamata.

Sredstva je država potrošila na svoje rashode, a ne na investicije i proizvodnju kako bi oplodila kapital, no kredit od 23 mlrd. e. plus kamate od 1,840 mlrd. e. treba vratiti i to iz poreza građana.

POVRAT DUGA

23mlrd.e. zaduženje+24,580 mlrd.e.povrat glavnica+kmt. = 47,840 mlrd.

pa ispada da će građani platili iz poreza 47,840 mlrd. eura, a toliko iznaša ukupni dug RH koji svodimo na nulu, ako primijenimo sistem samofinanciranja, a povratkom duga banaka imamo plus od 23,0 mlrd.e.

Za naš program od 100 milijardi eura potreban nam je početni kapital od 5 mlrd.e., a Narodna Banka Hrvatske ima 11 mlrd. eura deviznih rezervi, osim toga ovdje kako vidimo u realiziranim kreditima imamo 23 mlrd.e. što znači da možemo bez velikih financijskih odstupanja uložiti 5 milrd. e, ali ovaj puta u vlastiti razvoj, sa kojim ćemo brzo i efikasno POKRENUTI Strategiju Razvoja Republike Hrvatske.

Nakon krize 2008. g. Centralne Banke, SAD-a, Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i druge plasirale su TISUĆE mlrd. eura, kako bi spasili svoju privredu.

Prema izjavi direktora Federalnih Rezervi SAD-a Ben Bernankea od krize 2008. do 2010. g SAD je plasirao devet tisuća milijardi $. (UPS...)

8.

Prema dogovoru svjetskih bankara, plasman FIAT valute bankarskih kredita radi se u omjeru 1 : 9, a neke zemlje i 1: 20, pa čak i 1: 30. Tako na Zapadu cirkulira svega 5% novčane mase, a 95% kreditnog novca.

Tako Hrvatska slobodno može sa svojim deviznim rezervama 11 mlrd. eura primijeniti FIAT-ov valutni sustav barem 1:9.

Guverner HNB-a M. Škreb bacio je u stečaj 25 banaka, a guverner Rohatinski (koji je ngrađen od MMF-a, odmah je jasno da nešto nije u redu) zajedno sa ministrom financija D. Šukerom i Vladom zadužio je Hrvatsku sa 47 mlrd. eura (bez domaćeg duga 37 mlrd. kn. i garancija).

USTAV RH čl. 53 kaže da je HNB ODGOVORNA za stabilnost valute i opću likvidnost u zemlji i inozemstvu.

Pa zašto su nas guverner, ministar financija i Vlada zadužili za 47 mlrd. e. i zašto ne ispunjavaju svoju Ustavnu ulogu kao što to izvršavaju druge središnje banke (kao Ben B.).

Prema modelu Strategije Razvoja rješavamo DUG od 47 mlrd. e. za 3 g. kao što je Argentina rješila 100 mlrd. $ duga za 3 g.

STRATEGIJA RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

Rađena prema ekonomskom načelu upravljanja i rukovođenja Hrvatskom.

I. PRVI PLAN,

5 regija ( jedna regija oko 800.000 st.) i

16 županija radi decentralizacije i podjednakog istovremenog razvoja svih županija, bolje koordinacije, koje moraju donijeti svoj

-PLAN DUGOROČNIH INVESTICIJA REGIJA I ŽUPANIJA za 30 g.

uz pretpostavku perspektivnog razvoja regije. Plan se donosi za sve potrebe regije -županije, za dugoročno razdoblje i to:

energetike, elektrifikacije, vodovoda, plinovoda, putova, cesta, željeznice, planirane proizvodne djelatnosti prema raspoloživim resursima županije, bolnica, škola, vrtića, fakulteta, stanogradnje, robnih, uslužnih i kulturnih centara za poboljšanje općeg standarda građana i dr.

II. DRUGI PLAN,

donosi Vlada, to su,

-DRŽAVNI DUGOROČNI PLANOVI INVESTICIJA za 30 g.

važni za cijelu Republiku Hrvatsku, tu spadaju svi planovi od nacionalnog interesa,

9.

glavni komunikacijski cestovni i željeznički međunarodni pravci sa glavnim lukama, kolodvorima, terminalima, naftovod, plinovod, vode i navodnjavanje, zaštita šuma, energetika, elektrifikacija i njena

izgradnja, telekomunikacije, tehnološki razvoj, znanstveni razvoj, školstvo, prosvjeta i znanost, medicina, zdravstveni razvoj i zaštita, kultura, ekologija i zaštita čovjekova okoliša dr.

I. PLAN DUGOROČNIH INVESTICIJA REGIJA I ŽUPANIJA

II. DRŽAVNI DUGOROČNI PLANOVI INVESTICIJA

Planovi I i II sastavljeni zajedno predstavljaju:

III. STRATEGIJU RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

IV. FINANCIJSKI PLANOVI INVESTICIJA

izradit će se na osnovi usvojenih dugoročnih planova investicija odnosno

Strategije Razvoja Republike Hrvatske. I + II + III= IV. DONOSI SABOR

V. OPERATIVNI MEHANIZAM i 40 PROGRAMA MATRICA

Opreativni mehanizam kojima se pokreče Strategija Razvoja Republike Hrvatske (gotove matrice za 40 programa koje osiguravaju izvršenje ovog projekta I+II+III+IV) kojim se otvaraju gradilišta u cijeloj zemlji, narudžbe investicijskih programa pokreču se u svim regijama i županijama, koji pokreču proizvodnju u tvornicama koje su danas bez posla,

zatvorene tvornice bi se obnovile i izgradili nove prema usvojenoj strategiji, tako bi tvornice, poduzeća, poduzeća nove tehnologije, poduzetnici, kooperanti i obrtnici počeli bi zapošljavati radnike.

Tako bi se proizvodnja pokrenula prema narudžbama koje se baziraju na Dugoročnom Strateškom Razvoju Republike Hrvatske, koji se mora provoditi pod nadzorom institucija znanosti, tehnike i tehnologije i komercijalno - ekonomske kontrole, a pokreče:

-proizvodnju željezare, cementara, šljunčara, ciglana, keramičkih proizvoda,

-drvno industrijskih poduzeća, opremanje objekata i građevne stolarije, tvornice

namještaja,

-proizvodnju za izgradnju autocesta i putova, tunela, asfaltnih baza,

-proizvodnju za izgradnju željezničkih pruga i željeznice,

-proizvodnju za energetiku i elektrifikaciju, telekomunikaciju, korištenja sunčane

energije i vjetra,

-proizvodnju kompjutora i elektronike, bijele tehnike i električnih aparata,

-proizvodnju mnogih drugih pratećih kooperantskih, obrtničkih te uslužnih

djelatnosti.

-proizvodnja u cijeloj RH pokreče cijeli niz uslužnih tercijarnih aktivnosti.

Većina navedenih proizvodnji 70-80% su bez posla ili su tvornice u stečaju, a radnici otpušteni,

svi oni biti će uključeni u Projekt Strateški Razvoj Republike Hrvatske, a poduzeća obnovljena, stečajevi prekinuti, jer u navedenim djelatnostima postojala je dugogodišnja tradicija, sa kvalitetnim kadrovima koji su bačeni na burzu.

Takav zamah proizvodnje pokreče i proizvodnju drugih industrijskih djelatnosti, kao papirne, ambalažne, prehrambene, tekstilne, konfekcije, obućarske industrije i drugo te malog obrta i svih drugih kooperanata i oblika uslužnih djelatnosti.

10.

VI. FINANCIRANJE

i treći element koji je potreban za izvršenje projekta to je:

-KAPITAL

koji nikako neće doći u Hrvatsku. Što je to kapital ili novac ?

Svi ljudi pa i nepismeni znaju što je novac, a poznati američki ekonomist Galbrajt (čiji sin je kod nas bio ambasador) to jednostavno kaže ,,novac je novac,, . Ostali ekonomisti daju različite definicije, a svima je zajedničko da je novac ROBA kao i svaka druga ROBA, samo što ima sposobnost da služi kao opći ekvivalent.

Ako je taj treći element koji nam nedostaje ROBA, znači da se ona može stvoriti, proizvesti i DUGOROČNO PROIZVODITI. A kako se proizvodi novac?

NOVAC se proizvodi stvaranjem novonastale vrijednosti.

Tada mi ne trebamo moljakati nikoga da nam donese novac već ćemo ga sami proizvesti.

Na ova i sva druga socijalna pitanja postavljena su rješenja u Projektu Strategija Razvoja RH.

Kada smo prije više od 10 godina predlagali Državni intervencionizam od 100 mlrd. eura svi su odmah skakali na noge.

Danas nakon najveće svjetske krize od 1929. g. kada je propala (naručena) teorija i praksa liberalizma i neoliberalizma (masona) Adama Smitha , a najveće kapitalističke države kao SAD, Britanija, Njemačka, Francuska, Italija, Rusija i mnoge druge, plasiraju tisuće milijardi dolara, funti i eura kako bi spasile svoju privrednu proizvodnju i pokrenuli ekonomiju, danas se to svima čini normalnim ekonomskim potezima najjačih svjetskih velesila dok naše škverove EU tjera u stečaj.

Doktrina deindustrijalizacije.

Projekt Strategija Razvoja RH provodit će se

SAMOFINANCIRANJEM BEZ 1 eura VANJSKOG ZADUŽIVANJA,

što je uspješno provodio prof. dr. Ivo Perišin kao guverner Narodne Banke.

- Argentina je do 2006. sličnim modelom vratila 100. mlrd. $ u roku tri godine.

- Hrvatska može vratiti 50,0 mlrd. eura za dvije godine.

11.

Tabela: prof. dr. Ante Lauc
Od 1975. istražuju se uzroci niske profitabilnosti, koji postaju jasni preko slijedećeg grafikona

12.

VII. REALIZACIJA PROJEKTA

Strategija razvoja RH za 10 godina postiže rezultat stope rasta.

REPUBLIKA HRVATSKA 2010. – 2020.
REALIZACIJA ekonomskog projekta, predviđena je u tri faze:

u roku 5 godina faze I. i II. riješilo bi se oko 70 % problema u RH

a za ostalih 30% trebat će isti period od 5 godina u III fazi.

Nakon 10 g. dobit ćemo stopu rasta 20% sa današnjim tehnološkim

mogućnostima, jer smo to postigli 1956.g.

- na 100 mlird. eura, čiji prirast društvenog proizvoda iznaša

- 20 milijardi eura godišnje,

- LIKVIDIRATI NEZAPOSLENOST OSTVARUJEMO USTAVNO PRAVO NA RAD

- VREDNOVANJE RADA -radniK NKV će imati prosječnu plaću od 2.000 e,

- penzioneri min. penzije od 1.500 e. svi bez obzira na staž sa navršenih 60 g. žene,

muški sa 65 g., ostali plus staž,

- Mirovine valorizirati sa rastom plaća radnika,

- socijalna davanja svim slojevima,

- besplatno, jaslice, vrtiće, školovanje, fakultet i post.dipl. studij

- besplatno zdravstveno osiguranje svim građanima

- lako će se namiriti potrebe invalida, hendikepiranih, dragovoljaca

rata i rada do umjetnika, studenata i dr.

- VRATITI KAPITAL U HRVATSKE BANKE

- Smanjiti PDV postepeno na 15, 12, 10 %.

- Progresivno oporezivanje enormnog dohotka (banke 350%)

Temeljni agregati pokretanja proizvodnje su:

Građevinarstvo i industrija, Turizam, izgradnja 4 - 5 gradova hotela i apartmana, Poljoprivreda, proizvodnja ekološke hrane za turizam i izvoz. Promet, izgradnja svih međunarodnih, nacionalnih i lokalnih željeznica, vlakovi od 320 - 420 km/h i mreža autostrada na kopnu povezana sa otocima mostovima i brzim brodskim vezama. Tekstilna industrija, dizajn, moda. Nove tehnologije, otvaranje instituta i proizvodnje na osnovi kompjutorske, nanotehnologije, robotike i drugo.

13.

SIMULACIJA STRATEGIJE ZA 10 GODINA

INV. 100 mlrd. e.

MINIMALNA za 10 g.

IDEALNA za 10 g.

BDP 2009.

37,0 mild. e.

37,0 mild. e.

GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJA

30.0

40.0

TURIZAM

30.0

40.0

PROMET

20.0

30.0

POLJOPRIVREDA

20.0

20.0

TEKSTIL, KONF.OBUĆA

10.0

30.0

NOVE TEHONLOGIJE

15.0

40.0

BDP 2020.

162,0 mild. e.

237,0 mild. e.

Prirast na društveni proizvod na minimalnu simulaciju iznosi 32,4 mlrd. e., a na maksimalnu simulaciju47,4 mlrd. e. što bi predstavljalo prosječni prirast od 39,9 mlrd. eura., što je više nego današnji cijeli bruto društveni proizvod RH. Nakon 10 g. ostvarili bi visoki društveni standard.

HRVATSKA BI SLOVENIJU PRESTIGLA VEĆ NAKON TRI GODINE I BILA VODEĆA PRIVREDNA SNAGA U REGIJI.

VIII. SOCIJALNO PSIHOLOŠKI POTICAJ

Ovo su rezultati Projekta Strategije Republike Hrvatske državnim intervencionizmom od 100 milijardi eura bruto društvenog proizvoda. Jedino takav snažan, hrabar i ambiciozan program može pokrenuti ekonomske tokove i ostvariti takve rezultate.

Pokretanje takve privredne aktivnosti, likvidacija nezaposlenosti u cijeloj državi, nivo visokih plaća, izazvat će kod stanovništva vjeru u budućnost, budućnost njihove djece i povjerenje u državu po mjeri naroda, koja djeluje prema programu Strategije Razvoja Republike Hrvatske.

Prema našem operativnom planu za pokretanje Strategije potrebno je 6 mjeseci priprema.

Protivnika i opozicije Strategije neće biti jer će biti udovoljeno svim zahtjevima i planovima opozicije, jer su planovi Strategije daleko jači i dugoročniji o čemu opozicija i današnji političari

ni ne sanjaju i nudi daleko više nego što građani očekuju, tako će opozicija biti suglasna sa strategijom.

Takvim ujedinjenjem ujedno će se postići nacionalno jedinstvo pod projektom Strategije.

14.

Projekt je rađen za OPERATIVNU primjenu pokretanja rada raspoloživih kadrova i resursa RH i svih resornih ministarstava.

Tabele i grafikone te ekonomske analize za koje trebate profesora da vam protumači što znače,

a neprihvaljivi su u proizvodnji i državnim službenicima koji to moraju provoditi u praksu, ne nudimo.

Studentima uvijek pričam vic, kako je car Franc Josef prilikom prijedloga novog zakona, pozvao žandarma s ulice i tada rekao ministru da čita novi zakon, a zatim pitao žandarma da li je što shvatio,

pa mu je on rekao da nije. Tada je car rekao ministru da može ići pisati novi zakon.

Strategija Razvoja Republike Hrvatske

od 100 milijardi eura bruto društvenog proizvoda

sa 40 matrica - operativnih programa ( točke I, II, III, IV, V.... ),

rađena je sa DVA TIMA.

PRVI TIM: vođa operativnog tima mr.sc. Karino Hromin Sturm, radio je od 1990. g. na osnovi istih metoda za koje je američki profesor dr. Leonid Gudrich (tek) 2007. g. dobio nobelovu nagradu, korištenjem postoječih resursa i kadrova, te ekonomije autopoiesisa i pozitivne sinergije algoritma kapitala.

DRDUGI TIM: radio je u sklopu Znanstveno istraživačkog projekta ,,Razvitak Hrvatske između autopoiesisa i alopoiesisa“, pod vodstvom profesora dr. Ante Lauca na Osječkom Ekonomskom Fakultetu,.

U istraživanju su sudjelovali i pomogli projekt mnogi suradnici i specijalisti svih profila i struka.

Verzija IX/99.

U Zagrebu 22.10.1999.

Korekcija podataka 17.03.2011.

mr.sc. Karino Hromin Sturm

autor i vođa tima projekta

diplomat, ek. planer, politolog,

pisac prve u svijetu POLITIČKE BIBLIJE

Član Znanstvenog Društva Ekonomista RH.

15.

Tabela 1.

REGIONALNA PODJELA

Jačanje i osamostaljivanje regija, samostalno planiranje, ( osim strateških državnih planova ) velika financijska samostalnost i odlučivanje te realiziranje vlastitih planova razvoja.

5 REGIJA

1. ZAGREBAČKO ZAGORSKA

2. SLAVONSKO PODRAVSKA

3. ISTARSKA

4. PRIMORSKO LIČKA

5. DALMATINSKA

16 ŽUPANIJA

1. ZAGREBAČKA, ZAGREB

2. ZAGORJE, KRAPINA

3. MEĐIMORJE, ČAKOVEC

4. VARAŽDINSKA, VARAŽDIN

5. SLAVONSKA, OSIJEK

6. VUKOVARSKA, VUKOVAR

7. POSAVINA, BROD

8. MOSLOVAČKA, BJELOVAR

9. KARLOVAČKA, KARLOVAC

10. ISTRARSKA, PULA

11. PRIMORSKO-GORANSKA, RIJEKA

12. LIČKA, GOSPIĆ

13. ZADARSKA, ZADAR

14. ŠIBENSKA, ŠIBENIK

15. SPLITSKA, SPLIT

16. DUBROVAČKA, DUBROVNIK

16.

Tabela 2.

Stopa rasta DBP Hrvatska (i u EX-YU)

godina

%

index

godina

%

index

1945

0

100

1986

4

160

1948

-2

-

1988

-10

-

1950

-10

doba etatizma

1990

-10

-

1951

9

-II-

1996

5.9

-

1952

-14

samoupravljanje

1997

6.8

-

1954

4

160

1998

2.5

-

1957

20,7*

520

1999

0.9

-

1959

15

310

2000

3.7

-

1960

8

220

2001

3.2

-

1962

4

160

2002

2

-

1964

13

265

2004

3.7

-

1966

8

220

2005

3.2

-

1969

10

250

2006

3.7

-

1972

4

160

2007

3.2

-

1974

8

220 reforma

2008

1.7

-

1978

7

190

2009

-6.5

-

1980

2

130

2010

-2.4

-

1982

0

100

2011

+- 0.0 (procjena)

-

1984

2

130


Okvir za tekst: Nezaposleni god	tis. 1958	34.000 1986	121.000 1998	302.000 2000	420.000 -	- 2005	36.000 2006	187.000 2007	174.000 2008	168.000 2009*	350.000 +siva.ek.	560.000
Okvir za tekst: Plaće god.	index 1989	100 1990	84 1991	63 1992	43 -	- 2005	33.9 2006	30.2 2007	17.4 2008	24.3 2009*	21.1 *	-80.09


TabelaOkvir za tekst: Vanjska trgovinska razmjena u mild. e. god.	izvoz	uvoz 2002	4,900	11,000 2003	6,000	14,000 2004	6,200	14,000 2005	8,000	17,000 2006	8,000	18,000 2007	9,000	19,000 2008	9,000	19,000 2009	7,000	16,000


2.1.

Tabela 3.

ZAPOSLENI PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME

Sprema

Broj zaposlenih

%

Visoka

67.640

7.0

Viša

159.878

16.0 uk. 23.0

Srednje

400.137

40.6

Niže

40.639

5.2

KV

151.672

15.4

PKV

36.174

4.6

NKV

99.794

11.2 uk. *36.4 = 77.0

Ukupno;

986.341

100

Podaci HGK 2006.

NEZAPOSLENI

2009. g. 250.000 + nezaposleni siva ek. 560.000 = 810.000

2010. g. 300.000 + nezaposleni siva ek. 560.000 = 860.000

Procjena: 2011. g. 400.000 + nezaposleni siva ek. 560.000 = 960.000

19.

40 OPERATIVNIH PROGRAMA STRATEGIJE RH

Program -1, DONOŠENJE STRATEGIJE RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

pokretanje INVESTICIJA OD 100 mlrd. eura

Program -2. RAZVIJANJE PROIZVODNJE

Program -3, RAZVIJANJE POLJOPRIVREDE,

Program -4, ZAPOŠLJAVANJE i OSIGURANJE RADA

Program -5, VREDNOVANJE RADA

Program -6, VREDNOVANJE KAPITALA

Program -7, POSTIZANJA STOPE RASTA OD 20 %, za 10 g.

Program -8, POSTIZANJA 20.000 e. PO STANOVNIKU za 10 g.

Program -9, POSTIZANJA RADNIČKE PLAĆE OD minimum 2.000 e.

Program -10, FINANCIJSKA POLITIKA, HNB

Program -11, POREZNA POLITIKA

Program -12, PENZIONERI,

Program -13, NEZAPOSLENOST,

Program -14, ZAUSTAVLJAMO ODLJEV MLADIH PREKO GRANICE

Program -15, NATALITET,

Program -16, PRAVOSUĐE,

Program -17, UNUTRAŠNJI POSLOVI, program osigurava OLIČENJE POŠTENJA I

SIGURNOSTI za građane RH i za sve STRANCE

Program -18, PRIVATIZACIJA

Program -19, ZAUSTAVLJANJE STEČAJEVA i otpuštanja radnika iz tvornica,

Program -20, REVIZIJA PRIVATIZACIJE

Program -21, RADNIČKO-SELJAČKO dioničarstvo.

Program -22, KORUPCIJA

Program -23, ZDRAVSTVENA, MIROVINSKA i SOCIJALNA ZAŠTITA

Program -24, HAG,

Program -25, EU, NATO

Program -26, OSTALI INTEGRACIJSKI PROGRAMI MULTILATERALA

Program -27, FINANCIRANJE PROIZVODNJE

Program -28, POREZNI SISTEM,

Program -29, IZVOZNI PROGRAM

Program -30, TURIZAM,

Program -31, ZAŠTITA OKOLIŠA (POŽARI)

Program -32, PROMET, CESTE, ŽELJEZNICA, MORE, RIJEKE

Program -33, ULAGANJA U ZNANOST I OBRAZOVANJE

Program -34, INFORMATIKA

Program -35, KVALITETA PROIZVODA

Program -36, STRANA ULAGANJA

Program -37, KADROVI

Program -38, OBRANA ZEMLJE

Program -39, VANJSKA POLITIKA

Program -40. PROGRAM DEMOKRACIJE I JAVNE DIPLOMACIJE

mr.sc. Karino Hromin Sturm

autor i vođa projekta

diplomat, ekonomist planer, politolog

pisac prve u svijetu POLITIČKE BIBLIJE

Član Znanstvenog Društva Ekonomista RH.

20.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Izbori za EU parlament su izbori za one koji će biti poslušni izopačenim gay bolesnicima i psihopatima poput Junckera i Soroša

Izbori za EU parlament su izbori za one koji će biti poslušni izopačenim gay bolesnicima i psihopatima poput Junckera i Soroša

Bliže se izbori za EU parlament i svi političari raznih orijentacija pozivaju građane da izađu na izbore zato što "građani Hrvatske imaju pravo glasa". A znaju...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:26004

Više...
Stepinac je blažen, ali postoje neke nejasne povijesne točke - Stepinac je bio ustaša ili je ubijao Hrvate?! Na čijoj je bio strani? Pitat ću Irineja, patrijarha Sprske pravoslavne crkve

Stepinac je blažen, ali postoje neke nejasne povijesne točke - Stepinac je bio ustaša ili je ubijao Hrvate?! Na čijoj je bio strani? Pitat ću Irineja, patrijarha Sprske pravoslavne crkve

"POVIJESNI slučaj je ovaj: kanonizacija Stepinca. Stepinac je čovjek s vrlinama. To je Crkva izjavila time što ga je proglasila blaženim. Može ga se moliti. On je blažen....

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10089

Više...
USTAVNI SUD POTVRDIO: Djeca su vlasništvo države, a ne roditelja! Vi NE MOŽETE odlučivati o zdravlju svoje djece!

USTAVNI SUD POTVRDIO: Djeca su vlasništvo države, a ne roditelja! Vi NE MOŽETE odlučivati o zdravlju svoje djece!

"Naša prva kćer bila je alergična na cjepivo i svi su to znali. Unatoč tome djevojčica je cjepljena u školi nakon čega je dobila malformaciju na mozgu i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:85279

Više...
SAD mijenja povijest: 'Iran je kriv za 9/11, platit će za to'

SAD mijenja povijest: 'Iran je kriv za 9/11, platit će za to'

Bizarno suđenje ovih dana je privuklo pažnju svjetske javnosti, a 'krivac' je sudac George Daniels iz Distrikta Manhattan.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:25859

Više...
Mirovinski i zdravstveni sustav kao LOTO - samo uplaćuj, možda dobiješ!

Mirovinski i zdravstveni sustav kao LOTO - samo uplaćuj, možda dobiješ!

Mainstream mediji nam već duže vremena prešućuju alarmantno stanje što se mirovinskog i zdravstvenog sustava tiče jer su pred krahom! Država je opljačkana, a što je još gore, pljačka se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:21919

Više...
Američki senat izglasao zakon koji će prisiliti građane da stave novac u banke - prekršitelji bi mogli dobiti 10 godina zatvora

Američki senat izglasao zakon koji će prisiliti građane da stave novac u banke - prekršitelji bi mogli dobiti 10 godina zatvora

  Novi zakon koji nastoji neprestano pratiti vaš novac i imovinu, djelovat će de facto kao produžena ruka Ureda za domovinsku sigurnost (DHS), može ukrasti svu vašu imovinu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:28872

Više...
Stručnjak detaljno objasnio kako uhljebske općine i gradovi ubijaju Hrvatsku, pogledajte predavanje

Stručnjak detaljno objasnio kako uhljebske općine i gradovi ubijaju Hrvatsku, pogledajte predavanje

Profesor s Pravnog fakulteta i stručnjak za javnu upravu Ivan Koprić održao je predavanje u sklopu serije predavanja pod nazivom "Skeptici u pubu" koje se već godinama održava u zagrebačkom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15240

Više...
Dobili ste poziv Ministarstva obrane i želite ga izbjeći? Možete se oženiti, ali ima i lakših načina

Dobili ste poziv Ministarstva obrane i želite ga izbjeći? Možete se oženiti, ali ima i lakših načina

Pričuva se može izbjeći ulaganjem prigovora savjesti, a Centar za mirovne studije objavio je detaljan postupak.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16555

Više...
Dok nitko ne gleda Rusija je zauzela Sjeverni pol. Zapad i NATO šokirani kada su vidjeli što se tamo dogodilo

Dok nitko ne gleda Rusija je zauzela Sjeverni pol. Zapad i NATO šokirani kada su vidjeli što se tamo dogodilo

Ruska militarizacija Arktika dramatično se ubrzala od 2014. godine, pokazala je nova studija.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:39524

Više...
Nuklearni rat blizu? SAD izvele dvije nove nuklearne probe

Nuklearni rat blizu? SAD izvele dvije nove nuklearne probe

Nacionalna uprava za nuklearnu sigurnost (NNSA) Ministarstva energetike SAD zajedno sa zračnim snagama zemlje izvela je početkom mjeseca dva testa modifikacije nuklearne bombe B61 u državi Nevadi, objavljeno je na...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:21545

Više...
Crkva i Todorić su oslobođeni plaćanja poreza na nekretnine. Porez je za vas siromašne budale!

Crkva i Todorić su oslobođeni plaćanja poreza na nekretnine. Porez je za vas siromašne budale!

Sada već svi znaju da nije postojao Domovinski rat nego samo Imovinski rat koji je bio dogovoren kako bi se narod opljačkao. Ako mislite da će se onaj koji krade...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17444

Više...
Tuđman:

Tuđman: "Imamo Hrvatsku!" - Građani: "Tko, svi mi ili samo vi?"

Na koga je točno prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman mislio kada je 6. kolovoza 1995. godine u Kninu povikao "imamo Hrvatsku"?

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9262

Više...
Kako vanzemaljcu objasniti što je to Vlada, a ne ispasti glup?

Kako vanzemaljcu objasniti što je to Vlada, a ne ispasti glup?

Radoznali vanzemaljac posjećuje našu planetu kako bi provjerio napredak ljudske vrste i usput krene u razgovor s prvom osobom koju sretne, kratki je opis ovog filma koji je pred vama...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18774

Više...
EVO ŠTO NAS ČEKA: Oni koji neće imati novca za plaćanje poreza na jedinu nekretninu, ostat će bez nje kada im dug premaši 20.000 kuna!

EVO ŠTO NAS ČEKA: Oni koji neće imati novca za plaćanje poreza na jedinu nekretninu, ostat će bez nje kada im dug premaši 20.000 kuna!

Jedina se nekretnina, izmjenama Ovršnog zakona, ne smije plijeniti za svote manje od 20 tisuća kuna. Zato će od 1.1. 2018. oni koji neće imati novca za plaćanje poreza na...

Komentari(2) Klikova:80775

Više...
Građani od 1.1.2018. ostaju bez svojih domova! Porez na nekretnine = robovlasništvo!

Građani od 1.1.2018. ostaju bez svojih domova! Porez na nekretnine = robovlasništvo!

Ministar financija Zdravko Marić (HDZ): Od 1. siječnja 2018. uvodi se porez na nekretnine kao zamjena za komunalnu naknadu.

Komentari(1) Klikova:108328

Više...
Multimilijarder Donald Trump žica novce za svoju političku kampanju

Multimilijarder Donald Trump žica novce za svoju političku kampanju

Bliže se predsjednički izbori u Americi, a glavni kandidati su Donald Trump i Hillary Clinton koji se međusobno prepucavaju putem medija i iznose prljavo rublje jedno drugome. U politici kao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:22158

Više...
Klopka (SBTV): Tko vlada svijetom?

Klopka (SBTV): Tko vlada svijetom?

Koje su poveznice između tajnih službi, država i terorizma, postoji li rezon iza teorija o tajnim društvima i njihovom utjecaju na čovječanstvo, te koje manipulacijske alate koriste vladari s vrha...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:22064

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno