4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Arheoastronomija - Drevne civilizacije

25632

 

..Iz prolazne perspektive plećati obrisi Stonehenga su toliko nedvojbeno prapovijesni da se promatraču na trenutak čini kao da je kroz pukotinu u vremenu propao u neki izgubljeni svijet - Apolonu u pohode (National Geographic, lipanj 2006.)

 Velika je udaljenost između Egipta, Meksika i Engleske, ne samo teritorijalna, možda i vremenska, da li imaju sličnosti ? Što predstavlja Stonehenge? Jesu li bogovi Ra, Kukulkan i Apolon u „srodstvu“, jesu li od iste majke – astronomije? Imaju li drevne civilizacije nešto zajedničko?

Smatrala sam da je Stonehenge pretvrd orah za mene, amatera u astronomiji, kad ga veće i pametnije glave od mene nisu uspjele dešifrirati. Problem je što je na pola urušen, nema dovoljno preciznih podataka i drugačiji je tip gradnje, u Gizi je relativno lako računati stranice trokuta i visine, a ima i više podataka, posebno za Veliku piramidu.

Nakon što sam pročitala više knjiga, časopisa, DVD-a i tekstove na internetu, skupila  prilično podataka, svladala sfingu, Horusovo oko Udjat i egipatsku astronomiju, posjetila više sličnih lokaliteta po svijetu, ustanovila da ima velike sličnosti, odlučila sam razotkriti kameni krug i kozmičke tajne megalitskog yarda i svetog  mjesta Brita.

Za Stonehenge kažu da je prvo računalo u povijesti čovječanstva, da je mjerio mijene Sunca i Mjeseca. Što je u njemu zapisano i što čuva u svojoj kamenoj memoriji, vidjet ćemo. Smatra se da je stariji od egipatskih piramida, dio znanstvenika smatra da su piramide  mnogo starije od oficijelnog stava egiptologa (oko 2500 g. pr. Kr.). Pripada atlantskom kružnom tipu gradnje. Jesu li Rimski koloseum, Pulska arena, Višnjan i amfiteatri Salone, Narone i drugi slični spomenici po Sredozemlju mnogo mlađi baštinili kružnice u kamenu, predstavljaju samo savršeniji graditeljski pothvat? Također, kralj Arthur i Druidi su živjeli kasnije, ne pripadaju tom vremenu. Neke su kasnije i prekrivali, ispod njih je vjerojatno  postojao podzemni prostor po koncepciji-Podzemlje, Zemlja, Nebo, kasnije  su to bile na drugim spomenicima tri pećine jedna iznad druge.

U filmu „Istina o Stonehengeu“ prof. Mike Pearson Parker iznosi pojedinosti o lokalitetu, gradnji svetišta, puta i avenije mrtvih, kući za boravak i graditelje, prehrani i načinu života, prinošenju pepela mrtvih, zahvali Bogu za plodnost  o obredima  za  ljetnog i zimskog solsticija, načinu podizanja kamenih menhira  od kopanja rupa do vještog spajanja, misteriji kostura ispod svetišta it.d. On navodi, da su izgrađena dva svetišta,  kameni krug i drveni, 20 x veći od prvog, jedan posvećen izlasku, a drugi zalasku Sunca kao u Karnaku.

Međutim, malo autora je pisalo o kozmičkom karakteru Stonehengea, o kojoj u ovom članku pišem opširnije, iako još ne raspolažem sa svim podacima koje najnovija otkrića navode.

Navedene dimenzije upućuju na sljedeći podatak: 110,592/2 =55,296,1/2 ciklusa vremena (55,296 x 9= 497,664x25,6=12740,198/360/72=491,52/20=24,576;

Ako računamo samo 25,6x9x4xZ.g./V.g.x72/1,6=x;Odnos Z.g:V.g.=1x1,6;Visina-Ven.g., a dužina Z.g., metodološki.

Drveni krug mjeri i računa vrijeme za 491,52x72=11059,2x32 ciklusa, a kameni 20 x manji broj ciklusa, a iznosi:491,52/20x 11059,2=17694,72, obadva mjere 48x11059,2 ciklusa vremena . Računala sam s Horusovim okom (25,6=128x2).

Ukupni zbir iznosi 48x11059,2=530841,6/ 360 =147,456-sfinga ili 230,4x230,4=x, kao površina baze Vel.pir. u Gizi. Kretanje sjena dimenzije uvećava za 1,35/m., a s time se računaju drugi ciklusi. Ako tako precesiju ekvinocija računamo 25920 x 1,35=34992/8 sunaca-4374,000; Orjentaciono, primjera radi, širina ceste:30x365/584x360x384!-5x365/584x360x192=x;  Ako je povišena, mjerimo sa Venerom, visina:30xV.g./Z.g.=1728/128=135, računamo sa česticom oštećenog Horusovog oka 27 kretanje sjena, dalje se može računati sa x 72 i doći do 324xZ.g./V.g.x72/1,6/8(91125/8) ciklusa. Povezati sa ostalim podacima, sve je dio cjeline! Radi se  o veoma složenom kalendaru, kao što navode mnogi pisci.

Vidimo sličnosti u računanju lunarno-solarnih kalendara i gradnji, bez obzira na drugačiji  kružni tip. Sve ove podatke bi morali arheolozi naći i izračunati na dva kruga i okolici svetišta Brita.

Kameni krug i danas računa vrijeme, samo ga treba znati dešifrirati i čitati, ponajprije prema položaju Sunčevih zraka i sjena za solsticija i ekvinocija.

Zainteresiranima  preporučujem da pogledaju ovaj film!

Autorica knjige „Vodič kroz Svemir“ Nansy Hathaway navodi ga u kronologijama tehnologije pomatranja i navodi  slijedeće: “Prvotna se građevina sastojala od jarka, zemljanog nasipa, obeliska od 35 tona, 56 jama, takozvanih Aubreyevih rupa, za koje pretpostavljaju, da su možda služile za predviđanje pomrčina. Nekih 600 do 1000 godina kasnije svemu je dodan i slavni krug kamenih gromada“. Građen je u više faza. Kasnije je dodan još jedan krug.To je omogućavalo lakše praćenje zraka i sjena Sunca i Mjeseca, mjerenja vremena i kalendara.

Šta predstavlja zemljani nasip, obelisk, jame, tzv. „Aubreyeve rupe i slavni kameni krug“?

Astronomska analiza stavlja u geometrijski omjer kozmičke podatke udaljenosti do Mjeseca i Sunca, njihovu površinu, precesiju ekvinocija.To je odnos Zem.g. i Ven.g., stepena precesije ekvinocija, podaci o Veneri, Mjesecu i Suncu. Gledat ćemo Svemir kakvog su ga gledali drevni astronomi- svećenici- znanstvenici.  

-35t.=34992(486x72)/32=10935;34992/360=97,2x45=x; 34992/864=40,5;34992/1728=20,25;10935x32=34992, osam sunaca-4374,x8;

34992/11059,20,=0,3164062x72=x;

Radi se o veoma složenom kalendaru, ciklusima vremena , moguće su brojne operacije, u pitanju je geometrija kao sveta znanost i kozmička matematika.

Broj jama nastaje od čestice oštećenog Horusovog oka (64x11,25/2), a 0,00864 x 50,625=4374000!50,625(xV:7Z.=810 (xZ.g./V.g.x72/1,6=2278,125 ili dva ciklusa).

34992/30=162x72x30;1296x27 i 20.25x1728- od čestice oštećenog Horusovog oka.

Za 4 strane:34992x4=139968/32=4374 ili /64=2187,1/2 P. Sunca.

50,625/4=12656248; 3645/1,6=227,8125;

5,0625x30=151875/72=30,375;5994/72=83,25;30,375x360=10935;

5,0625xV./Z;=8,1x30=243xZ./V:=151875; 243x0,625=151875;

Ako je kameni menhir težak 4050 x Z.g./V.g.X72/1,6=11390,625, jedan menhir računa jedan ciklus vremena.

4374000/5=121500x360=4374;4050x365/584=12656,25/8=1582,0312x72=11390,625x8;4050x5=202,5/4=50,625x72=x/1,6=22781,25x4=91125/8=8 ciklusa;

Svaki pojedinačno par daje  Sunce, a manji broj 121,5x2=243, s kojim brojem pomoću Venere stižemo do 151.875x72x 4 =P.Sunca, a možemo i sa kružnicom 121,5x360!;121,5x3=364,5/1,6=2278,125, dva ciklusa udalj.do Sunca it.d.(243x4=972); Dionica 243 m.-g. je pogodna za mjerenje manjih vremenskih jedinica 40,5x6 ili 81;162;324.Pistu za Sunce pravi Venera sa četiri okretaja oko ekvatora:243x4=972xZ.g./V.g.x72), kao na Vel.piramidi. Kalendar je isprepleten Zem. i Ven.g., udaljenostima do Mjeseca i Sunca, njihovom površinom.Tu je i precesija ekvinocija, a sve su niti splele Venera, sfinga i Horusovo oko. Građevina je projekcija neba, na njoj se reflektira kozmička geometrija i matematika i precizno mjere protok vremena od sekunde do tisuća godina poput vječitog kalendara.

Kameni krug


Krug je projektiran da mjeri vrijeme za 8 ciklusa od 11390,625g. i duža vremenska razdoblja. Kasnije je iskopan dvostruki prsten  jarka (11390,625x2/72 ili 91125/4). Od 1500.g. pr.Kr. lokalitet je prepušten propadanju. Bio je dugo u privatnom vlasništvu, a 1918.g. vraćen je državi.

Smatraju da je služio u obredne i vjerske svrhe, neki u njemu vide druidski hram, drugi da su ga gradili Rimljani, iako je nastao  prije vladavine Rimskog carstva, američki astronom  1960.g.  Gerald S. Hawkins u članku „Dešifrirani Stonhenge“ smatra da je „Stoneheng zvjezdarnica i astronomski kalendar, iznimno složen“.   U prošlosti su mu žrtvovali ljude, a danas se sastaju na dan solsticija, da slave i obilježe njegovu slavnu prošlost ?

Oblik gradnje u krug potječe iz daleke  prošlosti , misterij su kružni jarci. Jesu li krugovi bili podesan oblik praćenja i računanja kretanja  putanja , zraka i sjena  Sunca, Mjeseca,Venere i unutrašnjih planeta, možda nekog mjeseca Saturna i Jupitera-nebeskog svoda koji se vječno okreće u krugovima? Da li su znali za elipse ? Putanja označena u 4 točke oko Zemlje, Mjeseca, Sunca, uz mjerenje odstupanja od osi sj.-jug radi praćenja odnosa spram Sunčevih zraka i mjerenja precesije ekvinocija. Je li  Sunce oštećeno Horusovo oko za jednu precesiju ekvinocija (168,75x25920:27x16200V.g.)27x25920/72=9720; Građen je u tri faze, stijene su dovažane sa raznih strana i različite udaljenosti, zavisno o vrsti potrebnih blokova.

Kako su podizali na visinu od 7m. stijene teške 44 tone?

Vjerojatno se radi o broju 442368/4ciklusa i 7,03125x4x72=2025/4x72/8, 32 ciklusa.Za navedene menhire u unutrašnjoj potkovi se navodi visina oko 5 m. , pretpostavljam po koncepciji 50,625, a što se može provjeriti. Navodi se visina 7m., moguće 7.03125x30=210,93750x72=151875x4x72=P.Sunca. Vizualno unutrašnji menhiri izgledaju veći, pa se može računati po obe varijante -5 i 7, a na licu mjesta ili od engleskih astronoma tražiti precizne podatke.To samo da se vidi kuda vodi ovaj broj.Broj 7,03125 nastaje od:720000-1,6875, od stepena precesije ekvinocija se oduzme čestica oštećenog Horusovog oka u Ven.g.1,6875/2,7 Z.g., a 168,75x25920  površinu Sunca.

Oko logistike, načina gradnje , obrade kamenih stijena, dopreme, te podizanja na  velike visine još će znanstvenici dugo voditi rasprave i sučeljavati stavove. U ovom radu ćemo objasniti što je značio Stonhenge (11059,2x4=44,2368x7,03125=311,04x32=9953,28/72=138,24x8); Možda vodi u daleku prošlost. Navodi se, da je ugrađeno 1500 tona stijena(2083.3333x72=149999.99, pojedinačno to iznosi: 4050x1500=607,50x72=4374000;Možda 43740/3=14580/4/1,6 ili 153600x72; Navodno je sagrađen prema slici Neba i poretku zvijezda u određeno doba godine, dan ljetnog solsticija, prema  zviježđu  kojem je posvećeno, a to je potrebno identificirati noću i povratkom vremeplova u daleku prošlost. U Venerinim godinama podatak o težini kamenog bloka ili udaljenost do kamenoloma nas vodi do precesije ekvinocija (4050x584/365x4=25920);Površina Sunca/Prec.ekvin.:4374000/25920=168,75 sfinga će nam pokazati udaljenost do Sunca:147,456x75 ili 1,536000x72.

Poznato kamenje su sarseni , ugrađene  u kružnicu, a u središtu imaju oblik potkove ,“triliton“. Gradili su ga drevni Briti , ne Rimljani i  Druidi.

Od čestice Horusovog oka (64x27) 1728 x 81=139968/27=5184; Dužina jedne stranice Sfinge x sveti broj ili 1/8 visine Vel.piramide151.875: 7,3728x 1898,4375=139968-Venerin broj;

5184x64=33177,6/3=11059,2 ili 460,8x72;33177,6/360=921,6! (dužina stranica Vel.piramide,  jer su šeme kalendara starih civilizacija slične ili istovjetne,  samo se lokalni folklor i imena bogova  razlikuju.

5184x11,25/72=810; 810/8=101,25xV./Z.=16,2+8,1=243xZ./V.x72=151875/5=30,375;

139968/153,6=911,25/8=11390,625;911,25x8=729/64=11,390625;

Venerin broj :13968x584=223948,8/72=3110,4! Ima:1.51875x147,456 Sfingi i 20,25ciklusa od 11059,2g.(3110,4x11,25=34992);

Triliti i potkova u krugu?

Unutar kruga  je 5 trilita x 2=10+5 vodoravnih u obliku potkove.

Po procjeni njihova  visina iznosi oko 5m., moguće 5,0625V.g./8,1 Z.g. po koncepciji:50,625/5=10,125x72/64=11390,625x4=45562,5; Ako mjerimo visinu 5,0625xV./Z.=8,1x10=810, pribrojimo 5 vodoravnih , rezultat je 15x81=121,5x360=437400; Dva broja 121,5x2=243x365/584=151.875x72=10935  ploče:4050x5=20250/4=50,625x72=3645x/1,6=2278,125/2ciklusa. Sve se slaze u vanjskom i unutrašnjem krugu, visinama, dužini, težini.

Prazna strana ima vjerojatno drugu namjenu, možda prolaz zraka Sunca ili zbog računanja, pa ćemo potkovu računati sa 5 str.4374000/15/72=40,5-x15;40,5x72xZ./V.=1822,5/1,6=11390,625;

-Potkova 43740/5/72=121,5x5x72=4374000;121,5x360x5/2=x;

Možemo provjeriti slijedeće:4374000/50,625x2x72x5/8., jer triliti imaju dva kamena i vodoravni menhir iznad.

Treba objasniti kretanje sjena, koje prate kalendar,odrediti točke u krugu spram  strana svijeta, posebno zabilježiti točke solsticija i ekvinocija , odstupanje od osi sjever-jug od 810 m.-g- ili za 11,25x72, ali različito po stranama prema kretanju sjena Sunca, precizirati dimenzije , posebno krugova unutar velikog kruga, visinu i dimenzije trilita.Vjerojatno najveći kamen označava bljesak Sunca.  Tada je moguće precizno rekonstruirati dužinu sjena i izvornu visinu menhira i viditi kozmički kod  sjena koje mjere protok vremena i slave Apolona. U Gizi je to :1,35/1m.-g.! S ovim brojem se dalje računaju ciklusi vremena, to je razlika iznad stvarne dužine .

U časopisu National Geographic od lipnja 2008.god., u članku se navodi da “su iz prolazne perspektive plećati obrisi Stonehengea toliko nedvojbeno prapovijesni da se promatraču na trenutak čini da je kroz pukotinu u vremenu propao u neki izgubljeni svijet“

Navodi se kružni jarak i nasip, kružni opkop u dužini 114 m., urezan u kredaste naslage oko Salisburya, navodno oko 3000.g. Jarak se nalazi s vanjske  strane  nasipa , a  na  unutrašnjoj  strani su vjerojatno bili zabodeni drveni stupovi u 56 jama.

„Stonhenge je zvjezdarnica i astronomski kalendar, veoma složen“. (Gerard S.Hawkins,“Dešifrirani Stonheng“, članak iz 1960.g.)

Astrofizičari danas izučavaju i prate sunčevu aktivnost , njen utjecaj na naš planet i bliski svemirski prostor, a to omogućavaju tehnički sustav i oprema-teleskopi, sateliti i svemirski letovi. Ipak, još ima nepoznanica u unutrašnjim procesim  naše zvijezde, od koje dobivamo energiju izahvaljući kojoj postoji život na Zemlji.

Satelit SOHO snima bljeskove i koronine izbačaje. Ako su drevni znanstvenici vidjeli putanju Sunca, njegove pjege i pomrčine, nisu mogli spoznati za termonuklearne  procese, fuziju vodika u helij, plazmi, o međudjelovanju rotacije i magnetskog polja. O toj temi ima dosta knjiga i članaka i istaknutih znanstvenika kod nas u Hrvatskoj (Roman Brajša, Krsnik Bojan , Dragan Roša i drugi).

Dr.sci.Dragan Roša, direktor Zagrebačke zvjezdarnice u časopisu Čovjek i svemir br.4 od 2010/2011.god. piše o heliosferi, Suncu i njegovoj aktivnosti,Sunčevim pjegama i vjetru , praćenju i odbrojavanju aktivnosti , utjecaju na Zemlju , njeno magnetsko polje i njenu svemirsku okolinu, o mjerenju magnetskog polja i jakosti magnetskih oluja, utjecaj heliosferskih nepogoda na tehničke sustave i biološki život it.d.

Upućujem čitatelja na ovaj časopis i navedeni članak.

A, kako su drevni znanstvenici pratili pojave na Suncu, šta su vidjeli i znali nj  bez sofisticirane tehnike .Trebamo se poput vremeplova vratiti u daleku prošlost i predočiti vrijeme solarnih dinastija, kada je Sunce sa raznim imenima kod pojedinih naroda bilo glavno božanstvo, a vrijeme mjerilo sa lunarno-solarnim kalendarom. Njihovo znanje zadivljuje, iako ne znamo kako su mogli znati sve to.Zvjezdani kalendari, zemljovidi drevnih kraljeva mora, graditljstvo po geometriji kao svetoj znanosti i kozmičkoj matematici su dokaz da je u prošlosti cvjetale jedna ili više naprednih civilizacija čija znanost je bila ispred vremena, čak i Evropskog do 18.st.

U svim tim kalendarima prepoznamo udaljenost do Mjeseca i Sunca, njihove površine, precesije ekvinocija, a mjere poput sfinge, Horusovog oka i drugih sa različitim nazivima su preciznije od današnjih.To su bili veoma složeni kalendari, a znanstvenici ih ne znaju danas pročitati, ta znanost je zaboravljena i izgubljena tokom dugog vremena.

Ova analiza je pokušaj dešifriranja drevnih zapisa i čitanja zvjezdanih kalendara pomoću astronomije kao najstarije majke svih zunanosti.Možda nedostaju svi podaci, pa su moguče u izračunu manje korekcije, ali metodologija zapisa i zvjezdani kalendar se mogu dokazati.

Kružni jarak oko Stonhenga se sastoji od 30 kamenih menhira. Možda znače slijedeće:30,375/360=84,375x72=607,5x72=43740,00;Ili:30,375/30=10,125x72x30=21870/2=10935,polovica površine Sunca.

Možda je zbog geometrijskih ploha lakše pratiti kretanje Sunčevih zraka  koje upisuju podatke kalendara ,iako je isto i ovdje na kamenom krugu Stonhenga.

One se kreću:1,35x1m.-1g.;230,4x1,35=311,04-230,4=81 xZ.g./V.g.x72/1,6it.d.

To je objašnjeno na drugim djelovima teksta i da je čestica 27 iz oštećenog Horusovog oka, pa 4374000/270=16200x584/365=25920.

To nije sve:43740,00/3240(810x4)=135;Visina Druge piramide je mjera Sunčevih zraka, padaju njene sjene na Veliku piramidu:151 875/135=112,55x72=810x4;

Sunčev okrtaj na ekvatoru: 27x135/32 ciklusa -11390.625;I mala piramida se može natjecati superiorno sa druge dvije veće piramide:432x135/72=810;Njena visina:67,5kao četvrtin čestice oštećenog Horusovog okax135=91125/8 ciklusa od 11390,625 it.d. Sunca i podataka Hor.oka ,Ven. i Zem.g. , one reflektiraju podatke neba na piramidama i precizno računaju vrijeme.Okretaj ekvatora Sunca u jednoj Zem.g.365/27=135,185 18;Opet čestica Hor.oka i dužina sjene , ne može biti sve slučajno.

Po procjeni i koncepciji dužina kružnog jarka vjerojatno  iznosi 11390,625m., a broj okruglih jama 56,25.To je jedan ciklus vremena, a drugi broj se odnosi na česticu oštećenog Horusovog oka od 11,25/2(56,25x64=360;56,25x72=4050;), pa 11390,625/56,25 iznosi 202,5.(x2=405); Može i 56,25x27=151 875x72x4=x;

Budući  ima 30 kamenih menhira, to ćemo računati slijedeće:11390,625/30=3796,8745x16=607,5x72=4374000-Povcršina Sunca.

Kružni jarak 1,5xV./Z.=2,4x5,4cilusa =1474,56-Sfingi, (110592x3x2,4=5,4 Sf.) Možemo dužinu od 113,90625/72=15,820312x2,4=3796,8748x4=151.875x4x72;

Ovisi što  računamo, da li 3 ciklusa ili 1 ciklus;

Ovdje upotrebljavamo egipatski naziv mjere za Sfingu, jer ne znamo kako su tu mjeru za dužinu zvali stari Briti, sfinga i Horusovo oko su mjere i instrumenti astronomskog i kozmičkog računanja kalendara.

Možemo iz 202,5x72x3 doći do istog broja, ali je važnija operacija slijedeća:202,5/4=50,625x72=364,5/1,6=2278,121x4=91125/8=11390,625 ili),kameni kotač se vrti u krug i mjeri vrijeme kroz vjekove u megalitskim jardima, krug je projektovan da računa 8 ciklusa udaljenosti do Sunca i površine Sunca.On se može okretati vječno , samo na višoj razini:1265,625x12/8:

Sam broj koji predstavlja Aubreyeve jame: 56,25x2=11,25-od oštećenog Horusovog oka ,56,25x27=151875x72=1/4 P.Sunca. (Razlika.11.52-11,25).

„Saracenski „kameni blokovi visoki su 5 m., moguće 5,0625x30=151875(visina Velike piramide u Gizi, udaljenost do Sunca, a može računati ¼ P. Sunca x72x4!.

Pažnju privlači 5 viših samostojećih trilita:dvaju uspravnih monolita povezanih pločom? Njih ćemo pokušati rješiti na slijedeći način:364,5/4=911,25/2=4556,25;     (50,625/5=10,125x72=729000/64=11,390625;10,125x584/365=162;303,75(67,5x3x3=607,5x72),101,25x5x72/8.Vodoravni na vrhu bi mogli iznositi :101,25xV.g./Z.g.x5=810/72=11,2t5.To može značiti t.zv.“odstupanje od osi sj.-jug, a snjom se mjeri x Z.g. /V.g.x72/8. Na njima se reflektiraju ciklusi vremena:91125/8/2.

Na unutrašnjoj potkovi se mjeri vrijeme, Sunčeve zrake vjerojatno klize 151,875/ 1,35 =11,25x72=810, a 151.875/56,25=27! Slično Vel.pir., šema je ista. Ako mjerimo sjene Sunca na dužini od 243 m. x 1,35=328,05/72=455,625;(243x1875=4556,25;);328,05-243=85,05-moguće je računanje  85,333333x72=6144;(x2=122,88x360/4);

U Stonhengeu ima  pet dionica od 243 g., sa sjenama 328,05x5=1640,25/72=22,78125;

Podjelimo broj 139968/4=34992, zatim ga podjelimo na 12 sati,dobijemo 40,5m.-g.u stepenima precesije ekvinocija.To je broj 40,5 ili x 2=810 za mjerenje kretanja sjena Sunca, vremena i usklađen je sa precesijom ekvinocija. Horusovo oko je oštećeno  za jednu precesiju ekvinocija ili 168,75x25920 g,(972x45V.=4374000; 972x72Z.=6988,4);8,64x16200=139968;16200x584/365=25920;86,4/64=13,5;16200/64=253125x72/1,6=1 ciklus!

Ako se vratimo broju 34992/184,32=1898,4375x32=x72=P.Sunca! U starim zapisima se spomonje mjera stadija od 185m.-g., ali se radi o 184,32/2=921,6-kao dužina i visina Vel.pir.

Težina kamenih blokova je 4o50 tone; 4050x10/2x3=202,5x3=60750;60750x72=4374000;(Površina Sunca!).

Radi se o opservatoriju, kamenom kalendaru i lunarno- solarnim dinastijama , pa svi putevi vode do udaljenosti i površini Mjeseca i Sunca.

U  unutrašnjem krugu u obliku potkove ima 10 kamenih menhira, a  vodoravnih  5:

Okomite:-10x10,125x72/1,6 =455625x2;810xZ.g./V.gx72.=36450x5/1,6=2278,125;:

-139968/32=4374;139968/72=972x2=1944;972x45=4374x2;

Vodoravne101,25x5xZ.g./Ven.g.=316,40625x72=2278,125-dvaciklusa

253125x27=6 ciklusa;

-8,1x30=243/2=121,5x360=43740;

243x365/584=151,875x72=10935,odnosno ¼ P.Sunca.

Treba napomenuti da broj 230,4 vodi do prec.ekvin.,a 243edo površine Sunca(230,4xZ.g./Ven.g.x72/1,6; 243xZ.g/Ven.g.x4=6075x72=43740,00;).Tako je na Vel.pir.

Sam kameni blok od 4050 tona-kg. težine x Z.g./V.g.=253,125x72=x/1,6=11390,625;(ciklus x 15 kamenova);Sa Horusom:4050x135=546,750x72=39366000/9sunaca od 4374000!

U Gizi ulogu Horusa ima Druga piramida na prvoj visini od 135m., s njom treba računati i pratiti sjene na Vel.pir. sa 56,25 razina x27 –česticom iz ošt.Hor.oka.

Čitatelju će vjerojatno trebati napor da svlada ovaj složeni  zvjezdani kalendar. Kasnije može s lakoćom sam slagati šemu.

Podaci se  mogu provjeriti (Na Vel.pir. vis.151 875/27x4=16200x584/365=25920, a P.Sunca:4374000/270=16200x584/365=25920, pa ispada da je i samo Sunce oštećeno Horusovo oko sa Zem.precesijom ekvonocija). Navodim pr.Gize, jer su šeme iste u svim starim kalendarima po svijetu, bez obzira o kakvom obliku drevnog  spomenika se radi, pa je lakše razumjeti i identificirati podatke.

Kako na prostoru od 33m. postaviti 30 kamenih blokova, da bi sve funkcioniralo i pratilo sjene koje mjere vrijeme?

Ovaj broj  33 odnosi  se na slijedeće:460,8x72=33,1776/3 ciklusa od 11059,2;

33,1776/30=1,10592; Toliko otpada površine  na jedan kameni blok.

Podsjećam čitatelja kako nastaju ovi ciklusi:384x4x400x72/4=11059,2, umanjen broj i zavisno,da li se odnosi na Mjesec-153,6 ili na Sune-6144, a ima i broj 122,88/8 ili/72, može se računati lunarno-solarni kalendar.(122,88x360=442368/4ciklusa).Baza.810x30=24300xZ.g./V.g.x4!

Ako 33,1776/360=0,09216,koliko iznosi dužina Vel.pir./72=0.00128, Horusova dva oka/100.Možemo računati slijedeće:0,00128x30=0,0384;

Budući se radi o krugu, kako dobiti podatke za 4 str., neki znanstvenici  će reći da se ne može izračunati kvadratura kruga, niti isti podjeliti na sedam jednakih djelova, pa ipak drevni mudraci su doskočili takvoj jednadzbi:(5,12x7,03125O360x72, a broj 22/7/6=0,5238095, egipat,.radijan). Polazeći od strana svijeta, točaka solsticija i ekvinocija 360-11,25 x72, odnosno 810 m.-g., moguće je pratiti kretanje sjena tokom dana 12 sati, noću Mjeseca, tokom god.doba, produžavanje i skraćivanje sjena , te dodavanje u četiri god. radi jednog dana više(0,30 m.); Ukupni podaci se djele na 4 , a u unutrašnjem dijelu –na15,odnosno 5jedinica.(243x5=328,05x5=164,025/72=22,78125/72/4=4,557291-otkucaji Svemira u Stonhengeu).

Kad egipatski bog Thot nosi Horusovo oko, kaže:“Ja sam mjerač vremena i brojitelj zvijezda“, a Horusovo oko znači slijedeće: 64 (x2=128,256,512,104,2x72 it.d.):11,52-cjelovito, 11,25- oštećeno. 27 –čestica ošteć. oka-x72=x; 104,2x72x2=sfinga!

-460,8/4=115,2, znači cjelovito Horusovo oko (x64ili x128);115,2x72=829,44,za jednu stranu svijeta/8=103,68/1,6=648,0x8=5184/2=25920;Može  se računati osam precesija ekvinocija, na svakoj strani dvije.

829,44/7,5=1,10592(30/4=7,5);7,5xZ.g./V.g.=4,6875;

Ako vis.od 151,875/30=7,03125, to je broj pogodan za krug x 51,2=360, a 5,12 su 8 Horusovih očiju ili 4 para.A 7,03125x72=50,625x3x72x4=x;

Broj 7,03125 nastaje od :73728-Sfinge-72000-16875,čestica oštećenog Horusovog oka.

Površinu od :11059,2x3=33,1776/8=41472/1,6=25,920; 202,5x12,8!;Iz tri ciklusa može se  mjeriti  Ven. i Zem.prec.ekvin.;

Kretanje sjena : 243x1,35/4/72=820125=11,390625x4=45,5625! Usporediti sa sjenama na unutrašnjem dijelu.Ako površinu Sunca premjerimo kretanjem zraka:4374,000/135=324,/4=81 ;81x27x2; Ako 328,05/72=45,5625 (U Gizi trepere tzv.udubljenja na sredini konkavnih str. koje je snimio brit.pilot Graves iz aviona na Vel.pir.45,5625x2x4=364,5/1,6=2278,125); Ovdje se radi o pojavi, pomnožimo 2278,125x0,06144=139968 V.g.,911,25/4=22781,25x2=4,5562496!

Geofrey Wainwright, ugledni stručnjak za neolitik i arheologiju, prema pisanju National Geografika, kaže“da je to prirodni spomenik , kamene blokove Stonehengea nije trebalo odlamati ; trebalo ih je jednostavno odnijeti“.

Navode se podaci, da je visina blokova do 1,8 i mase do četiri tone , otprilike oko 80 prvotnih blokova plavog pješčenjaka , točan broj nije utvrđen.                                                                         (1,8x584/365=28,8x80=230,4(str.Vel.pir.xZ./v.0151875x72)x4050=933120/72=12960,1/2 precesije ekvinocija).

Broj blokova bi mogao po koncepciji biti 81 x 1,8432=324x 0,4608/72=207,36;

Najveći kameni blok težine 35 tona je trilit, a iznosi 34992/3=11664/72=162x360=58320/72=810x3=2430x5=121,5x360=4374000;

81x72x6!;

Jedan kameni blok teži 50 tona,odnosno 50,625x72=364,5/5=729/64=11,390625;

11,390625/3x4=151875x72=x;73,728x0,759375=55987,2(34992Ven.);

„Stonehenge se smatra jedinstvenom građevinom, nastao oko 4500 god., kameni spomenik po uzoru na prethodne drvene. Starost bi mogla biti daleko veća.Masivne horizontalne ploče trilita spojene su  s potpornim blokovima stolarskim spojem i utorom“.Postoji bezbroj teorija, ali nitko ne zna značenje monolita , iako su arheolozi u prošlosti pokušali proniknuti u tu tajnu.

„Stonehenge je najpoznatije prapovijesno nalazište u Evropi i jedan od najbolje istraženih spomenika na svijetu“(?).Arheolozi su u novije vrijeme proširili svoja istraživanja na obližnje neolitičko selo i obližnji planinski vrh. Dugo je bio u privatnom vlasništvu, da bi 1918.g .bio vraćen državi. Pripada tradiciji tajanstvenih konstrukcija ,“henge“označava kružni nasip s unutrašnjim prstenom jarka, iako on nije „henge“, jer se njegov jarak nalazi s vanjske strane nasipa.Takvi nasipi i jarci , zemljani humci , kružne drvene konstrukcije , monoliti te krugovi i potkove od kamenih blokova bili su uobičajen prizor u neolitičkoj Britaniji  i dijelovima Europe“, neki su ih izbrojali oko 600, podatak o jednom ili dva kruga bio je sastavni el.Kalendara, nije mogao biti izvana.

Konstrukcijski kameni blokovi od plavog pješčenjaka dopremljeni su splavima iz Walesa oko 2500.g., a gromade pješčenjaka rijekom Avon. Logistika nije do danas objašnjena, ne zna se ni tko su bili rani Briti, ni kojim jezikom su govorili.Analizom kostiju ispituje se zdravstveno stanje, prehrana, a ozljede zadobivene tupim predmetom su predmet rasprava, da li su dio obrednog nasilja ili nešto drugo.U prošlosti smo se već susretali sa žrtvovanjem bogovima, Nebu i Kalendaru, pa ne bi iznenadilo ni da su ove žrtve poslužile istoj svrsi, možda ubijane istim pronađenim maljem, žrtvovanje u čast boga , ali i sastavni dio kalendara, već prema ciklusima i tadašnjem vjerovanju.

Sva su ta svetišta povezana, putevi, rijeka, groblje, čak i broj grobova i mrtvih u njima prate Kalendar-sve je to jedna cjelina. Tako prilaz koji vodi od Durringtona do  Avona „mogao je biti obredne naravi dug samo 167m., dok je prilaz u Stonehengeu dug gotovo tri km. i  njegova je procesijska svrha istaknuta rubnim jarcima i nasipima“.

Prilaz od 167m. po procjeni znači slijedeće:168,75xV./z:=270, čestica Horusovog oka, a može značiti i 168,75 x 25920=4374000; To ovisi od cjeline i značenja dionica koje povezuje.(270x64=1728 x 2 Horusova oka 128=345,6;270x11,25=303,75x72=21870-1/2P. Sunca.); Potrebna je cjelovita šema lokaliteta sa podacima.   Put od 3km.=3000/72=41,,666666/4=10,416666x72x4=2999x2=5994/1,6=3744;(x1,6=96000;

-Katastrofa, poplave(.Broj mrtvih 52x72=3744;240x72=17280) Može i 3000 x V./Z./72=4800x72=3456(Kako gore,tako i dolje!);3x3=9V.g./14,4Z.g.x64=921,6; 3000/9=333,33333;

Ako 30 kamenih blokova pomnožimo sa 7,5=22,5 x 72=16200x584/365=25920, precesija ekvinocija.Polazeći od izvorne visine kruga, strana svijeta, točaka solsticija i ekvinocija, može se pratiti sjene Sunca i Mjeseca kroz 12 sati dnevno i godišnja doba, njihovo produžavanje i skraćivanje tokom godina i tisućama godina, ili samo 8 ciklusa-11390,625;Krug  je  vječni kozmički kalendar  bez greške, na dan solsticija i ekvinocija, od najdužeg do njkraćeg dana u godini pratiti sjene i čitati kalendar.

Cijeli kompleks je povezan u jednu cjelinu,o tom će pisati Parker Pearson koji zastupa tezu o vezi Durringtona Wallsa, njegove drvene konsrukcije i  čvrste monumentalnosti Stonehenga., kontraste među njima, put dug 167m. obredne naravi od Durringtona  do Avona, a put do Stonehenga dug oko tri km., za koji se pretpostavlja da je njime prolazila procesija duž rubnih jaraka i nasipa.U Durringtonu gozbe, u Stonehengu najveće neolitičko groblje sa 52 i 240 mrtvih, mjesto kremiranja, pepeo je vjerojatno bacan u rijeku, a ostaci obredno ukopavani u Stonhengu. Je li to carstvo mrtvih nasuprot  carstvu živih, a koje dijele dva prilaza i rijeka. Tuda su, navodno prolazile povorke. Da li  sveto mjesto bogova s Neba, njihove djece i sinova božijih na Zemlji obilježava , Kalendar i nekropolu pored. Stoneheng  je to zacijelo bio. Ostalo su „prateći“ objekti i lokaliteti.

Teoriju mrtvih i živih i povezanost dva lokaliteta zastupa Mike Pitts, urednik časopisa British Archaeology, koji je sudjelovao u arheološkim iskopavanjima.

Smatralo se, da je ukapanje pokojnika vezano za fazu drvenih konstrukcija i predmonolitnih krugova , a Parker Pearson vjeruje da se ta praksa nastavila, iako ima dokaza da su se tu ljudi bavili stočarstvom i poljodjelstvom. Nema mjesta obredu carstva mrtvih. Zanimljiv je „Strijelac iz Amesburyja“pokopan u blizini Stonhenga, porijeklom iz Alpa, pokopan sa zlatnim predmetima, ukrasima i strijelama.Ostaje zagonetka .Možda zanatlija iz daleka ili lokalno božanstvo?

Mišljenja se razlikuju među znanstvenicima oko vremena postavljanja „saracenskih“kamenih  blokova i vremena gradnje prilaza. Pitts prihvaća teoriju Parkera Pearsona i odaje mu priznanje što povezuje kamene blokove i pretke, razmatra lokalitet kao cjelinu.

Stoneheng je, navodi, orjentiran prema svitanju najdužeg dana u godini  i prema zalasku najkraćeg dana u godini , južni krug Durrington Wallsa samo prema svitanju kratkodnevnice .To su točke solsticija i ekvinocija. 168,75xV./Z.=270;270x64=17280;270x72=19440/3=6480;270x11,25=303,75x72=21870(1/2P:Sunca);17280x25,3125==4374000;

-3000xZ./V.=1875(x2=3744); Mjeri jedan ciklus od Stonehenga do Avona.

Sa ova dva objekta moguće je mjerenje vremena, povezuje tri važne točke u godini.

Gorje Preseli - Južni Wales

http://gogreenstips.com/wp-content/uploads/2011/04/Land-In-Wales.jpg

Hoće li nam ovo gorje odati koju tajnu , hoće li kamenje progovoriti?

Ono je bilo sveto mjesto izlječenja duše i tijela, a sam Apolon zaštitnik zdravlja, ali i bog Sunca.

Drevni Briti, graditelji Stonhenga željeli su zapisati najsvetije tajne, znanost u kamenu da ostane kroz vjekove za buduće generacije, a tome su mogli pristupiti nakon gradnje drvenih konstrukcija, kada su svladali gradnju kamenom.Možda su učili zanat od tadašnjih majstora po Europi i drugdje po svijetu, jer čovjek je putovao od kad je mora, prenosile su se informacije , znanost i iskustva s kraja na kraj svijeta.To sad i nije toliko važno, najbitnije je pročitati što su oni to izgradili i na tim lokalitetima zapisali u kamenu.

To je složeni astronomski kalendar i zvjezdarnica, opservatorij, Stoneheng sa pratećim objektima na tom lokalitetu je „odraz Svemira“kakvog su ga tada gledali i što su o njemu znali drevni astronomi.

Treba podsjetiti čitatelja, da se metodologija tadašnjih znanstvenika bitno razlikovala od današnje. Metar dužine=1Zem.g.;1m.vis.=1 Ven.g. , tu su step.prec., Horusovo oko, Sfinga i dr.-sve to nalazimo ovdje, bez obzira kako su se te mjere možda zvale drugačije.

Sve se mjerilo, nije smjelo biti greške na Zemlji, jer bi to bila prevelika greška na Nebu, poremećaj i netočan kalendar, nesklad Neba i Zemlje, skrnavljenje božanstva.

U sve te dimenzije uklapalo se šire podrućje, podaci su upisani u kamene blokove, to je nevidljivo sveto kozmičko pismo bogova, treba ga samo znati pročitati, što ne znaju današnji znanstvenici, jer ih od tog vremena dijeli veliki vremenski ponor i kulturološki jaz.

Stoga treba tražiti dio odgovora na ovu zagonetnu slagalicu na lokalitetu klometrima udaljenom od Stonehenga, u gorju Preselli  na jugozapadu Walesa.

Tu je izvor plavog pješčenjaka iz Stonhenga,“ odakle potječu najstariji monoliti , slavni blokovi plavog pješčenjaka“.

Površina mu je 2,5km.četvorna. Brojni znanstvenici i profesori arheologije su sudjelovaliu iskapanjima.Wainwright je rekao, da je to „prirodni spomenik“.

„Kamene blokove Stonhenga nije trebalo odlamati, trebalo ih je jednostavno odnijeti““Visine od 1,8metara i mase do četiri tone , otprilike 80 prvotnih blokova plavog pješčenjaka, točan broj se ne zna , vukli su te blokove 400km.Vjerojatno se radi o broju:1,8432x80=147,456-sfinga,405000xZ.g./V.g.x72/1¸,6=11390,625;

Znanstvenik Wainwright pita,“Zašto su vukli te blokove 400km. da bi sagradili Stoneheng, zašto su ih zadržali nakon svih naknadnih gradnji?“Cilj opravdava sredstvo, tako je moralo biti:

-2,5x2,5=6250,00km.To je odnos Zem.g. i Ven.g.(365/584=0,625);

-1,8xV.g./Z.g.=28,8x80kom.=230,4 ?;Ne zna se točno broj kamenih blokova, ako imamo 81 x 405=32805/72=455,625; Broj i veličina blokova, uz dužinu puta daje adekvatne blokove za 4 ciklusa Kalendara, kao građevinski materijal za Stonheng. Sve se pripremalo ovdje u gorju i gotovo transportiralo na gradilište.

28,8x4050=116640/72=1620x81=x/360=9447840/72=25920x324;

Visinu  x težiina x broj kamenih blokova: Broj:162xZ.g./V.g.=101,25x72=7290/64=113,90625;(Ukupno 81);7290x81/72=820125;

Monolit na gradilištu od 35 tona, radi se o 34992xV./Z,/72=486, a 625x72=4500,625 iz površine 2,5x2,5 i odnosa z

Z.g/V.g..!Blok od 50 tona znači slijedeće:81xZ./V.=50,625x72=3645/1,6=2278,125x4=912,25/8=1139,0625;(x8=1882250/1,6=11390,625);

Majstoru od povjerenja, koji zna kako se otvaraju tajna vrata i brave , kamenje govori i Gorje Preseli odaje svoje tajne, tu su izračunati svi ciklusi vremena-udaljenost do Sunca i njegova površina i precesija ekvinocija, s tim podacima i sjenama moguće je mjeriti vrijeme do najmanje vremenske jedinice na dionici  dužine i visine objekta.Ciklusi se vrte u krug i ponavlja računanje vremena uz sve korekcije, bez greške-vječno, dok stoji spomenik.

Još ćemo se malo zadržati na podacima Stonhenga,gorja Preseli i Durringtona umjesto zaključka.

Pretpostavljam, da je šema Kalendara rađena na slijedeći način:

936x2=1872x2=3744x1,6=3744, a daljnje računanje s Venerom daje 5990,4(ako hoćemo poveznicu sa ranom povijesti, to je x 1,6=9584,64, možda početak računanja Kalendara),1,6:1=odnos Z.i V.g. Zapisi tibetanskih mudraca potvrđuju vrijeme i Platon.Šema je bila poznata od ranije, jer su je odmah primjenili, samo su usavršavali gradnju kamenom-logistiku, dovoz i podizanje tako velikog tereta na visinu,a trebalo je objekat usmjeriti spram kardinalnih točaka u godini,strana svijeta i prikazati više pojava na jednom spomeniku. Čini se, da su tragali za tim rješenjima . Ranije se gradilo s drvetom ili od slame i blata u raznim djelovima svijeta. I pomjeranja magnetskog pola su graditeljima mogla postaviti ili poremetiti raspored i šemu Kalendara, pa su trebali tražiti nova rješenja.

Računalo se površinu Mjeseca i Sunca, udaljenosti do istih i precesiju ekvinocija. Iako nisu imali preciznu tehniku ,imali su precizan metod do najmanje jedinice,uz dugogodišnje promatranje u zvjezdarnicama i bilježenje svake promjene i odstupanja . Kasnije su imali leće –„debelo staklo“i vodene globuse,druidski konopac, štap za mjerenje sjena Sunca, teodolite i još neka pomagala za koja ne znamo točan naziv.Horusovo oko, možda su ga ovdje drugačije zvali precizno je imao odnos između navedenih podataka, pa su već iz čitanja sjene znali da se Zemlja okreće oko Sunca, da kružnica ima oblik elipse , znali su na zlatnom štapu na podu, usmjerenom prema zrakama Sunca na određene datume u godini, doba godine, čak i koliko je Zemlja udaljena od Sunca.

Naravno, da su to bili prvi nerazvijeni i primitivni instrumenti, nisu bili sofisticirani kao današnji, ali su preteče istih i pomagali su im kod izgradnje hramova ii računanja Kalendara. Daleki Svemir nisu mogli gledati s njima, samo Mjesec, Sunce i vjerojatno unutrašnje planete, možda koji mjesec Saturna ili Jupitera, iako su imali drugačije nazive, pa ne možemo točno znati koje .

Kako je nastao megalitski yard?


Autori knjige Nulta civilizacija Christopher Knight i Alan Butler, pišući o novim činjenicama i informacijama, su pokušali otkriti kako su megalitski narodi osmislili megalitski yard  do visokog stupnja preciznosti na velikom zemljišnom prostoru tokom dugog vremenskog razdoblja.

Pitaju:

„ Kad bismo mogli pronaći razumno objašnjenje  kako je megalitski yard koji iznosi 0,82966,56 metara  mogao biti stvoren , to bi opravdalo ponovnu procjenu postojeće paradigme  prapovijesti i možda nadopunilo znatnu pukotinu u Velikom zidu povijesti.“

Budući su sve mjere starih civilizacija slične, što je dokaz da su bile u međusobnom kontaktu, a mjeru sa manjim razlikama  nalazimo i na drugim lokalitetima i egipatskim piramidama, objasnit ću  nastanak i značenje megalitskog yarda.

U “megalitskim yardu “tvorci  su kombinirali više podataka u decimali, slično su radili i graditelji Katedrale u Chartresu. Majstori i zanatlije su istovremeno imali nekolike mjere i njihov izračunat omjer, pa im je bilo lakše  graditi i poslije računati kalendar višedimenzionalno-dužinu.širinu, visinu, dubinu, težinu i vrijeme.

Danas znanstvenici datiraju spomenike  primjenom    C-14 koji nakon protoka dugog  vremena u kamenu ne može dati pouzdan odgovor i  starog drveća-sekvoje  na kojoj čitaju godove  i s njima rješavaju  povijesnu enigmu.

Drevni znanstvenici su bili pismeni i zapisali su znanost u spomenike , ali ih trebamo dešifrirati i pročitati.

Kako ova mjera izgleda u egipatskoj astronomiji, kalendaru i graditeljstvu?

-Dužina jedne str. Vel.pir. : 230,4x360=829,44x4str.=33177,6/3 ciklusa od 11059,2;To je dužina četiri str.u Z.g., a u Ven. g. iznosi: 921,6x584/365=147,456-sfinga kao mjera vremena kalendara.(230,4 Z.g.=144 , a  Vener. ¼ dužine sfinge , 1474,56/4);

-829,44/2=4147,2/1,6=25920x2=51840-dvije prec.ekvin., dok 1:1,6 je odnos Ven. i Zem.g. U pravilu Ven. g. i step.prec mjere visinu piramide, a Z.g dužinu, može biti i obratno, zavisno što se računa.

Broj 230,4-duž. jedne str. Vel.pir. je nastao od 57,6x4 ili 11,52x2, a Horusovo cjelovito oko iznosi:64x11,52,oštćeno:11,25 i čestica iz ošt. Oka 27.Svaki možemo množiti sa 128,72 i sl.

Do sada nitko nije proniknuo u astronomsko značenje Horusovog oka kao instrumenta za računanje kalendara, Horus i sfinga.Ta znanost je davno zaboravljena, ne znaju je znanstvenici ni današnja generacija Egipćana.

Ali, megalitski yard iznosi 0,82966,56, pa se nešto razlikuje. Nije bitna decimala, to ovisi o veličini dimenzije koju mjeri, odnosno ciklusa vremena u kalendaru.

Uskladiću veličine radi lakšeg računanja, kao da se odnose na iste dimenzije:  82966,56-829,44=225,6?

Rasčlanit ću dijelove decimale :225/2x72x2=16200 x584/365=25920, prec.ekvin., ako se uzme kao Ven.g.;Tu su dvije čestice ošteć. Hor.oka.;

-225x360=8100,0xZ.g./V.g.x72/1.6=2278,125-dva ciklusa!

Broj 810x4x135=4 374 000-površina Sunca, a nastaje kretanjem sjena 230,4x1,35 it.d.

Ovi ciklusi mjere udaljenost do Mjeseca i Sunca:384x4x400x72/4=11059,2x444236,8;

Šta mjeri broj 6 u decimali?

-0,6xZ.g./V.g./2 ciklusa 1,875x2=3,75;

Na Vel.pir. je 3744V.g./5994Z.g.(2x1,875/52Ven.step.,odnosno 83,2 Zem.).

Analizom podataka na Stonhengu možemo pratiti dimenzije i značenje  slavnog megalitskog yarda.

Veličina megalita:

-najveći 34992;(sjena 135x25920); 1728x20,25, čestica ošt.Hor.oka x 81x4xZ.g./V.g.; Broj 20,25 / 4=5,0625x72x4/128 ciklusa, dva Hor.oka=11059,2 ;Ovo je  objašnjenje, da se vidi nastanak broja i njegovo značenje , vidimo  koliko su ovi kalendari bili složeni.

Egipćani su podigli Kefrenovu piramidu sa  prvom visinom od 135 m., pa su s njezinim sjenama   mogli mjeriti kalendar, druga visina je 143,6m;

-megalit od 50,625 tona (nastaje od dužine , nastale Horusovim okom x Z.g./V.g.x72/1,6;

-405000tona.(5,625 ili ¼ ošt. Hor.oka x72-stepen prec.ekvin.;  405000xZ.g./V.g.x72/1,6);

Još su moguće brojne matematičke operacije iz i sa megalitskim yardom, on je sličan mjerama kalendara drugih lokaliteta , samo se drugačije zovu.

Dužina prilaza:

-Stonheng-Avon:3000m.;

-Stoneheng:Durrington Wals,3000m,

-Durrington-Avon 168,75Mm.,

Ako 3000/72=41,666666x2=83,25...x72=59990,4;(83,2x72);

Najvjerojatnije se radi o broju 2995,2x2;Piše oko,a ne precizno.

168,75xV./z.=270x64=17280,čestica oštećenog Horusovog oka,x72=6480x3;

-270x11,25=303,75x72=218700(1/2P.Sunca);Kretanje Sunčevih sjena sa Horusovim okom:128x135=17280;303.75/2=151,875x3000=455,625x2dionice puta=91125/8=11390,625 ciklusa udalj.do Sunca.Ova dionica treperi ovdje oko Stonhenga,Durringtona,gorju Preseli i samom Stonhengu-unutrašnjoj potkovi.

Samo 101,25x3000=303,75x720=x;

Važni su podaci gorja Preseli:

Udalj.=405000m.(prema drugom podatku 225000m, može se računati po obe varijante):

40500/72=5625,broj pogodan za računanje precesije ekvinoija,a drugi 1/2 čestice oštećenog Horusovog oka;

Ako  računamo 4050 kamenih megalita x 81 iz gorja Preseli, ili dužinu puta (4050x3000=121,5x360=4374000;4050x81=328050/72=455,625;4050x405000=1640250/72=11390,625x2=22786,458x4=91125;x8=18822/1,6=11390,625;Kasnije je dodan na Stonehengeu još jedan jarak, pa iznosi 56,25x2=112,5x72=8100;450/4=1112,5x4x72=607,5X72=4374000(450x135x72);

Visina i broj kamenih blokova:1,8xV./Z:=28.8x80=230,4;28,8x81=324xZ./V....;

81x3000=24300xZ./V.=151875;

Udaljenost do gorja Preseli xHor.oko:405000x64=25920(16200xV./Z.);

Navodi se R.Durringtona:450m./4=112,5x72x4=32400,od 4 četice Hor.ošt.oka koji mjeri prec.ekvin.Sunce je oštećeno za prec.ekvin.:168.75x25920=4374000;

Još je moguće bezbroj matematičkih operacija,ali je i ovo dovoljno da se vidi o čem se radi,samo ih treba povezati u cjelinu.

Možda je meg.jard nastao od 83,2x8=66,56-44=22,56x360/4=83,2; Po varijanti b. udalj do gorja Preseli znači.225km./4=56,25x72x4=16200xV./Z.=25920;

Sada ćemo s Venerom viditi što predstavljaju udaljenosti izmeđe S.-A.,S.-D,D.-A. i dr.

-3000xZ./V.=1872x2 mjesta =3744/72=52(toliko ima u visini Vel.pir. u Gizi), možda su stepen zabilježili grobom i brojem umrliuih, ovdje je sve podvrgnuto broju, grob-udaljenost-broj ukopanih i sve ostalo.

Na kraju sve to mora biti složeno u jednu cjelinu, američki astronom je u pravu, kad kaže da se radi o složenom kalendaru.

U najvećem megalitu 34992/72=486;,a u 45000/72=625;(Venerine godine i stepeni x Z .g                                    

Stonehenge je lunarno-solarni kalendar, mjeri protok vremena na dugu stazu-do139968g.(27x14,4x360), ili dva Horusova oka 128x10935; 34992/32=1093,5; Radi se o Venerinom broju:139968x584/365=223987,2 Zem.godina;

On je svakako  svetište Brita, jer je  astronomija u to vrijeme  bila povezana sa svjetonazorom i religijom koja je za božanstvo imala kozmičke bogove-Sunce(Apolona), Mjesec, Zemlju i Veneru, bez obzira kako su se zvali.

Može se konstatirati da je okolina svetišta povezana, da je mjesto pažljivo birano, kameni blokovi su dovezeni  s planine Preseli u jugozapadnom Walesu udaljenom 220km.od Stonhenga, njihova težina je oko  4050 tona.

(225x4050=91125/8=11390,625);4050x30=121500x360=4374000; Kasnije su dovezli  iz Marlborougha , udaljenog 40500km., (4050x405oo=1640625/72=22786,458/2ciklusa.Udaljenost do rijeke Avon je 3km.-3000/72=41,666666/4=10,416666;R.jarka je 11,0592x 2,4=26542,08-25920=622,08/72=8,64+360!I druga svetišta imaju slične podatke ili su dio jednog mnogo većeg kruga,500x2x3,14=157,600x72=11340;

U jednom izvoru(DVD:uglavnom opisuje logistiku, način na koji su transportirali blokove povezanim splavima),_stoji da su se neki kameni blokovi dovozili sa udaljenosti od 32,000km., a neki sa udaljenosti od 320,000km.,pa možemo dešifrirati podatak.

Već je sama udaljenost obrađena u Kalendaru.(32 je 172 Hor.oka,x72=230,4;x11,25=360;x11,52=36864/72=512;512x703125=360;32x27=864;320x27=86400 it.d.Broj 11,52 ili 11,25 zavisi da li se radi o cjelovitom ili oštećenom Horusovom oku,a to se može viditi iz ostalih dimenzija puteva i lokaliteta.

Ima udaljenosti od 384 km.kao do Mjeseca i 4o5o km.:

384,000/72=5,3333333 stepeni , a 4050/72=56,25,od Horusovog oka.

Moguće su brojne matematičke operacije , Horusovo oko i Sfingu susrećemo i ovdje –kao mjera za dužinu vremena u Kalendaru, kako su je ovdje zvali, ne zna se.

U drugom izvoru spominje se udaljenost od 225 km.  (225000x72=16200xV./Z:=25920;(101,25x4=7290/64x4;225/2=11,25x72=810x2=16200);Navodno su ugradili 1500tona stijena x 4050=607500x72=4374000;Nema sumnje u to,što su zapisali drevni Briti. A 44 tone su -11059,2x4=44,2368;138,24x72=9953,28. Sve su te dimenzije i njihovi brojevi dio Kalendara!

Najčešći broj je 4050(težina blokova, udaljenost, starost lokaliteta i Velšanina),sve se poklapa, tom su brojevi kojima se računaju elementi Kalendara

(4050xZ./V.=182250/1,6=11390,625),a moguće je računati i druge podatke.

Starost  i vrijeme postavljanja temelja za kamene menhire oko 4320g.pr.Kr.(Venerinih 2700g.):

4320x365/584=2700x64=172800;2700x320=864000;2700x32=86400(4374000/86400=50,625x72=3645/1,6=227,8125;(Već u startu imamo primjenu Horusovog oka kao astronomskog računala);Poredak kamenova prema Nebu od greda od dvije vrste  kamena plavog manjeg i većeg sarsena, unutar kruga potkova „triliti“,jedinstven je po načinu gradnje,ništa prije nije takvo sagrađeno.Da li je stijene ostavila na ravnici sila prirode,glečeri,arktička klima,pitaju znanstvenici.

Sastajanje na dan ljetnog solsticija i najdužeg dana u godini, a mogli bi slaviti i najkraći dan u godini, to bi odgovaralo onom što predstavlja Stonheng.

Izgleda da je i Velšanin poslužio u slagalici Kalendara i Horusovog oka, živio je oko 4050g./72=56,25x2700=151875x72=10935 it.d. Prelaze li sjene Sunca preko 151,875/1,35=11,25/2=56,25x72=405,0;151,875/56,25=27;

4320x7,03125=303,75x72=21870(1/2P.Sunca);

Dok se Zemlja okreće oko „boga Sunca“, Apolon plovi beskrajnim nebeskim prostranstvom, a Velšanin, moguće lokalni bog se vrti skupa s njom u krugu Stonhenga : 4050 x Z./V.x72/1,6x4x2=91125/2 i ponovo u krug iz početka za jednu stepenicu više- na višoj razini 4050x4=16200xV./Z., kameni krug  Stonhenga vječito otkucava kozmičko vrijeme u megalitskim yardima i traje dok traju kamen i Zemlja, Mjesec, Venera  i  Sunce.

Jesu li Rimski koloseum, Amfiteatar u Veroni, Amfiteatar u Puli, Amfiteatar u Saloni i Kameni krug u Višnjanu slijednici Stonhengea i atlantskog tipa gradnje ?

Svi oni, kao i piramide, bez obzira na formu i oblik, nose istu kozmičku šifru drevnih civilizacija uz lokalni folklor, lokalne nazive mjera , imena bogova ili zvijeri , astronomskih markera. Isto sjeme je posijano na raznim lokacijama po svijetu i svuda nalazimo iste mjere lunarno-solarnog kalendara i precesiju ekvinocija .To bi za znanstvenike trebao biti izazov.

Navodi  u knjigama i filmovima da je Stonhenge sagradio vilenjak ne treba doslovce shvatiti. Sve drevne mudrace, svećenike astronome-znanstvenike od Hermesa Trismegidosa do srednjeg vijeka, Kopernika i Gallilea, čak i Dubrovačkog Ruđera Boškovića zvali su magima, vračima, prorocima , a nekima  je svjetina pripisivala  da imaju posla sa samim  vragom i sotonom , kad mogu vidjeti na Nebu ono što se ne može vidjeti prostim okom.

A, radi se o velikim misliocima i visokoj znanosti koju još nismo dovoljno spoznali i dešifrirali, znanosti koja je bila ispred svog, a u nekim aspektima i današnjeg vremena.

Preneseno sa:

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+3 #1 Bel-Mordok 2012-02-28 20:16
Znanstvenici potvrdili da je Stonehenge dopremljen s udaljenosti od 120 km!
4dportal.com/.../...

Pronađen drevni hram u Britaniji puno stariji od Stonehengea
4dportal.com/.../...

Tehnologija zvuka u peruanskom Chavin de Huentaru
4dportal.com/.../...

Postoji li civilizacija ispod površine Zemlje?
4dportal.com/.../...

Mreža tunela iz kamenog doba diljem svijeta
4dportal.com/.../...

Misteriozni zvukovi diljem planete
4dportal.com/.../...

Počela promjena polova? Nakon životinjskog pomora znanstvenici priznali promjene
www.4dportal.com/.../

Magnetski sjever i dalje ide prema Rusiji!
4dportal.com/.../...

Misteriozni zvukovi diljem planete
4dportal.com/.../...

Mediji ignoriraju čudno "ponašanje" Sunca i Mjeseca
www.4dportal.com/.../

Iznad Kine sjala tri sunca
www.4dportal.com/.../

Sunce na Grenlandu izašlo 2 dana ranije - Uz polove se i Zemlja drugačije rotira?
www.4dportal.com/.../

Magnetski sjever i dalje ide prema Rusiji!
4dportal.com/.../...

PROMJENA POLOVA 2012.
.../promjena-polova-2012.html

Velika promjena svemira - Dolazak galaktičkog vala?
4dportal.com/.../...

Misteriozne kozmičke zrake na Južnom Polu - Početak Galaktičkog vala?
4dportal.com/.../...

Enigma zvana klima - Sve tajne zime
4dportal.com/.../...

Vladimir Paar: Moguća skorašnja promjena polova
www.4dportal.com/.../

Krešimir Mišak: Još jedna priča o kataklizmi
4dportal.com/.../...

Nibiru - Planet of the Crossing
www.youtube.com/.../

CNN - Nibiru stigao u Sunčev sustav?
4dportal.com/.../...

Alex Jones: Promjena polova prijeti vodenim kaosom
4dportal.com/.../...

Skriveni NASA bunkeri će spasiti NWO elitu 2012 (za Ekipu, dok je F.E.M.A. za narode)
www.novi-svjetski-poredak.com/.../

Istina o FEMA koncentracijski m logorima
4dportal.com/.../...

Snimljena energetska zraka piramide Kukulkan u Meksiku
4dportal.com/.../...

Na rubu znanosti > Znanstvena konferencija o bosanskim piramidama (1)
4dportal.com/.../...

Na rubu znanosti > Znanstvena konferencija o bosanskim piramidama (2)
4dportal.com/.../...

Na rubu znanosti > Znanstvena konferencija o bosanskim piramidama (3)
4dportal.com/.../...

Tajanstveni gradovi (2) - Gradovi pod morem
4dportal.com/.../...

Čudna odluka >> NASA otkazuje sve misije na Mars?
4dportal.com/.../...

Misteriozne oborine >> Vatra s neba
4dportal.com/.../...

Pripreme za slučaj općeg belaja
4dportal.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Otkrivene nove zapanjujuće sličnosti između egipatskih i bosanskih piramida!

Otkrivene nove zapanjujuće sličnosti između egipatskih i bosanskih piramida!

Studije bosanske piramide Sunca, koje je izveo dr. Harry Oldfield, pokazale su da elektromagnetska polja stvorena iznad piramida imaju više vertikalnu orijentaciju, što je veoma neobično jer elektromagnetski...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5097

Više...
Ledeni čovjek Ötzi je bio pun tetovaža, a sad su ih dešifrirali

Ledeni čovjek Ötzi je bio pun tetovaža, a sad su ih dešifrirali

Znanstvenici već 27 godina proučavaju mumificirane ostatke Otzija, čovjeka iz ledenog doba koji je umro prije 5300 godina. Posljednje otkriće odnosi se na fascinantne tetovaže po njegovom tijelu.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12613

Više...
Postojanje, život i smrt u očima starih Egipćana

Postojanje, život i smrt u očima starih Egipćana

Pogreb je skup više pogrebnih rituala koji su ovisili o društvenom sloju preminuloga. O pogrebu je ovisilo hoće li preminuli otići u zagrobni život ili postati izgubljena duša. Pogreb siromašnog...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13660

Više...
Fizičar: Otkrio sam tajnu piramida koja će promijeniti sve!

Fizičar: Otkrio sam tajnu piramida koja će promijeniti sve!

Kada se govori o piramidama, najčešće se misli na one u Egiptu, no iako se tamo nalazi oko 120 piramida, samo u Centralnoj Americi je oko 1000 takvih...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11548

Više...
PRONAĐENA MISTERIOZNA GROBNICA: U Kini iskopali barem 2000 godina staru piramidu

PRONAĐENA MISTERIOZNA GROBNICA: U Kini iskopali barem 2000 godina staru piramidu

Potpuno slučajno u Kini je pronađena barem 2000 godina stara piramida.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12647

Više...
Misterija 24 crnih masivnih kutija otkrivenih u blizini egipatskih piramida u Gizi

Misterija 24 crnih masivnih kutija otkrivenih u blizini egipatskih piramida u Gizi

One teže više od 100 tona, sasatavljene su od čistog asuanskog granita i precizno su dizajnirane da imaju nivo otpornosti koji se smatra izvanrednim i dan danas.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:19758

Više...
MISTERIOZNA TIBETANSKA LUBANJA: Slučajno otkrivena u Beču, stručnjaci je još pokušavaju dešifirati

MISTERIOZNA TIBETANSKA LUBANJA: Slučajno otkrivena u Beču, stručnjaci je još pokušavaju dešifirati

Pukom slučajnošću pronađena je bogato ukrašena tibetanska lubanja koju stručnjaci ne mogu odgonetnuti.  

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17158

Više...
U Srbiji pronađen prapovijesni tunel

U Srbiji pronađen prapovijesni tunel

Jock Doubleday, pisac i istražitelj iz Kalifornije, nedavno je u Srbiji pored ceste otkrio neobičan tunel za koji starost još nije utvrđena. Jock je veliki zlajubljenik u istraživanje stijena i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16301

Više...
Predavanja o drevnim tehnologijama i budućnosti čovječanstva

Predavanja o drevnim tehnologijama i budućnosti čovječanstva

U Hrvatsku, Sloveniju i Njemačku dolaze vodeći svjetski nezavisni istraživači drevnih tehnologija u 9. mjesecu 2015. godine koji će održati jednodnevne konferencije u Ljubljani, Mariboru, Zagrebu, Opatiji i Munchenu. Jedinstvena...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17579

Više...
Prijestupna sekunda

Prijestupna sekunda

U ponoć će satovima diljem svijeta biti dodana jedna sekunda kako bi se uskladili s usporavanjem rotacije Zemlje. Ta bi sekunda mogla izazvati prave probleme...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18180

Više...
Nevjerojatno otkriće unutar Budinog kipa!

Nevjerojatno otkriće unutar Budinog kipa!

Kip Bude podvrgnut je CT skeniranju, a kad su dobiveni rezultati, otkriveno je nešto bizarno - u kipu se nalazi mumija!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18717

Više...
Znanstvenici iz Chicaga po prvi puta otvorili kovčeg egipatske mumije

Znanstvenici iz Chicaga po prvi puta otvorili kovčeg egipatske mumije

Nakon što je poklopac skinut s drvenog lijesa u kojem se nalaze 2500 godina stari mumificirani ostaci 14-godišnjeg egipatskog dječaka, znanstvenik J.P. Brown može odahnuti.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:21711

Više...
 Hoće li ovo otkriće konačno riješiti misterij: Zbog čega je izgrađen Stonehenge?!

Hoće li ovo otkriće konačno riješiti misterij: Zbog čega je izgrađen Stonehenge?!

Iako ga se štuje i posjećuje već tisućama godina, prava svrha Stonehengea i dalje ostaje jedan od najvećih misterija.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17869

Više...
Židovski časnici i vojnici u Hitlerovoj vojsci

Židovski časnici i vojnici u Hitlerovoj vojsci

Tisuće svjedočanstva govore o Židovima (semitskog porijekla) i židovima (AshkeNAZI židovi - kazarskog porijekla), koji su osim Njemaca i ostalih naroda, također služili njemačkom nacional-socijalističkom režimu i vojsci tijekom 2. svjetskog...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:29975

Više...
Prvi svjetski rat: Od plastičnih operacija, kondoma do solarija

Prvi svjetski rat: Od plastičnih operacija, kondoma do solarija

Prvi svjetski rat potaknuo je brojna dostignuća u medicini. Liječnici na frontama bili su prisiljeni eksperimentirati suočeni s teškim ozljedama i nehumanim uvjetima.  

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17655

Više...
Nevjerojatno otkriće u Bosanskoj piramidi Sunca!

Nevjerojatno otkriće u Bosanskoj piramidi Sunca!

Jamačno ste čuli za piramide u Bosni, ali vam se vjerojatno nije dalo potegnuti ith pet i više sati vožnje uglavnom slabim cestama. E pa ako vas ovo...

Komentari(1) Klikova:52178

Više...
Evolucija kakvu poznajemo pod upitnikom?

Evolucija kakvu poznajemo pod upitnikom?

Odgovori na pitanje ljudske evolucije nikad nisu bili jednostavni i lagani, no najnovija DNK analiza prastarih kostiju pronađenih u Španjolskoj, dovela je u pitanje gotovo sve što mislimo da znamo...

Komentari(1) Klikova:24737

Više...
U Splitu otkriven antički amfiteatar iz 4. stoljeća

U Splitu otkriven antički amfiteatar iz 4. stoljeća

Splitski su arheolozi u središtu grada nedaleko bivše Općine u Ulici Domovinskog rata pronašli ostatke antičkog amfiteatra s početka 4. stoljeća čime je Dioklecijanova palača dobila važan atribut koji je...

Komentari(1) Klikova:20468

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno