4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Homeopatija

43449

 

Homeopatija je umjetnost iscjeljivanja i medicinska znanost koja je klinički razvijena prema principima otkrivenima od strane Samuela Hahnemann-a i opisana je u raspravi - Organon der Heilkunst. Homeopatska praksa uključuje izbor i preporuku pojedinačnog homeopatskog pripravka, koji je kroz prethodno testiranje na zdravim ljudima (dokazivanje) te kroz kliničko iskustvo, znan da proizvodi sličnu sliku simptoma nalik na onu u pacijenta. Homeopatski pripravak prepisuje se u minimalnoj dozi potrebnoj za iscjeljenje.

 Nedavno je homeopatska medicina podignuta na novi nivo kontroverzije u svijetu medicinske znanosti. “Nature”, prestižni magazin na polju biomedicine, napravio je nezapamćeni istup objavljivanjem upozorenja čitateljima da se suzdrže prosudbe glede jednog njihovog objavljenog istraživačkog dokumenta. Autor i voditelj eksperimenta, prof. Jacques Benveniste iz francuskog medicinsko-istraživačkog vijeća (French medical research council), bio je izložen poruzi, ismijavanju i kritičnom propitivanju njegovih eksperimentalnih postupaka zbog toga jer su rezulatati koje je objavio poduprli i potvrdili homeopatsku medicinu.

Paul Callinan, jedan od nekolicine Australskih istraživača na polju homeopatije, daje osvrt na prošlost i sadašnjost ove konkurentske medicine.

Nastajući profil homeopatije proizveo je nešto poput dileme u svijetu homeopatije: da li ona stvarno djeluje? Odluka zahvaća duboko: ako homeopatska medicina nije ništa drugo do li prijevara, šarlatanstvo ili placebo, kao što će većina protivnika tvrditi, tada je veliki broj kompetentno educiranih homeopata i doktora, zajedno sa nebrojenim tisućama praktičara laika bio zaveden. Njihovi milioni pacijenata, uključujući mnoge vođe država i istaknute članove nekoliko Europskih kraljevskih obitelji, pali su kao žrtve najuspjelije medicinske prijevare ikad izvršene. U drugu ruku, ako je homeopatska medicina djelotvorna, tada je po prvi puta u više od sto godina zapadni svijet na rubu razvoja potpuno novog sistema medicine. Ti su lijekovi netoksični i lako se proizvode, a k tome još su i vrlo jeftini.

Tijekom 170 godina svog postojanja, homeopatija je bila središte kontinuirane i često gorke medicinske kontroverze. Posebno je bila osporavana od strane ortodoksne medicine, poznate još kao - alopatija. Ali nedavno, istraživanja zajedno s potporom pacijenata dobivaju značajan porast. Ipak, radije nego da bude pozdravljena kao mogućnost novog medicinskog proboja ka boljem zdravlju za sve, ona biva ismijavana, ignorirana i sistematski potiskivana.

Očito, nešto je pogrešno. Problem je u tome da homeopatski lijekovi mogu biti razrijeđeni tako ekstremno da može biti pokazano fizikom, kemijom i matematikom da u konačnoj dozi nema ničega osim vode. Tako očito dolazimo do zaključka da bilo kakav medicinski efekat nije ništa drugo nego li placebo, a homeopati su oboje, i varalice i šarlatani.

Ipak, porijeklo homeopatske medicine je oboje, i ortodoksno, i vrijedno poštovanja. Homeopatija je razvijena u Njemačkoj prema istraživanjima Dr. Samuel Hahnemann-a (1755-1843), koji uz to što je bio iskusan ortodoksni liječnik, isto tako bio i kompetentni kemičar, dobar mineralog i botaničar, i mogao je prevoditi na 8 različitih jezika. Njegovo istraživanje proizlazi iz nezadovoljstva sa uobičajenom medicinskom praksom toga vremena: rutinsko puštanje krvi, pompozno čišćenje purgativima te upotreba velikih doza nepročišćenih lijekova. Za vrijeme prevođenja Cullen-ove Materie Medice na njemački jezik bio je pogođen sa do tada neistraženom medicinskim opažanjem, prvobitno spomenutim od strane Hipokrata. Cullen je bio predložio da primjetan uspjeh sa kininovcem (ekstrakt oguljene kore stabla kininovca) u tretmanu malarije jest zbog njegove vrijednosti kao tonika za želudac. Hahnemann se sa time nije složio i u svom istraživanju po tom pitanju odlučio je sam uzeti spomenuti ekstrakt. Na njegovo iznenađenje, razvio je grupu simptoma neobično sličnih poput onih u malarije koju je običavao tretirati. Svi su simptomi nestali kada je prestao sa uzimanjem ekstrakta kininovca. Daljnja primjena na sebe i članove njegove obitelji uvijek bi proizvodila iste simptome koji su se razlikovali jedino u svom intenzitetu.

To je bio čudan fenomen, nezabilježen u medicinskoj literaturi toga doba. Lijek koji je bio djelotvoran u pojedinoj bolesti proizvodio je sličnu skupinu simptoma u zdrave osobe kada bi bio dan u dostatnoj dozi. U potrazi za prijašnjim spominjanjem te pojave ustanovio je da se prvi puta spominje u Hipokratovim zapisima (460-377 pr.ne), koji se od strane ortodoksne medicine smatra ocem moderne medicine. Hipokrat je bio rekao da se slično može izliječiti sličnim: da se povraćanje može zaustaviti tako da se tjera na povraćanje i da se bilo koja bolest izazvana nekim sredstvom može uspješno tretirati sličnim sredstvom.

Od tuda je Hahnemann izveo prvi aksiom homeopatije: Simila Similibus Curentur - Slično se sličnim liječi, još poznato i kao Zakon sličnosti - i tako je započelo njegovo životno djelo. Do 1821 napravio je dva kapitalna djela: Organon medicine, koji utjelovljuje principe homeopatskog pristupa medicini, i njegovu Materia Medica Pura-u, koja pokriva učinke 64 lijeka.

Taj pristup medicini predstavlja dramatičan odmak od postojeće metode. Alopatski pristup se sastojao od utvrđivanja postojanja neke bolesti, razjašnjavanja njenih simptoma i zatim testiranja različitih lijekova za nju, korištenjem principa suprotnosti. Primjerice bolest popraćena vrućicom i dijarejom, pozivala bi na kombiniranu upotrebu lijekova koji bi bili anti-febrilni i drugi koji bi normalno izazivali konstipaciju, i tako bi na grub način bila postignuta ravnoteža korištenjem nekoliko prikladnih lijekova zajedno. Homeopati su probali drugačijim pristupom: prvo testirati supstancu za medicinsku upotrebu, kako kažu, dajući ju zdravim dobrovoljcima i pažljivo bilježiti sve simptome koji su dobiveni. To je poznato kao dokazivanje. Jednom kada je slika simptoma upotpunjena kroz brojna dokazivanja tada se može procijeniti kao korisna protiv bolesti sa sličnom grupom simptoma. Supstanca koja proizvodi apsurdan set simptoma kao što su svjetlo crveni otvori i plavo-zeleni iscjedci npr., imala bi malu upotrebnu vrijednost u homeopatskoj kliničkoj upotrebi jer se simptomi toga tipa rijetko susreću. No, supstanca koja stvara iscjetke u nosu, vodenaste crvene oči i često kihanje, imala bi veliku vrijednost u tretiranju peludne groznice. Obični luk stvara upravo takve simptome (nebrojeni kuhari mogu posvjedočiti), i upotrebom gore spomenutog sistema testiranja, luk je ostvario sigurno mjesto u homeopatskoj medicini. U suštini, alopatska medicina uključuje zakon suprotnosti, a homeopatska medicina zakon sličnosti.

Na prvi pogled homeopatski pristup medicini izgleda kontradiktoran. Zasigurno, iskustvo će nam govoriti da izlaganjem osoba koje pate od peludne groznice luku, samo donosi još patnje toj osobi i čini joj prije loše nego li dobro. Homeopati se sa time ne bi složili, ali uz dva uvjeta.

Prvo, simptomi se moraju blisko podudarati prije nego li će luk imati terapeutskog efekta; to je uvršteno u njihov Zakon jednog lijeka, koji tvrdi da će najbolji rezultati biti dobiveni od najsličnijeg lijeka danog u jednoj dozi. Tada će peludna groznica, nakon početnog pogoršanja simptoma (u daljnjem tekstu - agravacija), biti značajno poboljšana.

Drugo, ako su početne doze luka dovoljno razrijeđene, biti će vrlo malo agravacije ako uopće, prije nego nastupi poboljšanje. U stvari, homeopati gledaju na razrjeđivanje ka beskonačno malenim stupnjevima kao prijeko potreban sastavni dio pripreme njihovih lijekova. To je uvršteno u drugi postulat važan za liječenje; Zakon o minimalnoj dozi. To znači da je najdjelotvornija doza za određeni poremećaj ona koja je minimalni iznos potreban da navede organizam na reakciju. Dati samo jednu dozu razrijeđene supstance, kažu homeopati, i tada čekati na povoljnu reakciju. Nakon nastupa željenog poboljšanja dati sljedeću dozu samo onda kada je poboljšanje prestalo.

Upravo je razrjeđivanje homeopatskih lijekova toliko sporno i najveća je prepreka njihovom širem prihvaćanju. Proces je poznat kao potenciranje, a uključuje slijed postepenog razrjeđivanja i ritmičkog protresanja koji se naziva sukusija. U uobičajenoj situaciji, 1 dio izvorne supstance je dodan u 9 dijelova vode i ritmički je protresan. To je poznato kao razrjeđenje 1x (decimalno) ili 1 dio u 10. Jedan dio toga razrijeđenja se tada uzima i dodaje u drugih 9 dijelova vode i ponovo se protresa da bi dobili razrjeđenje 2x, ili 1 dio u 100. Isto tako nastaje razrjeđenje 3x što je u stvari 1 dio u 1000. Ta su razrjeđenja poznata kao potencije (potenciranje), a mogu biti ponavljana vrlo veliki broj puta.
Razrjeđenja se također rade i u centezimalnoj skali, ili 1 dio u 100, dajući 1c, 2c, itd. Potrebno je vrlo malo mentalne matematike da bi se zaključilo da proces razrijeđivanja na taj način (bilo decimalni ili centezimalni) vrlo brzo razrjeđuje prvobitnu supstancu. Slika 2 daje pregled potencija, i njihova odgovarajuća razrjeđenja.

U praksi su korištena sljedeća prikladna razrjeđenja:

Niske potencije: 1x do 30x, ili 1c do 15c.
Srednje potencije: 30c do 200c.
Visoke potencije: iznad 200c.

Stoga su niske potencije najmanje razrijeđene i još uvijek mogu sadržavati značajne količine prvobitne supstance. Ali već je kod 12c ili 24x dosegnut Avogadrov limit te je kod te koncentracije malo vjerojatno da će čak ijedna molekula prvobitne supstance biti prisutna u jednoj litri pripravka. Iako se Avogadrova granica pojavljuje već kod niskih potencija, homeopati drže da, unatoč tome što bi se moglo očekivati, snaga lijeka se pojačava kako potencija postaje viša. Tako ima vrlo malo mjesta sumnji da pacijenti tretirani visokim potencijama dobivaju išta drugo osim vode.

Dok je toksičnost takvih lijekova očito vrlo mala, njihova učinkovitost postaje ozbiljno upitna, jer razrjeđenja iznad 12c prema farmakološkom stajalištu mogu biti odbačena kao potpuno inertna. Ipak potencije u rasponu od srednjih do visokih razrjeđenja su normalno radno područje homeopatije, a izjavljivana su mnoga frapantna izlječenja. Prvi i očiti odgovor je izjava da je djelovanje u uspješnim slučajevima čisti placebo, a lijek je koristan samo u onih koji su sugestibilni i lakovjerni. Da nije tako, drže homeopati koji potvrđuju izlječenja djece, životinja, nesvjesnih pacijenata, onih sa zaraznim bolestima, i onih sa duboko ukorijenjenim kroničnim poremećajima. Uz napomenu, da su klinički pokusi impresivni. Prema tome, medicinski zaplet se pojačava.

Rani homeopati su svi bili obrazovani alopati, i jednom kada su bili uvjereni u uspješnost homeopatskih lijekova više nisu osjećali potrebu bilo što dokazivati bilo kome. Napokon, bili su uvježbani da koriste bilo koji lijek koji su smatrali prikladnim za svog pacijenta. Također su nastojali stvarati što je manje moguće buke oko korištenja homeopatskih lijekova koji su već smatrani sumnjivima unutar njihovih vlastitih krugova. U svakom slučaju, najveći je dio njihovog vremena proveden u dokazivanjima kako bi se proširio broj poznatih i korisnih lijekova, a vrlo malo je provedeno u kliničkim pokusima.

Kao rezultat, uzmimo jedan događaj značajnog opsega koji je izbacio homeopatsku medicinu na otvoreno. Europska epidemija kolere iz 1832.god., koja jest baš jedna takva prilika. Prema rezultatima svih promatrača, homeopati su imali daleko višu stopu oporavka pacijenata nego alopati, a postoji i opširan izvještaj da je u tijekom Parizu, cijena homeopatskih lijekova porasla 100 puta. U Rusiji (za koju se govori da je ishodište te epidemije), izvješće generalnog konzula pokazuje da je od 1270 slučajeva tretiranih homeopatijom bilo 1162 koji su se oporavili, a samo ih je 182 umrlo, dajući stopu mortaliteta manju od 10%. Nasuprot tome, stopa mortaliteta kod alopatskog tretmana bila je 60% do 70%.

Slijedom homeopatskog uspjeha u epidemiji, medicinska zainteresiranost za homeopatiju biva u velikom porastu i tijekom vremena do sljedeće Europske epidemije kolere u 1854.god. već je bila osnovana Londonska homeopatska bolnica. Njeni kapaciteti su u potpunosti bili posvećeni žrtvama kolere, a rezultati su bili impresivni. Homeopatska stopa mortaliteta je bila 16.4%, u usporedbi sa alopatskom stopom mortaliteta od 51,8%. Slični uspješni rezultati bili su nevoljko prijavljeni i u mnogim drugim zemljama. Sve bolnice i liječnici u Britaniji moraju podnositi detaljne izvještaje o liječenju i rezultatima liječenja kolere, a konačne rezultate iznosi Britansko medicinsko vijeće u svojoj Plavoj statističkoj knjizi. No, podaci iz Homeopatske bolnice su namjerno ispušteni, te su bili podneseni tek nakon značajnog protesta. Međutim, kao službeni razlog za ispuštanje, navedeno je da bi uključivanje homeopatskih podataka "dalo neopravdanu potvrdu empirijskoj praksi, slično kočenju podrške istini i napretku znanosti".

Takva reakcija obojana predrasudom i licemjerjem prema uspjehu homeopatske medicine jest tipičan problem koji je pohodio napredak znanosti tijekom mnogih stoljeća. Osobito je ortodoksna medicina dobro poznata po slabom slijeđenju i izlaženju u susret inovativnim promjenama te istraživačkim probojima sa potrebnim stupnjem znanstvene objektivnosti i tihog ohrabrivanja. Čak su i unutar vlastitog kruga, neki od najvećih inovatora, kao što su: Lister, Jenner i Harvey, pretrpjeli ismijavanje i profesionalno proganjanje zbog otkrića koji su kasnije postali glavni oslonci medicinske prakse. Kao reakcija na homeopatski uspjeh, moderni ortodoksni odgovor je bio poziv za još kliničkih ispitivanja. Dajte nam kontrolirana ispitivanja, rekli su mnogi alopati, pa ako su uspješna prihvatit ćemo medicinu.

Nakon toga su pokrenuta brojna klinička ispitivanja ali mnoga sa slabom kontrolom. Neka od boljih ispitivanja su ovdje ukratko prezentirana. Oni koji traže potpuniju listu najbolje da pogledaju izvrstan prikaz od Scofield-a.

Među najboljim, ranim, kontroliranim kliničkim ogledima, bio je onaj proveden od strane združenog Londona i Glasgowa tijekom drugog svjetskog rata, s ciljem da se pronađe način prevencije i tretiranja opeklina nastalih uslijed djelovanja iperita. Iperit u 30c potenciji, dan kao prevencija, značajno je smanjio pojavljivanje dubokih i srednjih opeklina. Također su i lijekovi rhus-t i kali-bi, dali statistički značajan rezultat u tretmanu.

Pokusi koji su bliže sadašnjosti bili su provedeni 1978.god. u Glasgowskoj homeopatskoj bolnici, koji sada izranjaju kao okosnica homeopatskih istraživanja. Gibson i njegovi suradnici sproveli su dvostruko slijepu usporedbu niza homeopatskih lijekova (usklađenih sa individualnom slikom simptoma), te su usporedili rezultate sa onima od salicilata i placeba u tretiranju reumatoidnog artritisa. Oni su pokazali da su pacijenti pod homeopatskim lijekovima statistički bolje reagirali nego oni koji su primali salicilate; osim toga 42 posto homeopatske grupe su bili u stanju prekinuti sve druge tretmane tijekom godine.

Primjedbe na metodu pokusa dovele su do još strože oblikovanog pokusa u 1980-oj god., gdje je pacijentima dan ili homeopatski lijek ili placebo ali im je bilo dozvoljeno da nastave sa ortodoksnim protu-upalnim lijekovima. Homeopatska grupa je pokazala značajno poboljšanje što je potvrđeno brojnim testovima, u usporedbi sa pacijentima koji su primili placebo. Zabilježeno je da je homeopatija sigurnija i ništa manje efikasna alternativa u odnosu na današnje uobičajene klasične lijekove za tretiranje reumatoidnog artritisa.

Jedan od najskorijih kliničkih pokusa i svakako najkontroliraniji do današnjeg datuma, bio je poduzet u Glasgowskoj homeopatskoj bolnici od strane Dr. David Taylor Reilly-a, školovanog alopate. Tvrdnja da su homeopatski lijekovi placebo, bila je testirana u slučajnom, dvostruko slijepom, placebo kontroliranom pokusu. Učinci homeopatskog pripravka spravljenog od mješavine peludi različitih trava (30c potencija, nema prisutnih molekula prvobitne peludi) bili su uspoređeni sa onima od placeba u 144 pacijenta sa aktivnom peludnom groznicom. Homeopatski tretirani pacijenti pokazali su statistički značajno smanjenje simptoma prema procijeni, kako samih pacijenata, a isto tako i liječnika. Nije se pojavio dokaz koji bi podupro ideju da placebo efekt objašnjava kliničku reakciju na homeopatske lijekove.

Objavljivanje ovog potonjeg rada u "Lancet-u", nedvojbeno najprestižnijem medicinskom časopisu u svijetu, pokazuje dubinu prodora homeopatske medicine u alopatski svijet. Kontroverza koju je izazvao, pokazuje stupanj kristalizacije kolektivnog alopatskog uma. Ovdje je na kraju dokaz ipak bio pozitivan u toliko zagovaranom dvostruko slijepom pokusu, no kolektivna je reakcija bila sve samo ne pozitivna. Iako su neki od dalekovidnijih dopisnika sugerirali mogućnost da je rođena nova kemija i fizika, ipak je dominiralo oslanjanje na farmakologiju u alopatskom načinu razmišljanja. Reakcije na lijekove su uzrokovane molekulama supstance lijeka koji je u interakciji sa tjelesnim tvarima, razmišljaju oni, te ako nema molekula lijeka u pripravku tada nije moguća druga reakcija već je to placebo efekat. Eksperiment je samo testirao jedan placebo nasuprot drugome. Činjenica da je dobivena statistički značajna razlika za jedan od "placeba", očito je smatrana kao nevažna i ukazuje na to da problem uopće nije znanstveni, već je prije ekonomske i emotivne prirode.

Logički, jedno od prvih područja za istražiti u potrazi za potporom (ili izostanak iste) homeopatiji jest u području farmakologije, ili u djelovanju lijeka. I suprotno očekivanjima, pojavljuje se neočekivana potpora.

Pitajte farmakologa o biološkom efektu vrlo niskih koncentracija uobičajenih supstancija na živim organizmima i odgovor će biti da je tipično reakcija vrlo mala ili je nema. Upitajte dalje za teoretsku potvrdu i uskoro ćete se naći suprostavljeni sa jednim od farmakoloških nezaobilaznih alata, krivuljom ovisnosti učinka o dozi. Ukratko, krivulja iliustrira jedno od praktičnih pravila u korištenju lijeka: da povećana doza lijeka daje pojačani učinak, dok smanjena doza lijeka daje smanjeni učinak, a vrlo niska doza uopće ne daje učinak.

Područje granične doze je obično izbjegavano u standardnim farmakološkim testiranjima lijekova, zbog dva razloga. Prvi je u tome da granične doza leži u području koje je na priličnoj udaljenosti od ED50, tako da je istraživanje tog područja u stvari gubljenje vremena. Ali drugi razlog je daleko više interesantan. granične doza je područje gdje su dobiveni paradoksalni i kontradiktorni rezultati, koji se ne mogu s jednostavnošću objasniti uobičajenim terminima. Ponovo, najjednostavnije je to izbjegavati u testiranjima. Ali na samom dnu leži činjenica da su mnogo godina farmakolozima poznati rezultati dobiveni u području granične doze, pa su ih jednostavno izabrali ignorirati. Radeći tako, nehotice su odvukli cijelu ortodoksnu podršku u jedno sasvim drugačije područje medicine.

Interesantno je da je jedan od prvih zakona farmakologije, poznat kao Arndt-Schultzov zakon, već ranije opisao homeopatski efekt. Formuliran od Arndt-a u 1888.god., i ponovo formuliran od Hueppe-a nekoliko godina kasnije, zakon je utvrdio temelje za ono što je trebalo biti usporedni razvoj alopatske i homeopatske medicine u nadolazećem stoljeću. On tvrdi: Za svaku supstancu, mala doza stimulira, srednja doza inhibira, a velika doza ubija.

Alopatska medicina, sa njezinim naglaskom na srednje doze, djeluje u inhibirajućem području skale. Rezultat se može vidjeti u tipičnim inhibirajućim medicinskim proizvodima: antihistaminici, antibiotici, antacidi, antitusici itd., postavljajući osnovu za takozvani potiskujući učinak lijekova.

Za razliku od toga, homeopatska medicina počinje na stimulirajućem području krivulje i pomiče se ulijevo, u područje sve manjih i manjih doza. Njen naglasak je na stimuliranju prirodnih, uravnotežujućih tjelesnih mehanizama, kao što se može vidjeti iz njene filozofije prirodne regeneracije tijela kroz obnavljanje vitaliteta, koncept koji je također blizak naturopatskom mišljenju.

Boyd-ov pionirski rad zajedno sa Arndt-Shultzom zadužuje homeopatiju jer je u ranim 1940-im godinama sa serijom čvrsto kontroliranih eksperimenata postavio temelje za kasniji rad na temu - kako bi homeopatska medicina mogla djelovati. Boyd je radio sa enzimom maltazom, za koju je već bilo poznato da je moguća inhibicija velikim dozama soli živinog klorida te je izmjerio njegovu brzinu kod hidrolize škroba. On je također koristio brojne, homeopatski pripremljene otopine živinog klorida, uključujući homeopatsko razrjeđenje 61x u kojoj vjerojatno nije bilo prisutno ništa od prvobitno upotrijebljene soli - bila je to čista voda. Također je radio i sa destiliranom vodom koristeći ju za kontrolu. On je pokazao da velike doze živinog klorida inhibiraju aktivnost maltaze, kao što je to do tada već bilo poznato te da destilirana voda također nije imala učinka. No on je također pokazao sa statistički značajnim rezultatom da je živin klorid 61x ubrzao aktivnost enzima.

Osim što podupire Arndt-Schultzov zakon sada se taj eksperiment grana u više smjerova. Ako nije bilo živinog klorida u 61x potenciji ona je trebala reagirati na isti način kao i destilirana voda. Ako je u drugu ruku na neki način bila prisutna kontaminacija živinim kloridom u testnim uzorcima onda se je aktivnost enzima trebala smanjiti. No, nije se desilo ništa od toga već se je aktivnost povećala. Sa laboratorijske točke gledišta ne samo da je bilo pokazano da homeopatski lijekovi djeluju prema Arndt-Shultzovom zakonu, već su pokazali da djeluju i na ponašanje enzima.

Potražite Arndt-Shultzov zakon u modernim udžbenicima farmakologije i biti ćete sretni ako ga uopće nađete spomenutog, a kamoli razrađenog. Kako je alopatski interes otišao dalje u inhibitorni dio Arndt-Shultzove krivulje tako je i spomenuti zakon nestao iz udžbenika, a isto tako farmakološka krivulja ovisnosti o dozi izbjegava područje granične doze. Čini se da je unatoč obečavajućem početku, teoretska potpora homeopatiji, umrla prirodnom smrću.

Kako bilo, nedavno je dalja podrška homeopatiji došla iz sasvim neočekivanog pravca: sa područja toksikologije ili djelovanja otrova. Počevši sa 1960.-om, počeli su se akumulirati podaci o tome da otrovne supstance mogu imati dva efekta na živuće organizme. U velikim dozama oni inhibiraju metabolizam te neopozivo uzrokuju smrt, kao što je dobro poznato. Ali u niskim dozama one izazivaju stimulirajući efekt, potpuno neočekivana reakcija i neobjašnjiva današnjom medicinskom znanošću. Nedavno se potočić pretvorio u bujicu kada su toksikolozi krenuli istraživati novi fenomen hormeze, ime koje je dano prema stimulirajućem efektu niskih nivoa obično otrovnih supstanci. Arndt-Shultzov zakon nije umro - samo se ponovo pojavio pod novim imenom.

Rezultati istraživanja su nepotpuni ali smjer kretanja je neizbježan. Dokazi potekli iz eksperimenata, na ljudima i životinjama, pokazuju hormezu kao rezultat koji se pojavljuje u svim testiranim biološkim područjima uz rastuću podršku u istraživanjima. To pokazuje da sve supstance (uključujući pesticide i kancerogene spojeve) koje pokazuju inhibirajuće djelovanje u visokim koncentracijama imaju stimulirajuće djelovanje u niskim koncentracijama.

Alfa krivulja je najočekivaniji uzorak, te je pretpostavljeno da opisuje djelovanje lijekova u ljudi kako se koncentracija progresivno kreće od niskih ka postepeno sve više inhibirajućim koncentracijama. To je pokusna krivulja koja je dodijeljena onim lijekovima koji još nisu u potpunosti testirani na stimulirajuću reakciju.

Beta krivulja je najčešće uočeni uzorak koji se odnosi na ljudske reakcije na veći dio testiranih lijekova. Ona pokazuje tipičnu krivulju kao što je predviđeno Arndt-Shultzovim zakonom ali (razumljivo) nije testirana u toksičnom i smrtonosnom opsegu doza.

Druge dvije krivulje u gama i delta formi su bile zabilježene tamo gdje su bili dostupni podaci za biološki odziv na opseg niskih doza. Kako bilo, općenito su podaci za taj opseg manje dostupni tako da je pouzdanost tih krivulja nepoznata sve dok ne budu dobiveni daljnji podaci.

Homeopatsko istraživanje je proizvelo postojane rezultate pokazujući osnovnu strukturu krivulje hormeze i Arndt-Shultzovog zakona. Ali istraživanje se nastavlja: kako je supstanca lijeka postupno razrjeđivana, biološka reeakcija se kreće između stimulacije i inhibicije kao što se vidi iz hormeze gama i delta krivulja. To periodičko ponašanje homeopati su nazvali ritmičnost i predstavlja jedan od nekoliko velikih i neobjašnjenih fenomena u djelovanju homeopatije. Ali jedan faktor je utvrđen: kako razrijeđenje ide u krajnost, a koncentracija izvornog lijeka približava se nuli, biološka se reakcija smanjuje osim ako je razrijeđena otopina protresana u skladu sa tradicionalnom homeopatskom praksom.

Implikacije hormeze su ogromne i zaslužuju njihovu vlastitu priču ali nekoliko ovdje spomenutih točaka mogu naznačiti budući pravac.

> pesticidi koji su u svojim visokim koncentracijama toksični za štetnike, mogu izazvati proliferaciju njihovog rasta u niskim koncentracijama, kao što se može dogoditi ispiranjem tla koje sadrži pesticide kišnicom, i u sabirnim riječnim sistemima. Ekološka vrijednost njihove primjene će se srozati.
> svaka supstanca koja uzrokuje karcinom na isti će način biti vidljiva kao anti-kancerogena u njenom djelovanju u opsegu niskih doza
> trenutna strategija raznih zavoda u ovoj zemlji (Australija op. prev.) jest u davanju biljaka u visokim dozama pokusnim životinjama (ako od upotrebe te biljke nastane karcinom onda oni zabranjuju upotrebu te biljke u bilo kojem opsegu doza) postati će kontraproduktivno. Bilo koja biljka koja uzrokuje karcinom u visokim dozama poslije će se pokazati kao zaštita protiv istog karcinoma u opsegu niskih doza, prikladnu za ljudsku upotrebu.

Kako djeluje homeopatija?

Glavni problem u prihvaćanju homeopatije od strane medicine leži u razjašnjenju mehanizma djelovanja. Osobito, da li postoji model koji prihvatljivo objašnjava njenu kliničku efikasnost i uspjeh u pokusima?

U razvoju radnog modela, istraživačko mišljenje se kretalo otprilike ovako: pretpostavimo da je lijek djelotvoran čak i kada može biti dokazano da u njemu vjerojatno nije preostala niti jedna molekula u pojedinoj dozi (zbog razrjeđivanja), tada učinkovitost doze mora biti u samim molekulama vode budući da je to sve što je ostalo. Za vodu samu po sebi možemo pretpostaviti da u ovome slučaju nema učinka budući da je doza mala, te bi efekt uvijek trebao biti isti. Odgovor mora ležati unutar molekula vode, a jedina stvarna mogućnost je u tipu energije koji su molekule pohranile.

Skladištenje energije u biološkim sustavima unutar molekula prije se nalazi u području biofizike nego u području biokemije. Biofizika je novo područje koje je tek nastalo unutar posljednjih dvadesetak godina. Još uvijek nije uključena u medicinski kurikulum na fakultetima u nekom značajnijem opsegu i tek sada počinje ostavljati utjecaj u biološkim znanostima. Stoga nije čudno da postojeći medicinski svijet zna premalo o njenom postojanju, ili o sadržanom obećanju o objašnjenju djelovanja različitih vrsta energetske medicine kao što su: homeopatija, akupunktura, psihičko i duhovno iscjeljivanje i radionika.

Molekule poput vode mogu skladištiti energiju na četiri različita načina: kinetički, rotacijski (energija vrtnje), vibracijski i elektronskim pobuđenjima. Neki vidovi skladištenja mogu uskladištiti više energije od drugih, stoga ćemo početi sa najnižim, najmanje energetskim modom skladištenja, a to je kinetička energija ili energija gibanja. Molekule pohranjuju kinetičku energiju u brzini. To je ono svojstvo u plinovima i tekućinama koje uzrokuje pritisak (poput pritiska zraka) posredstvom kontinuirane kolizije molekula sa površinama kao što je naša koža, a također uzrokuje pojavu mnoštva kemijskih reakcija. Na sobnoj temperaturi je energija koju sadrže te molekule niska, u usporedbi sa ostalim stanjima. To je način neprikladan za homeopatiju budući da se energija neprekidno mijenja sudaranjem te se time bilo koja pohranjena energija smanjuje.

Rotacijska energija nalazi se u plinovima i tekućinama ali ne i u krutim tvarima, gdje jače sile privlačenja među molekulama sprečavaju rotaciju. Također nije nađena niti u vodi sve do 42 °C, što je faktor od velikog značaja za žive organizme čiji je voda sastojak sve i do 90 postotaka, a u ljudima do oko 50 do 80 %. Zagrijavanjem vode na oko 42 °C uzrokujemo dovoljno prekida u molekularnim vezama čime omogućujemo nastanak rotacije, a to je točno ona temperatura na kojoj ljudi počinju umirati. Općenito životni procesi drže sigurnu udaljenost od temperaturnog opsega od 42 °C do 45 °C.

Rotacijska energija u molekulama korespondira sa mikrovalnim zračenjem, što je jedan od razloga zašto je to zračenje smrtonosno. To je također i naznaka potencijalne snage na taj način uskladištene energije - dovoljno snažne da skuha hranu. Ali ona je neprikladna za homeopatiju stoga jer na sobnoj temperaturi stanje uskladištene rotacijske energije u vodi nije aktivno.

Na krajnjem vrhu ljestvice je elektronska pobuda, ista ona stvar koja daje snagu laserima velike snage i intenziteta. Pobudite elektrone koji kruže u molekulama tvari u višu orbitu i energija je uskladištena. Zatim ih zajedno spustite, a one će tada emitirati svjetlosni impuls. Taj impuls može biti dovoljne snage da progori rupu kroz oštricu britve, prereže tkivo kod operacije ili zaustavi vojni tenk - zavisno od toga koje su molekule korištene i koliko snažno su elektroni pobuđeni. To nije pogodno za homeopatsku medicinu jer su pobuđeni elektroni nestabilni, i oslabiti će u djeliću sekunde.

Energija vibracija nalazi se na pola puta između energije kuhanja u mikrovalovima i destruktivne moći lasera. Iako u fizici ima prihvaćeno mjesto kao sredstvo skladištenja energije, imala je šaroliku ulogu u znanosti medicine zbog svoje povezanosti sa medijima koji padaju u trans, psihičkim fenomenima, i izvan osjetilnom percepcijom. Energiju vibracija možemo naći u molekulama kroz sva tri agregatna stanja materije - čvrsto tekuće i plinovito. Ona je odgovorna za pojave kao što je promjena volumena metala kada se zagrijavaju i za prijenos topline pomoću svojstva vodljivosti materijala. Titranje molekula se pojačava kada molekule upijaju energiju koja kasnije može biti reemitirana, obično u infra-crvenom dijelu spektra gdje se također nalazi toplina.

Ona je pohranjena u energiji titraja u molekulama vode tijekom procesa sukusije tako da tu homeopatska medicina polaže mnogo nade u znanstveno objašnjenje njezinog djelovanja. Pretpostavlja se da tijekom procesa kolizije vibracijska energija biva razmijenjena između izvornog lijeka i vode, i da voda postaje nositelj vibracijskog otiska. Daljnja sukusija produbljuje vibracijski otisak što pojašnjava zašto se smatra da lijekovi imaju jače djelovanje kako se povećava razrjeđivanje. Nadalje smatra se da nije samo energija ta koja se pohranjuje već i informacija koja omogućava razlikovanje lijekova zavisno od supstance koja je korištena, te da svaka supstanca ostavlja drugačiji vibratorni potpis u molekuli vode. Na taj način možemo sagledati homeopatske lijekove, kao nosače informacija unesene u tijelo u obliku doze lijeka, možda nalik na biološke instrukcije.

Ako bi molekule vode bile razdijeljene jedna od druge na sobnoj temperaturi tada bi se bilo koja uskladištena vibratorna energija vrlo brzo umanjila. Ali na 250°C, oko 70% molekula vode su povezane u stabilnu heksagonalnu rešetkastu strukturu, sposobnu pohraniti značajnu količinu vibratorne energije prije nego li se raspadne. Ali pohrana vibratorne energije uzrokuje strukturalne promjene zbog toga jer će bilo koja molekula koja apsorbira energiju uvijek promijeniti svoj oblik. Stoga je prikladan način da vidimo odgovara li ovaj model tako da istražimo homeopatski pripremljenu vodu na strukturne promjene.

Svakako jedan od vizualno najdomljivijih eksperimenata koji testira mogućnosti strukturalnih promjena nedavno je proveden, a uključuje kristale leda. U kristalnoj strukturi leda dobro se ogledava energetski status njihovih komponenata - molekula vode. To je razlog zbog čega nikada nećete vidjeti dvije istovjetne pahulje snijega, jer svaka je nastala pod malo drugačijim uvjetima. U eksperimentu su različite potencije homeopatskog lijeka, pulsatile, bile zamrznute na -100°C, a zatim su fotografirane pod polariziranim svjetlom da bi se uočile možebitne promjene kristalnoj strukturi. Rezultat je izrazito lijep, a promijene u veličini kristala sa porastom potencije pokazuju povećanu pohranu energije u vibracijskom modu.

U jednoj od najčudnijih epizoda u zabilježenoj povijesti znanstvenog objavljivanja radova, prestižni britanski istraživački časopis "Nature" nedavno je objavio rezultate eksperimenta koji su kako kažu urednici, sasvim nemogući. Tipično neprobavljivi naslov objavljenog rada je "Human Basophil Degranulation Triggered by Very Dilute Antiserum Against IgE" (14), kao što su jednako neprobavljivi i zaključci koje iznosi medicinskoj znanosti. Glavnu ulogu u eksperimentu su imale, specijalni tip, bijelih krvnih stanica poznatih pod imenom bazofili i antitijelo, IgE. Kada su bazofili normalno izloženi tom antitijelu njihova se kemija i unutarnja struktura mijenja, na način koji je lako provjerljiv tehnikom bojanja. Ali ono što su Benveniste i njegovi kolege otkrili bilo je to da su se promjene događale i tada kada je bilo korišteno antitijelo sve do potencije 120x. To je razrijeđenje u kome je doslovno nemoguće i za jednu molekulu antitijela da preostane u otopini. Rezultati također pokazuju poznate ritmičke promjene u reakcijiama bazofila zajedno sa povećanjem potencije, čimbenik koji još stoji neobjašnjen, čak i od strane homeopata. Zamjenik urednika časopisa "Nature" je primijetio da bi dva stoljeća opažanja i racionalnog razmišljanja o biologiji trebala biti odbačena ako rezultati opstoje, jer ne mogu biti objašnjeni postojećim zakonima fizike.

Trinaest članova međunarodnog istraživačkog tima, na čelu sa prof. Benveniste-om, proveli su eksperiment nakon što su bili izazvani od strane dvojce eminentnih francuskih homeopata da opovrgnu djelovanje homeopatije, jednom za svagda, tako što će poduzeti osjetljiv, strogo kontroliran eksperiment u jednom akreditiranom istraživačkom centru. Izabrani centar bio je "University of South Paris", gdje je prof. Benveniste istraživački direktor." Tako je sve počelo", kaže. "Izazvali su nas da dokažemo da su u krivu, a mi to nismo uspjeli".

Mahnitost koja okružuje ovaj eksperiment proizvela je jedinstvene reakcije unutar znanstvene zajednice i ujedno podvlači važno pitanje: kako se znanstveni establišment treba nositi sa neobičnim nalazima koji izazivaju same korijene uspostavljene misli? Časopis "Nature" ima svoj odgovor: šalje lihvarsku skupinu u koju je uključen jedan od njihovih urednika, profesionalni mađioničar, i istražitelj znanstvenih podvala iz SAD-a u Benveniste-ov laboratorij. Tijekom perioda od jednog tjedna oni kritiziraju nedostatke u konstrukciji eksperimenta, proučavaju laboratorijske zapise i ispituju istraživače. Konačno, nisu uspjeli ponoviti rezultate u dvostruko slijepom pokusu te su proglasili eksperiment "deluzijom". Benveniste, ne neočekivano, smatra ovu istragu lovom na vještice i nasiljem. "Pozdravljam bilo koje objašnjenje naših nalaza ", kaže, "ali ne i ovu vrstu sprdačine".

Homeopati svijeta, zajedno sa zainteresiranim promatračima mogu biti sigurni da stvar ovdje neće završiti. Osim toga, interesantno štivo na temu bizarnih reakcija o homeopatskom eksperimentu, dijela znanstvenika i medicinskog establišmenta, izroniti će na površinu. Benveniste će se nedvojbeno vratiti, sa čvršće kontroliranim eksperimentom koji će vjerojatno odlučiti, jednom za svagda, o budućnosti homeopatije.

Preneseno sa:   www.homeopatija.org

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
#1 Bel-Mordok 2011-10-30 21:31
Istina o karcinomu
www.4dportal.com/.../

Da li je rak zapravo gljivična infekcija?
www.4dportal.com/.../

Istina o soji (štetna je za zdravlje)
4dportal.com/.../...

Odličan dokumentarni film "Rak: Zabranjeni lijekovi"
www.4dportal.com/.../

Skrivena svojstva Kanabisa + Dokumentarni film
www.4dportal.com/.../

Uskoro - Odličan dokumentarni film "Rak: Zabranjeni lijekovi"
www.4dportal.com/.../

Lijek za rak i skoro sve! Dr. Bob Beck (12/12)
www.youtube.com/.../

Gregg Braden - Liječenje raka u tri minute!
www.4dportal.com/.../

Gregg Braden: Moć Vizualizacije
4dportal.com/.../...

Simptomi raka koje najčešće ignoriramo
magazin.net.hr/.../...

Ayahuasca
en.wikipedia.org/.../Ayahuasca

www.google.hr/.../

www.erowid.org/

headoverheels.org.uk/.../...

DMT – Duhovna molekula
www.4dportal.com/.../

Krešimir Mišak - Iskustvo s Ayahuasce (1. dio)
www.4dportal.com/.../

AYAHUASCA - BILJNA UČITELJICA - prvi dio
tomislavbudak.com/.../...

Liječenje od raka
fx-files.com/.../...

Pušenje pomaže u prevenciji raka pluća?
4dportal.com/.../...

"Što sam jeo i kako sam pobjeđivao rak"
magazin.net.hr/.../...

Kako sam izliječio rak prostate
fx-files.com/.../...

Vizualizacija – kako na jednostavan način pobijediti teške oblike bolesti
4dportal.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Nakon 5G mreže ubrzo stiže 6G

Nakon 5G mreže ubrzo stiže 6G

Dok u svijetu traje nadmetanje za što bržom implementacijom 5G mreže, Kina na to odmahuje rukom jer je ta zemlja, zajedno s Velikom Britanijom, još 2015. počela raditi na temeljima...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11191

Više...
Ratko Martinović s prof. dr. Velimirom Abramovićem u Podcast Inkubatoru

Ratko Martinović s prof. dr. Velimirom Abramovićem u Podcast Inkubatoru

Jedan od vodećih svjetskih istraživača Nikole Tesle i poznati filozof Velimir Abramović u gotovo četverosatnom podcastu opisuje praktički sve poznate i manje poznate detalje iz života Nikole Tesle...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9417

Više...
POVIJESNE SNIMKE: Kina prva sletjela na tamnu stranu Mjeseca!

POVIJESNE SNIMKE: Kina prva sletjela na tamnu stranu Mjeseca!

Kineske vlasti objavile su kako su uspješno spustile svemirsku letjelicu Chang'e-4 na udaljeniju stranu Mjeseca, koja se često popularno naziva tamnom stranom, što je prvi takav pothvat u cijeloj...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9852

Više...
Svemirski turisti: Slavni milijarderi idu na hit odredište

Svemirski turisti: Slavni milijarderi idu na hit odredište

Osim japanskog modnog tajkuna, svoju kartu za letove u svemir rezervirale su već mnoge zvijezde među kojima je glumac Tom Hanks, pjevačica Rihanna i mag Silicijske doline Peter Thiel.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13329

Više...
Najveća pomrčina Mjeseca u 21. stoljeću stiže VEČERAS, a trajat će 103 minute!

Najveća pomrčina Mjeseca u 21. stoljeću stiže VEČERAS, a trajat će 103 minute!

VEČERAS će u svim krajevima Hrvatske biti vidljiva najduža pomrčina Mjeseca u ovome stoljeću.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11944

Više...
IMPRESIVNO! Pogledajte svemirsku šetnju u 360 stupnjeva

IMPRESIVNO! Pogledajte svemirsku šetnju u 360 stupnjeva

Ako ste se ikada zapitali zašto nitko do sada još nije snimio virtualnu šetnju svemira u 360 stupnjeva pa da ga možemo vidjeti kako stvarno izgleda, evo vam prilika za...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13804

Više...
Pogledajte kako izgleda DeepFake tehnologija videomontaže

Pogledajte kako izgleda DeepFake tehnologija videomontaže

Da su sumnje u kemijski napad u Doumi sve snažnije nakon ulaska zapadnih novinara u grad, vidi se već po naslovima i javljanjima s terena.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15481

Više...
Godinu dana je proveo u svemiru, a usporedba s bratovim DNK-om iznenadila je sve

Godinu dana je proveo u svemiru, a usporedba s bratovim DNK-om iznenadila je sve

Jednojajčani blizanci Mark i Scott Kelly su kapetani u američkoj mornarici. Osim toga, letjeli su u Discoveryju i Endeavouru kao astronauti te su neko vrijeme boravili na Međunarodnoj...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15216

Više...
GENIJALNO ILI PREJEZIVO? Psiholozi stvorili stroj koji vam može zaviriti u um nevjerojatnom preciznošću

GENIJALNO ILI PREJEZIVO? Psiholozi stvorili stroj koji vam može zaviriti u um nevjerojatnom preciznošću

Psiholozi su stvorili jezivi stroj koji vam može zaviriti u um s nevjerojatnom preciznošću, piše Daily Mail. Njegova umjetna inteligencija proučava električne signale u mozgu kako bi rekreirala...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16617

Više...
Učenici iz Hrvatske uživo postavljali pitanja astronautima na ISS-u

Učenici iz Hrvatske uživo postavljali pitanja astronautima na ISS-u

Nakon nekoliko informacija o samoj postaji i predstavljanja škole, u razgovor s učenicima uključio se i astronaut Scott Tingle kojeg su školarci ispitivali o životu na postaji.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18852

Više...
Evo zašto neki ljudi misle da je Zemlja ravna

Evo zašto neki ljudi misle da je Zemlja ravna

Britanski astrofizičar Stuart Clark, autor knjige “Unknown Universe“ objasnio je za Business Insider zašto neki ljudi još uvijek vjeruju da je Zemlja ravna. Evo što je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24983

Više...
Znanstvenici buše Zemljinu jezgru

Znanstvenici buše Zemljinu jezgru

Znanstvenici planiraju probušiti svoj put sve do Zemljine jezgre u potrazi za prvim takvim uzorcima ikada. Unatoč tome što je ovakva ekspedicija ambicija znanosti već stoljećima slijedi tek prvi pokušaj...

Komentari(1) Klikova:44802

Više...
NAJGENIJALNIJA STVAR IKAD: Ako vam je puknuo ekran na mobitelu, samo pritisnete prstom i opet je kao nov

NAJGENIJALNIJA STVAR IKAD: Ako vam je puknuo ekran na mobitelu, samo pritisnete prstom i opet je kao nov

Školarac je slučajno otkrio materijal koji sam sebe popravlja na sobnoj temperaturi.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:28377

Više...
AMERIČKI ZNANSTVENIK TVRDI: Putovanje kroz vrijeme je moguće! Ali ovisi o jednoj misterioznoj čestici

AMERIČKI ZNANSTVENIK TVRDI: Putovanje kroz vrijeme je moguće! Ali ovisi o jednoj misterioznoj čestici

Iako motivi znanstvene fantastike sve brže postaju stvarnost, od čovjekolikih robota do samovozećih automobila, jedan je koncept do sada cijelo vrijeme ostajao izvan našeg dohvata – putovanje kroz vrijeme.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:29433

Više...
Transhumanizam - Saudijska Arabija prva odobrila državljanstvo robotu

Transhumanizam - Saudijska Arabija prva odobrila državljanstvo robotu

Saudijska Arabija je u srijedu postala prva zemlja koja je dodijelila državljanstvo jednom robotu, i to ženskog spola.  

Komentari(1) Klikova:22083

Više...
Kinezi poslali foton u svemir pomoću kvantne teleportacije!

Kinezi poslali foton u svemir pomoću kvantne teleportacije!

Prošlog mjeseca kineski istraživači pokazali su da je kvantna komunikacija između Zemlje i svemira moguća, a sada su koristili tehnologiju za slanje fotona u svemir pomoću kvantne teleportacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16115

Više...
Evo kako sami možete napraviti uređaj za dobivanje besplatne električne energije

Evo kako sami možete napraviti uređaj za dobivanje besplatne električne energije

Vjerovali ili ne, možete sami kod kuće napraviti uređaj za dobivanje besplatne električne energije koja je ujedno i neograničena zahvaljujući tome što je ovaj uređaj zapravo perpetuum mobile. Video u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:26755

Više...
SPEKTAKULARNO: Ekipa iz Hrvatske dobila dozvolu za misiju na Mjesec!

SPEKTAKULARNO: Ekipa iz Hrvatske dobila dozvolu za misiju na Mjesec!

LOS ANGELES (30. kolovoza 2016.) - Danas je XPRIZE timu Synergy Moon službeno odobrio plan lansiranja u sklopu natjecanja za Google Lunar XPRIZE, s fondom nagrada od 30 milijuna dolara,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24409

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno