4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Davor Jadrijević - Teslin bežični prijenos energije (MYSTIC)

52994

Intrigantna prezentacija diplomiranog ETF-ovca i magistra fizike Davora Jandrijevića obilježila je Mystic. Bežični prijenos energije kojeg je prvi obistinio Nikola Tesla postao je stvarnost pred gledateljstvom u glavnoj sali za predavanje. U nastavku video!

 

U potonjem tekstu ćete moći pročitati autorov intervju sa Krešimirom Mišakom dok je video sa Mystica u jednom od dijelova teksta...

P:Što to znači ‘Emard’

O:Emard je virtualni laboratorij u kojem sam ponovio pokus Teslinog bežičnog prijenosa energije. Emard = Electronic Mechanic Aerodynamic Research & Development.

P:Kako si se zainteresirao za Teslu?

O:Htio sam napraviti uređaj koji radi na principu egzotične tehnologije. Među raznim takvim stvarima Teslin bežični sistem je bio dobro dokumentiran i zna se da je radio.

P: Koje si njegove materijale proučavao?

O:Sve informacije i nacrti bili su dostupni na internetu. Pročavao sam sve što god se dalo “skinuti” s interneta. Glavne stvari se nalaze u patentima iz 1881. o bežičnom prijenosu,za osvjetljenje u prostoriji, iz 1895. u kojem je patentiran prvi uređaj i iz 1903. kada je opisana usavršena verzija uređaja. To još uvijek nije bilo dovoljno da se napravi uređaj koji radi. Nedostajalo je razumijevanje suštine prijenosa, a to je on opisao u člancima u časopisu „Electrical Experimenter“ iz 1912. i 1919, a djelomično i u autobiografiji. Kada mi se činilo da imam cjelovitu sliku o uređaju i o tome kako bi on trebao raditi, mogao sam izabrati materijale i djelove od kojih se može napraviti moderna replika uređaja.


P:Ispričaj nam kratak pregled Teslinih pokusa, od New Yorka do Colorado Springsa, koji su bili uvertira u njegovo otkriće bežičnog prijenosa energije, ili čak i samo otkriće tog principa?

O: U New Yorku je Tesla prvi put demonstrirao bežični prijenos energije za osvjetljenje u prostoriji. Svjetiljke su se sastojale od fluorescentne lampe slične današnjim štednim žaruljama i prijemnika od zavoja žice i limenih ploča. Iako nisu žicom bile spojene na predajnik, mogle su se premještati po prostoriji i uvijek su svjetlile. Pokazao je to ne samo u svom laboratoriju nego i na nekoliko drugih lokacija u New Yorku i Londonu. Na opći interes javnosti za bežični prijenos, nastavio ga je dalje usavršavati da bi se povećala efikasnost, snaga i domet. U svojim ranijim pokusima, negdje do 1895, koristio je teslin transformator kao predajnik, ali on je imao nekih nedostataka. Od 1895. modificira transformator i otkriva „magnifying transmitter“ (uvećavajući predajnik) koji radi bolje od “običnog” teslinog transformatora. Njegovi kasniji patenti u nekim dijelovima su u kontradikciji sa prethodnim. Koncepcija prijenosa se usavršavala, time i uređaj.Tako je sa usavršenim uređajem u Colorado Springsu pred svjedocima na udaljenosti od oko trinaest km upalio 200 žarulja od po 50W i pokrenuo elektromotor uz samo 5% gubitaka. Prijemnici nisu bili veliki, oko 2-3m zajedno sa antenom i uzemljenjem.

P:Koja je bila ideja iza slavnog Teslinog tornja u Wardenclyffeu?

O:Toranj u Wardenclyffeu je trebao biti antena uvećavajućeg predajnika na planetarnom nivou. Znači da bismo i na drugom kraju svijeta mogli primiti električnu energiju poslanu iz tornja.

P: Kako je izgledao Teslin toranj i zašto je imao baš takav, neobični oblik?

O: Toranj je bio visok 57 metara, stožastog oblika, napravljen od drvene konstrukcije koja je u podnožju šira (oko 20 metara) i sužava se prema vrhu na oko 10 metara. Gore je bila postavljena struktura u obliku nepotpune kugle. Konstrukcija je bila drvena zato da ne bi bila električki vodljiva, tako da bi se na kugli mogao stvoriti ekstremno visok izmjenični napon reda veličine GV (giga-volt, milijardu volta). Za usporedbu, u suvremenoj elektrodistribuciji koristi se najviše 400 kV (kilovolt, tisuću volta). Navodno je Tesla htio da toranj bude dolje tanak, a gore širok, u obliku sladoleda u kornetu s kuglom na vrhu.

Tesla je htio postići određeni oblik polja u prostoru oko tornja pa je prema tome birao njegovu geometriju. Geometrija u obliku sladoleda bi ravnomjernije rasporedila napon uzduž okomite osi tornja pa bi se smanjilo opterećenje izolacije. Time bi se sa istom količinom materijala dobila veća snaga uz još manje gubitke (koji su ionako trebali biti ispod 1%). Ali takva građevina ne bi statički izdržala nalete vjetra pa je napravljena onako kako se u ono doba moglo. Prema mojim proračunima, da je dovršen kako je započet, toranj bi radio nečujno i ne bi proizvodio iskre. Tesla je predviđao snagu tornja od 7,5 MW. Prema mojim proračunima toranj bi mogao izdržati do 180 MW (megawatt, milijun watta) ako bi njegova konstrukcija bila suha, a tolika snaga je u ono doba predstavljala cijelokupnu produkciju električne struje u hidrocentrali na Nijagari.

P: Kakvu ulogu ima sama Zemlja u principu koji je Tesla zamislio, i koja je njena uloga u slanju energije?

O: Zemlja svojim električkim kapacitetom i vodljivošću sudjeluje u bežičnom prijenosu energije. Na površini Zemlje su tlo, voda i otopljeni minerali, što predstavlja dobar vodič električne struje. Lako se može postići otpor manji od 400 oma između dva metalna štapa promjera 3.5 cm zabijena metar duboko duboko u zemlju, svaki sa suprotne strane Zemljine kugle. Za usporedbu, otpor jednog kilometra bakrene žice debljine oko dva milimetra, kakva se tipično koristi u današnjim kućnim instalacijama, iznosi oko 5 oma. Manji otpor žica znači manje gubitke pri istom naponu. Viši napon znači manje gubitke pri istom otporu žica, zato dalekovodi rade na opasnih 400 kV, a u kućama imamo samo 230V. Budući da imamo Zemlju kao jedan vodič, potrebno je još samo napraviti uređaj koji bi nadomjestio drugi vodič da se zatvori električni krug od proizvođača do potrošača. Tu je ulogu Tesla namijenio svojem uvećavajućem predajniku koji bi radio na naponu od nekoliko MV (milion volta) do GV (milijardu volta) i koristio bi Zemlju pretežno kao električki kapacitet, a samo manjim dijelom kao vodič, pa su za njega gubici još i manji nego da se Zemlja koristi samo kao običan vodič.

P: Kakva je uloga rezonancije?

O:Jednom prilikom Tesla je rekao da elektrodistribucija bez rezonancije predstavlja samo gubitke energije. Rezonancija se događa kad se nekom sustavu pogodi njegova vlastita frekvencija titranja. Dva sustava koji su u rezonanciji (dakle titraju na istoj frekvenciji) u istim uvjetima međusobno izmjenjuju energiju mnogo bolje nego ako titraju na različitim frekvencijama. Svakim titrajem prenese se mala količina energije, koja se množi sa brojem titraja u sekundi i dobiva se snaga. (Frekvencija od 1 Hertz je 1 titraj u sekundi). Danas se u svim poljima tehnologije izbjegava jaka rezonancija kod koje se velike količine energije nagomilavaju u sustavu dok on titra svojom rezonantnom frekvencijom sve jače i jače dok se kraju ne uništi. Tako se prilikom projektiranja mosta izbjegava rezonancija da se ne bi srušio. Prilikom ubrzanja generatora u elektrocentrali jako se pazi da sustav ne ostane dugo u rezonanciji (ni mehaničkoj ni električnoj ni kombinaciji oboje) da nešto ne pukne ili pregori. Jednostavno, današnji energetski sustavi nisu projektirani da izdrže rezonanciju. Dok je kod Edisona radio na istosmjernoj struji, Tesla je vidio rezonanciju u obliku pojave korone. To plavičasto svjetlucanje oko žica uzduž cijele njihove dužine se događa kao posljedica rezonancije prilikom uključivanja ili isključivanja uređaja istosmjerne struje. Korona uništava izolaciju, a vodi i do težih posljedica. Nakon što je otišao od Edisona odlučio je detaljnije istražiti taj efekat. Vidio je svoju šansu da napravi energetski uređaj koji stalno radi u stanju rezonancije i daleko premašuje sve mogućnosti Edisonove tehnologije.

P: Kakva je uloga geometrije i simetrije vala kod Teslinog bežičnog slanja energije?

O: Tesla je mogao vizualizirati polje i oblik vala koji se stvara u prostoru oko njegove antene, nešto što danas nije niti zamislivo bez jakih kompjutera. Danas za prijenos informacija koristimo poznati elektromagnetski val, pojavu u prostoru u kojem se npr. oko tipične štapne antene u svim smjerovima širi val koji ima električno polje okomito na magnetsko i ta dva polja oba su okomita na smjer širenje vala. Zovemo ga transverzalni elektromagnetski val jer električna i magnetska polja titraju okomito na smjer širenja. Tri dimenzije prostora i tri okomice. Vjeruje se da ne postoje drugi električki ili magnetski valovi sa geometrijom bitno različitom od toga. Tesla je tvrdio suprotno i spominjao je longitudinani val, dakle kad polja titraju u smjeru širenja vala. Jednom prilikom je u Njemačkoj posjetio Hertza, glavnog zagovornika transverzalnog vala, i donio mu je svoju opremu. Nakon što je vidio pokus, Hertz je priznao da Tesla ima pravo, ali on službeno neće mijenjati svoje mišljenje.


Dakle, val “putuje” titrajući okomito na smjer širenja. “Brijeg” i “dol” električnog i magnetskog polja u prostoru putuju brzinom svjetlosti. Valna dužina je razmak u metrima između dva susjedna brijega ili dola, nakon čega se val identično ponavlja. To je zapravo ono što poznamo kao tipični transverzalni elektromagnetski val. Postoji i stojni val. On ne putuje nego je istovremeno prisutan svugdje u prostoru, a “brijeg” i “dol” titraju u mjestu. Stojni val možemo proizvesti tako da reflektiramo natrag početni val s ogledalom koje je postavljeno na četvrtini valne dužine od izvora pa se brijegovi i dolovi izvornog i reflektiranog vala preklope, njihova polja se zbroje i dobivamo val koji prividno stoji. To je stojni elektromagnetski val, poseban slučaj elektromagnetskog vala koji je stavljen u određenu geometriju prostora ili medija. Tesla je koristio rezonantnu antenu i stojni elektromagnetski val u anteni da bi u prostoru oko antene proizveo samo titrajuće električno polje, koje je bilo zrakasto simetrično (riječ je o sfernoj simetriji), ali bez magnetske komponente. Prema suvremenom vjerovanju, takva antena u prostoru ne zrači, ali njegovi pokusi pokazuju suprotno. Tesla je to zvao “radiant energy”, energija koja se od izvora zrakasto širi na sve strane.
Rezonantne antene su u doba radio prijenosa na srednjem valu bile zabranjene, a stojni val se i danas smatra nepoželjnom pojavom u radio-predajnicima te je bolji onaj predajnik koji ima manji omjer stojnih valova (standing wave ratio, SWR). Veličina SWR ispod tri se smatra dobrim predajnikom, a preko šest neupotrebljivim jer on uglavnom ne zrači nego samo formira stojni val, a većina snage se vraća natrag u izvor.

P: Što je to Teslin „magnifier“, kako bi bilo najbolje prevesti taj izraz i čemu je služio?

O: Rezonantna antena koja pomoću stojnog vala formira titrajuće električno polje je vjerojatno ono što je on nazivao teslino povećalo (tesla magnifier). Ona je osnovna komponenta uvećavajućeg predajnika (magnifying trasmitter). Magnifier stvara jake titraje elektriciteta u odnosu na zemlju. Da bismo ga napravili, treba voditi računa o zrakastoj simetriji polja koje bi on trebao stvoriti u prostoru i krajnje smanjiti gubitke u njemu. Gubici nastaju zbog otpora žice od koje je napravljen i zbog gubitaka u izolaciji koja trpi visoki izmjenični napon visoke frekvencije.

P: Kako si ponovio Teslin pokus? S kojim materijalima? Kako izgledaju tvoji „tornjevi“? Što je s uzemljenjem? Do koje daljine se prenosi energija? Koliko bi tornjevi morali biti veliki da budu efikasna i široko upotrebljiva replika tvojih „tornjeva“? O kojim se frekvencijama radi, je li Tesla znao na kojima je najefikasnije slanje?

O: Tesla je u autobiografiji napisao da je najviše energije ulužio u planiranje, vizualizaciju i proračune. Svi njegovi uređaji radili su od prve. Najradije sam htio početi raditi uređaj odmah i napraviti bilo šta pa probati da vidim što će se desiti, ali mi je bilo jasno da se moram suzdržati jer bez shvaćanja bežičnog prijenosa nema nikakve šanse da uređaj proradi. Za početak sam skupio sve raspoložive informacije sa interneta na hrpu. Iako nisam sve mogao razumjeti, a bilo je i kontradiktornih stvari, stvorio sam neku sliku o tome. Iz svega toga sam odbacio nagađanja i ostavio samo relevantne stvari te napravio približne proračune energije i efikasnosti, razuman kompromis između dometa, veličine i cijene uređaja ali i složenosti samog proračuna. Htio sam u amaterskim uvjetima napraviti prototip veličine 30-tak cm za uvjerljivu demonstraciju. Uzeo sam ono najjeftinije, praktički reciklirao otpadni materijal. Od prije sam imao stari analogni osciloskop sa generatorom funkcija do 1 MHz koji sam polu-ispravan dobio od prijatelja za petsto kn, a našlo se i nešto ostataka lak-žice za zavojnicu. Geometrija polja definirala je geometriju tijela magnifiera tako da sam otišao u dućan, pregledao sve police i izabrao dvije odgovarajuće plastične boce najboljeg oblika i veličine za frekvenciju magnifiera od oko 700kHz.

Proračun je bio samo približno točan, a i svojstva materijala nisu baš bila poznata, tako da je moj prvi magnifier, kad je bio gotov, rezonirao na 1,02 MHz. Imao sam dovoljno sreće da se gumb na generatoru mogao okrenuti malo iza zadnje crtice i magnifier je ušao u rezonanciju tako jaku da se na udaljenosti od par centimetara upalio “probir-štift” (mali odvijač sa tinjalicom za provjeru prisutnosti napona od 230V u utičnici). To je bilo vrlo obećavajuće i odmah sam krenuo u izradu drugog magnifiera. Moram ga napraviti što je moguće preciznije da bi radio na istoj frekvenciji kao i prvi. Radio je 1.00 MHz što je za amaterske uvjete predstavljalo neopisivu točnost ali još uvjek nisam mogao znati hoće li to biti dovoljno dobro za pokus… Spojio sam dvije LED diode na novi magnifier udaljen dva metra od starog i diode su se upalile! Međutim sad ga je trebalo odnijeti u drugu sobu i probati domet od deset metara. Znao sam da intenzitet vala opada s kvadratom udaljenosti i da je snaga predajnika 100 mW pa sam preko volje postavljao magnifier tamo tek toliko da se i to isproba. Kad su se LED diode tamo upalile, nisam mogao vjerovati. Bilo je to iznad svih mojih očekivanja. Nastavio sam gledati u njih još pola sata i pitao se samo jedno pitanje: “kako je to moguće”?


Svaki magnifier je bio napravljen od plastične boce okrenute naopačke sa zavojnicom omotanom oko grlića i širio se odozdola prema gore, a završavao je sa aluminijskom folijom oko širokog dijela boce. Uzemljenje je potrebno da bi magnifier radio, jer on stvara oscilacije u odnosu na zemlju. Što je bolje uzemljenje on radi bolje i ima veći domet. Sa prvim prototipom postigao sam domet od oko deset metara, a upalile su se dvije LED diode. S obzirom na visoku frekvenciju od 1 MHz i gubici su jako veliki. Za najefikasnije slanje Tesla u svojim člancima preporučuje frekvencijsko područje između 12 kHz i 50 kHz. Frekvencije ispod 16 kHz su čujne pa bi uređaj zujao tako da se 25 kHz smatra optimumom. Iako pravu frekvenciju zapravo ne znamo, interesantna je i ona od oko 36 kHz što je višekratnik perioda rotacije Zemlje oko Sunca.

Tesla tvrdi da su u tom frekvencijskom području gubici zanemarivi i da možemo očekivati dobru efikasnost na bilo kojem mjestu na Zemlji. Da bi se postigla takva frekvencija uređaj treba biti fizički velik (frekvencija se smanjuje kako se on povećava). Prototip od boce uvećan na deset metara visine imao bi 25 kHz i trebao bi prenositi snagu do 150 kW. Ako je Tesla u Colorado Springsu na trinaest kilometara imao gubitke ispod 5% sa materijalima iz onog doba, onda bismo i sa današnjim materijalima trebali dobiti jednako dobre rezultate ako ne i bolje.

P: Koja je razlika tvog eksperimenta i onoga koji demonstrira Konstantin Meyl, danas najslavniji nastavljač Teslinog djela?

O: Konstantin Meyl koristio je doslovnu replikaciju jedne od prvih izvedbi teslinog transformatora sa zavojnicama u obliku polačinke (i primar i sekundar transformatora su u obliku koncentričnih spirala u jednoj ravnini napravljeni od vodova na štampanoj pločici). On čak i prodaje svoj komplet, sve se nalazi u jednom koferu spremno za isprobati. Vjerovao sam da to njegovo radi pa sam odlučio otići korak dalje i napraviti bežični prijenos koristeći teslino povećalo (magnifier) kao osnovnu komponentu. Magnifier daje čišći signal i omogućava da se precizinije naprave mjerenja i upozna priroda bežičnog prijenosa i uvjeti u kojima on nastupa.

P: Ti si diplomirao na ETF-u i magistrirao fiziku. Kose li se rezultati tvog eksperimenta s nekim stvarima koje si učio na fakultetu?

O: Da, diplomirao sam računarsku tehniku na ETF-u i fiziku elementarnih čestica na PMF-u. Ono što se kosi s onime što sam tamo naučio jest priroda vala koji se širi u prostoru između dva magnifiera. Oni naprosto rade suviše dobro, mnogo bolje od očekivanja poznatih iz radio-prijenosa putem elektromagnetskih valova u prostoru.

P: Koja pitanja „opozicija“ postavlja u vezi Herzovog vala?

O: Radi se o geometriji i logici. Kontradikcija nastaje nakon što prihvatimo sve klasično poznate činjenice elektromagnetizma i usporedimo s eksperimentom:

1. ne postoji magnetski monopol (jednopol). Dakle sve su linije magnetskog polja krivulje koje se zatvaraju “same u sebe” (slično kao što kružnica nema početak i kraj nego je zatvorena “sama u sebe”).
2. energija od predajnika do prijemnika se prenosi elektromagnetskim valom. Val se sastoji od električnog i magnetskog polja koja su uvijek okomita jedno na drugo.
3. magnifier proizvodi komponentu električnog polja koja ima sfernu simetriju i koja je dominantna (puno veća) u odnosu na njegovu magnetsku komponentu (u usporedbi s običnom štapnom antenom).
4. U pokus sa magnifierom je očito da bežični prijenos električne energije radi.Ako imamo električno polje koje se zrakasto širi od magnifiera i ako su magnetske krivulje uvijek zatvorene linije, onda u trodimenzionalnom prostoru nema mjesta gdje bi se, s obzirom na simetriju električnog polja, formiralo magnetsko polje koje se zatvara u sebe i okomito je na električno, a pritom različito od nule. Ako nemamo magnetskog polja, antena ne bi trebala zračiti u elektromagnetske valove pa se možemo zapitati što onda prenosi energiju kroz prostor?

P: Zašto nitko to nije pokušavao, s obzirom da si ti to napravio s vrlo malim sredstvima i dostupnim materijalima? Da li se ljudi uopće bave pokušajima rekonstruiranja Tesline zamisli o bežičnom prijenosu energije?

O: Bilo je određenih pokušaja od strane specijaliziranih institucija i postoji par replika koje čak i rade, jedna od njih je čak i u našem Tehničkom muzeju. Tipični amateri - eksperimentalci se ne bave bežičnim prijenosom jer ne vjeruju da će raditi pa se od cijele Tesline tehnologije uglavnom odlučuju na izradu teslinog transformatora i njime proizvode dugačke iskre. Tesla je “prerastao” transformator još 1895. i od tada ga je koristio samo kao pogon za magnifiere ali o njima se malo zna - koje su geometrije povoljne, kako ih proračunati, kako optimizirati. Nemamo skoro nikakvih podataka što se događa kada je magnifier dovoljno velik da može raditi na preporučenom frekvencijskom području 12 - 50 kHz. Mislim da prilikom izrade egzotične tehnologije treba kao prvo promijeniti način razmišljana. “Resetirati” svoje stavove, ponovo sagledati postojeće znanje koje imamo i odvojiti ono što je sigurno točno od onog što je samo proizvod općeg vjerovanja, a zapravo nije dovoljno istraženo. Mali kuriozitet pred kraj - u čast Tesli jedinica za magnetsko polje Gauss je zamijenjena s Tesla, koji se silno dovijao ne bi li smanjio
magnetsko polje i time povećao efikasnost bežičnog prijenosa energije.

P: Je li bežični prijenos free-energy na djelu? Odnosno, može li to biti? Je li bežično slanje energije korak do besplatne?

O: Sam bežični prijenos nije free-energy (besplatna energija), ali je zapravo samo korak do toga. Logika je jasna - ako možemo primiti energiju bežično, onda možemo početi tražiti neki prirodni izvor i trošiti njegovu energiju tako što ćemo napraviti uređaj koji ulazi u rezonanciju s tim izvorom. Na internetu kruži priča o Tesli koja kaže da je 1931. napravio mobilni free-energy prototip dovoljno jak da električni auto pokreće brzinom od 150 km/h. Sistem se sastojao od uređaja sa elektronskim cijevima u kutiji veličine oko pola metra (famozna teslina kutija, tesla box) i antene dužine oko dva metra.

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+1 #1 Bel-Mordok 2013-06-08 20:12
MYSTIC 2010. - 1. Međunarodni sajam alternative, zdravog života i graničnih područja znanosti
4dportal.com/.../...

MYSTIC 2011. - 2. Međunarodni sajam alternative, zdravog života i graničnih područja znanosti
4dportal.com/.../...

MYSTIC 2012. - 3. Međunarodni sajam alternative, zdravog života i graničnih područja znanosti
4dportal.com/.../...

MYSTIC 2013. - 4. Međunarodni sajam alternative, zdravog života i graničnih područja znanosti
4dportal.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Nakon 5G mreže ubrzo stiže 6G

Nakon 5G mreže ubrzo stiže 6G

Dok u svijetu traje nadmetanje za što bržom implementacijom 5G mreže, Kina na to odmahuje rukom jer je ta zemlja, zajedno s Velikom Britanijom, još 2015. počela raditi na temeljima...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11166

Više...
Ratko Martinović s prof. dr. Velimirom Abramovićem u Podcast Inkubatoru

Ratko Martinović s prof. dr. Velimirom Abramovićem u Podcast Inkubatoru

Jedan od vodećih svjetskih istraživača Nikole Tesle i poznati filozof Velimir Abramović u gotovo četverosatnom podcastu opisuje praktički sve poznate i manje poznate detalje iz života Nikole Tesle...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9397

Više...
POVIJESNE SNIMKE: Kina prva sletjela na tamnu stranu Mjeseca!

POVIJESNE SNIMKE: Kina prva sletjela na tamnu stranu Mjeseca!

Kineske vlasti objavile su kako su uspješno spustile svemirsku letjelicu Chang'e-4 na udaljeniju stranu Mjeseca, koja se često popularno naziva tamnom stranom, što je prvi takav pothvat u cijeloj...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9817

Više...
Svemirski turisti: Slavni milijarderi idu na hit odredište

Svemirski turisti: Slavni milijarderi idu na hit odredište

Osim japanskog modnog tajkuna, svoju kartu za letove u svemir rezervirale su već mnoge zvijezde među kojima je glumac Tom Hanks, pjevačica Rihanna i mag Silicijske doline Peter Thiel.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13313

Više...
Najveća pomrčina Mjeseca u 21. stoljeću stiže VEČERAS, a trajat će 103 minute!

Najveća pomrčina Mjeseca u 21. stoljeću stiže VEČERAS, a trajat će 103 minute!

VEČERAS će u svim krajevima Hrvatske biti vidljiva najduža pomrčina Mjeseca u ovome stoljeću.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11914

Više...
IMPRESIVNO! Pogledajte svemirsku šetnju u 360 stupnjeva

IMPRESIVNO! Pogledajte svemirsku šetnju u 360 stupnjeva

Ako ste se ikada zapitali zašto nitko do sada još nije snimio virtualnu šetnju svemira u 360 stupnjeva pa da ga možemo vidjeti kako stvarno izgleda, evo vam prilika za...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13784

Više...
Pogledajte kako izgleda DeepFake tehnologija videomontaže

Pogledajte kako izgleda DeepFake tehnologija videomontaže

Da su sumnje u kemijski napad u Doumi sve snažnije nakon ulaska zapadnih novinara u grad, vidi se već po naslovima i javljanjima s terena.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15452

Više...
Godinu dana je proveo u svemiru, a usporedba s bratovim DNK-om iznenadila je sve

Godinu dana je proveo u svemiru, a usporedba s bratovim DNK-om iznenadila je sve

Jednojajčani blizanci Mark i Scott Kelly su kapetani u američkoj mornarici. Osim toga, letjeli su u Discoveryju i Endeavouru kao astronauti te su neko vrijeme boravili na Međunarodnoj...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15193

Više...
GENIJALNO ILI PREJEZIVO? Psiholozi stvorili stroj koji vam može zaviriti u um nevjerojatnom preciznošću

GENIJALNO ILI PREJEZIVO? Psiholozi stvorili stroj koji vam može zaviriti u um nevjerojatnom preciznošću

Psiholozi su stvorili jezivi stroj koji vam može zaviriti u um s nevjerojatnom preciznošću, piše Daily Mail. Njegova umjetna inteligencija proučava električne signale u mozgu kako bi rekreirala...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16592

Više...
Učenici iz Hrvatske uživo postavljali pitanja astronautima na ISS-u

Učenici iz Hrvatske uživo postavljali pitanja astronautima na ISS-u

Nakon nekoliko informacija o samoj postaji i predstavljanja škole, u razgovor s učenicima uključio se i astronaut Scott Tingle kojeg su školarci ispitivali o životu na postaji.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18811

Više...
Evo zašto neki ljudi misle da je Zemlja ravna

Evo zašto neki ljudi misle da je Zemlja ravna

Britanski astrofizičar Stuart Clark, autor knjige “Unknown Universe“ objasnio je za Business Insider zašto neki ljudi još uvijek vjeruju da je Zemlja ravna. Evo što je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24962

Više...
Znanstvenici buše Zemljinu jezgru

Znanstvenici buše Zemljinu jezgru

Znanstvenici planiraju probušiti svoj put sve do Zemljine jezgre u potrazi za prvim takvim uzorcima ikada. Unatoč tome što je ovakva ekspedicija ambicija znanosti već stoljećima slijedi tek prvi pokušaj...

Komentari(1) Klikova:44780

Više...
NAJGENIJALNIJA STVAR IKAD: Ako vam je puknuo ekran na mobitelu, samo pritisnete prstom i opet je kao nov

NAJGENIJALNIJA STVAR IKAD: Ako vam je puknuo ekran na mobitelu, samo pritisnete prstom i opet je kao nov

Školarac je slučajno otkrio materijal koji sam sebe popravlja na sobnoj temperaturi.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:28356

Više...
AMERIČKI ZNANSTVENIK TVRDI: Putovanje kroz vrijeme je moguće! Ali ovisi o jednoj misterioznoj čestici

AMERIČKI ZNANSTVENIK TVRDI: Putovanje kroz vrijeme je moguće! Ali ovisi o jednoj misterioznoj čestici

Iako motivi znanstvene fantastike sve brže postaju stvarnost, od čovjekolikih robota do samovozećih automobila, jedan je koncept do sada cijelo vrijeme ostajao izvan našeg dohvata – putovanje kroz vrijeme.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:29403

Više...
Transhumanizam - Saudijska Arabija prva odobrila državljanstvo robotu

Transhumanizam - Saudijska Arabija prva odobrila državljanstvo robotu

Saudijska Arabija je u srijedu postala prva zemlja koja je dodijelila državljanstvo jednom robotu, i to ženskog spola.  

Komentari(1) Klikova:22063

Više...
Kinezi poslali foton u svemir pomoću kvantne teleportacije!

Kinezi poslali foton u svemir pomoću kvantne teleportacije!

Prošlog mjeseca kineski istraživači pokazali su da je kvantna komunikacija između Zemlje i svemira moguća, a sada su koristili tehnologiju za slanje fotona u svemir pomoću kvantne teleportacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16090

Više...
Evo kako sami možete napraviti uređaj za dobivanje besplatne električne energije

Evo kako sami možete napraviti uređaj za dobivanje besplatne električne energije

Vjerovali ili ne, možete sami kod kuće napraviti uređaj za dobivanje besplatne električne energije koja je ujedno i neograničena zahvaljujući tome što je ovaj uređaj zapravo perpetuum mobile. Video u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:26729

Više...
SPEKTAKULARNO: Ekipa iz Hrvatske dobila dozvolu za misiju na Mjesec!

SPEKTAKULARNO: Ekipa iz Hrvatske dobila dozvolu za misiju na Mjesec!

LOS ANGELES (30. kolovoza 2016.) - Danas je XPRIZE timu Synergy Moon službeno odobrio plan lansiranja u sklopu natjecanja za Google Lunar XPRIZE, s fondom nagrada od 30 milijuna dolara,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24381

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno