4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

IVAN MIRKOVIĆ: Okultna elita

44543


Misterije se kontinuirano dešavaju na planeti, a predstavljaju pojave i događaje za koje ljudsko biće nije u mogućnosti pronaći neko realno tj. racionalno objašnjenje u vezi istih.



Osjećajna .percepcija .ljudskog .bića u .trenutnom realitetu je jako ograničena.

"...Duboko u univerzumu postoji određeni vid energetskog izvora koji prema periferiji univerzuma odašilje impulse na određenoj frekvenciji i talasnoj dužini. Pomoću njega u mogućnosti smo da doživljavamo trenutni realitet u vizuelnom pogledu, primarno putem receptivnih organa koje posjedujemo kao živa bića. Naravno, naši receptivni organi, naša čula koja posjedujemo kao ljudska bića u trenutnom realitetu su zapravo prijemnici tačno određenih frekvencija koje primamo iz navedenog energetskog izvora, i koje putem mozga (procesora) se procesiraju, tj. dekodiraju i omogućavaju našoj duši i materijalnom tijelu da iskusi trenutni realitet. U periodu od postanka planete do pojave ljudskog bića u mogućnosti smo konstatovati da je nervni sistem upravo taj koji je konstantno evoluirao i povećavao svoj potencijal tokom navedenog vremenskog perioda. Ljudski mozak predstavlja procesor koji dekodira informacije (suptilne frekvencije) primljene putem receptivnih organa i potom ih pretvara u osjetnu, vizuelnu, zvučnu manifestaciju. Predstavlja .biološki kompjuter .pomoću. kojeg primamo mogućnost .percepirati sve što osjetimo u .prirodi..."

"...Povećanjem svijesnosti naš nervni sistem se suptilno izoštrava i tako počinje evoluirati, omogućavajući percepciji ljudskog bića da osjeti puno veći spektar informacija. Uprkos tome,.mi.trenutno na planetarnu 'realnost' gledamo .putem.jako. uskog 'objektiva.'..."

 

"...Iznenada, postajemo svijesni sledećeg, a to je da mi kao ljudska bića smo trenutno u mogućnosti da percepiramo jako mali spektar informacija (frekvencija) i možemo samo da pogađamo kakvi sve entiteti postoje oko nas u sadašnjem trenutku a kojih većinu vremena nismo svijesni, jer nam nervni sistem ne omogućava da ih "vidimo". Takođe, u mogućnosti smo uvidjeti koliko samo raznolikih pojava i bića obuhvata taj jako mali vidljivi opseg samo na našoj planeti, tj. realitetu postojanja. Putem prirodne i moderne nauke, u vizuelnom pogledu, ljudski elektromagnetni vidljivi spektar boja kreće se od 400nm – 750nm tj. predstavlja samo 0.005% od ukupne postojeće vidljive materije poznatog univerzuma. Prema tome, postavlja se pitanje koje budi. radoznalost i kod .najprimitivnijeg ljudskog bića, i. to: .šta zapravo sve postoji i dešava se van poznatog. "vidljivog" spektra?..."

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković

Navedeni tekst je prilagođen web korisnicima i predstavlja samo "uvertiru" prema jako detaljnijim informacijama i analizi koja je opisana u istoimenoj "Planetarna Vizija" knjizi.

Okult potiče od latinske riječi "occultus" a koja u prevodu znači potajan, tajnovit, sakriven.

Okultne aktivnosti su se dešavale skoro svakom periodu planetarne istorije i u mnogim kulturama, počev od Sumerske, Majanske, drevnog Egipta, Vavilona, Grčke, Rima pa sve do danas.


Naizgled, kompletna praksa iz drevnih vremena se evidentno koristi i dan danas. Danas postoji puno "Mračnih" organizacija, elitnih ogranaka iako sebe ne predstavljaju u tom svijetlu. Posebna simbologija i tajnost informacija su odlike po kojima se prepoznavaju a aktivne ličnosti u istim predstavljaju najpoznatija lica Engleske, Američke, Izraelske, Arapske aristokratije, najmoćnije i najuticajnije ljude na planeti, presjednike, političare, bankare, arhitekte, doktore, duhovne vođe, glumce, muzičare, najpoznatije ličnosti sa TV ekrana. Oni naizgled vode potpuno normalan život, ali sa druge strane, isti kontinuirano učestvuju u najmračnim aktivnostima koje ću uskoro opisati. U njima, po genetskoj vezi postoji urođena sklonost nedostatka emocija, empatije, dobrote i ljubavi. Oni su jako hladni ljudi i u mogućnosti su da počine i najužasnije aktivnosti bez kasnijeg osjećaja griže savjesti. Događaje koje mi percepiramo užasnim, oni smatraju svetim i "vice versa". Takođe, kako sam ranije opisao, u trenutnom realitetu postoji jako puno tajnovitih, "okultnih" bića koji postoje izvan naše percepcije i razumijevanja, a koji se "prizivaju" pomoću magijskih rituala. Posebnu pažnju posvećujem bijeloj i crnoj magiji, a posebno Satanizmu koji zapravo predstavlja promociju "okultnih religija" , i koji se nastoji sve više i jače ukorijeniti u ljudsku pecepciju kao budući vid shvatanja trenutnog realiteta. Takođe, pažnju posvećujem Satanizmu koji zapravo predstavlja promociju "okultnih religija", i koji se nastoji sve jače i jače ukorijeniti u ljudsku pecepciju kao budući vid shvatanja trenutnog realiteta.


Postoji puno miskoncepcija između ta tri pojma. Crna magija predstavlja posebnu organizaciju povezanih magova koji direktno ili indirektno komuniciraju sa astralnim tj. demonskim entitetima. Njeni principi se ogledaju u korišćenju natprirodnih sila “mraka”, kako bi primili ono što želimo na “zemlji”. U modernom društvu se javlja puno stereotipa u želji za primanjem materijalnih "bogatstava" sa kojima tjelesne podražaje, odnosno, vlastiti ego. To za puno ljudi predstavlja elementarnu draž koja ih jako privlači, i za koje bi bez puno premišljanja potisnuli najvažnije moralne kodekse. Jako puno umova se želi orijentisati u tom pravcu i osjetiti materijalna uživanja ne radeći ništa posebno. Zapravo, to je u modernom društvu postalo poput "modnog trenda", barem kada su materijalna zadovoljstva u pitanju. A to ponekad i nije tako jednostavno realizovati jer tada, putem magijskih aktivnosti potrebno posjetiti neku novu dimenziju, osjetiti neke nove sfere realnosti, a naposletku i upoznati duhovne entitete koji Vam omogućavaju uslovne informacije za budući prosperitet tjelesnih podražaja, a takođe i duševnu degradaciju. Na takvim, prilično sebičnim i parazitskim željama želi funkcionisati jako puno nemoralno orijentisanih ljudi na planeti. U principu, “Izvor” njihove moći je isti kao u satanizmu. Kada se prvi put otvorite prema izvoru ideje o Crnoj magiji, upoznajete granicu između nečeg što izaziva smijeh, i nečega što potpuno bezazleno prerasta u organizovan Satanizam.


A Satanizam funkcioniše na principu energetskog manipulisanja. Satanisti tokom praktikovanja jako bolesnih rituala kreiraju veoma jako energetsko polje tj. vibracionu frekvenciju koja ih povezuje sa nekadašnjim reptilskim "bogovima" kao i drugim vidovima energetse svijesti (popularno "demonima") iz četvrte dimenzije postojanja. U toku ritaula dešavaju potencijalna "zaposjedanja" ljudskih hibrida kada reptilska bića (demoni) zaposjedaju fizička tijela iniciranih. Navedeni entiteti manipulišu sa ljudima putem straha, i preko subliminalnih poruka pokušavaju da probude ono najgore u nama, i to oličava trenutna dešavanja u vidu destrukcije, uništavanja prirodnih resursa, međusobnih ratova, energetske zavisnosti, konstantne seksualne aktivnosti, perverznih razmišljanja, iskvarenog sistema vrijednosti, uništavanja porodice, zavisnosti od sistema, nestabilnosti emocionalnih reakcija...


Loši događaji su usko povezani sa niskim frekvencijama misli i emocija, i kao takvi izuzetno su korisni za "Bogove" jer upravo tako akumulirana energija predstavlja njihov izvor energije.

"Čini što ti je volja bit će cijeli Zakon" predstavlja Satansku filozofiju. Osnivač modernog sotonizma predstavlja Aleister Crowley a koji mnogo puta govori sledeće: "Djavo predstavlja zmijskog Satanu! On je život, on je ljubav...on je svijetlost, i zodijačko odslikanje "Capricornusa" (Jarca)" Takođe je izjavio, "Dođavola sa Hrišćanstvom, stvoriću sebi Novo Nebo i Novu Zemlju...želim bogohuljenje, ubistvo, silovanje, revoluciju, bilo šta loše!"

U tom pogledu, drevna legenda govori o tome da je Lucifer (kasnije Sotona) učestvovao u stvaranju univerzuma sa Bogom, nakon čega je “izgnan s neba” jer je tražio da mu se omogući ista moć. Riječ Sotona vodi korijene od grčke riječi "Satanas" a u prevodu znači "odpadač braće" tj. onaj koji kleveće, ogovara, zameće kavgu.

Autor prve Satanske biblije, Anton La Vej je jednom prilikom rekao: Mi vjerjemo u pohlepu, sebičnost, u sve pohotne misli koje motivišu čovjeka, jer to su čovijekova “prirodna osjećanja”!

Satanizam ili sotonizam je religijski, polureligijski i/ili filozofski pokret čiji sledbenici identifikuju “Satanu” sa arhetipom, prekosmičkom silom, istinskim živim bićem, ili nekim aspektom ljudske prirode. (izvor, Wikipedia).


Njihova ideologija tj. filozofija obuhvata i sledeće principe:


>> Vjerovanje da je smisao čovjekovog života na Zemlji beskonačno zadovoljstvo i uzivanje pa čak i ako zbog toga pate druga bića tj. niži denziteti (biljke, životinje, ljudi)


>> Vjeruju da jaki treba da unište slabe (Zakon jačega)

Satanizam se smatra oblikom Socio-Darvinističke religije, koja želi da promoviše prava jačih da dominiraju nad slabijim. To je način na koji će čoviječanstvo napredovati kao biološka vrsta i tako čuvati svoju ulogu predvodinka prirodne društvene evolucije. Roald.E. Kristiansen “A study of Satanism on the internet in the 1990s”. Vjeruju u Darvinistički princip opstanka najprilgođenijeg bića

>> Nepriznavanje drugih religija (posebno hrišćanskih)

>> Navodno vjeruju samo u postojanje materije (iako otvoreno uspostavljaju kontakt sa duhovnim entitetima i astralim bićima) i negiraju postojanje Boga, a tako i svih metafizičkih bića.

Satanistička crkva zapravo tvrdi: Satanizam je ateistička religija, poput Budizma. Nema ničega čemu se odgovara osim posledica naših akcija. Satanisti ne vjeruju u postojanje Boga, Anđela, Raja ili Pakla, Đavola, Satane, Zlih Duhova, Dobrih duhova, vila ili Demona. Jasno vidimo da je njihova politika kako otvoreno zamaskirati njihove prave ideale.


>> Odricanje griže savjesti, morala i empatije, prilikom izvođenja najgorih zločina (ubistva, žrtvovanje, seksualne perverzije)

>> Vjerovanje da je ljudsko biće zapravo u osnovi divlja životinja. Taj princip je izuzetno naglašen u njihovoj literaturi koja čovijeka opisuje kao “tjelesnu zvijer” koja živi u skladu sa svojim apetitom. Ako je ljudsko biće poistovjećeno sa divljom životinjom, onda se ubistvo smatra kao potpuno normalna aktivnost.

>> Prizivanje “palih anđela” i demona kako bi zavladali ovozemaljkim životom (prinošenje žrtve)

>> Takođe, satanistička filozofija opisuje to da ljudsko biće ima pravo mijenjati prirodne zakone. Satanizam u principu predstavlja izokretanje i izopačenje svetih i prirodnih simbola. Satanistima je “Dobro” – “Zlo”, Istina je laž, gorko je slatko i “vice versa”.

Postoje 4 važne grupe po kojima možemo klasifikovati ljude u “satanskom carstvu”, a to su: Dableri, Religiozni satanisti, Ne-tradicionalni satanisti, i Generacijski satanisti.

Dableri

Dableri su satanisti u tinejdžerskom dobu, koji su motivisani death metal “muzikom”, starijim i iskusinijm drugarima magovima, od kojih bivaju najčešće i inicirani. Takođe, mogu biti i “samouki” tako da uz pomoć posebne literature mogu pokušati ostvariti neke od magijskih rituala (prizivanje duhova, bacanje crne magije, zrtvovanje kućnih ljubimaca) koje po svojoj prirodi mogu biti jako opasne. Njihova specijalnost je takođe i pisanje satanističkih grafita po zidovima a tako i nadgrobnim spomenicima koje nerijtko i oštečuju. Po tim afinitetima, smataraju se satanistima “nižeg reda”.

Religiozni satanisti

Imaju religijski pristup koga štiti zakon, i oni javno mogu da promovišu vlastite aktivnosti putem posebnih institucija (satanistička crkva) a tako i publikacija (satanistička biblija), naravno dok iste naizgled javno ne ugrožavaju prava drugih ljudskih bića. Anton La Vej-eva satanka crkva i biblija koju ću uskoro opisati predstavljaju očigledne primjere tog tipa. Oni osim tajnih ritualnih žrtvovanja upražnjavaju i seksualne orgije sa najbizarnijim motivima.

Netradicionalni satanisti

Predstavljaju najčešće individuu ili grupu odraslih ljudi koji promovišu posebnu demonsku ideologiju na osnovu koje uskoro formiraju i kult. Smatraju se najopasnijima jer nerijetko koriste citate iz drevnih tekstova, koje potom iskrivljuju i iskušavaju na svojim (najčešće ljudskim) žrtvama. Takvi satanisti su uključeni u najgore zločine i kriminalne aktivnosti. Iako psihopate, isti će pokušati da izgledaju što normalnije, tako da u tom pogledu, potencijalni satanista može biti i naizgled poslovan čovijek, političar, advokat, profesor pa i prvi komšija. Bilo bi puno lakše kada bi svi oni nosili isticajne satanističke simbole na sebi, ali ne, oni su visoko inteligentni ljudi, tzv. “pametne psihopate" koje se mogu infiltrirati u u bilo koji društveni nivo kako bi ispunili demonski zavjet. Mnoge statistike pokazuju da su to najčešće ljudi koji imaju poseban uticaj nad malom djecom, ili su uključeni u pogrebne aktivnosti.

Tradicijski satanisti

Poput samog značenja riječi, očigledno je da se radi o satanistima koji vlastite aktivnosti sprovode sa generacije na generaciju, koju uče tajnim magijskim obredima i tajnama žrtvovanja ali i drugim bizarnim aktivnostima i zlostavljanju. Na primjer, roditelji prvo fasciniraju vlastitu djecu sa okultizmom, potom ih tajno maltretiraju, zlostavljaju ih, počinju imati seksualne odnose sa njima, tjeraju ih da piju krv, jedu izmet itd...i tako iz generacije u generaciju. Imajući uvid u navedene informacije, u mogućnosti smo da Satanizam nije pokret za šalu, nego da je to zaista organizacija svijesno zasnovana na najmračnijim ideološkim principima.

Satanisti aktivno djeluju u skoro svim zemljama šireći svoj imidž, kao i snažnu propagandu putem knjiga, časopisa, a tako i interneta, putem kojih pokušavaju da “vrbuju” nove potencijalne članove. Oni informišu buduće sataniste o njihovom načinu oblačenja, vršenju obreda, a poseban utisak ostvaruju sa demonskim i subliminarnim porukama.

Njihova parola glasi da ambicija opravdava Zlo, a kad je ostvarenje njihove Zle agende u pitanju, satanisti će “Zlo” uraditi po svaku cijenu. U organizovanom satanizmu, potencijalni subjekti imaju tendenciju da se međsobno prepoznaju i povezuju u tajna ili ezotericka društva (Lobanje i Kosti, Rana Zora, Rozenkrojceri). Mrežna oranizacija im omogućava bolju protekciju i korupciju, kako bi puno brže postavili vlastite članove na značajne pozicije državnog aparata, odakle bolje kontrolišu i upravljaju životnim tokom na planeti Zemlji. Iako poznata javnosti, mnoga tajna društva uvijek zamaskiraju vlastite ritualne sesije, tako da, tajne aktivnosti potencijalnih satanista tek ponekad privuku pažnju medija i javnosti putem nekog teškog zločina (ritualno silovanje, ubistvo, spaljivanje, kasapljenje)

Puno država na planeti po zvaničnom ustavu ima „Sekularan“ status , a to znači da potencijalni stanovnici istih mogu da vjeruju i „Obožavaju“ šta god požele, pa tako i demonske entitete. Sekularizacija države kreira “vakumske rupe” u njenim institucijama, putem kojih satanisti i okultisti mogu da iskazuju vlastite afinitete prema zlim i nastranim aktivnostima. Potencijalni okultisti suuskoro iskoristili uticaj tog pokreta i 1966 godine, u San Francisku, Amerika, pod inicijativom amerikanca Anton La Veja (Anton LaVey) osnovali prvu javnu Satanističku crkvu a potom napisali i prvu Satansku Bibliju. Da je Satanizam u tim godinama bio u procvatu govore činjenice da je navedena institucija u tom periodu imala i
10 000 aktivnih “vjernika” a izdata knjiga, prva satanska biblija bila je prodavana skoro duplo bolje nego izvorna verzija iste.

Satanska biblija promoviše sve što je u kompletnoj suprotnosti sa i izvornom ljubavi i moralnim kodeksima.


Anton LaVey je jednom prilikom izjavio: “Sve religije se okreću satanskoj filozofiji, dokazi su svuda oko nas, samo trebamo da ih vidimo.”


U tom pravcu, uvertiru budućih religijskih filozofija oličava novi zakuhtali "New Age" religijski pokret. “New Age” pokret je jako važan pravim planentarnim vladarima iz sijenke, jer preko istog u mogućnosti su da bolje usmjere, podijele, i izmanipulišu milione i milione ljudi, i nesvijesno ih približe i nauče demonskim životnim principima. New Age pokret ne poseduje vlastiti sistem učenja, naprotiv, on je “prigrlio” jako puno okultnih tehnika i ideja.Tako da, ideologija „New Age“-a prihvata bilo koja religijsku praksu i učenja, ne gledajući koliko bizarna ili fantastična ona zapravo mogu biti. U tom pravcu, jako su uticajne jer ljudskom umu daju osjaćaj prejake moći, poistovjećujući ga sa "Bogovima", dajući mu recepte za novu duhovnu anarhiju. Jako su efikasne jer vremnom poprimaju oblik rastuće mreže nezavisnih grupa (religija), a koje sve dijele neka okultna interesovanja poput: spiritističke seanse, veštičarenje i upotreba magijskih talismana i kristala, upotreba narkotika, posebne meditativne tehnike (jako opasne jer pomoću istih dolazimo u kontakt sa astralnim bićima ‘ demonima)


Sa druge strane, potencijalni satanisti zaista očekuju drugi dolazak “Bogova” (astralnih demona) i u tom pogledu žele učiniti njihovu “armiju” brojnijom a isto tako, i omogućiti plodno tle (opšti haos iz straha, konstantni ratovi, kompletna ignorantnost, osvetoljubivost, kao i mnogi drugi uticaji) za njihov dolazak. Navedene ritualne sesije se zapravo dešavaju na prirodnim energetskim vorteksima planete Zemlje, i tako utiču na zemljino magnetno polje, a tako i na sama bića na planeti. Vorteksi predstavljaju geografske lokacije na planeti putem kojih se najlakše omogućava pristup sa četvrtom dimenzijom. Energetski vorteksi predstavljaju najjače energetske lokacije na planeti zemlji koje nas povezuju sa drugim dimenzijama tj. realitetima na planeti Zemlji. Jako puno drevnih čuda (Piramide u Gizi, Stonehendge, Koloseum) je sagrađeno upravo na tim esencijalnim energetskim tačkama. Piramide, na primjer, su jako efektivne na energetskim vorteksima, posjeduju specifične elemente koji mogu savijati prostor i vrijeme. Takođe, "vrtložne tačke" se mogu koristiti u pracu kanalisanja pozitivne i negativne energije.

Neke od najpoznatijih lokacija predstavljaju Stounhenđž (Wiltshire, Engleska), Bohemian Groove (Monte Rio, Kalifornija), Balmora zamak (Aberdeenshire, Škotska), Nacionalni park Dolina smrti -Death Valley (Istočna Kalifornija), Stull Cemetery (Stull, Kanzas), Church of Satan's (San Francisko, Kalifornia), Dvorac Majke Tame (Brisel, Belgija), Westminsterska Katedrala (London, UK), Palata GlamIs (Glamis, Škotska), itd...

Ako posjetimo lokaciju gdje se zapravo sprovode Satanističke aktivnosti u mogućnosti smo da osjetimo određeni vid negativne energije, zlobu i strah u atmosferi.


"Elita" želi potpuno kontrolu nad energetskim vorteksima na planeti kako bi na istim privlačila najmračnije sile koje potom utiču na budući tok mračnih dešavanja na planeti. Oni žele monopol nad vorteksima, jer u slučaju pozitivnih aktivnosti na istim, u eter bi se projektovala pozitivna energija sa suptilnim uticajem pozitivnih entiteta. Zato elita želi tako opsesivno da zadrži mračnu energiju koliko je god to moguće. U tom pravcu, njihovi rituali se najčešće odvijaju noću zbog stabilnosti magnetnog polja planete Zemlje. Po danu, naelektrisane čestice solarnog vjetra uzrokuju potencijalne turbulencije u magnetnom polju planete Zemlje i tako potpuno oneomogućavaju tj. otežavaju dimenzionalno povezivanje sa navedenim "bogovima". U mnogim masonskim knjigama potvrđuju se takvi aspekti: "Mrak je, isto kao i smrt, simbol inicijacije" - Albert Pike. Upravo zbog toga su se u drevnim vremenima sve inicijacije odvijale noću, a misterije uvijek postojale kao noćni obredi.

Satanistički rituali se najčešće odvijaju noću zbog stabilnosti magnetnog polja planete Zemlje. Po danu, naelektrisane čestice solarnog vjetra uzrokuju potencijalne turbulencije u magnetnom polju planete Zemlje i tako potpuno oneomogućavaju ili otežavaju dimenzionalno povezivanje sa navedenim "bogovima". U mnogim masonskim knjigama potvrđuju se takvi aspekti: "Mrak je, isto kao i smrt, simbol inicijacije" - Albert Pike. Upravo zbog toga su se u drevnim vremenima sve inicijacije odvijale noću, a misterije uvijek postojale kao noćni obredi.

Tako da, satanističke aktivnosti su jako povećane poslednjih godina a sastavni dio istih predstavljaju neki od najpoznatijih političara, poslovnih ljudi, kao i drugih medijskih ličnnosti koji su inicirani...

Tako na primjer, navedeni gest rukom je poznat po mnogobrojnim imenima od kojih su najpoznatii "Đjavolja trijada" ili "Đavolji pozdrav". Đavolja trijada predstavlja tajni znak raspoznavanja između potencijalnih satanista.

“...Nevaljao čovijek i nitkov hoda sa zlim ustima, namiguje očima, govori nogama, pokazuje prstima...” Biblija, Solomonove priče 6,12,13


Napomenuo bih da se apsolutno svi postojeći simboli NE koriste u opštem značenju, jer značaj SIMBOLA nije u njihovoj sličnosti sa stvarnom pojavom, nego postoji jedno teško razumljivo ezoterično tumačenje istih.


"Potencijalni hibridi kao i drugi inicirani ljudi takođe predstavljaju članove mnogih tajnih drušava unutar kojih se održavaju isti i na cijim okupljanjima se donose važne globalne odluke. Navedeni, nastoje kontrolisati skoro sve životne oblasti, uključujući politčke strane, obavještajne agencije, bankarske kartele, farmaceutsku industriju, odredjena religijska društva, TV i radio medije, kao i sistem školovanja... Sa druge strane, tajne organizacije zapravo predstavljaju intelektualni, misleći, kreativni dio manipulisanja, a satanističke sekte praktični. "...Pored Iluminata, najvišeg vrha hibridne elite, na ovim ritualima učestvuju i članovi svih aristokratskih familija (ali ne i svi članovi), masoni višeg ranga (oni sa nižih stepena najčešće i ne znaju ništa o ovome), najmoćniji političari i vodeći ljudi iz poslovnog sveta. Kao gosti i posmatrači prisustvuju vodeći ljudi iz medija i šou biznisa, a poneki i učestvuju u ritualima..."


Želim posvetiti pažnju istraživačkom trudu Ivana Antića, koji je pronašao jako puno informacija na temu "Okultne Energetske Aktivnosti" povezao ihi nazvao "kalendar Satanističkih rituala"


Kalendar Satanistickih Ideala

1. Januar - Druid Feast Day, veliko slavlje, žrtvovanje putem vatre, žensko ili muško od 15-33 godina
5. Januar - nazvan: noćno slavlje kreatora/uništača, žrtvuje se dete
6. Januar - Epiphany - inicijacija, kršetenje, žrtvovanje, inicijacija u neki viši nivo (dete se žrtvuje)
7. Januar - Dan svetog Winebalda (St. Winebald Day) krvni ritual (životinja ili muškarac se žrtvuju i iseku u komade. Muškarac se siluje, 7-17 god.
17. Januar - Satan Revels, seksualni ritual, ženska žrtva od 7-17 god, oralno, analno i vaginalno silovanje
18 - 21. Januar - stari Epiphany (Sveta tri kralja)
20 - 27. Januar - kidnapovanje i ceremonijalna priprema žrtve za Candlemas, podrazumeva oralno, analno, vaginalno silovanje ženske žrtve od 7-17 god.
29. Januar - St. Agnes Eve, korišćenje magijskih rituala za bacanje čini na nekoga
1 - 3. Feb - Misterije Persephone - seksualni rituali (Persephone je po mitologiji bila prinuđena da živi pola godine u podzemnom svetu)
2. Feb - Candlemas (sabbat festival) mnogi seksualni rituali, postizanje višeg nivoa, vaginalni seks sa osobom koja treba da zatrudni, ali da ne bude žrtvovana, krvni ritual, žrtvovanje deteta putem vatre
2. Februar - Satan Revels, seksualni ritual, oralno, analno, vaginalno silovanje ženske zrtve od 7-17 godina
14. Februar - sveti Valentino, krvni ritual, žrtvuje se beba
15. Feb - Luperkalia - shapeshiftovanje (pretvaranje) u vukodlaka, ceremonija pročišćavanja, seksualno opštenje sa vukodlacima
21 - 22. Februar - Tenninalia, slavlje povezano sa Ovid
25. Februar - St. Walpurgis Day, krvni ritual, prolivanje krvi i raskomadanje žrtve neodređenih godina
1. Mart - St. Eichatadt, krvni ritual, pije se ljudska krv za snagu, prizivaju se i obožavaju razni demoni, žrtvovanje muško ili žensko bilo kojih godina
9. Mart - Festival Astarte - seksualni rituali, ženska osoba unutar iluminatske hijerarhije zatrudni, 13 godina treba da ima
15. i 17. Mart - Eides, rituali smrti i ponovnog rađanja, koristi se muška ili ženska žrtva
16. Mart - Montsegur dan, zaveže sa za drvo i zapali muška ili ženska žrtva
18. Mart - Jacques DeMolay dan, nema informacija
20 - 22. Mart - datumi variraju Spring Equinox, rituali oplodnje, orgije, oralno, analno, vaginalno silovanje ženske ili muške osobe bilo kojih godina i opštenje sa životinjama
24. Mart - The Bride Of Satan Ritual, Dan mlade Satanine - izigravanje svadbe Satane, seksualno terorisanje ženske osobe Shrovetide - varira nedelja, ponedeljak i utorak pre pepelne srede - inicijacija, kažnjavanje i gladovanje osobe koja se kazni Pepelna Sreda - 7 sreda pre uskrsa - ženska ili muška osoba se žrtvuje putem vatre (uskršnji praznici su povezani sa kanibalizmom, ritualnim predstavljanjem dece visokom svešteniku)
1. April - All Fools Day - nema informacija
8. April - Dan vladara, nema informacija Veliki Petak, (datum varira) krvni ritual, ljudska žrtva, odrasli muškarac Dan uoči Uskrsa, (datum varira) krvni ritual, ljudska žrtva, odrasla muška ili ženska osoba
19 - 26. April - kidnapovanje, ceremonijalna priprema i držanje žrtve za De Meur Corpus de Bahl festival
23. April - dan svetog Đordja, nema informacija
24. April - Noć Svetog Marka, obožavanje i korišćenje biljaka
30. April - Walpurgis/Beltaine noć - žrtvovanje muške ili ženske osobe bilo kojih godina putem spaljivanja, rituali sa ženskim osobama u iluminatskoj hijerarhiji da zatrudne (prva bračna noć princa Vilijama i Kejt Midlton); svečani lov i ritualno žrtvovanje ljudi sa prizivanjem Drako bića
1. Maj - Druidski festival vatre, takođe ritualno zatrudne određene osobe u iluminatskoj hijerarhiji 8. Maj - Dan svetog Mihajla
9, 11, 13. Maj – Lumeria
12. Jun - rođendan kraljice, seksualni rituali, žrtvovanje životinje ili ženske osobe bilo kojih godina
21. Jun - Letnji solsticij, orgije, masovna seksualna aktivnost, životinjsko ili ljudsko žrtvovanje bilo kojih godina, oralno, analno i vaginalno silovanje
23. Jun - festival vatre, slavi se velika spiritualna moć
24. Jun - Dan Svetog Jovana, festival vatre
1. Juli - Demons Revel, Druidska seksualna veza sa demonima, aktivnost sa incubusom (zlim duhom), određene ženske osobe u iluminatskoj hijerarhiji zatrudne, krvni ritual, žrtvuje se ženska osoba bilo kojih godina
20 - 26. Juli - kidnapovanje, ceremonijalna priprema i zadržavanje ženske osobe koja će biti žrtvovana u Grand Climax ritualu, može biti bilo kojih godina
22. Juli - Dan Marije Magdalene, seksualni rituali, ženska osoba se spali
25. Juli - Festival svetog Jovana
27. Juli - Grand Climax, oralno, analno i vaginalno silovanje ženske osobe i na kraju žrtvovanje, bilo kojih godina
31. Juli - Lammas Veče, priprema žrtve za Lammas Dan
1. Avgust - Lammas Dan, zvano Lugnasadh, žrtvovanje životinje ili muškarca ili žene bilo kojih godina
3. Avgust - Satan Revels, oralno, analno, vaginalno silovanje ženske osobe od 7-17. godina
6. Avgust - dan transfiguracije kad se astralno putuje 7. Avgust - Festival prve svetlosti
24. Avgust - Dan svetog Bartolomeja, festival vatre i spajanje sa demonima
28. Avgust - Feast of Nepthys, žrtvovanje muško ili žensko, bilo kojih godina
6. Septembar - svadba sa Satanom, seksualni rituali, žrtvovanje ženske osobe od 2-21. godina putem kasapljenja na komade
7. Septembar - Feast of the Beast, isto se dešava kao prethodni dan
8. Septembar - pad Sofije, bondage rituals
20 - 21. Septembar - Midnight Host, raskomadanje ženske osobe do 21. godina gde se ostave njene ruke da se koriste kao Hand of Glory (ukucajte hand of glory na google za informacije)
18 - 22. Septembar - razlikuje se datum praznika svake godine, Fall Equinox, orgije, oralno, analno, vaginalno silovanje ženske osobe bilo kojih godina
23. Septembar - Mystery of Eleusis, rituali povezani sa uspehom koji je postignut
29. Septembar - festival svetog Mihajla
2. Oktobar - Mysteries of Eleusis, inicijacija
4. Oktobar - St. Francis of Assisi dan, žrtvovanje životinja
5. Oktobar - otvaranje neba, spiritualni ritual
10. Oktobar - ratovanje na nebu
13. Oktobar - Martyrs of the holy templars, oblačenje u crno i crveno, odrasla muška osoba se koristi
13 - 30. Oktobar - priprema za All Hallows Eve ritual sa kidnapovanjem, zadržavanjem i ceremonijalnim pripremanjem muške i ženske žrtve
28. Oktobar - Grand Climax, dan prve ljudske žrtve za period Samhain
29. Oktobar - seksualno mučenje i žrtvovanje drugih žrtava
30. Oktobar - prizivanje demona sa žrtvovanje ili muške ili ženske osobe i životinja, seksualni rituali takođe
31. Oktobar - Samhain, All Hallows Eve, povratak mrtvih Zemlji, seksualni i krvni rituali sa musko, žensko i sa životinjom, nekromantija (prizivanje duhova umrlih).
1. Novembar - All Saints Day, incubus, tortura, ljudsko žrtvovanje muško ili žensko bilo kojih godina.
2. Novembar - All Souls Day, krvno spajanje životinja i ljudi
4. Novembar - Satan revels, seksualni rituali, oralno, analno vaginalno silovanje ženske osobe od 7-17. godina
5. Novembar - Guy Fawkes Day, ritual sa vatrom
7. Novembar - ponovo rađanje Ozirisa
20. Novembar - Day of All Saints, rituali na kojima se simulira smrt
6. Decembar - (pomeren za 19. Dec. u pravoslavnom kalendaru) dan svetog Nikole, grupno silovanje dece, muške i ženske, od 2-13. godina
13. Decembar - dan svete Lucije ili Lucifera
18. Decembar - dan svetog Tome, ritual vatre
18 - 22. Decembar - Winter Solstice, datum varira, vatre, orgije, svakakva silovanja muško ili žensko, sa životinjama.
24. Decembar - Demon Revels, Da Meur ritual, muška beba se žrtvuje, torture, muško ili žensko
25. Decembar - Božić, krvni ritual, muška beba se raskomada i daju se delovi kao božićni pokloni
26. Decembar - pomeren za 9. januar za pravoslavne - dan svetog Stevana
31. Decembar - krvni rituali, izjavljivanje lojalnosti određenim familijama

Ako razumijemo sve do sada navedeno, u mogućnosti smo konstatovati da su rituali poput prinošenja (ubijanja) ljudskih i životinjskih bića uvijek bili dio naše ponovljive istorije, a i dan danas, te aktivnosti se konstantno događaju.

Tokom Satanističkih rituala, sprovode se i najužasnije scene poput prinošenja ljudskih žrtvi (najčešće djece) a samo u SAD se procjenjuje da se godišnje žrtvuje oko 70 000 ljudskih bića. Takođe zanimljiv podatak predstavlja to da na planeti godišnje nestane oko 4,000,000 djece (797,000 od toga u SAD) a koja se više nikada ne pronadju. Neka od njih najvjerovatnije završe život kao bijelo roblje, a neki i kao žrtve potencijalnih satanista. U raljama istih, postoji spontani metod indoktrinacije, kako bi potencijalno dijete postalo član grupesatanista sa novim identitetom. Sa druge strane, ako su u mogućnosti da ritualno ili seksualno da zloupotrebe djecu, unište njihovu nevinost, poverenje i divljenje prema svijetu, oni će to zasigurno takođe uraditi. U tom pogledu, zlostavljana djeca nemaju puno mogućnosti da se nekome obrate sa istinom, kako bi se zaštitila. Satanisti prilikom ritualno-seksualnog zlostavljanja sa namjerom se maskiraju u kostime crtanih junaka, kako bi unijeli osjećaj konfuznosti kod tih nevinih bića. Ako dijete kaže roditelju da ga je silovao „paja patak“ ili „miki maus“ roditelji će to priznanje povezati sa dječijom maštom i tako ignorantno demantovati dječije iskustvo.


Pomenuti englez i demonolog, Alister Crouli kao vodeća inspiracija organizovanog satanizma u vlastoj knjizi “Magija” jako detaljno je opisao odgovarajući postupak za žrtvovanje djece “astralnim entitetima”.

Uz pomoć satanističkih rituala se omogućava punjenje kolektivnog nesvjesnog sa niskim vibracijama. Takođe, prema nekim izvorima informacija „hibridi“ na istim sesijama počinju „shapeshifting“ i stupaju u vezu sa potencijalnim reptilskim bogovima.

Iz navedenog kalendara, u mogucnoti smo da vidimo da obožavaoci Astralnih Demona praktikuju i sledeće aktivnosti: Žrtvovanje i ubijanje tj. kasapljenje životinjskih i ljudskih bića, kanibalizam, crna magija, silovanje, sodomija, nekrofilija, skrnavljenje grobova, dječija pornografija, sadomazohizam, alkoholizam, i mnoge druge demonski orijentisane aktivnosti. A najužasniji aspekt kompletne pozadine Satanističkog učenja perdstavljaju upravo ti principi po kojima ljudi trenutno pokušavaju živjeti, najčešće odbijajući priznati to, pa čak i samim sebi.


Mnoga službene organizacije (policija) nerado priznaju porast takvih aktivnosti. Trenutna istraživanja i statistike koje proučavaju destruktivna ponašanja i događaje na godišnjem nivou objavljuju sledeće informacije:


Smrt ljudskih bića uzrokovana ubistvima na planeti 197,000

Žrtve ljudskih bića u pogledu silovanja 330,000
Žrtve ljudskih bića u pogledu zlostavljanja 5,897,000
Ukupnih zločina na planeti 63,531,000
Smrt ljudskih bića uzrokovana umiranjem od gladi oko 36,000,000!

Navedeni podaci predstavljaju samo prijavljene slučajeve, generalno, smatra se da su isti puno puno veći. Po navedenim statistikama uočavamo da je tuđa sloboda ipak ograničena slobodom drugih ljudskih bića a da je satanizam zapravo suprostavljen slobodi svih nas. Mnogim nesvijesnim ljudima je puno toga uliveno u umu da se mnogi i uvrijede kada im se kaže istina!


Mi zaista živimo u svijetu u kojem se često puta Zlo prikazuje kao dobro i zato je jako važno po nas da budemo informisani povodom toga kako bili u mogućnosti da se zaštitimo od poplave zla koja nas podsvijesno sve jače obasipa.

Tags:     okultizam      sotonizam      elita      obredi      vrste      kalendar obreda      žrtve      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+1 #1 Bel-Mordok 2012-08-31 13:27
DUH VREMENA: Legalizacija prostitucije
4dportal.com/.../...

U Sarajevu organizirane sotonističke orgije!
4dportal.com/.../...

Gabriele Kuby - Svjetska seksualna revolucija - Uništenje slobode u ime slobode
4dportal.com/.../...

Ivan Mirković: Globalizacija zla
4dportal.com/.../...

Uspon Sotonizma - žrtvovanje životinja, djece i ljudi od 44:00min
www.youtube.com/.../

Legendarni intervju Davida Ickea s Arizonom Wilder
4dportal.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

IVAN MIRKOVIĆ: Okultna elita

IVAN MIRKOVIĆ: Okultna elita

Misterije se kontinuirano dešavaju na planeti, a predstavljaju pojave i događaje za koje ljudsko biće nije u mogućnosti pronaći neko realno tj. racionalno objašnjenje u vezi istih.

Komentari(1) Klikova:44544

Više...
Globalizacija zla

Globalizacija zla

Jako važna tema, motivisana sa primarnom idejom i vizijom, da se ljudskim bićima omoguće informacije o potencijalnim dešavanjima na planeti a o kojima se nikada ne posvećuje puna pažnja putem...

Komentari(3) Klikova:27242

Više...
Planetarna Manipulacija

Planetarna Manipulacija

  Jako važna tema, motivisana sa primarnom idejom i vizijom, da se ljudskim bićima omoguće informacije o potencijalnim dešavanjima na planeti a o kojima se nikada ne posvećuje puna pažnja putem...

Komentari(10) Klikova:39156

Više...
 2012 - Budući Tok, Analiza i Efekat

2012 - Budući Tok, Analiza i Efekat

Predstavlja važan trenutak za važne odluke. Predstavlja jako važnu godinu a u kojoj će se ljudska bića naći u eventualno takvoj poziciji da donesu isto tako važne odluke o vlastitoj...

Komentari(1) Klikova:37332

Više...
Ljudski Energetski Potencijali / Univerzalni Energetski Zakoni

Ljudski Energetski Potencijali / Univerzalni Energetski Zakoni

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković. Navedeni tekst je prilagođen web korisnicima i predstavlja samo "uvertiru" prema jako detaljnijim informacijama i analizi koja je opisana...

Komentari(1) Klikova:45419

Više...
Energetsko manipulisanje od strane planetarnih entiteta

Energetsko manipulisanje od strane planetarnih entiteta

Tekst predstavlja ogranak teme "Vizija Planetarne Realnosti" i navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković. Realitet, odnosno planeta Zemlja na kojoj postojimo, pa i živa bića...

Komentari(1) Klikova:31050

Više...
Vizija Planetarne Realnosti

Vizija Planetarne Realnosti

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković i ekskluzivno ih možete pročitati na 4DPortalu! Sve što smo u mogućnosti da percepiramo u trenutnom realitetu primarno postoji...

Komentari(1) Klikova:30796

Više...
Mesni proizvodi kao vid prirodne prehrane?

Mesni proizvodi kao vid prirodne prehrane?

Trenutno na planeti postoje potpuno neprimjerene vizije o tome kako vrednujemo nutrionističke izvore. Puno ljudskih bića je odraslo sa vizijama o tome kako je mesni proizvodi neophodni za pravilnu izgradnju...

Komentari(1) Klikova:43829

Više...
Vizija ljubavi

Vizija ljubavi

"...Pogledajte planetu Zemlju, pogledajte planetarnu prirodu I njen savršen sklad I ljepotu. Da li se ujutru budite sa beskonačnim pitanjima o vašoj viziji postojanja kao ljudskog bića, njenom poreklu I...

Komentari(1) Klikova:22234

Više...
Duhovnost Vs. Religija

Duhovnost Vs. Religija

Od danas, 30. rujna, dobili smo još jednog značajnog kolumnista u našem timu. Ivan Mirković je vlasnik i glavni urednik portala planetarnavizija.org i pisac istoimene knjige. Njegovi tekstovi su zanimljivi...

Komentari(1) Klikova:35090

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno